Khuyến nghị EVE, KBC, REE

1. EVE

Định giá rất thấp, cổ tức tiền mặt ổn định

EVE đang được giao dịch ở mức giá 20.700 đồng/cp tương ứng PE 2016 là 7,4x và PE 2017 là 6,9x, khá thấp đối với một cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và so với PE thị trường là 14x. Chúng tôi ưa thích cổ phiếu dựa trên định giá thấp và cổ tức tiền mặt ổn định. Với PE mục tiêu 1 năm là 10x, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ở mức giá mục tiêu 1 năm là 29.500 đồng/cp.Trong quá khứ, EVE thường trả cổ tức tiền mặt cao. Công ty có kế hoạch sử dụng 50% lợi nhuận ròng để chia cổ tức bằng tiền mặt, theo ước tính của chúng tôi, có thể đạt 1.300 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 6,3% p.a.).

Nguồn: EVE, SSIResearch

Rủi ro giảm giá cổ phiếu: nhu cầu thấp hơn dự kiến, rủi ro pha loãng.

2. KBC

Định giá thấp hơn mức trung bình trong số các công ty phát triển KCN

Năm 2016, công ty khá tự tin xây dựng kế hoạch năm với 2 kịch bản: (i) Kịch bản Tích cực với kế hoạch doanh thu là 2.900 tỷ đồng (+102% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế là 850 tỷ đồng (+41% so với năm trước) và (ii) Kịch bản Khả quan với kế hoạch doanh thu là 1.900 tỷ đồng (+32% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế là 630 tỷ đồng (+4,6% so với năm trước). Với kết quả kinh doanh thực tế trong 9T2016, chúng tôi cho rằng công ty không có áp lực trong quý cuối năm và sẽ hoàn thành kế hoạch Khả quan. Trong khi đó, công ty cũng vẫn có khả năng đạt kết quả Tích cực nếu KBC ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Phát triển Khách sạn Hoa Sen trong quý 4/2016. Công ty con này là chủ đầu tư dự án Khách sạn Hoa Sen trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) và KBC sở hữu 100% vốn, công ty hiện đang trong giai đoạn cuối cùng để chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên, do chưa có thông tin chính thức về thương vụ nói trên nên chúng tôi chưa tính khoản thu nhập này và cẩn trọng ước tính năm 2016, KBC có thể đạt 1.945 tỷ đồng doanh thu (+35,5% so với năm trước) và 736 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+22,3% so với năm trước) nhờ tăng đóng góp từ hoạt động cho thuê đất tại KCN Tràng Duệ, KCN Quang Châu và cho thuê nhà máy tại KCN Quế Võ trong quý 4/2016. Nếu tính cả lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần kể trên, lợi nhuận ròng năm 2016 của KBC có thể tăng lên khoảng 966 tỷ đồng (+60,4% so với năm trước), hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của kịch bản KQKD Tích cực.

Năm 2017, chúng tôi ước tính KCN Quang Châu, KCN Tràng Duệ và KĐT Phúc Ninh sẽ là nguồn lợi nhuận chính và trong trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng dự án ghi nhận vào đầu năm 2017 thay vì quý 4/2016, doanh thu của KBC có thể đạt 1.937 tỷ đồng (-0,4% so với năm 2016) và lợi nhuận sau thuế đạt 809 tỷ đồng (+10% so với năm 2016). Nếu không bao gồm khoản thu nhập bất thường này mà chỉ ghi nhận kết quả mảng kinh doanh chính là phát triển KCN, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của KBC có thể giảm 19% so với năm 2016 do nguồn cung hạn chế tại KCN Tràng Duệ- giai đoạn 2 trong khi giai đoạn 3 chỉ đóng góp một phần nhỏ.

Tại mức giá 14.500 đồng/cp, KBC đang giao dịch tại PE và PB 2016 là 9,7x và 0,89x thêm vào đó PE và PB 2017 là 8,8x và 0,8x. Với PE và PB mục tiêu là 10x và 1,0x, đây là mức trung bình trong số các công ty phát triển KCN, giá mục tiêu 1 năm là 17.800 đồng/cp.

3. REE

Định giá rất thấp, triển vọng quý 4 tích cực

Trong quý 4/2016, chúng tôi cho rằng lợi nhuận sẽ được cải thiện đáng kể nhờ:

  • Lợi nhuận của PPC hồi phục nhờ đồng JPY giảm giá và bắt đầu áp dụng giá bán theo hợp đồng PPA mới cho Phả Lại 1.
  • Giá trị đơn hàng chưa thực hiện ở mảng M&E 5.000 tỷ đồng, nhờ đó giúp duy trì tăng trưởng ổn định cho mảng M&E.
  • TBC dự kiến sẽ tạo ra sản lượng cao hơn trong mùa mưa.
  • REE gần đây đã thoái 6,76 triệu cổ phiếu DNW, tạo 25 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 4/2016.
  • REE có thể sẽ ghi nhận doanh thu từ dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quý 4/2016 (lợi nhuận trước thuế khoảng 100 tỷ đồng).

 

Trong năm 2017, chúng tôi thấy một vài tín hiệu tích cực:

  • Đồng USD mạnh lên sau cuộc bầu cử Mỹ có thể sẽ là tín hiệu đà tăng của đồng JPY suy giảm vào năm 2017 hoặc thậm chí giảm giá. Theo giả định của chúng tôi, đồng JPY sẽ tăng 6,5% trong năm 2017.
  • Biên lợi nhuận gộp của PPC sẽ được cải thiện nhờ áp dụng giá bán theo hợp đồng PPA mới cho PL1.
  • Lợi nhuận của TBC và TMP dự kiến sẽ tốt hơn khi hiện tượng El Nino kết thúc.
  • Giá than đã tăng gấp đôi thời gian gần đây, nhờ đó sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh của các công ty than

REE đang được giao dịch tại PE 2016 là 7x và PE 2017 là 6,1x, đây là mức rất thấp theo quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE ở mức giá mục tiêu 1 năm là 27.140 đồng/cổ phiếu, tương đương PE mục tiêu là 7,7x.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s