Cập nhật 28/11/2016 : BVH, VIC, BID, PC1

1. BVH

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BVH            62.1 0.98% 33.7 3.3

Doanh thu phí bảo hiểm tăng 22% so với cùng kỳ sau 10 tháng – truyền thông trong nước đưa tin tổng doanh thu phí của các doanh nghiệp bảo hiểm sau 10 tháng tăng 22% so với cùng kỳ và đạt 69,05 nghìn tỷ đồng.

Sau 10 tháng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 38,38 nghìn tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 30,66 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó tổng tài sản của các công ty bảo hiểm tăng 22% so với cùng kỳ lên 237,43 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tài sản mảng phi nhân thọ tăng 7,52% so với cùng kỳ còn mảng nhân thọ tăng 29,5% so với cùng kỳ, đạt 169,63 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất tăng sẽ giúp cải thiện lợi suất gộp và lợi suất thuần hoạt động đầu tư vốn đã giảm liên tục trong vài năm qua (trong xu hướng giảm chung của lợi suất trái phiếu và lãi suất tiền gửi). Lãi suất tăng sẽ làm gia tăng lợi nhuận đầu tư từ năm tới trở đi.

Trong số các công ty bảo hiểm niêm yết, BVH sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng tăng lãi suất vì có danh mục đầu tư lớn khoảng 52,50 nghìn tỷ đồng vào tiền gửi ngân hàng và trái phiếu tại thời điểm cuối Q3/2016.

Chúng tôi đánh giá cao hơn mặt bằng chung thị trường đối với ngành bảo hiểm và trong ngành chúng tôi ưa chuộng BVH – Nhờ triển vọng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện, chúng tôi đánh giá triển vọng cao hơn mặt bằng chung thị trường đối với ngành bảo hiểm.

BVH gần đây đang giành thêm thị phần và đang giảm được tỷ lệ đền bù; từ đó giúp nâng cao lợi nhuận. Do vậy chúng tôi đã nâng đánh giá đối với cổ phiếu BVH lên Khả quan vào khoảng 1 tuần trước. Chúng tôi thấy rằng định giá cổ phiếu không còn rẻ với P/E dự phóng là 31,25 lần và P/B dự phóng là 2,91 lần. Tuy nhiên BVH có thanh khoản tốt và chiếm 1,83% giỏ VN30 nên chúng tôi cho rằng hiện định giá cổ phiếu này xứng đáng cao hơn bình quân ngành/thị trường.

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH), nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 3,6% vì chúng tôi dự báo tỷ lệ pha loãng 5% đến phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở giả định giá thực hiện là 15.000VND/cổ phiếu.

Chúng tôi cho rằng thu nhập phí bảo hiểm sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 20% và tỷ lệ thất thoát giảm từ 37,5% năm 2015 xuống còn 26,5% năm 2020.

Chi phí dự phòng nghiệp vũ dự báo sẽ tăng chậm lại: 61% năm 2014 so với 35% năm 2016 và 20% năm 2020, vì tỷ lệ chiết khấu để tính dự phòng nghiệp vụ giảm mạnh.

Thu nhập tài chính tăng 21,3% năm 2016 vì danh mục đầu tư dự kiến sẽ tăng 21,4% nhờ thu nhập từ phí bảo hiểm tăng trưởng mạnh.

Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với tỷ lệ P/B dự phóng là 3,4 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   25/11/16 15/11/16      
Khuyến nghị   Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu   70.6        

2. BID

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BID            15.9 -1.24% 8.4 1.2

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 0,4% do kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm.

Chi phí dự phòng dự báo tăng 51,4% ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận 2016, do đó tăng trưởng LNST chỉ ước đạt 4,8%.

Tăng trưởng LNST 2017 dự kiến ở mức khá là 12,8% vì chi phí dự phòng sẽ không tăng mạnh trong năm tới, nhưng tăng trưởng tín dụng sẽ chững lại do hạn chế về vốn.

P/B 2017 là 1,1 lần, thấp hơn so với P/B trước đây vì tăng trưởng lợi nhuận bị giảm sút do gánh nặng dự phòng lớn và vấn đề tăng vốn ngày càng trở nên cấp thiết hơn.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 24/8/16 25/11/16 1/11/16      
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Kém khả quan      
Giá mục tiêu 17 15.5        

 

3. VIC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VIC            42.5 -0.23% 58.1 4.3

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Vingroup (VIC) với giá mục tiêu mới là 46.600VND/cổ phiếu (TL tăng 9,6%).

Tổng giá trị hợp đồng ký mới 9 tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái hỗ trợ LN 2017 và 2018.

Doanh thu từ BĐS cao giúp EPS 2016 và 2017 tăng lần lượt 62,1% và 71,7%.

P/B 4,3 lần cao hơn so với của các công ty BĐS cùng ngành do VIC sở hữu danh mục trung tâm thương mại và khách sạn có giá trị lớn.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 18/7/16 25/11/16 24/11/16      
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan      
Giá mục tiêu 55.7 46.6        

4. PC1

PC1: Tài sản định giá rẻ, khuyến nghị MUA cho giá mục tiêu 54.000 đồng/cp

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1) là công ty xây lắp điện hàng đầu với hơn 50 năm kinh nghiệm. Tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), PCC1 đã cổ phần hóa vào năm 2005 và hiện tại là doanh nghiệp tư nhân. PCC1 tham gia thực hiện hàng trăm dự án xây lắp điện chính tại Việt Nam và mở rộng sang mảng kinh doanh khác như bất động sản, năng lượng và sản xuất cột thép. Ngày 16/11/2016, PC1 niêm yết 75,2 triệu cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Mảng kinh doanh chính của PC1 bao gồm:

Xây lắp hệ thống điện: hoạt động kinh doanh chính của PC1 là xây lắp hệ thống điện lưới và trạm biến áp cho Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (NPT) và các công ty con khác của EVN. Trong 4 năm qua, PC1 duy trì chiếm 30% thị phần.

Sản xuất kết cấu thép điện: PC1 sở hữu công ty con 100% vốn sản xuất kết cấu thép mạ kẽm với tổng công suất 45 nghìn tấn/năm, bao gồm nhà máy Đông Anh (mua từ Hyundai vào năm 2009) và nhà máy Yên Thường.

Mảng bất động sản: PC1 hoàn thành, bàn giao và ghi nhận doanh thu 3 dự án tại Hà Nội và phát triển 2 dự án khác để ghi nhận doanh thu trong giai đoạn 2018-2021.

Nhà máy thủy điện: PC1 có 2 nhà máy thủy điện nhỏ đi vào hoạt động trong quý 4/2016 và 2 nhà máy nhỏ khác trong quý 4/2017

Tình hình tài chính trong lịch sử

Từ năm 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của doanh thu và lợi nhuận ròng là 30% và 54%. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ doanh thu mảng xây dựng tăng. Từ năm 2011-2015, doanh thu phân khúc này tăng gấp 4 lần từ 541 tỷ đồng lên 2337 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng thay đổi theo cơ cấu doanh thu. Do tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bất động sản cao hơn nhiều so với mảng công nghiệp, năm 2014 và 9T2016, tỷ suất lợi nhuận ròng cao hơn 10% trong khi các năm khác đều thấp hơn 10%.

PC1 duy trì ROE cao hơn 20% và cao đột biến trong năm nay khi công ty có các dự án bất động sản. Tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu giảm từ 1,49 chỉ còn 0,38 trong năm 2015 nhưng có thể tăng từ năm 2016 do nợ vay của các nhà máy thủy điện.

Trong 9T2016, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 2.100 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước) và 260 tỷ đồng (+12,4% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, doanh thu mảng xây dựng và sản xuất giảm 17,7% và 22,7% so với cùng kỳ năm trước do các dự án trì hoãn. Doanh thu bất động sản dự án Khu tổ hợp PCC1 chiếm 20% tổng doanh thu do đó giúp cải thiện cả tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trong 9T2016

Triển vọng kinh doanh

Chúng tôi ước tính năm 2017, doanh thu mảng xây dựng của PC1 phục hồi 15% nhờ các dự án mới và khởi động lại các dự án trì hoãn. Trong năm 2017-2019, chúng tôi ước tính doanh thu phân khúc này sẽ tăng 10%/năm. Tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính đạt 17% trong giai đoạn này.

Về khoản hoàn nhập dự phòng, chúng tôi ước tính năm 2017, PC1 sẽ tăng hoàn nhập dự phòng do công ty đã ghi nhận chi phí dự phòng năm 2015 cao hơn năm 2014.

Sản xuất kết cấu thép:

Nhờ hợp tác với AG Ajikawa, PC1 sẽ xuất khẩu thêm kết cấu thép và nhờ đó ít phụ thuộc vào khách mua trong nước. Chúng tôi ước tính phân khúc này sẽ hồi phục 20% trong năm 2017 và tiếp tục tăng trưởng 10% nhờ hợp đồng 10 nghìn tấn ký kết gần đây với AG Ajikawa và hợp đồng tiềm năng trị giá 200 nghìn tấn đến năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 15% khi giá thép tăng và ổn định ở mức này.

Phân khúc bất động sản:

Chúng tôi ước tính dự án Mỹ Đình Plaza 2 sẽ đóng góp doanh thu từ năm 2018-2019 trong khi dự án Triều Khúc sẽ ghi nhận doanh thu vào năm 2020-2021. Về tỷ suất lợi nhuận, chúng tôi ước tính hai dự án sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận ít nhất là 30% và tỷ suất lợi nhuận ròng là15%.

Nhà máy thủy điện:

Với hai dự án đầu tiên, và hai dự án tiếp theo (Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A), chúng tôi giả định dự án sẽ hoạt động với công suất 3.500 giờ/năm cho năm đầu và 4.000 giờ cho năm tiếp theo. Doanh thu đóng góp có thể đạt 275 tỷ đồng cho mỗi dự án và tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 45% trong năm đầu lên 50% cho năm tiếp theo và 58% trong năm thứ ba nếu chi phí khấu hao không đổi.

Trong năm 2016, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng sẽ đạt 3.199 tỷ đồng (+3,2% so với năm 2015) và 366 tỷ đồng (+49% so với năm 2016) tương ứng EPS pha loãng là 4.556 đồng. Cần lưu ý rằng PC1 ghi nhận quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa là 12% trong số 25% vốn điều lệ. Nếu vốn điều lệ tăng lên 752 tỷ đồng trong năm nay, chúng tôi ước tính công ty sẽ ghi nhận 22,6 tỷ đồng kể từ năm 2016.

Năm 2017, chúng tôi ước tính PC1 sẽ chỉ ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu bất động sản từ dự án PCC1 trong quý 1/2017. Doanh thu có thể giảm 1,3% so với năm trước còn 3.158 tỷ đồng và lợi nhuận ròng có thể giảm còn 328 tỷ đồng (-12,3% so với năm 2016) dựa trên giả định hai nhà máy thủy điện sẽ chịu lỗ 20 tỷ đồng trong năm đầu tiên hoạt động.

Năm 2018, chúng tôi ước tính công ty sẽ tăng trưởng mạnh nhờ dự án Mỹ Đình Plaza. Lợi nhuận sẽ tăng khá nhờ các dự án bất động sản kể từ năm 2020, 4 nhà máy thủy điện sẽ đóng góp 60-80 tỷ đồng lợi nhuận ròng cho PC1, bù đắp cho thiếu vắng lợi nhuận bất động sản.

Quan điểm đầu tư

PC1 đang giao dịch tại PE và PB 2017 là 9,1x và 1,4x tại mức giá 37.000 đồng/cp. Tuy nhiên, trong năm 2017, kế quả kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng từ mảng xây lắp và sản xuất hay kể cả lỗ từ các nhà máy thủy điện.

Phân khúc Phương pháp Định giá Lưu ý
Mảng kinh doanh chính P/E 2.948 tỷ đồng Lợi nhuận cốt lõi năm 2017 x PE mục tiêu là 9x
Mảng bất động sản NAV của 2 dự án sắp tới 262 tỷ đồng Chúng tôi ước tính  NAV của 2 dự án tính đến cuối năm 2017 là 262 tỷ đồng
Thủy điện Giá trị sổ sách 700 tỷ đồng P/B mục tiêu là 1x
Công ty liên kết Giá trị sổ sách 155 tỷ đồng P/B  mục tiêu là 1x
Tổng giá trị   4.065 tỷ đồng  
Giá hợp lý/cp   54.000 đồng/cp  

Chúng tôi khuyến nghị MUA PC1 tại mức giá mục tiêu là 54.000 đồng/cp. Chúng tôi cho rằng PC1 là công ty tốt với hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định (bao gồm xây lắp điện và sản xuất) và có các tài sản dưới giá trị như các dự án bất động sản và nhà máy thủy điện tạo dòng tiền và lợi nhuận cao cho PC1 trong 5-10 năm tới.

Rủi ro

  • Tỷ lệ floating cao tạo áp lực bán cổ phiếu trong ngắn hạn.
  • Công ty cần 400 tỷ đồng trong năm tới cho dự án thủy điện mới và M&A, có thể tạo rủi ro pha loãng
  • Rủi ro các khoản phải thu: Mặc dù cho đến nay PC1 chưa phát sinh nợ xấu, việc công ty tăng cường tìm kiếm khách hàng có thể tăng rủi ro nợ xấu.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: Trên khung thời gian tuần, VNINDEX đang có xu hướng dao động đi ngang ngay sát trên đường SMA20 với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn. Đường giá vẫn đang duy trì khoảng cách khá xa với chỉ báo PSAR trong khi dải BB đã dịch chuyển sang trạng thái đi ngang. Tín hiệu này có thể sẽ hỗ trợ cho diễn biến của chỉ số trong tuần kế tiếp. Mặc dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hơn, điển hình là việc chỉ báo MACD đã cắt xuống dưới ngưỡng 0. Điều này sẽ là yếu tố gây cản trở khả năng tăng điểm của đường giá trong thời gian tới. Trên đồ thị ngày, sau khi vượt qua ngưỡng 681 điểm, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiến đến thử thách vùng cản 690-695 điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động (W%R, STO) đang quay đầu giảm điểm và có nguy cơ tạo 2 đỉnh tại vùng quá mua có thể sẽ tạo áp lực đáng kể lên đà tăng điểm của chỉ số trong những phiên kế tiếp. Mặt khác, dải BB đã thắt hẹp trở lại trong bối cảnh đường ADX đang có xu hướng giảm mạnh về ngưỡng 20 sau khi cắt qua ngưỡng 25. Điều này khiến chúng tôi cho rằng, đường giá có thể sẽ có diễn biến dao động tích lũy ngay sát trên đường SMA50 trong một vài phiên kế tiếp. Trên khung thời gian intraday, sau khi lui về cận dưới của dải BB, đường giá đã cho phản ứng hồi phục trở lại. Dự kiến đường giá sẽ tiếp tục tiến đến thử thách đường SMA20 trong phiên đầu tuần tới. Dải BB đã chuyển sang trạng thái đi ngang tuy nhiên khoảng cách giữa dải trên và dải dưới vẫn đang khá lớn. Điều này khiến chúng tôi cho rằng, đường giá sẽ có xu hướng dao động tăng dần và hướng đến dải BB trên (tương ứng với (682-685 điểm) vào giữa tuần tới. Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại quanh 685 điểm và 690-695 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại 675- 678 điểm và 665-670 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường vẫn đang duy trì xu hướng lình sình, biến động tăng giảm trong biên độ hẹp khi mà tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số phân hóa rõ nét. VN30 và HNX-Index là chỉ số vẫn đang duy trì tín hiệu tích cực ngắn hạn, trong khi tín hiệu này với VN-Index đang là trung tính còn đối với VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì tiêu cực và đang tiến dần về ngưỡng hỗ trợ trung hạn MA200. Nhiều khả năng thị trường sẽ có xu hướng giảm điểm nhẹ trong tuần tới với sự phân hóa mạnh và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn là khá khó khăn. Với nhà đầu tư trung hạn, chúng tôi cho rằng giai đoạn này của thị trường vẫn đang là cơ hội để tích lũy dần các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 21.7 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/16 16 14.4 18.0 13.1
HSG HSC 20/9/16 47.4 40.8 – 41.1 50.0 38.0
PVS BSC 13/10/16 17.6 20.8 24.0 20.0
VNR BSC 27/9/16 21.0 21.5-21.8 23.3 20.5
CSV BSC 28/9/16 27.2 31.3-31.8 35.2 28.7
CAV BSC 25/10/16 93.2 99.5 114 90
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s