Tin cổ phiếu 27/10/2016

1. Mã PAC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PAC 36.0 -2.70% 15.6 3.1

PAC (Khả quan) công bố KQKD 9 tháng với doanh thu dạt 1.960,6 tỷ đồng (tăng 17,52% so với cùng kỳ) và LNST đạt 81,95 tỷ đồng (tăng 24,5% so với cùng kỳ) nhờ LNST Q3 tăng mạnh 72,3% so với cùng kỳ và đạt 31,9 tỷ đồng. Theo đó PAC đã hoàn thành được 80,35% kế hoạch doanh thu và 81,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Đồng thời kết quả 9 tháng của PAC bằng 73,63% dự báo doanh thu cả năm và 75,3% dự báo LNTT cả năm của HSC. Tuy nhiên lợi nhuận tài chính thuần tăng mạnh nhờ lãi tỷ giá là lý do giúp lợi nhuận Q3 khởi sắc trong khi những chỉ tiêu kinh doanh khác như tỷ suất lợi nhuận gộp giảm.

Doanh thu 9 tháng đạt 1.960,6 tỷ đồng (tăng 17,52% so với cùng kỳ), gồm 1.744 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ) doanh thu từ ắc quy và 211 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) từ pin. Và doanh thu tăng trưởng là nhờ sản lượng tăng trong khi giá bán bình quân giữ nguyên. Giá bán bình quân không tăng do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, trong đó đối thủ cạnh tranh chính của PAC là GS Battery. Theo PAC, công ty và GS Battery cùng nhau giữ khoảng 47% thị phần mỗi bên. Giá bán bình quân không tăng ngay cả khi giá chì tăng 15% so với đầu năm lên 2070USD/tấn còn giá kẽm tăng 30% lên 2300USD/tấn. Sản lượng ắc quy tiêu thụ 9 tháng đầu năm là 1.271 triệu kwh (tăng 17% so với cùng kỳ) còn pin là 188.773 kwh (tăng 10% so với cùng kỳ).

Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần đạt 2.292 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và LNTT đạt 148,82 tỷ đồng (tăng trưởng 22,6%). Trước đó, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 2.292 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và LNTT đạt 139,4 tỷ đồng (tăng trưởng 15,2%). Cuối cùng, HSC dự báo LNTT đạt 148,82 tỷ đồng (tăng trưởng 22,6%) và LNST đạt 115,9 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) nhờ thuế TNDN giảm. EPS năm 2016 đạt 2.105đ; P/E dự phóng đạt 16,31 lần.

PAC có hai nhà máy tại Quận 6, TPHCM; một nhà máy đặt tại số 445-449 Gia Phú, Quận 6 với diện tích 7.800 m2 và nhà máy còn lại ở 752 Hậu Giang, Quận 6 với diện tích 16.200m2. Công ty sẽ chuyển nhượng quyền cho thuê đất cho đối tác của công ty và ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường này dưới hình thức là phí bồi thường di dời nhà máy. Tuy nhiên, hiện tại, thương vụ này vẫn chưa hoàn tất và thời gian ghi nhận lợi nhuận đó cũng chưa rõ ràng. Công ty cho biết, ước tính lợi nhuận từ việc di dời nhà máy sẽ là khoảng 55 tỷ đồng, bao gồm 25 tỷ đồng cho nhà máy tại Gia Phú và khoảng 30 tỷ đồng cho nhà máy tại Hậu Giang. Tuy nhiên, do chưa có thời gian cụ thể, chúng tôi không bao gồm khoản lợi nhuận này trong mô hình dự báo của mình. Tại cuộc gặp gỡ với chúng tôi, công ty cho biết dự kiến đến Q4 năm nay sẽ ghi nhận lợi nhuận 25 tỷ đồng cho lô đất ở Gia Phú. Tuy nhiên, thương vụ này đã trì hoãn trong hơn 5 năm qua và chúng tôi giữ quan điểm thận trọng ở đây.

Lặp lại đánh giá NẮM GIỮ. Giá cổ phiếu PAC đã tăng 73,46% so với đầu năm do nhiều yếu tố – KQKD tốt, chủ đề nới room và khả năng M&A. Định giá tương lai ở mức giá hiện tại với P/E là 16,31 lần là không còn rẻ xét về các yếu tố căn bản khi PAC hiện cũng là một trong số nhiều công ty thuộc ngành sản xuất có tỷ suất lợi nhuận giảm. Và giá nguyên liệu đầu vào đã bắt đầu tăng. Tuy nhiên, về dài hạn, ngoài triển vọng tăng trưởng, chúng tôi cũng nhận thấy chủ đề M&A (có thể là những tiến triển tiếp theo từ Furukawa Battery); khả năng thoái vốn của Vinachem và ghi nhận lợi nhuận bất thường từ mảng kinh doanh không chủ chốt sẽ là những yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu chính.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 12/8/16 7/7/16 18/10/16 1/3/16
Khuyến nghị Nắm giữ Nắm giữ Trung lập Trung lập
Giá mục tiêu 32.7 33.2 33.1

2. Mã VSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VSC            63.0 -0.79% 12.3 2.2

VSC đã công bố KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần là 786 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ); LNTT là 224 tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ) và LNST là 189 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ). Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu cả năm và 85% kế hoạch LNTT cả năm. Chúng tôi lưu ý rằng, cho cả năm 2016, VSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNTT là 262 tỷ đồng (giảm 5% so với năm 2015). Chỉ trong Q3/2016, công ty đã ghi nhận doanh thu thuần 283 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) và LNST là 61 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ).

Nguyên nhân dẫn đến LNST Q3 giảm mạnh hơn là do (1) sản lượng hàng đông lạnh giảm về mức thông thường trong khi đó nhu cầu đối với dịch vụ này đã tăng mạnh trong Q2 và Q3 năm ngoái; (2) trong Q3/2016, công ty đã ghi nhận chi phí lãi vay 15 tỷ đồng trong khi đó chi phí lãi vay trong Q3/2015 chỉ là 93 triệu đồng. Chi phí lãi vay chủ yếu được ghi nhận vào Q1 và Q3 (trong Q1, công ty đã ghi nhận 14 tỷ đồng chi phí lãi vay trong khi đó chỉ ghi nhận 6 tỷ đồng vào Q2).

Chúng tôi cũng lưu ý công suất hoạt động thấp hơn của cảng Vip Green trong Q3. Sản lượng hàng hóa vào cảng Vip Green là 60.000 TEU trong Q1, 90.000 TEU trong Q2 và giảm xuống 50.000 TEU trong Q3.

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động cảng của VSC tiếp nhận khoảng 450.000 TEU hàng, cụ thể cảng Green Port đã tiếp nhận xử lý 250.000 TEU hàng hóa và cảng VIP Green Port tiếp nhận 200.000 TEU hàng hóa. Và chúng tôi ước tính tổng hàng hóa xử lý tăng 20% so với cùng kỳ. VSC không công bố tỷ trọng doanh thu theo từng mảng hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính doanh thu hoạt động cảng biển tăng 12% so với cùng kỳ đạt 481 tỷ đồng trong khi đó doanh thu hoạt động kho bãi và các mảng kinh doanh khác tăng 14% so với cùng kỳ đạt 305 tỷ đồng.

Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 15% và LNST giảm 3% so với năm 2015. Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% dự báo doanh thu thuần còn 1.065 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và giảm 7% dự báo LNST xuống 269 tỷ đồng (giảm 3% so với năm 2015). HSC dự báo EPS 2016 là 5.344đ/cp theo đó PE dự phóng là 11,2 lần.

Lặp lại đánh giá NẮM GIỮ. Giá cổ phiếu đã giảm gần đây do VSC công bố KQKD Q3/2016 gây thấp vọng. Trong hiện tại, định giá phản ánh triển vọng kém hơn kỳ vọng cho năm 2016 và thực tế là room cho NĐTNN đã đầy. Mặc dù tăng trưởng dài hạn tốt hơn do nhờ tăng trưởng phục hồi trong năm 2017 nhờ mở rộng công suất của hoạt động cảng và kho bãi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu là lựa chọn đầu tư khá thú vị cho các NĐT dài hạn đặc biệt là khi giá giảm.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 6/10/16 27/10/16 19/4/16 24/6/16
Khuyến nghị Nắm giữ Nắm giữ Tích lũy Outperform
Giá mục tiêu 71.4 76.0 75.5

3. Mã DRC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DRC            36.6 -3.18% 10.6 2.6

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) khi công ty vẫn chưa tìm được giải pháp cho đà giảm giá bán trung bình giữa bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc. Dự kiến khởi động giai đoạn 2 của nhà máy lốp radial trong năm 2017 càng làm sụt giảm lợi nhuận, trong khi sự phục hồi của giá cao su thiên nhiên vẫn là mối đe dọa đến khả năng sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, giá cổ phiếu sụt giảm trong thời gian qua khá phù hợp với điều chỉnh giá mục tiêu của chúng tôi.

  • Nhập khẩu từ Trung Quốc khiến giá bán trung bình chịu áp lực khi doanh thu giảm 1% trong 9 tháng 2016.
  • Biên LN gộp âm của mảng lốp radial sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong bối cảnh tăng trưởng công suất.
  • Mảng lốp bias xe tải nặng chịu ảnh hưởng từ việc mất đi doanh số cho mảng lốp radial, càng làm giảm khả năng sinh lời.
  • Đồng VND ổn định và cán cân dư nợ thấp hơn hạn chế đà giảm của LNST chỉ còn 2,1% so với 9 tháng 2015.
  • Trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận tiêu cực, chúng tôi cho rằng DRC sẽ giao dịch thấp hơn các công ty cùng ngành.
SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 22/9/16 27/10/16 11/7/16 12/5/16 28/7/16
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan Tích lũy Trung lập
Giá mục tiêu 40.5 31.7 39.3 44

4. Mã SVI

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
SVI            46.4 3.11% 8.2 1.8

Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (HSX: SVI), một trong những công ty đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao bì ở khu vực Đông Nam Bộ (bên cạnh Box-Pak và Vĩnh Hưng). Các khách hàng của công ty chủ yếu hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng như Unilever (chiếm khoảng 16% doanh thu), Pepsi, Cocacola (mỗi công ty chiếm 2-3% doanh thu). Trong năm 2015, SVI cũng có thêm 1 số khách hàng mới, trong đó nổi bật nhất là Sabeco (chiếm 5-6% doanh thu).

Sản phẩm bao bì carton của công ty chiếm tới 90% sản lượng sản xuất và 84% doanh thu trong năm 2015, còn lại là bao bì in offset và bao bì hộp. Tuy vậy, SVI không có kế hoạch nâng tỷ trọng bao bì in offset, dù sản phẩm này có biên lợi nhuận cao hơn, do công ty nhận định không cạnh tranh được với các công ty có nhiều kinh nghiệm về công nghệ, thị trường trong mảng này như Liksin hay In Hoàng Hà.

SVI có 2 nhà máy tại Biên Hòa (công suất 45.000 tấn bao bì/năm) và Bình Dương (công suất 30.000 tấn bao bì/năm), hiện đều đã chạy hết công suất. Năm 2017, công suất sẽ được tăng thêm 15.000-20.000 tấn nhờ dự án tăng công suất nhà máy Bình Dương sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, và 2 nhà máy dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động hết công suất trong những quý kinh doanh cao điểm (thường là vào cuối năm). Do đó, SVI đang lên kế hoạch xây dựng thêm 1 nhà máy bao bì với công suất 45.000 tấn (Giai đoạn 1: 30.000 tấn, giai đoạn 2: 15.000 tấn), dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Vốn đầu tư khoảng 500 tỷ, tài trợ bằng vốn vay (60%) vốn tự có (10-20%) và phát hành thêm cổ phiếu (20-30%)

Do ngành bao bì giấy vẫn đang trong tình trạng dư cung và SVI không có ưu thế vượt trội về công nghệ hay khả năng chi phối thị phần, công ty phải cạnh tranh bằng cách giảm giá bán, dẫn đến biên lợi nhuận bị sụt giảm trong vài năm gần đây. Vì thế, việc doanh thu và lợi nhuận lũy kế 3Q 2016 của SVI vẫn tăng trưởng, đặc biệt là biên lợi nhuận được duy trì ngang bằng cùng kỳ năm trước là một dấu hiệu tích cực. Về quý 4, do đặc thù mùa vụ, đây là quý kinh doanh cao điểm của SVI. Chúng tôi cho rằng công ty sẽ hoàn thành hoặc vượt nhẹ kế hoạch đặt ra cho năm nay là 1.450 tỷ doanh thu và 90 tỷ LNTT.

Nhìn chung chúng tôi đánh giá hoạt động kinh doanh của SVI dù không đột biến nhưng ổn định. Trong bối cảnh mà cạnh tranh cao gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong ngành (mà điển hình là VPK), CAGR doanh thu và lợi nhuận của SVI vẫn đạt lần lượt 12% và 3,7% cho giai đoan 2012-2015. ROE tuy giảm dần nhưng vẫn ở mức trên 20%, cổ tức tiền mặt 20% duy trì đều đặn hàng năm. Lợi thế của công ty còn đến từ chi phí giá vốn thấp nhờ có thể huy động vốn lưu động với mức lãi suất 4-4,5%, thấp hơn các công ty trong nước cùng ngành. Trong những năm tới, SVI được hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng, và ngành bao bì giấy cũng được dự đoán tăng trưởng khoảng 10%/năm. Cho giai đoạn 2016-2020, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm 10-15% doanh thu, và 5-7% lợi nhuận. EPS 2016 ước đạt 5.700 thì mức P/E 8x, thấp hơn so với mức trung bình 10x lần của ngành. Thanh khoản thấp của cổ phiếu là một điều cần lưu ý, nhưng điều này có thể thay đổi khi cổ đông nhà nước thoái vốn vào năm 2018.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 30/9/16
Khuyến nghị Mua
Giá mục tiêu 57.0

5. Mã APC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
APC            20.3 0.75% 6.5 1.1

Doanh thu thuần quý 3/2016 đạt 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng. Lưu ý, từ quý 2/2016, công ty đã thực hiện chuyển đổi công ty con An Phú Bình Minh thành chi nhánh và trình bày báo cáo tài chính dưới dạng riêng lẻ. Trong khi đó, kết quả kinh doanh riêng lẻ này bao gồm hoạt động của nhà máy An Phú Bình Minh. Nếu tính thêm kết quả kinh doanh của nhà máy này, doanh thu thuần tăng trưởng 16% yoy chủ yếu nhờ tăng hoạt động chiếu xạ, lợi nhuận sau thuế tăng 33% yoy. Kết quả này là do biên lợi nhuận gộp tăng từ 57% trong quý 3/2015 lên tới 59% trong quý 3/2016, chi phí tài chính giảm 70% còn 318 triệu đồng nhờ vay nợ ngắn hạn giảm 50%.

Chúng tôi cho rằng, APC sẽ tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2016 nhờ sản lượng chiếu xạ tăng trưởng nhanh và biên lợi nhuận cao. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của APC được dự báo đạt lần lượt là 103 tỷ đồng và 37 tỷ đồng (+34% yoy), tương đương EPS 2016 là 3.101 đồng/cp. Nếu loại trừ thu nhập tài chính thu được từ việc chuyển đổi công ty con thành chi nhánh, lợi nhuận sau thuế 2016 ước tính đạt 31 tỷ đồng, tương đương EPS 2016 điều chỉnh là 2.621 đồng/cp.

Ngày 25/10/2016, cổ phiếu APC được giao dịch tại mức giá 20.250 đồng/cp, tương đương P/E FW điều chỉnh là 7,73x và P/B là 1,15x. APC là doanh nghiệp hoạt động trong ngành chiếu xạ, ngành có tính chất độc quyền với rào cản gia nhập ngành cao. Biên lơi nhuận cao và ổn định, đạt trung bình 53% từ năm 2009- 2015, và đạt 54% trong 9T2016. Chúng tôi cho rằng, công ty tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội nhờ lợi thế độc quyền và việc cơ cấu lại danh mục chiếu xạ theo hướng tăng các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

7. Mã VNR

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VNR            19.9 -1.49% 11.7 1.0

Doanh thu quý 3 đạt 430.5 tỷ (-4.7%) và LNST đạt 62.2 tỷ (-26.5%). Lợi nhuận giảm sút chủ yếu do

(1) Lợi nhuận gộp hoạt động bảo hiểm đạt mức 31 tỷ đồng (-34%), do tỷ lệ bồi thường tăng lên 55% từ mức 41.3% cùng kỳ. Chúng tôi lưu ý rằng nghiệp vụ bảo hiểm phụ thuộc nhiều vào cách hạch toán kế toán liên quan đến các khoản dự phòng bồi thường, do vậy thường có nhiều biến động giữa các quý. Hiện VNR vẫn đang là doanh nghiệp dẫn đầu ngành về chỉ số kết hợp (~95% cho 9T2016)

(2) Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư giảm 10% và chỉ đạt 57.8 tỷ đồng, do các khoản đầu tư dài hạn trước đây đã quay vòng với mức lãi suất thấp hơn. Tổng số tiền đầu tư của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý 3 ở mức 3,263.8 tỷ đồng, tăng 0.6% so với thời điểm đầu năm. Theo đó, ROI hiện tại của VNR là khoảng 5.7%, so với mức 6.7% của cùng kỳ năm ngoái

(3) Lợi nhuận từ Vinasamsung giảm mạnh về mức 7.6 tỷ đồng so với 13.6 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh của Vinare phụ thuộc nhiều vào mặt bằng lãi suất. Chúng tôi kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ được cải thiện trong quý 4,nếu Fed thực hiện tăng lãi suất. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và VNR nói riêng có độ trễ nhật định so với diễn biến mặt bằng lãi suất. Do vậy, BSC nhận định hoạt động đầu tư đang tiệm cận giai đoạn đáy. VNR được nhà đầu tư chú ý với thông tin về SCIC thoái vốn, với kỳ vọng thay đổi bộ máy lãnh đạo sẽ giúp cải thiện tình hình kinh doanh của công ty. BSC duy trì khuyến nghị Theo dõi VNR như trong báo cáo ngành quý 3. Tại ngày 26/10/2016, cổ phiếu VNR đang giao dịch ở mức giá 20,000 VND/cp, tương ứng với P/E là 10.6x và P/B là 1.0x.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HDG 23.5 -2.89% 15.6 1.7

Thất bại trong nỗ lực vượt kháng cự ngắn hạn 24.800 VND, HDG điều chỉnh giảm trở lại . – Tuy nhiên, hiện tại HDG đang giảm về lại gần hỗ trợ mạnh tại 23.000 VND. – Các hệ thống kĩ thuật của chúng tôi cho thấy áp lực mua tập trung nhiều quanh vùng này do đó khả năng xuyên thủng được đánh giá thấp. – Thêm vào đó các hệ thống kĩ thuật động lượng trung hạn đã và đang phát ra tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng hình thành đối với HDG. – Đóng cửa vượt ngưỡng cản ngắn hạn tại 24.800 VND sẽ xác nhận quan điểm của chúng tôi về quá trình điều củng cố đã kết thúc và sóng tăng trung hạn của HDG đã quay trở lại, đẩy giá tiến về vùng mục tiêu tại 30.000 VND.

Mua tích lũy ở quanh mức hiện tại 23.500- 23.000 VND. Tăng thêm trạng thái mua nếu vượt 24.800 VND. Mục tiêu 30.000 VND (27%). Thời gian dự kiến: 6 tháng. – Để giới hạn rủi ro, một lệnh bán chốt lỗ nên được đặt ở mốc 22.000 VND. Tỉ lệ reward / risk là 4: 1.

BVSC

VN-Index: VNINDEX hình thành cây nến đỏ đặc nhỏ có bóng dưới ở ngay sát trên đường SMA50 một lần nữa cho thấy sự hỗ trợ khá tốt của lực cầu giá thấp tại vùng hỗ trợ này. Thanh khoản giảm nhẹ xuống dưới mức trung bình 10 phiên gần nhất, còn độ rộng thị trường đang dần trở lại trạng thái cân bằng. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn đối với khả năng quay lại xu hướng tăng điểm của thị trường khi mà vùng hỗ trợ then chốt quanh 670 vẫn đang được giữ vững. Về mặt xu hướng, việc dải BB tiếp tục thắt hẹp giúp chỉ số vẫn duy trì được xu hướng dao động đi ngang theo mẫu hình tam giác hướng lên được giới hạn trong vùng 677-691 điểm. Tuy nhiên, với những biến động không mấy tích cực trong những phiên gần đây thì rủi ro đường giá phá vỡ mẫu hình đi ngang này trong những phiên tới đang tăng cao. Trong kịch bản này, đường giá có thể sẽ hướng về ngưỡng 670 điểm. Vùng hỗ trợ quanh 670 điểm là vùng hội tụ của đường SMA50 và đường xu hướng tăng kéo dài từ 01/2016 đến nay. Đồng thời, các chỉ báo dao động cũng đang dần đi vào trạng thái quá bán. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số hồi phục tăng điểm trở lại trong những phiên kế tiếp. Tuy nhiên, trong kịch bản tiêu cực, nếu đường giá xuyên thủng ngưỡng 670 sẽ khiến chỉ số hình thành xung lực giảm mạnh. Nếu điều này xảy ra thì kịch bản chỉ số hình thành mẫu hình 2 đỉnh và rơi vào xu hướng giảm ngắn hạn cần được tính đến. Trên khung thời gian intraday, cây nến trắng dài được hình thành cuối phiên đã giúp đường giá giữ vững ngưỡng hỗ trợ 670 điểm, đồng thời cũng khiến những tín hiệu phân kỳ đảo chiều giữa đường giá và các chỉ báo nhanh (leading indicator) dần xuất hiện trên các khung thời gian ngắn hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số tăng điểm trong những phiên còn lại của tuần. Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại 685-690 điểm và 695-700 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại 670- 675 điểm và 655-660 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu trung hạn tích cực của VN-Index vẫn tiếp tục được bảo vệ. Cùng với sự hỗ trợ của lực cầu tại đường MA200 ngày, hỗ trợ mạnh của HNX-Index, nhiều khả năng thị trường sẽ tăng điểm trở lại vào ngày mai. VN-Index có thể kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn 680-682 điểm, sau đó sẽ tiếp tục diễn biến lình sình để quan sát sức mạnh của lực cầu. Dự báo, chỉ số sàn HSX có thể duy trì xu hướng tích lũy trong biên độ từ 672-682 điểm cho đến cuối tuần.

VDSC

Các chỉ số đang giao dịch khá gần các ngưỡng hỗ trợ mạnh, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều chưa thực sự xuất hiện. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục có sự cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu và giải ngân thêm nếu tín hiệu đảo chiều xuất hiện.

VN-Index: Phiên thứ hai liên tiếp VN-Index giảm về gần ngưỡng 670 điểm và sau đó có sự phục hồi đáng kể. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng 670 vẫn đang tạm thời được giữ. Nhìn lại một tháng qua, VN-Index vẫn đang dao động trong biên độ 670-690 điểm. Những biến động vượt ra khỏi biên độ đó sẽ giúp định hình xu hướng tiếp theo của VN-Index. Các đường trung bình 26 và 50 ngày đang có dấu hiệu đảo chiều đi xuống. Đây là dấu hiệu tiêu cực cho thấy xu hướng giảm điểm đang dần hiện hữu. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì xu hướng tiêu cực, đường MACD và RSI đều tiếp tục giảm đi xuống.

HNX-Index: HNX-Index vẫn đang hướng tới vùng hỗ trợ mạnh 82 điểm (tương ứng với đường trung bình 200 ngày). Tại vùng này khả năng cao sẽ có sự phục hồi. Vùng hỗ trợ 84 điểm trước đó bị phá vỡ sẽ trở thành kháng cự tương lai của HNX-Index. Khối lượng giao dịch giảm mạnh trong thời gian qua cho thấy dòng tiền đang rất hạn chế giao dịch trên HNX. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì đà giảm khi đường MACD cắt xuống phía dưới đường 0 và RSI giảm nhẹ tiến về gần đường 30.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
PPC HSC 21/9/16 15 14.4 18.0 13.1
REE HSC 10/10/2016 20.9 20.5-21.5 26.0 19.5
HDG HSC 27/10/16 23.5 23-23.5 30.0 22.0
PVS BSC 13/10/16 19.6 20.8 24.0 20.0
VNR BSC 27/9/16 19.9 21.5-21.8 23.3 20.5
CSV BSC 28/9/16 28.1 31.3-31.8 35.2 28.7
CAV BSC 25/10/16 98.0 99.5 114 90
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
HSG HSC 20/9/16 38.3 40.8 – 41.1 50.0 38.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s