Cập nhật MWG, CSM, RAL, DHG

1. MWG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MWG          155.0 2.31% 14.5 6.5

GHI NHẬN CHÍNH – MWG đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư tại Hà Nội để công bố về KQKD 9 tháng đầu năm. Doanh thu 9 tháng tăng trưởng nhờ doanh thu mỗi cửa hàng tăng cộng với công ty mở thêm cửa hàng mới. Chuỗi TGDĐ  có thể sẽ đạt đến điểm bão hòa trong năm sau trong khi chuỗi Điện máy xanh vẫn còn dư địa tăng trưởng. HSC dự báo LNST tăng trưởng 24,5% trong năm 2017; thấp hơn nhiều so với năm nay. Chuỗi Bách hóa xanh sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong năm sau với 80 cửa hàng sẽ được mở tại TP HCM. Và mảng này được kỳ vọng sẽ đem lại tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2018 trở đi.

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Định giá không còn rẻ nhưng nếu chuỗi Bách hóa xanh tăng trưởng tốt trong dài hạn thì tiềm năng tăng trưởng vẫn còn nhiều. Room đã đầy cũng là một vấn đề của cổ phiếu MWG.

MWG công bố KQKD 9 tháng vượt kỳ vọng – MWG công bố KQKD 9 tháng tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 31.261 tỷ đồng (tăng 77,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 91,5% kế hoạch cả năm) trong khi LNST đạt 1.222 tỷ đồng (tăng 65,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch cả năm). KQKD khả quan đạt được nhờ công ty mở thêm cửa hàng mới trong khi doanh thu mỗi cửa hàng hiện tại cũng tăng trưởng.

MWG vẫn rất tích cực mở thêm cửa hàng mới ở cả chuỗi TGDĐ và Điện máy xanh – Trong 9 tháng đầu năm 2016, MWG mở thêm 338 cửa hàng TGDĐ và 81 cửa hàng Điện máy xanh; nâng tổng số lượng cửa hàng TGDĐ lên 902 (tăng 85%) và cửa hàng Điện máy xanh lên 150 (tăng 158,6%).

Doanh thu mỗi cửa hàng tăng khoảng 11% so với cùng kỳ – Do- anh thu mỗi cửa hàng TGDĐ và Điện máy xanh tăng khoảng 11%.

Hàng bán bị trả lại trong Q3 cao do sự cố Note 7 – Trong Q3, MWG có 359,3 tỷ đồng hàng bán trả lại (tăng 953% so với cùng kỳ); bằng 3,12% doanh thu Q3 do công ty phải thu hồi Samsung Galaxy Note 7 giúp Samsung. Trong Q3/2016, có khoảng 12.000 điện thoại Galaxy Note 7 đã bị thu hồi tại Việt Nam. Trong đó khoảng 5.000 máy được thu hồi thông qua MWG vì MWG là đơn bị bán lẻ lớn nhất của Samsung tại Việt Nam với hơn 40% thị phần. Việc thu hồi Galaxy Note 7 đã không ảnh hưởng đến lợi nhuận của MWG.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng – Trong 9 tháng đầu năm, chi phí bán hàng và quản lý của MWG là 3.454 tỷ đồng (tăng 100% so với cùng kỳ). Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 9,8% trong 9 tháng đầu năm 2015 lên 11,05% trong 9 tháng đầu năm 2016. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng là do (1) MWG chi thêm cho hoạt động nhận diện thương hiệu chuỗi Điện máy xanh và (2) công ty tăng thưởng bằng tiền cho CBC- NV vì hiện MWG không được phát hành ESOP quá 3% số lượng cổ phiếu lưu hành thay vì 5% như trong 2014 và 2015.

HSC dự báo doanh thu thuần năm 2016 đạt 40.879 tỷ đồng (tăng trưởng 61,9%) và LNST đạt 1.659 tỷ đồng (tăng trưởng 54,2%) dựa trên những giả định sau;

(1) Chúng tôi giả định đến cuối năm, số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.200 cửa hàng (tăng 98,6%) còn cửa hàng Điện máy xanh tăng lên 210 cửa hàng (tăng 204,3%). Theo đó đến cuối 2016, MWG sẽ mở thêm 82 cửa hàng TGDĐ mới và 19 cửa hàng Điện máy xanh mới.

(2) Chúng tôi giả định doanh thu mỗi cửa hàng TGDĐ và Điện máy xanh sẽ tăng trưởng 10%.

(3) Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 6.482 tỷ đồng, tăng trưởng 65,25%. Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,4% lên 15,9%.

(4) Chúng tôi giả định lợi nhuận tài chính thuần giảm 30,4% xuống còn 28,6 tỷ đồng với doanh thu HĐ tài chính đạt 115 tỷ đồng (tăng 41,9%) và chi phí tài chính là 86,9 tỷ đồng (tăng 113,6%). Điều này là do có sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu với đóng góp từ Điện máy xanh tăng từ 17,7% trong năm 2015 lên 23,3% trong 2016. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 27,1 ngày (năm 2015 là 25,5 ngày).

(5) Chúng tôi ước tính tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 10,8% (năm 2015 là 10,3%).

Theo đó EPS đạt 9.834đ; P/E dự phóng là 15,8 lần.

Cho năm 2017, chúng tôi cho rằng 2 chuỗi TGDĐ và Điện máy xanh sẽ vẫn đóng góp chính vào tăng trưởng của MWG – MWG cho biết có thể sẽ mở thêm khoảng 200 cửa hàng trở lên TGDĐ và nâng tổng số cửa hàng TGDĐ lên 1200 trước khi đạt đến mức bão hòa vào giữa năm sau. Theo đó MWG đặt mục tiêu giành được 45% thị phần từ khoảng 38% hiện nay.

Trong khi đó chuỗi Điện máy xanh có thể tăng lên 300 cửa hàng (từ 191 cửa hàng hiện nay). Cần phải nói rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi TGDĐ đã qua mức cao nhất thì tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Điện máy xanh sẽ vẫn còn có thể tăng thêm 1-2% lên khoảng 16,5%. Chuỗi Điện máy xanh sẽ đóng góp khoảng 45% doanh thu trong vài năm tới từ 30% hiện nay. Và công ty đặt mục tiêu giành được 28-30% thị phần toàn quốc từ 14% hiện nay.

HSC dự báo LNST tăng trưởng 24,5% trong năm 2017 – Ban lãnh đạo không đưa ra kế hoạch trong tương lai nhưng cho biết sẽ đạt mức tăng trưởng ít nhất 20-30%. HSC dự báo doanh thu năm 2017 sẽ đạt 51.745 tỷ đồng (tăng trưởng 26,6%) và LNST đạt 2.065 tỷ đồng (tăng trưởng 24,5%). Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

(1) Chúng tôi giả định số lượng của hàng ĐTDĐ sẽ không đổi, là

1.200 cửa hàng và số lượng cửa hàng Điện máy đến cuối năm sẽ tăng lên 300 cửa hàng (tăng trưởng 42,9%).

(2) Chúng tôi giả định thị phần điện thoại di động của MWG sẽ tăng từ 38% hiện tại lên khoảng 44% trong khi đó thị phần điện máy sẽ tăng từ 14% hiện tại lên khoảng 20%.

(3) Ước tính lợi nhuận gộp đạt 8.195 tỷ đồng tăng trưởng 26,4%. Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chung ổn định ở mức 15,9%.

(4) Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm 1,8%, là 27,5 tỷ đồng với doanh thu tài chính là 131,0 tỷ đồng (tăng trưởng 14,0%) và chi phí tài chính là 103,5 tỷ đồng (tăng 19,1% so với năm 2016). Lợi nhuận tài chính thuần giảm do có sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của MWG với tỷ trọng đóng góp của mảng điện máy tăng từ 23,3% năm 2016 lên 25,9% năm 2017. Chúng tôi cũng giả định chu kỳ phải trả là 29,8 ngày so với 27,1 ngày trong năm 2016.

Theo đó, EPS là 11.882đ/cp, định giá công ty với PE là 13,0 lần.

Chuỗi siêu thị mini Bách hóa xanh sẽ là động lực cho tăng trưởng trong tương lai – MWG đã khai trương 20 cửa hàng bách hóa xanh với diện tích bình quân mỗi cửa hàng là 210m2, tại Quận Bình Tân, TPHCM. Tập trung vào thực phẩm hàng ngày như hoa quả và rau củ tươi. Trong giai đoạn đầu, MWG mua lại từ các người bán buôn và các đơn vị phân phối nhỏ với mục đích xác định mức độ nhu cầu và phản hồi của khách hàng. Giai đoạn đầu của chuỗi siêu thị mini này đã đạt kết quả rất khả quan với doanh thu hàng tháng từ những cửa hàng thử nghiệm tăng từ khoảng 400 triệu đồng/cửa hàng vào đầu năm lên khoảng 1,2 tỷ đồng hiện tại và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Tỷ lệ phát hành ESOP được cố định ở mức 3% từ năm 2016 trở đi – Cổ phiếu ESOP năm 2015 dự kiến phát hành cuối năm nay sẽ là năm cuối cùng với tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ Do đó, MWG đang chuyển sang giai đoạn 2 với kế hoạch đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 80 siêu thị mini vào hoạt động, tại hai quận Bình Tân và Tân Phú với một nhà kho chung do hiện tại công ty đang chuẩn bị để thử nghiệm toàn diện mô hình bán lẻ này với sự tập trung vào khả năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận các cửa hàng. Hai quận được chọn thử nghiệm có môi trường bán nông thôn với dân cư phần lớn là dân ngụ cư chứ không phải là cư dân TPHCM.

Mục đích của giai đoạn hai là để đưa ra bằng chứng cho mô hình từ việc thiết lập khả năng sinh lời – Hiện tại, khi những cửa hàng ban đầu cho kết quả vượt dự báo về doanh thu hàng tháng/mỗi cửa hàng, công ty đang tiến tới thử nghiệm liệu mô hình này có thể đem lại lợi nhuận hợp lý khi các cửa hàng hoạt động trong điều kiện hoạt động trung bình. Có nghĩa là cửa hàng sẽ không đặt tại khu đô thị trung tâm thành phố mà ở khu vực ngoại thành hay thị trấn nhỏ hơn. Với mục tiêu cuối cùng là đưa vào hoạt động vài nghìn cửa hàng nếu thử nghiệm thành công.

Sau đó, từ năm 2018 trở đi, MWG sẽ mở rộng mô hình siêu thị mini trên phạm vi cả nước. Lãnh đạo MWG ước tính thị trường bách hóa có giá trị 65 tỷ USD, gấp 10 lần tổng giá trị hai thị trường ĐTDĐ và điện máy trong đó thị phần của các chợ truyền thống là hơn 80%. Và MWG nhận thấy cơ hội lớn để thâm nhập thị trường này. Và công ty tin rằng mảng kinh doanh mới này sẽ là một trong những động lực tăng trưởng chính của MWG sau 2 hoặc 3 năm tới.

Ngoài ra, công ty cũng nhận thấy tiềm năng của thị trường bán hàng trực tuyến – Về dài hạn, MWG có kế hoạch xây dựng trang web VuiVui.com cho bán hàng trực tuyến. Công ty nhận thấy thế hệ trẻ thích mua hàng online và nhận hàng tại nhà, do đó một siêu thị online sẽ đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, công ty cũng chủ động triển khai ý tưởng này chậm hơn do ưu tiên phát triển hệ thống siêu thị mini trước. Có vẻ như công ty cũng rất hài lòng với mô hình thanh toán tiền mặt khi giao hàng hiện tại và không xem đây là một bất lợi.

MWG cũng đề cập đến khả năng mở rộng các mảng kinh doanh hiện tại sang các nước lân cận như Lào và Campuchia. Và thực tế, công ty đã nhận được chứng chỉ đầu tư cho phép mở cửa hàng bán lẻ   tại Campuchia. Tuy nhiên, rõ ràng công ty không tỏ ra hào hứng do tính chất phức tạp của việc mở rộng này. MWG cho biết công ty có thể giới thiệu 10 cửa hàng ĐTDĐ tại Campuchia trong năm 2017 mà không yêu cầu về lợi nhuận nhằm thử nghiệm khả năng hoạt động trong môi trường kinh doanh khác.

Ban lãnh đạo của MWG rất xuất sắc – và cũng rất sáng suốt và cởi mở trong phát triển kinh doanh. Học hỏi từ những mô hình bán lẻ nước ngoài trong các thị trường và phân khúc tương tự cho các lĩnh vực mới. Cách tiếp cận của MWG là tập trung vào chi tiết,

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Giá cổ phiếu đã tăng 100% so với đầu năm và cao hơn 161% so với mức thấp của năm 2015. Định giá cổ phiếu hiện tại có vẻ đắt một chút mặc dù nếu mảng kinh doanh mới hoạt động thành công, chắc chắn công ty sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, và khi đó định giá hiện tại lại trở nên rất rẻ. Và vấn đề bây giờ là việc dự đoán. Liệu chúng ta nghĩ rằng mảng kinh doanh mới sẽ thành công hay sẽ không thành công? Quan điểm của HSC cho rằng kế hoạch của MWG cuối cùng sẽ thành công nhưng có thể sẽ mất một vài năm để mô hình bán lẻ mới tạo lợi nhuận ổn định.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/8/16 28/10/16 9/11/16     12/8/16
Khuyến nghị Mua Mua Khả quan     Mua
Giá mục tiêu 180.0 206.0       182.0

2. CSM

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CSM            21.0 3.96% 8.5 1.6

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với CTCP Cao su Công nghiệp miền Nam (CSM) khi công ty tiếp tục gặp khó khăn với cạnh tranh từ Trung Quốc, tăng trưởng khối lượng kém tích cực và giá bán trung bình giảm. Theo ban lãnh đạo công ty, nhưng thách thức của nhà máy lốp bán thép đã cao hơn dự kiến trước đây, trong khi sự phục hồi của giá cao su tự nhiên vẫn còn chưa rõ ràng là mối đe dọa cho khả năng sinh lời trong tương lại. P/E trượt của CSM là 9,2 lần (chiết khấu 19% so với các công ty cùng ngành) tỏ ra khá hợp lý trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận kém tích cực.

  • Tăng trưởng khối lượng hàng bán không đáng kể không thể bù đắp cho giá bán trung bình bị cắt giảm bởi cạnh tranh từ Trung Quốc, khi doanh thu cốt lõi giảm 4,2% trong 9 tháng 2015.
  • Quá trình gia tăng công suất của nhà máy mới sẽ khiến đóng góp của mảng lốp radial ở mức khiêm tốn.
  • Chúng tôi dự báo mức giảm 80 điểm cơ bản của Biên LN từ HĐKD cho cả năm 2016 và 2017 do áp lực giá bán trung bình và gia tăng đóng góp của lốp radial.
  • Dù LN từ HĐKD giảm 9,2%, đồng VND ổn định hỗ trợ cho tăng trưởng LNST 8.3% so với 9 tháng 2015
  • Không có các hợp đồng bao tiêu, dự án nhà máy lốp bán thép trở nên ít hứa hẹn hơn dự kiến.
  • Với triển vọng tăng trưởng đi ngang, CSM có mức định giá hợp lý khi giao dịch với mức chiết khấu so với các công ty cùng nhành.
  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   9/11/16 26/7/16   26/8/16  
Khuyến nghị   PHTT Nắm giữ   Outperform  
Giá mục tiêu   21.1     27.5  

3.  RAL

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
RAL          113.5 3.18% 8.7 2.3

Từ quý 4/2015, sau khi SCIC thoái vốn, kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 94 tỷ đồng (+43% yoy). 9T2016, doanh thu thuần đạt 2.090 tỷ đồng (+3,9% yoy) trong khi đó lợi nhuận sau thuế tăng đến 110%, đạt 103 tỷ đồng. Do (1) biên lợi nhuận gộp tăng từ 17% trong 9T2015 lên mức 19% trong 9T2016, (2) tiết giảm mạnh chi phí tài chính (-49% yoy) và (3) giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (-22%) trong 9T2016.

Chúng tôi dự báo, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 2.725 tỷ đồng (+2% yoy) và 146 tỷ đồng (+56% yoy), tương đương EPS 2016 là 9.534 đồng/cp. Từ năm 2017, chúng tôi kỳ vọng doanh thu của RAL cải thiện mạnh nhờ tăng tiêu thụ đèn LED và giá đèn LED được kỳ vọng ổn định hơn. So với DQC, biên lợi nhuận mảng bóng đèn của RAL còn thấp hơn, và được kỳ vọng cải thiện mạnh nhờ giảm chi phí khuyến mại, cắt giảm nhân công, nâng cao năng suất các dây chuyền, và giảm chi phí tài chính.

Sản lượng tiêu thụ LED tăng trung bình 231% từ năm 2014-2015, đạt 4,6 triệu bóng vào năm 2015. Tốc độ tăng trưởng cao chủ yếu đến từ nhu cầu thay thế đèn compact, huỳnh quang bằng bóng đèn LED và nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở dân dụng và chung cư, văn phòng. Đèn LED có giá bán cao hơn khoảng 2-3x so với bóng Compact có độ sáng tương đương. Do vậy, doanh thu của RAL được kỳ vọng cao hơn với cùng lượng sản phẩm tiêu thụ.

Rủi ro đầu tư. (1) Bán hàng cho Gia Lộc Phát chiếm 41% tổng doanh thu của RAL trong 6T2016. Điều này có thể khiến RAL không có vị thế trong đàm phán giá, chia sẻ một phần lợi nhuận cho Gia Lộc Phát. (2) Giá trị hàng tồn kho lớn trong khi đó, giá chip LED và giá bóng LED đều giảm nhanh có thể làm giảm biên lợi nhuận gộp nếu sản phẩm không được tiêu thụ tốt. (3) Cạnh tranh cao.

4. DHG

Cập nhật công ty – Khuyến nghị mua

Trong 9T2016, doanh thu thuần đạt 2.607 tỷ đồng tăng 6,06% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 70% kế hoạch năm.

Doanh thu hàng sản xuất đạt 2.087 tỷ đồng tăng 12,37% so với cùng kỳ năm trước. Như đề cập trong báo cáo trước, doanh thu hàng sản xuất bao gồm phân phối sỉ trực tiếp đạt 64 tỷ đồng trong 9T2015 và 0 đồng trong 9T2016 (ngừng hoạt động trong năm 2016). Nếu không bao gồm khoản này, doanh thu hàng sản xuất tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hàng sản xuất, doanh thu nhãn hàng tăng 14,28% YoY (đạt 1.957 tỷ đồng) và doanh thu sản xuất Eugica cho Mega tăng 85% YoY. Tăng trưởng doanh thu nhãn hàng đạt kết quả tích cực nhờ tăng độ phủ sản phẩm. Độ phủ sản phẩm được tính bằng số lượng điểm bán hàng có phân phối sản phẩm này. Như đề cập trong báo cáo trước, DHG đã thêm độ phủ sản phẩm vào KPI của đội ngũ bán hàng nhằm tăng doanh thu từ khách hàng tiềm năng. Cụ thể trong 9T2016, độ phủ sản phẩm Hapacol, Naturenz và NattoEnzym đạt 109%, 89% và 163% kế hoạch của DHG. Chiến lược này đã giúp công ty thành công trong việc tăng doanh thu nhãn hàng chủ đạo và tiềm năng như Hapacol (+11,4% – 15,1% YoY), Naturenz (+83,8% YoY) and NattoEnzym (+122% YoY). DHG không tăng giá bán sản phẩm trong 9T2016.

Doanh thu hàng thương mại đạt 508 tỷ đồng giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là do doanh thu hàng thương mại bao gồm hàng khuyến mãi đạt 262 tỷ đồng trong 9T2015 và 127 tỷ đồng trong 9T2016. Nếu không bao gồm khoản này, doanh thu hàng thương mại tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9T2016, doanh thu kênh bệnh viện chiếm 15,9% doanh thu hàng sản xuất (so với kế hoạch của DHG là 10%).

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020

Tỷ đồng 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P
Doanh thu thuần 3.733 4.369 4.874 5.731 6.750
– Hàng sản xuất 3.189 3.561 4.138 4.795 5.451
– Hàng thương mại 523 767 642 735 846
– Khác 21 41 94 201 453
Lợi nhuận gộp 1.618 1.870 2.142 2.461 2.798
Lợi nhuận trước thuế 750 800 890 1.009 1.148
Lợi nhuận ròng 679 768 857 931 1.059
So với cùng kỳ năm trước (%)
Doanh thu thuần 3,5% 17,0% 11,6% 17,6% 17,8%
– Hàng sản xuất 19,3% 11,7% 16,2% 15,9% 13,7%
– Hàng thương mại -42,9% 46,7% -16,3% 14,5% 15,1%
– Khác 0,0% 95,2% 129,3% 113,8% 125,4%
Lợi nhuận gộp 14,50% 15,60% 14,50% 14,90% 13,70%
Lợi nhuận trước thuế 7,00% 6,70% 11,30% 13,40% 13,80%
Lợi nhuận ròng 14,50% 13,10% 11,60% 8,60% 13,70%
Tỷ suất lợi nhuận (%)
Tỷ suất lợi nhuận gộp 43,30% 42,80% 43,90% 42,90% 41,50%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 20,10% 18,30% 18,30% 17,60% 17,00%
Tỷ suất lợi nhuận ròng 18,20% 17,60% 17,60% 16,20% 15,70%
Thuế TNDN 9,50% 4,00% 3,70% 7,70% 7,80%

Nguồn: DHG

Kế hoạch 5 năm kể trên của DHG chưa bao gồm doanh thu từ việc hợp tác với Taisho.

Doanh thu hàng sản xuất bao gồm doanh thu nhãn hàng, doanh thu sản xuất Eugica cho Mega và xuất khẩu. DHG ước tính doanh thu nhãn hàng chiếm hơn 90% doanh thu hàng sản xuất có thể tăng nhờ tăng độ phủ sản phẩm và hoạt động marketing. Công ty tập trung chủ yếu vào thương hiệu chủ lực (Hapacol, Klamentin, Haginat) và thương hiệu tiềm năng (Naturenz, NattoEnzym). Năm 2015, doanh thu Hapacol, Klamentin và Haginat đạt 657 tỷ đồng, 421 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

DHG có thể vẫn sản xuất Eugica cho Mega đến năm 2020 và doanh thu từ hoạt động này ước tính tăng ổn định theo năm. DHG cũng dự báo hoạt động xuất khẩu đạt tăng trưởng doanh thu mạnh nhờ thị trường Campuchia tiềm năng.

Doanh thu hàng thương mại bao gồm sản phẩm khuyến mãi, doanh thu phân phối sản phẩm MSD, Eugica và Mitoyo và doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguyên liệu. Sản phẩm khuyến mãi có thể vẫn thuộc doanh thu hàng thương mại do khách hàng ưa thích khuyến mãi bằng hàng hơn khuyến mãi bằng tiền, mà theo Thông tư 200 khoản này sẽ không tính vào doanh thu thuần. Khi doanh thu tăng, DHG ước tính sản phẩm khuyến mãi cũng sẽ tăng trong những năm tới.

Hợp đồng phân phối Eugica kết thúc vào năm 2017, do đó, doanh thu hàng thương mại có thể chịu tăng trưởng âm trong năm 2018.

Doanh thu khác bao gồm doanh thu từ phòng khám di động (từ năm 2017) và doanh thu từ đối tác hay hoạt động M&A (từ năm 2018) hiện chưa được DHG công bố.

Tỷ suất lợi nhuận gộp phụ thuộc vào tỷ trọng hàng sản xuất và hàng thương mại trong doanh thu thuần.

Thuế TNDN dự báo giảm khi tỉ lệ doanh thu từ nhà máy mới trong tổng doanh thu tăng. DHG ước tính tổng số tiền thuế tiết kiệm trong giai đoạn 2016-2020 là 650 tỷ đồng.

Cập nhật khác

Nhà máy betalactam tại Nguyễn Văn Cừ, có công suất hàng năm là 500 triệu sản phẩm, hiện đã chuyển sang nhà máy mới tại KCN Tân Phú Thành và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 16/10/2016. Nhà máy Betalactam cho sản lượng tiêu thụ thấp hơn nhưng giá trị sản xuất cao hơn nhà máy nonbetalactam. Do đó, DHG ước tính sẽ tiết kiệm thuế nhiều hơn trong những quý tới. DHG cũng lên kế hoạch tăng công suất hàng năm của nhà máy betalactam lên 1 triệu sản phẩm thông qua tăng dây chuyền sản xuất trong tương lai.

Công suất hàng năm: Theo DHG, tổng công suất hàng năm của công ty đạt 8 triệu sản phẩm. Năm 2020, công ty ước tính sản xuất 7,2 triệu sản phẩm tương ứng 90% tổng công suất.

Kế hoạch PIC/S: DHG vừa tạm ngừng kế hoạch xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn PIC/S. Thay vào đó, công ty có thể nâng cấp 2 dây chuyền sản xuất (thuốc nén sủi bọt và thuốc gói sủi bọt) tại nhà máy cũ Nguyễn Văn Cừ theo tiêu chuẩn PIC/S. Taisho và CMPlus sẽ giúp DHG thực hiện dự án. Hiện công ty chưa tiết lộ tổng vốn đầu tư cũng như thời gian thực hiện dự án.

Bên cạnh 2 dây chuyền kể trên, nhà máy cũ tại Nguyễn Văn Cừ bao gồm một số dây chuyền nhỏ sản xuất viên nang mềm, thuốc dạng nước, kem, gel và sản phẩm thảo dược. Dây chuyền sản xuất Betalactam và nonbetalactam đã chuyển sang nhà máy mới tại KCN Tân Phú Trung để được ưu đãi thuế.

Ước tính và định giá

Năm 2016, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu đạt 3.762 tỷ đồng (+4,3% so với năm trước) và lợi nhuận ròng đạt 678 tỷ đồng (+14,6% so với năm trước).

Năm 2017, do sản phẩm khuyến mãi vẫn ghi nhận vào doanh thu thuần, chúng tôi nâng ước tính doanh thu thuần lên 4.259 tỷ đồng (+13,2% so với năm 2016 hay +14,6% so với năm 2016 nếu không bao gồm hàng khuyến mãi) nhưng duy trì ước tính lợi nhuận ròng đạt 783 tỷ đồng (+15,3% so với năm 2016.

Theo đó, EPS 2016 và 2017 có thể đạt 6.982 đồng và 8.048 đồng. DHG đang giao dịch tại PE 2016 và 2017 là 13,9x và 12,1x. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 117.700 đồng/cp (PE mục tiêu là 15x).

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX hình thành một cây nến đỏ đặc dài dạng “hammer”. Thanh khoản cũng có sự cải thiện rõ nét khi vượt lên trên mức khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất, còn độ rộng thị trường bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi sắc đỏ. Diễn biến này phản ánh tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư khi bị ảnh hưởng tiêu cực từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy vậy, sau khi tin tức tiêu cực qua đi, thị trường đã nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng với sự trợ giúp tích cực từ đường hỗ trợ SMA100 và cận dưới của dải BB (tương ứng với vùng 655-660 điểm). Phản ứng hồi phục tích cực của đường giá tại ngưỡng hỗ trợ mạnh này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giúp chỉ số tăng điểm trở lại trong những phiên còn lại của tuần. Mặc dù vậy, đà tăng của chỉ số trong những phiên sắp tới sẽ vấp phải áp lực đáng kể từ đường SMA50 và đường giữa của dải BB (quanh 680 điểm) đang án ngữ phía trên. Đường giá cần tiếp tục diễn biến tích cực và vượt qua vùng cản này nếu muốn hướng đến một nhịp tăng điểm mới trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi cũng để ngỏ khả năng chỉ số có thể sẽ có nhịp điều chỉnh về kiểm tra lại vùng hỗ trợ 660 điểm một lần nữa. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, các chỉ báo dao động (STO, W%R) vẫn duy trì được xu hướng đi lên từ vùng quá bán, còn đường MACD-Dema đã cho tín hiệu giao cắt lên trên đường tín hiệu. Sự chuyển biến theo hướng tích cực của các chỉ báo kỹ thuật này sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến của đường giá trong những phiên kế tiếp. Trên khung thời gian intraday, phản ứng hồi phục về cuối phiên đã giúp đường giá quay lại đường SMA20, đồng thời giúp chuyển động của dải BB chuyển sang trạng thái đi ngang. Chúng tôi cho rằng, đường giá nhiều khả năng sẽ có diễn biến điều chỉnh tích lũy quanh đường SMA20 trước khi tiến đến dải BB trên (vùng quanh 680 điểm). Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại 680-685 điểm và 690-695 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại 660- 665 điểm và 640-645 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số đều ở mức tiêu cực khi cả VN-Index, VN30 và HNX-Index đều đóng cửa dưới đường MA5 ngày. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ mạnh đã phát huy tác dụng trong việc giúp thị trường phục hồi và duy trì tín hiệu trung hạn của VN-Index và VN30 ở mức trung tính; còn HNX-Index vẫn nằm trong thị trường con gấu ở phía dưới đường MA200 ngày. Dự báo, thị trường có thể sẽ cần một vài phiên củng cố để VN-Index kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ tại 662 điểm trước khi có thể tăng trở lại.

VDSC

Thị trường đồng loạt giảm điểm kèm khối lượng giao dịch có sự tăng mạnh. Như vậy, xu hướng điều chỉnh của thị trường vẫn đang tiếp diễn, nhà đầu tư giữ tỷ trọng danh muc hợp lý và chưa vội bắt đáy.

VN-Index: Ảnh hưởng từ cuộc bầu cử Mỹ khiến trong phiên VN-Index giảm mạnh xuống mức thấp nhất 656,68 điểm, nhưng về cuối phiên lực mua tăng lên giúp VN-Index hạn chế đà giảm và đóng cửa ở trên mức 670 điểm. Như vậy, VN-Index vẫn chưa giảm phá mức đáy gần nhất quanh 666 điểm, nhưng xu hướng của VN-Index vẫn đang là xu hướng điều chỉnh. Nếu ngưỡng 670 điểm không bị phá vỡ thì cơ hội hồi phục có thẻ xuất hiện. Các chỉ báo quỹ thuật quay lại đà giảm khi đường MACD và RSI đều đi xuống nhưng vẫn chưa phá vỡ mức giá thấp nhất và các tín hiệu này cần được theo dõi thêm.

HNX-Index: Trong phiên, HNX-Index cũng giảm mạnh xuống ngưỡng hỗ trợ quanh 78 điểm và cuối phiên lực cầu tăng lên khiến đường giá đóng cửa trên ngưỡng 80 điểm, mặc dù vậy thì mức giá đóng cửa này vẫn là mức giá đóng cửa thấp nhất trong giai đoạn điều chỉnh này. Như vậy, xu hướng giảm của HNX-Index vẫn đang được tiếp diễn và vẫn chưa có dấu hiệu tạo đáy. Khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay cũng tăng mạnh so với các phiên trước cho thấy dòng tiền đang có động thái mới cần theo dõi thêm. Các chỉ báo kỹ thuật MACD histogram và RSI đều giảm trở lại nhưng vẫn chưa phá đáy trước.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
PVS BSC 13/10/16 17.6 20.8 24.0 20.0
VNR BSC 27/9/16 20.6 21.5-21.8 23.3 20.5
CSV BSC 28/9/16 26.8 31.3-31.8 35.2 28.7
CAV BSC 25/10/16 91.4 99.5 114 90
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 20.3 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/16 14.9 14.4 18.0 13.1
HSG HSC 20/9/16 42 40.8 – 41.1 50.0 38.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s