Cập nhật BVH, PC1, NLG

1. BVH

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BVH 62.6 -2.95% 34.0 3.3

LNST hợp nhất 9 tháng của BVH tăng 12,36% so với cùng kỳ lên 1.078 tỷ đồng – hoàn thành 90,62% kế hoạch cả năm là 1.190 tỷ đồng (tăng trưởng 1,62%) và bằng 80,04% dự báo của HSC là 1.347 tỷ đồng. Những điểm đáng chú ý trong KQKD bao gồm lợi nhuận từ HĐ bảo hiểm đạt âm 1.057 tỷ đồng (cùng kỳ là âm 828 tỷ đồng), chủ yếu là do lỗ mảng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên doanh thu tài chính tăng 19,58% so với cùng kỳ lên 2.588 tỷ đồng.

Doanh thu phí BH nhân thọ tăng mạnh, tăng 32,05% so với cùng kỳ – lên 9.530 tỷ đồng. BVH đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường kể từ Q2/2016 với thị phần là 28,7% (từ 25,70% tại thời điểm cuối 2015) trong khi thị phần của Prudential giảm từ 29,90% trước đó xuống còn 25,6%. Hiện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính chưa công bố những thông tin quan trọng liên quan đến những diễn biến trên thị trường bảo hiểm hết quý 3/2016 Tuy nhiên theo AWG, BVH hiện vẫn đang giữ vị trí đứng đầu tại thời điểm tháng 8/2016. Doanh thu khai thác mới đối với bảo hiểm nhân thọ trong 8 tháng đầu năm đạt 2.152 tỷ đồng (tăng 40,74% so với cùng kỳ) và BVH chiếm 22% thị phần trong khi Prudential đạt 1.913 tỷ đồng doanh thu khai thác mới (tăng 23,49% so với cùng kỳ) chiếm 20% thị phần, đứng thứ hai.

Trong mảng phi nhân thọ, doanh thu khai thác mới của BVH tăng 7,68% so với cùng kỳ – đạt 4.739 tỷ đồng. Cụ thể, bảo hiểm xe cơ giới tăng 29,40% so với cùng kỳ và đạt 1.815 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 38,30% trong tổng doanh thu phí BH phi nhân thọ); tiếp theo là bảo hiểm hỏa hoạn tăng 7,13% và đạt 474 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 10,02%), bảo hiểm cơ khí tăng 24,48% so với cùng kỳ lên 211 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 4,46%). Tuy nhiên doanh thu phí BH sức khỏe giảm 9,06% và đạt 1.475 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 31,14% (vào Q3/2015 là 36,87%).

BVH tiếp tục mất thị phần mảng bảo hiểm phi nhân thọ vào tay các đối thủ hạng 2 – thị phần của BVH giảm từ 18,22% vào nửa đầu 2015 xuống còn 16,90% vào nửa đầu 2016. Chúng tôi cho rằng xu hướng này rất có thể đã tiếp diễn trong Q3.

Hiện BVH đang tập trung kiểm soát tỷ lệ đề bù thay vì tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đối với mảng phi nhân thọ – Như đã đề cập trong các báo cáo trước, trong giai đoạn 2015- 2016, BVH tập trung vào giảm tỷ lệ đền bù đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thay vì tập trung tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm. Trước đây, tỷ lệ đền bù đối với bảo hiểm sức khỏe là cao nhất, từ 55-70%; tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới, từ 40-50%. Trong khi đó tỷ lệ đền bù đối với các sản phẩm khác như bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm cơ khí và bỏa hiểm trách nhiệm chung ở mức thấp hơn, dưới 20%. Theo đó, BVH đã hướng đến các sản phẩm không phải là chủ lực.

Lợi nhuận từ mảng bảo hiểm tiếp tục giảm, ghi nhận lỗ 1.057 tỷ đồng – so với mức lỗ 828 tỷ đồng trong cùng kỳ. Trong đó, mảng bảo hiểm nhân thọ lỗ nhiều hơn (lỗ ròng 1.134 tỷ đồng so với mức lỗ 823 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2015) trong khi đó mảng bảo hiểm phi nhân thọ lãi nhẹ 76 tỷ đồng so với 83 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, lợi nhuận đầu tư của BVH tăng khá 19,5% so với cùng kỳ đạt 2.588 tỷ đồng – với thu nhập tài chính tăng 24,21% so với cùng kỳ đạt 3.432 tỷ đồng và chi phí tài chình tăng 40,93% so với cùng kỳ là 843 tỷ đồng. Lợi suất gộp đầu tư giảm 0,34% từ 8,68% vào cuối tháng 9/2015 xuống 8,33% cuối tháng 9/2016. Trong khi đó, lợi suất ròng 9 tháng đầu năm nay giảm ít hơn, giảm 0,18% từ 6,46% cùng kỳ năm ngoái xuống 6,29%.

HSC dự báo LNST năm 2016 tăng trưởng 15% – Chúng tôi dự báo BVH sẽ đạt LNST 1.347 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) trong năm 2016. Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 1.861đ/cp và EPS sau khi điều chỉnh cho quỹ khen thưởng và phúc lợi xã hội là 1.795 đồng định giá cổ phiếu với PE dự phóng là 34,77 lần. BVPS là 20.000đ định giá cổ phiếu với PB là 3,12 lần. Cho năm 2017, HSC điều chỉnh tăng dự báo ban đầu – với dự báo ban đầu về LNST tăng trưởng 14,88% đạt 1.547 tỷ đồng và dự báo mới nhất là LNST tăng trưởng 19,92% đạt 1.615 tỷ đồng. Tác động chính đến điều chỉnh tăng của chúng tôi là dự báo tăng trưởng khả quan hơn đối với cả doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cùng với dự báo phí bồi thường và dự phòng giảm đối với cả hai loại hình bảo hiểm trên. Thu nhập tài chính của BVH theo sát lãi suất (dự báo sẽ tăng dần trong thời gian tới). Theo đó, chúng tôi dự báo EPS 2017 là 2.002đ và EPS sau điều chỉnh cho quỹ khen thưởng và phúc lợi xã hội là 1.990đ định giá cổ phiếu với PE dự phóng 2017 là 31,35 lần. Và BVPS là 21.355đ định giá cổ phiếu với PB là 2,92 lần.

Nâng đánh giá từ Kém khả quan lên Khả quan. Giá cổ phiếu hiện đã tăng 16,63% so với đầu năm, mặc dù vẫn thấp hơn 14,40% so với mức đỉnh điểm gần đây. P/B dự phóng 3,12 lần cho năm 2016 là không rẻ. Tuy nhiên, P/B dự phóng cho năm 2017 là 2,92 lần thì vẫn trong mức P/B bình quân của các cổ phiếu bảo hiểm trong khu vực có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD mà chúng tôi theo dõi với P/B dao động từ 2-3 lần. Mức giá cao hơn đối với cổ phiếu BVB là hợp lý với triển vọng tăng trưởng LNST quyết liệt hơn là 15-25% mỗi năm. Nhờ tỷ lệ bồi thường giảm và lợi suất đầu tư tài chính tăng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy sự cải thiện về doanh thu phí bảo hiểm của cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cộng với những sản phẩm mới và danh tiếng công ty ngày càng mở rộng. Với những lợi thế này, BVH có thể sẽ hoàn toàn dẫn đầu ngành bảo hiểm. Do đó, từ quan điểm phân tích, chúng tôi nâng đáng giá từ Kém khả quan lên Khả quan đối với cổ phiếu này.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   22/9/16 15/11/16      
Khuyến nghị   Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu   73.3        

 

2. PC1

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PC1 36.0 n.a n.a n.a

PC1 được thành lập vào năm 1963 với nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện Quốc gia. Sau khi thực hiện IPO vào năm 2008, bên cạnh hoạt động chính là xây lắp điện, PC1 bắt đầu đầu tư thiết bị và công nghệ sản xuất cột đơn thân 110kV, 220kV và thiết bị thi công kéo dây hiện đại cho các đường dây 500kV và 220 kV. Chiến lược mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được hoạch định khá cụ thể theo hướng hình thành chuỗi giá trị trong cung cấp gói tổng thầu EPC bao gồm sản xuất và cung cấp vật tư thiết bị, tư vấn thiết kế và xây lắp điện. Hiện tại, không chỉ tham gia thầu xây lắp, PC1 còn là nhà tổng thầu xây lắp điện (hợp đồng EPC và hợp đồng xuất khẩu) với thị phần khoảng 30 – 40%. Các khách hàng chính trong lĩnh vực này của PC1 là EVNNPT, EVNNPC, EVN Hà Nội, EVN Hồ Chí Minh, doanh nghiệp FDI…

Trong những năm không có đóng góp doanh thu của dự án BĐS thì xây lắp điện và sản xuất công nghiệp (cột thép đơn thân, cột lưới…) là hai mảng kinh doanh mang lại doanh thu chính cho PC1 (96%). Tuy vậy, đây là mảng kinh doanh phụ thuộc khá nhiều vào tốc độ đầu tư lưới điện của Việt Nam. Năm 2016, do một số dự án đầu tư lưới điện bị trì hoãn, doanh thu từ xây lắp của cả ngành nói chung và PC1 nói riêng sụt giảm so với cùng kỳ. Trong 9T2016, tổng doanh thu xây lắp và sản xuất công nghiệp đạt hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch kinh doanh cả năm. Quý mùa vụ đối với ngành xây lắp thường là Q4, do vậy, chúng tôi cho PC1 vẫn có khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2016 đối với hai mảng này.

Công ty đặt kế hoạch CAGR doanh thu cho mảng này ở mức khoảng 10% trong giai đoạn 2016 – 2020. So sánh với kế hoạch đầu tư lưới điện truyền tải theo Quy hoạch điện VII (đã điều chỉnh) cũng như xét đến vị thế trong ngành của PC1, chúng tôi cho rằng mục tiêu này là khả thi.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là xây lắp điện, PCC1 cũng thực hiện đầu tư bất động sản mà chúng tôi đánh giá là chắc chắn và hiệu quả, đảm bảo cả về mặt thời gian thi công cũng như hiệu suất đầu tư. Ngoài ra, nhờ quỹ đất dồi dào (đang được ghi nhận dưới dạng đất thuê Nhà nước) giúp PCC1 thường xuyên có dự án mới để đầu tư sau khi đã hoàn tất dự án hiện tại. Tuy vậy, do cách làm chắc chắn (bắt đầu dự án mới sau khi đã xây dựng xong dự án hiện tại, thay vì dàn trải nhiều dự án đồng thời) khiến thu nhập từ BĐS thường không liên tục qua các năm. Điều này khiến lợi nhuận ròng của PC1 biến động khá mạnh trong giai đoạn 2013 – 2016. Trong 9T2016, PC1 đã hoàn tất dự án Hà Đông Complex và ghi nhận ~427/470 tỷ đồng doanh thu của dự án này.

Hiện tại, dự án Mỹ Đình Plaza 2 đang được thi công phần móng và dự kiến sẽ mở bán đợt 1 (100 căn) vào cuối năm 2016. Hơn 470 căn còn lại sẽ được bán trong năm 2017. Đối với dự án này, PC1 dự kiến sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu vào năm 2018. Dựa trên tiến độ cũng như chất lượng thi công một số dự án trước đây của PC1, chúng tôi cho rằng kế hoạch này của doanh nghiệp là khả thi. Với biên lợi nhuận ròng dự kiến khoảng 20 – 22%, ước tính lợi nhuận mang lại từ dự án Mỹ Đình Plaza 2 là hơn 240 tỷ đồng cho năm 2018.

PC1 đặt kế hoạch tăng trưởng khá tham vọng với CAGR doanh thu giai đoạn 2016 – 2025 ở mức trên 20%, tương ứng 400 triệu USD vào năm 2020 và khoảng 1 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, bên cạnh duy trì sự đóng góp của hoạt động đầu tư BĐS và đảm bảo tăng trưởng bình quân của các mảng hoạt động chính (xây lắp và SXCN) khoảng 10% cho suốt giai đoạn này thì để đạt được mức tăng trưởng doanh thu vượt trội như kế hoạch, PC1 sẽ tiếp tục mở rộng sang một số lĩnh vực kinh doanh mới như thủy điện và sản xuất vật tư thiết bị điện. Trong khi việc SX VTTB điện vẫn đang được xem xét thì mảng kinh doanh thủy điện đang được tiến hành đầu tư và kỳ vọng sẽ bắt đầu có đóng góp vào doanh thu từ cuối năm 2016.

Chúng tôi đánh giá cao PC1 về sự năng động trong việc tìm tòi và nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ để có thể đáp ứng yêu cầu thi công ở các công trình lưới điện đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhờ vậy, từ sau khi thực hiện IPO, PC1 đã vươn lên trở thành một trong những nhà thầu xây lắp lưới điện truyền tải có tiếng tăm với nhiều kinh nghiệm. Hoạt động kinh doanh cũng liên tục gây ấn tượng với EPS giai đoạn 2013 – 2015 (loại trừ BĐS) luôn ở mức trên 7.000 đồng/cổ phiếu. Mặc dù vậy, để đạt được kế hoạch tăng trưởng tham vọng trong 10 năm tiếp theo (CAGR 20%), nhu cầu về vốn của doanh nghiệp sẽ khá lớn. Việc phát hành tăng vốn nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư trong khi hiệu quả chưa thể hiện tức thì có thể khiến EPS suy giảm trong giai đoạn này.

Trong quý 3/2016, PC1 đã phát hành riêng lẻ hơn 11,48 triệu cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài, nâng tổng vốn điều lệ lên mức hơn 752,6 tỷ đồng. Với kế hoạch LNST 2016 là 304,86 tỷ đồng cho năm 2016, EPS pha loãng ước khoảng 4.574 đồng. Trong năm 2017, PCC1 sẽ chưa có dự án BĐS có thể ghi nhận doanh thu. Công ty kỳ vọng sự tăng trưởng ở mảng xây lắp và sản xuất công nghiệp, cộng thêm sự tham gia vận hành của hai nhà máy thủy điện sẽ đủ bù đắp cho phần giảm doanh thu từ BĐS. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh này đang có tỷ suất sinh lời thấp hơn so với BĐS nên EPS năm 2017 dự báo đạt khoảng 4.300 đồng/cổ phiếu. Xét đến vị thế đầu ngành của doanh nghiệp, mức PE hợp lý đối với PC1 là 10x và giá trị hợp lý tương ứng là 43.000 đồng/cổ phiếu.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   11/11/16        
Khuyến nghị   Mua        
Giá mục tiêu   52.1        

 

3. NLG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NLG            21.9 -2.67% 10.6 1.3

Nam Long nằm trong số ít đơn vị tập trung phát triển dòng sản phẩm căn hộ trung bình khá khu vực Hồ Chí Minh, lựa chọn phân khúc vừa túi tiền hướng đến sự phát triển bền vững. Thống kê, số căn hộ bán trong 2015 của NLG tăng 36.9% yoy, và năm 2016 dự kiến tăng trưởng 15,6% so với 2015. Dự kiến trong 3-4 năm tiếp theo, Nam Long sẽ bán ra 14,000 căn mang thương hiệu Flora và Ehomes trên quỹ đất hiện có.

Quỹ đất sạch lớn, đảm bảo cho sự phát triển trong trung và dài hạn. Theo ước tính, quỹ đất sạch để phát triển của Nam Long ở khu vực TP.HCM khoảng 70ha với 3 dự án có quy mô lớn là Nguyên Sơn (37ha), Kikyo Residence (17.8ha) và dự án Hoàng Nam (8ha). Quỹ đất này cung cấp 773 biệt thự/nhà phố Valora và 14,000 căn hộ Flora/Ehome trong giai đoạn 2016 – 2019.

Hợp tác đầu tư mang đến lợi nhuận cho Nam Long trong ngắn hạn. Về kế hoạch kêu gọi hợp tác để khai thác giá trị quỹ đất, trong giai đoạn 2017 – 2020, Nam Long tập trung nguồn lực để triển khai hai dự án lớn là Aquamarine (Nguyên Sơn) và Hoàng Nam. Dự kiến, dự án Aquamarine mang lại 1 khoản lợi nhuận hấp dẫn cho Nam Long trong 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2016 dự báo hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Việc đưa các dự án mới vào kinh doanh trễ hơn với dự định làm cho doanh thu từ các sản phẩm biệt thự Valora ở hai dự án Fuji và Kikyo trong quý 4 không như kỳ vọng. Kết quả là doanh thu năm 2016 ước đạt 2,696 tỷ, hoàn thành 84%, với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 298 tỷ, hoàn thành 74% kế hoạch, tương ứng EPS là 2,097 đồng/cổ phần. Mặc dù, lợi nhuận sau thuế 2016 chưa hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng ghi nhận mức tăng trưởng 44.6% so với thực hiện năm 2015.

Kết quả kinh doanh 2017 kỳ vọng tăng trưởng mạnh 70%. Hiện tại, Nam Long đã lựa chọn được đối tác cho dự án và dự kiến công bố trong thời gian tới. Lợi nhuận trước thuế từ chuyển nhượng dự án Aquamarine theo ước tính sơ bộ của BVSC khoảng 320 – 350 tỷ. Từ những giả định trên, BVSC ước tính doanh thu 2017 tăng 12% đạt 3,021 tỷ. Lợi nhuận cho công ty mẹ khả năng sẽ ghi nhận 507 tỷ, duy trì mức tăng trưởng ấn tượng 70% yoy. Với kết quả trên, EPS forward 2017 là 3,568 đồng/cp, tương ứng PE fw2017 là 6x.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu NLG khi giá thị trường đang chiết khấu 24% so với kết quả ước tính thận trọng của chúng tôi. BVSC cho rằng Nam Long là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản có khả năng duy trì tốt sự tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận trong 2 năm tới. Và trong bối cảnh thị trường bất động sản cho 2017 dự kiến nhiều thách thức, thì với phân khúc và định hướng mà Nam Long đang theo đuổi, chúng tôi thật sự ưa thích đối cổ phiếu Nam Long. Với kết quả dự tính cho 2017, Nam Long đang giao dịch với PE fw2017 6x là rất hấp dẫn. Ngoài ra, xét thêm các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn, BVSC cho rằng thông tin về hợp tác dự án Nguyên Sơn có thể tạo ra tín hiệu tín cực đối với cổ phiếu Nam Long, dự kiến thời gian công bố rơi vào quý 1/2017.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 6/4/16 28/10/16 11/11/16     15/11/16
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan     Outperform
Giá mục tiêu 26.2 24.8        

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX hình thành cây nến trắng nhỏ dạng “spinning top” ngay sát dưới đường SMA50. Thanh khoản được duy trì ở trên mức trung bình 10 phiên, còn độ rộng thị trường diễn ra với tương quan cân bằng giữa 2 bên xanh đỏ. Vùng hội tụ giữa 2 đường SMA20 và SMA50 đang là điểm cân bằng của thị trường. Điều này khiến hành động của nhà đầu tư có phần thận trọng, lưỡng lự để chờ đợi tín hiệu rõ nét hơn của chỉ số. Một cây nến trắng dài được hình thành trong phiên kế tiếp sẽ giúp dòng tiền tự tin hơn để tham gia vào thị trường. Về mặt xu hướng, dải BB vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp, còn nhóm MA ngắn hạn và đường SMA50 cũng đang hội tụ. Điều này thể hiện trạng thái tích lũy của chỉ số. Đường giá nhiều khả năng sẽ có dao động giằng co với những nhịp tăng giảm đan xen quanh đường SMA20 trong ngắn hạn. Nếu đường giá bứt phá thành công qua ngưỡng 680 điểm thì dải BB trên (quanh 690 điểm) sẽ là điểm đến kế tiếp. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, đường giá đã cắt lên trên chỉ báo PSAR trong bối cảnh chỉ báo MACD đang hướng về ngưỡng 0 sau khi cắt lên trên đường tín hiệu. Điều này được xem là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến của chỉ số trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc nhóm chỉ báo dao động đã lần lượt đi vào trạng thái quá mua có thể tạo ra lực cản đáng kể đối với đà tăng của đường giá trong một vài phiên kế tiếp. Trên khung thời gian intraday, sau khi lui về vùng hỗ trợ 670-672 điểm, đường giá đã cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở. Việc các chỉ báo dao động lần lượt đi lên và thoát khỏi vùng quá bán sẽ là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến của đường giá trong những phiên kế tiếp. Chỉ số cần phải vượt lên trên đường SMA200 nếu muốn mở ra một nhịp tăng điểm mới. Tuy vậy, áp lức từ các đường MA dài hạn và các đường MA ngắn hạn đang hướng xuống sẽ tạo ra không ít khó khăn đối với đà hồi phục của chỉ số. Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại 680-685 điểm và 690-695 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại 665- 670 điểm và 650-655 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: : Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số cũng không có sự cải thiện so với phiên hôm qua. VN-Index, VN30 vẫn đang duy trì tín hiệu trung tính khi biến động trong biên độ hẹp và các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự khá sát nhau. Trong khi đó, HNX-Index cũng dao động không xu hướng quanh các đường MA5 và MA10 ngày. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN-Index và VN30 duy trì ở mức trung tính còn HNX-Index vẫn ở mức tiêu cực với kháng cự của đường MA200 ngày tại 82 điểm. Dự báo, thị trường có xác suất cao hơn sẽ giảm điểm trở lại trong phiên giao dịch tới để VN-Index kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 673 điểm. Nếu không duy trì được ngưỡng này, chỉ số có thể điều chỉnh mạnh hơn về vùng 663 điểm.

VDSC

Hai chỉ số có sự hồi phục nhẹ sau phiên giảm điểm trước đó, thanh khoản không có nhiều cải thiện cũng như trạng thái xu hướng vẫn chưa thay đổi, do vậy nhà đầu tư chỉ nên dành một phần tỷ trọng danh mục để lướt sóng T+ ở những nhóm cổ phiếu có sự đột biến dòng tiền tham gia.

VN-Index: Biên độ dao động giá khá hẹp trong suốt thời gian giao dịch, kết phiên với nến Doji cho thấy trạng thái tâm lý cân bằng giữa bên mua vào bán. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì tín hiệu đi ngang khi RSI dao đông quanh mức 50, ADX vẫn ở mức khá thấp và chưa thết vượt lên trên mức 25. VN-Index đã có những phiên hồi phục tích cực ở tuần giao dịch trước, tuy nhiên dòng tiền tham gia mua vào còn khá khiêm tốn trong khi các mức kháng cực 680-690 thì khá gần ở trên, do vậy việc chỉ số bứt phá đi lê sẽ là khó khăn nếu thanh khoản vẫn không có sự cải thiện.

HNX-Index: Đường giá vẫn tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp và chủ yếu mang tính cân bằng sau đợt giảm mạnh từ vùng giá 85 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật không có nhiều cải thiện, nhóm các đường MA20, EMA26 tiếp tục đi xuống cho thấy xu hướng chủ đạo là xuống và các đợt hồi phục chỉ mang tính kỹ thuật. Thanh khoản liên tục sụt giảm trong khoảng hơn hai tháng gần đây cho thấy dòng tiền tham gia trên HNX khá yếu khiến các đợt giảm của chỉ số cũng khá sâu so với VN-Index.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
PPC HSC 21/9/16 15 14.4 18.0 13.1
PVS BSC 13/10/16 17.6 20.8 24.0 20.0
VNR BSC 27/9/16 21.8 21.5-21.8 23.3 20.5
CSV BSC 28/9/16 27.8 31.3-31.8 35.2 28.7
CAV BSC 25/10/16 93.3 99.5 114 90
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 21.9 20.5-21.5 26.0 19.5
HSG HSC 20/9/16 44.2 40.8 – 41.1 50.0 38.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s