HPG đón đầu tăng trưởng Lợi nhuận Quý 3

Khuyến nghị mua Giá 44.5, Mục tiêu 54, Cắt lỗ 40

Cập nhật tình hình kinh doanh quý 3:

Theo thông tin cập nhật, sản lượng tháng 7 của HPG đạt 140.000 tấn, tăng 27.2% so với cùng kì.  Trong tháng 8, tổng sản lượng tiêu thụ của HPG đạt 146.500 tấn, tăng 37.5% so với cùng kì và cũng tăng 4.6% so với tháng liền trước (đây là một con số rất khả quan).

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm tổng sản lượng tiêu đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.1 triệu tấn ( tăng 20% so với cùng kì), hoàn thành 65% kế hoạch năm.

Bên canh đó, Quyết định chính thức của Bộ Công thương về áp dụng thuế chống bán phá giá cải thiện triển vọng tăng trưởng của HPG trong ngắn và trung hạn, với kỳ vọng HPG sẽ mở rộng công suất sản xuất thép xây dựng.

Doanh số bán ra ra mạnh mẽ và biên LN gộp cải thiện dẫn dắt tăng trưởng LNST cốt lõi ấn tượng 74,9% trong 6 tháng đầu năm 2016. Quyết định chính thức của Bộ Công thương làm tăng giá bán trung bình thép xây dựng từ tháng 7 kỳ vọng biên LN gộp của mảng thép sẽ gia tăng từ 18,1% lên 25,2% năm 2016 nhờ hợp đồng mua quặng sắt trước 1 năm và khả năng giá than cốc tăng vào cuối năm. Theo đó, kỳ vọng LNST báo cáo năm 2016 sẽ tăng ấn tượng 58,7% so với 2015.

Kỳ vọng biên LN gộp sẽ tăng đạt 28,4% trong năm 2017 và duy trì ở mức cao 22% cho đến năm 2020 nhờ giá bán trung bình thép xây dựng cao hơn đạt 11 triệu USD/tấn, dù bị ảnh hưởng bởi giá của vài nguyên liêu chính tăng 3-5% hàng năm trong giai đoạn 2017-2020. Các hoạt động kinh doanh khác ngoài thép cúa HPG sẽ bắt đầu đóng góp cho lợi nhuận từ năm 2018. Tỷ lệ tăng trưởng trong giai đoạn chuyển giao được giả định là 3%/năm.

Năm 2018, HPG có nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn nhờ các dự án thép tấm và dự án bất động sản.

Rủi ro : Giá thép giảm và giá than cốc tăng gần đây có thể tác động tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận.

HPG đang giao dịch tại PE chỉ 7,5x đối với năm 2016 và 7,2x đối với năm 2017, Tỷ lệ P/E hiện tại là rất hấp dẫn khi chỉ bằng một nửa so với công ty cùng ngành.

Dự báo lợi nhuận sau thuế là 5,680 tỷ, EPS sau pha loãng đạt 6.740, giá mục tiêu dài hạn của HPG được nâng từ 51.000 lên 60.000, tương ứng với mức P/E là 9 cho triển vọng dài hạn chắc chắn cùng tiềm lực tài chính mạnh với lợi thế về chi phí sản xuất và đội ngũ quản trị giàu kinh nghiệm, nhà đầu tư trung hạn có thể chốt lời quanh 54.000 vì giá đã tăng 121% từ đầu năm.

Cổ phiếu khuyến nghị :

Vùng mua Mục tiêu Lợi nhuận kỳ vọng Tình trạng Ngày mua Giá hiện tại Lợi nhuận
HPG 44.5 54 20% mua 16/09/2016 44.5
NT2 33-34 40 20% Chờ mua
PVT 11-12 15.2 25% Chờ mua
SSI 19-20 25 25% Chờ mua
CTI 29 37 27% mua 9/09/2016 29.3
VKC 16 20 25% mua 12/09/2016 16.4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s