Tin cổ phiếu 07/11/2016

Tin tức MSN, VCB, FPT, HSG, PVD, LSS, VGC

1. MSN

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MSN            65.1 -0.91% 17.6 3.1

Do – anh thu thuần Q3 đạt 11.006 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 813 tỷ đồng, tăng mạnh 268,3% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 57,6% so với cùng kỳ lên 30.148 tỷ đồng và LNST tăng 216,2% so với cùng kỳ lên 1.847 tỷ đồng. MSN đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu cả năm là 42.000 tỷ đồng và 77% kế hoạch LNST (đã điều chỉnh) là 2.400 tỷ đồng sau 9 tháng.

Masan Consumer công bố doanh thu thuần Q3 đạt 3.297 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 684 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Có vẻ công ty đã trở lại xu hướng tăng trưởng ổn định sau khi có sự biến động trong Q1 và Q2 (doanh thu Q1 giảm 8,7% còn Q2 tăng 15,1%) do tác động của nhân tố mùa vụ. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 9.101 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.646 tỷ đồng (giảm 6,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh thu HĐ tài chính giảm trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng. Do lượng tiền mặt giảm, lợi nhuận tài chính thuần 9 tháng đầu năm giảm 38,7% so với cùng kỳ xuống còn 288 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 25,8% trong 9 tháng đầu năm 2015 lên 26,7% trong 9 tháng đầu năm 2016 trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều, ở mức 44,4% (cùng kỳ là 44,3%).

Trong Q3, doanh thu thuần của Masan Resources tăng mạnh 185,1% so với cùng kỳ đạt 1.062 tỷ đồng. Tuy nhiên, LNST giảm nhẹ 8,3% so với cùng kỳ là 36 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 78,5% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu từ vonfram tăng mạnh 196,3% so với cùng kỳ đạt 1.655 tỷ đồng trong khi đó doanh thu từ các sản phẩm khác như flourspars, bismuth và đồng không có nhiều thay đổi. LNST thực tế tăng 52,7% so với cùng kỳ đạt 110 tỷ đồng nhưng do mức phân bổ lớn LNST cho cổ đông thiểu số (là liên doanh giữa MSR và H.C.Starck), LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ là 106 tỷ đồng.

Giá chào mua là 15.500đ/cp. Để mua lại 20,04% cổ phần thuộc sở hữu của MRC Limited, công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn kết hợp từ 35 triệu USD vốn vay trong vòng 2 năm, phát hành 12 triệu cổ phiếu MSN với giá 95.000đ/cp và tiền mặt 14-15 triệu USD. Đối với 7,26% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của các NĐT cá nhân, công ty sẽ trả tiền mặt để mua lại. Chúng tôi dự báo giao dịch sẽ hoàn tất trong hai tháng tới hoặc lâu hơn. Nhiều khả năng công ty sẽ tìm kiếm một đối tác chiến lược khác cho MSR sau giao dịch này.

Chúng đôi điều chỉnh tăng 2,3% dự báo doanh thu thuần năm 2016 lên 42.411 tỷ đồng, tăng trưởng 38,5% và tăng 4,2% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ lên 2.599 tỷ đồng, tăng trưởng 75,8%.

Chúng tôi dự báo trong năm 2017, MSN đạt doanh thu thuần 48,072 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.307 tỷ đồng, tăng trưởng 27,3%. Trong đó, Masan Nutri Science sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính với doanh thu thuần tăng trưởng 18,6% và LNST tăng trưởng 14,9%. Đồng thời, chúng tôi dự báo Masan Consumer sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số, cụ thể doanh thu tăng trưởng 3,8% và lợi nhuận tăng trưởng 7,8%.

Cuộc điều tra của chính phủ tại mỏ Núi Pháo liên quan đến những lo ngại về môi trường dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới. Thời gian công bố báo cáo điều tra vẫn chưa rõ ràng mặc dù chúng tôi dự báo có thể là trong năm nay.

Lặp lại đánh giá Khả quan. Dựa trên những dự báo của chúng tôi, cổ phiếu MSN có định giá hợp lý với P/E dự phóng 2016 là 19,3 lần và P/E dự phóng 2017 là 14,9 lần (theo VAS). Giá cổ phiếu đã giảm gần đây trước khi lo ngại về cuộc điều tra tại mỏ Núi Pháo. Hiện tại kịch bản cơ sở của chúng tôi là kết quả điều tra sẽ khá trung tính với MSN và do đó không ảnh hưởng đến hoạt động và triển vọng tài chính của mỏ này.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 22/4/16 11/8/16 4/11/16      
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Khả quan      
Giá mục tiêu 81.5 94.0        

2. FPT

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
FPT            42.2 -3.10% 9.7 2.1

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với CTCP FPT (FPT) khi tăng trưởng LNTT 22% trong quý 3/2016 củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng của công ty. Dịch vụ Viễn thông quay trở lại đà tăng trưởng sau khi kết thúc ghi nhận chi phí đầu cuối lớn của dự án quang hóa, trong khi sự phục hồi của thị trường Mỹ sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng của mảng Xuất khẩu Phần mềm. So với mức tăng trưởng EPS 18,6% năm 2017, FPT có định giá khá thấp với P/E 2017 đạt 7,8 lần.

 • LNTT quý 3/2016 tăng 22% so với quý 3/2015, củng cố quan điểm của chúng tôi về tăng trưởng lợi nhuận tăng tốc.
 • Xuất khẩu Phần mềm sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng với LNTT 33% năm 2017 khi doanh thu từ thị trường Mỹ sẽ cải thiện.
 • Khi chi phí đầu cuối của dự án quang hóa giảm, chúng tôi dự phóng tăng trưởng LNTT của mảng Dịch vụ Viễn thông sẽ tăng 25% trong năm 2017.
 • Chúng tôi dự phóng tăng trưởng LNTT 4% trong năm 2017 đối với mảng Phân phối và Bán lẻ, khi mảng Phân phối vẫn diễn biến kém tích cực và tăng trưởng số lượng cửa hàng bán lẻ chậm hơn.
 • Mức P/E dưới 10 lần là rất hấp dẫn trong khi việc bán mảng Phân phối và Bán lẻ vẫn là diễn biến hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 6/9/16 4/11/16 26/7/16 25/10/16 26/9/16  
Khuyến nghị Mua Mua Mua Mua Mua  
Giá mục tiêu 55 64.3   58 54  

3. PVD

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVD            23.6 -2.89% 52.2 0.7

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì từ khi chúng tôi công bố báo cáo trước đến nay, giá cổ phiếu này đã giảm 8%. EPS 2016 dự báo sẽ giảm 95% trong khi hiệu suất hoạt động thấp và giá thuê ngày giảm sẽ khiến biên lợi nhuận ròng giảm chỉ còn 1,7%. Chúng tôi dự báo PVD sẽ phục hồi trong năm 2017 từ mức thấp 2016, nhờ giá dầu thô tiếp tục phục hồi. Khuyến nghị của chúng tôi vẫn phụ thuộc nhiều vào giá dầu. Chúng tôi giả định kịch bản cơ sở cho năm 2017 là giá dầu đạt 55USD/thùng. Giá dầu cao hoặc thấp hơn 10USD/thùng so với kịch bản cơ sở sẽ dẫn đến khuyến nghị KHẢ QUAN hoặc BÁN.

 • Sau khi giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2016, hiệu suất hoạt động của giàn khoan tự nâng sẽ tăng trong năm 2017 nhưng giá thuê ngày sẽ không cải thiện.
 • Giàn khoan nước sâu (TAD) hoạt động liên tục trong 9 tháng đầu năm 2016 nhưng ít khả năng sẽ tiếp tục hoạt động trong Quý 4.
 • Dự kiến doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật dầu khí sẽ tăng 20% năm 2017 sau khi đạt kết quả thấp năm 2016.
 • Khó có thể tiếp tục cắt giảm chi phí mạnh trong năm 2017.
 • Giá cổ phiếu đã điều chỉnh nhưng định giá vẫn kém hấp dẫn
  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 30/6/16 4/11/16 19/8/16      
Khuyến nghị   PHTT Khả quan      
Giá mục tiêu 27.1 22        

4. VCB

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VCB            35.0 -2.78% 18.7 2.7

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và nâng giá mục tiêu lên 39.750 đồng. Ngân hàng có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận cao cho năm 2016 và 2017, cùng với việc tăng cường trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC sẽ làm giảm chi phí dự phòng cho các năm tới. VCB đang ở những giai đoạn cuối của việc xử lý nợ xấu trước đây và sẽ là ngân hàng đầu tiên trích lập đầy đủ dự phòng cho trái phiếu VAMC. VCB luôn được giao dịch với mức P/B cao hơn các ngân hàng khác do có chất lượng tài sản tốt nhất, cho phép ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi lợi nhuận của các ngân hàng khác bị ảnh hưởng do việc xử lý nợ xấu.

 • VCB đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và sau thuế cao trong 9 tháng 2016, với tăng trưởng lần lượt là 36,1% và 39,5% so với cùng kỳ.
 • VCB có kế hoạch trích lập toàn bộ dự phòng cho trái phiếu VAMC trong năm 2016, nhờ đó chi phí dự phòng trong các năm tới sẽ giảm.
 • Nguồn vốn từ việc phát hành 8 nghìn tỷ trái phiếu và 10% phát hành riêng lẻ không chỉ tăng tỷ lệ CAR mà còn giảm sức ép trong việc huy động tiền gửi.
 • Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch tăng vốn từ phát hành trái phiếu và phát hành riêng lẻ, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng cho vay năm 2016 so với dự báo trước đây.
  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 19/8/16 4/11/16 27/10/16      
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu 40.3 39.8        

5. HSG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HSG            40.1 0.00% 5.2 1.9

HSG tiếp tục dẫn đầu về tiêu thụ tôn mạ nội địa, chiếm khoảng 38% sản lượng của các thành viên Hiệp hội Thép (VSA), giữ nguyên khoảng cách với vị trí thứ hai, NKG, chiếm thị phần gần 14%. HSG cũng đang tập trung tăng trưởng bán hàng nội địa, thể hiện ở cơ cấu thị trường tiêu thụ của HSG với chỉ 33% doanh thu đến từ xuất khẩu. Chiến lược này được cho là hợp lý với HSG nhờ vị thế của nhà phân phối tôn mạ hàng đầu trong thị trường đang tăng trưởng tốt, được hỗ trợ bởi thuế CBPG, so với việc cạnh tranh gay gắt ở các thị trường nước ngoài luôn tiềm ẩn rủi ro bị áp thuế tự vệ.

Cơ cấu sản phẩm đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho biên LNG. Có thể thấy các sản phẩm mạ lạnh, mạ lạnh màu, mạ kẽm đang tăng dần tỉ trọng trong doanh thu. HSG cho biết đang chủ động thay đổi chủng loại sản phẩm để hướng tới mục đích kép: người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời biên lợi nhuận của DN được cải thiện.

Ống nhựa, một mảng khá mới và chiếm tỉ trọng khoảng 5% trong cơ cấu doanh thu hiện đang triển khai tương đối tốt. Biên LNG của mảng này đạt từ 23 tới 30%, vượt trội so với mảng tôn mạ. Tuy nhiên, HSG mới tham gia sản xuất và phân phối sản phẩm ống nhựa, vì vậy để tăng thị phần tiêu thụ, DN cho biết phải triển khai nhiều chính sách chiết khấu thương mại cũng như tăng chi phí bán hàng. Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng HSG sẽ ghi nhận mức đóng góp nổi bật hơn từ mảng này, bởi công suất hoạt động hiện tại mới chỉ đạt trên 50% công suất thiết kế, chưa kể công suất tăng thêm nhờ nhà máy mới tại Hà Nam. Thêm nữa, việc tận dụng hệ thống phân phối có sẵn sẽ tiết kiệm chi phí cho HSG, trong khi các đối thủ cùng ngành hầu như không sở hữu chuỗi bán lẻ dày đặc.

Đặt sang một bên dự án thép tại Cà Ná, 2017 vẫn sẽ là một năm tăng trưởng mạnh của Tôn Hoa Sen. HSG sẽ tăng công suất hơn 23% cho năm tài chính tiếp theo, cũng như liên tục mở mới các chi nhánh bán lẻ. Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đang có xu hướng tăng do giá than cốc và thép phế thế giới, HSG có thể chuyển một phần lớn tăng giá vào thị trường bằng việc nâng giá bán tới tay người mua. Vì vậy, HSG nhiều khả năng duy trì được mức biên gộp tối thiểu 18%, vẫn ở mức vượt trội so với trung bình ngành trong thời điểm giá nhiều nguyên liệu thượng nguồn ngành thép đang biến động mạnh.

RongViet Research dự phóng DT và LNST của HSG niên độ tài chính 2016-2017 ở mức 24.542 tỷ đồng và 1.969 tỷ đồng, tương đương với 9.797 đồng EPS (sau khen thưởng phúc lợi). Như vậy, HSG đang giao dịch ở mức P/E forward 4,1x, khá thấp đối với một cổ phiếu đầu ngành. Giá cổ phiếu HSG đã giảm hơn 12% kể từ thời điểm DN công bố dự án thép tại Cà Ná, Ninh Thuận hồi đầu tháng 9. Mặc dù chịu áp lực khá lớn từ dư luận bởi lo ngại của các NĐT về vấn đề môi trường, HSG vẫn được kỳ vọng có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt cho tới hết năm 2017.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 20/9/16   2/11/16     6/9/16
Khuyến nghị Nắm giữ   Khả quan     Mua
Giá mục tiêu 49.1         48.5

6. LSS

Tin KQKD – LSS công bố LNST của cổ đông công ty mẹ Q1 niên độ 2016-2017 tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ – CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) đã công bố KQKD hợp nhất Q1 niên độ 2016-2017 với doanh thu thuần đạt 458 tỷ đồng (tăng 31,4% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ hợp nhất KQKD từ công ty con CTCP Mía đường Nông Cống. Trong tháng 1/2016, LSS đã mua lại 56,61% cổ phần của CTCP Đường Nông Cống – một doanh nghiệp mía đường nhỏ tại Thanh Hóa với diện tích trồng mía gần 6.000ha. Mía đường Nông Cống cũng sở hữu một nhà máy chế biến đường có công suất thiết kế là 3.000 tấn/năm cho sản lượng khoảng 28.000-30.000 tấn đường mỗi năm.

Lợi nhuận gộp tăng 69,2% so với cùng kỳ – đạt 76,8 tỷ đồng, theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn, đạt 16,8% so với 13% trong Q1 niên độ trước. Tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu không đổi, là 5%. LNST của cổ đông công ty mẹ hợp nhất tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ đạt 32,5 tỷ đồng. Theo đó, cho tỷ suất LNST đạt 7,1% so với 4% trong cùng kỳ năm ngoái.

Công ty mẹ cũng đạt KQKD ấn tượng – Công ty mẹ LSS sở hữu diện tích trồng mía khoảng 13.000 ha và một nhà máy có công suất thiết kế là 8.000 tấn. Công ty cũng công bố doanh thu 361 tỷ đồng tăng 4,8% so với cùng kỳ và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng gấp đôi, đạt 27,6 tỷ đồng nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, đạt 15,8% so với mức 13% trong Q1 niên độ trước. Đồng thời, lỗ tỷ giá cũng giảm từ 10,3 tỷ đồng (tương đương 3% doanh thu thuần) còn 7,9 tỷ đồng (tương đương 2,2% doanh thu). Các khoản lỗ khác cũng giảm mạnh, từ 2 tỷ đồng xuống còn 95 triệu đồng.

HSC dự LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm 2016-2017 tăng trưởng 15,2% – Cho cả năm tài chính 2016-2017, như thường lệ LSS chỉ đặt kế hoạch kinh doanh cho công ty mẹ (thông thường do- anh thu và lợi nhuận công ty mẹ sẽ chiếm khoảng 90% KQKD hợp nhất) với doanh thu thuần tăng trưởng 13,5% đạt 2.049 tỷ đồng và LNTT tăng trưởng 16,8% đạt 120 tỷ đồng. HSC dự báo doanh thu thuần hợp nhất niên độ 2016-2017 đạt 2.281 tỷ đồng (tăng trưởng 13,5%), LNTT đạt 134 tỷ đồng (tăng trưởng 14,8%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 113,4 tỷ đồng (tăng trưởng 15,2%).

7. VGC

Tin doanh nghiệp – VGC sẽ khởi công xây dựng KCN với vốn đầu tư 2 nghìn tỷ đồng tại miền Bắc – VGC (hoạt động trong lĩnh vực BĐS và cũng chuyên về VLXD chẳng hạn như đá ốp lát và kính) dự kiến khởi công KCN Đồng Văn 4 với vốn đầu tư 2 nghìn tỷ đồng tại tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam.

Giai đoạn 1 có diện tích 300 ha; theo đó VGC sẽ có khoảng 4.030 ha KCN. VGC đã ký hợp đồng cho thuê 70.000 m2 trong KCN trên với 3 công ty Hàn Quốc. Trong năm 2016, VGC dự kiến doanh thu tăng trưởng 12% và lợi nhuận tăng trưởng 26%. Trong lĩnh vực BĐS, VGC tham gia vào cả BĐS KCN và BĐS nhà ở.

VGC là doanh nghiệp đầu ngành VLXD và đây cũng là mảng kinh doanh chính của công ty – VGC là doanh nghiệp đầu ngành VLXD tại Việt Nam, tập vào đá ốp lát granite và ceramic cùng nhiều loại kính xây dựng và thiết bị vệ sinh.

Vào tháng 7, VGC đã tổ chức IPO và bán 11,3% cổ phần với giá bình quân là 13.923đ/cp – Công ty đã tổ chức IPO vào tháng 7 và bán 30 triệu cổ phiếu; tương đương 11,3% cổ phần ra công chúng với giá khởi điểm là 11.700đ/cp. Chúng tôi ước tính tại giá đấu thành công bình quân, P/E là 9,8 lần; P/E điều chỉnh theo pha loãng là 11,4 lần. Cổ phiếu VGC được niêm yết trên Upcom từ ngày 15/10 và giá đóng cửa ngày hôm nay là 16.900đ/cp.

Vào tháng 9 công ty đã bán thêm cổ phần – Vào tháng 9, VGC đã nâng vốn điều lệ từ 2,65 nghìn tỷ đồng lên 3,07 nghìn tỷ đồng thông qua chào bán công khai cổ phiếu. Sau đợt bán cổ phần này, tỷ lệ sở hữu của nhà nước giảm từ 91,49% xuống còn 78,82%. Trong khi NĐTNN hiện đang nắm 8,75% cổ phần VGC.

Gần đây, VGC đã nộp hồ sơ xin niêm yết trên HNX – Vài ngày trước, VGC đã nộp hồ sơ xin niêm yết 65 triệu cổ phiếu có giá trị 650 tỷ đồng (29 triệu USD) trên HNX; số lượng cổ phiếu này bằng 21,18% số lượng cổ phiếu lưu hành; là phần cổ phần không thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng. Nhiều khả năng niêm yết sẽ được tiến hành vào tháng sau theo đúng kế hoạch. Giá tham chiếu có thể sẽ căn cứ theo giá cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom những ngày trước niêm yết. Nhà nước cũng có kế hoạch tiếp tục giảm cổ phần tại công ty từ 78,8% hiện tại xuống 55% trong 6 tháng đầu năm tới.

LNTT năm 2016 tăng trưởng nhẹ – Chúng tôi đang chờ BCTC Q3 và theo thông tin cuối cùng từ công ty LNTT 2016 có thể đạt 560 tỷ đồng (tăng trưởng 6,8%); trong khi kế hoạch ban đầu là 500 tỷ đồng. Trong khi đó HSC dự báo LNTT đạt 578 tỷ đồng (tăng trưởng 10,2%).

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX kết thúc tuần bằng cây nến “Doji” hàm ý sự thận trọng và có phần lưỡng lự của nhà đầu tư đối với xu hướng hồi phục của thị trường dù cho tín hiệu hồi phục đã xuất hiện vào cuối phiên trước đó. Trên đồ thị tuần, cây nến đỏ đặc dài được hình thành cho thấy áp lực phân phối ở 4 cây nến nhỏ trước đó đã hoàn thành. Chỉ số bị đẩy lùi về đường SMA20. Đây là một vùng hỗ trợ được xem là tương đối quan trọng đối với chỉ số ở thời điểm hiện tại. Do đó, đường giá được kỳ vọng sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục khi tiếp cận vùng hỗ trợ này. Tuy nhiên, trong kịch bản tiêu cực, đường SMA20 bị xuyên thủng thì đích đến kế tiếp của chỉ số nhiều khả năng sẽ là vùng 640 điểm. Về mặt xu hướng, đường giá đã xuyên thủng đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 01/2016 đến nay và khiến dải BB có dấu hiệu mở rộng. Đây là một tín hiệu nguy hiểm có thể đẩy đường giá vào một nhịp giảm điểm mạnh trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, sự hồi phục đã xuất hiện bằng một cây nến “hammer” trong bối cảnh các chỉ báo dao động đã về đến vùng quá bán. Điều này để ngỏ khả năng hồi phục T+ của chỉ số. Trên khung thời gian intraday, sau khi tiếp cận vùng cản 668-671 điểm (tương ứng với khoảng trống giảm giá được tạo thành trong phiên trước đó), đường giá đã quay đầu giảm điểm. Dưới áp lực từ nhóm MA ngắn hạn đang hướng xuống thì nhiều khả năng chỉ số sẽ quay về kiểm tra vùng hỗ trợ 655- 660 điểm một lần nữa trong những phiên đầu tuần tới. Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại 670-675 điểm và 680-685 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại 655- 660 điểm và 640-645 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường diễn biến khá tiêu cực với động thái bán mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa thấp. Nhóm vốn hóa lớn có nỗ lực phục hồi nhưng vẫn bị sức ép từ bên bán. Thanh khoản giao dịch hôm nay rất thấp với tổng khối lượng hai sàn dưới 1.800 tỷ. Lượng cổ phiếu giao dịch hôm nay tại HSX là 87 triệu cổ, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Mặc dù diễn biến ngắn hạn mang tính chất tiêu cực cao, nhưng thanh khoản hiện nay chưa cho thấy sự đổ vỡ của thị trường. Chỉ số VN-Index còn có thể tăng trở lại khi giảm xuống những ngưỡng hỗ trợ 660 và 640-650. Kết quả giao dịch ngày hôm nay chính thức xác nhận VN-Index đã gãy trend tăng trung hạn trên đồ thị nến tuần và bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm. Mục tiêu điều chỉnh trung hạn là 620-624. Dựa vào diễn biến của chỉ số VN-Index trong 7 năm gần đây, có 6/7 năm chỉ số VN-Index tạo đỉnh quanh thời điểm tháng 11-12 và tạo đáy quanh Tết âm lịch. Do đó nhiều khả năng năm nay kịch bản này được tái hiện.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 20.6 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/16 15.05 14.4 18.0 13.1
PVS BSC 13/10/16 17.9 20.8 24.0 20.0
VNR BSC 27/9/16 20.6 21.5-21.8 23.3 20.5
CSV BSC 28/9/16 26.0 31.3-31.8 35.2 28.7
CAV BSC 25/10/16 93.0 99.5 114 90
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
HSG HSC 20/9/16 40.05 40.8 – 41.1 50.0 38.0
HDG HSC 27/10/16 22.1 23-23.5 30.0 22.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s