Cập nhật 14/12/2016 DPR, DHG, VGC, REE, HVT

1. DPR

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DPR            36.0 1.69% 16.0 0.7

DPR công bố KQKD công ty mẹ 11 tháng đầu năm với doanh thu đạt 588,4 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ), hoàn thành 108,4% kế hoạch cả năm được đặt ra thấp. LNTT đạt 119 tỷ đồng (giảm 26,2% so với cùng kỳ).

Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính là bán cao su, doanh thu từ thanh lý cây cao su, doanh thu HĐ tài chính và doanh thu khác. Doanh thu từ bán mủ cao su giảm 5,1% so với cùng kỳ xuống còn 462,9 tỷ đồng; đóng góp 78,9% tổng doanh thu.

Doanh thu khác giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 125,4 tỷ đồng. DPR dự kiến thanh lý 467,8 ha cây cao su cho cả năm và hiện đã thanh lý 459,47 ha (tăng 22,3% so với cùng kỳ) và đã ghi nhận khoảng 70 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý này.

Sản lượng cao su tiêu thụ giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ xuống còn 14.470 tấn, hoàn thành 83,3% kế hoạch cả năm trong khi giá bán bình quân giảm 2,8% so với cùng kỳ xuống còn 31,3 triệu đồng/tấn. Và mặc dù giảm so với cùng kỳ thì giá bán bình quân vẫn cao hơn nhiều so với kế hoạch là 26 triệu đồng/tấn của công ty nhờ giá cao su đã bắt đầu hồi phục từ mức đáy là 26,7 triệu đồng/tấn vào tháng 12/2015. Trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 4.686,2 tấn; gần bằng năm ngoái (là 4.688,9 tấn); bằng 32,4% tổng sản lượng tiêu thụ (9 tháng đầu năm 2015 là 31,8%). Giá xuất khẩu giảm 8,6% so với cùng kỳ xuống còn 32,2 triệu đồng/tấn (năm ngoái là 35,2 triệu đồng/tấn), theo đó giá trị xuất khẩu giảm 10,5% so với cùng kỳ xuống còn 6.773 USD. Doanh thu tiêu thụ trong nước giảm 2,6% xuống còn 9.783,9 tấn; giá bán bình quân là 30,8 triệu đồng/tấn; bằng với 11 tháng đầu năm 2015.

Cho năm 2016 HSC dự báo doanh thu thuần hợp nhất đạt 794,1 tỷ đồng (giảm 7,2%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 132,9 tỷ đồng (giảm 8%). P/E dự phóng là 14,5 lần. Chúng tôi giả định BVPS là 65.980đ; theo đó P/B là 0,55 lần.

Cho năm 2017 HSC dự báo doanh thu thuần đạt 961 tỷ đồng (tăng trưởng 21%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 201,3 tỷ đồng (tăng trưởng 51,4%) dựa trên giả định giá bán bình quân sẽ tăng mạnh lên 40 triệu đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ tăng nhẹ 3,5% lên 18.352 tấn.

EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 4.389đ; P/E dự phóng là 7,7 lần. Chúng tôi giả định BVPS là 61.034đ; tương đương P/B là 0,6 lần.

Giá cao su đã chạm đáy tại 147,1JPY/kg (tương đương 1,27USD/kg) vào tháng 2/2016 và đã tăng 76% kể từ đó. Giá cao su nói chung biến động theo giá dầu với độ trễ nhất định. Chúng tôi thấy giá dầu đã tăng 94% từ đáy. Dựa trên điều đó và và theo một số quan điểm bên ngoài rằng giá dầu WTI bình quân trong năm 2017 sẽ là 60USD/thùng, chúng tôi giả định giá cao su sẽ hồi phục mạnh trong năm sau. Ngoài ra chúng tôi cho rằng giá cao su còn tăng nhờ triển vọng lạc quan hơn về tăng trưởng của nền kinh tế thế giới với hoạt động sản xuất của Trung Quốc hồi phục và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn.

Công ty mẹ Tập đoàn cao su Việt Nam có vẻ hài lòng với thực trạng hiện tại – Mặc dù các DNNN khác có động thái cổ phần hóa, tư nhân hóa hay thoái vốn, công ty mẹ Tập đoàn Cao su Việt Nam, sở hữu 55,8% cổ phần tại DRP không tỏ ra có ý định thay đổi cấu trúc hiện tại. Do đó, chúng tôi không nhận thấy nhiều khả năng Tập đoàn sẽ đa dạng hóa với các sản phẩm cho giá trị gia tăng lớn hơn cũng như tham gia vào các liên doanh. Trái lại, Tập đoàn có vẻ hài lòng với việc cho phép các công ty thành viên mở rộng một cách thận trọng mảng kinh doanh chính miễn là việc đầu tư vốn sẽ không (1) ảnh hưởng đến trả cổ tức hoặc (2) dẫn đến nhu cầu tăng vốn mới. Và theo đó giá cổ phiếu biến động theo xu hướng giá cao su và cũng thiếu thanh khoản do thiếu sự quan tâm từ NĐT tổ chức hoặc các quỹ đầu tư lớn. Dĩ nhiên, áp lực thay đổi ở nhiều DNNN ngày càng gia tăng và chúng tôi ngờ rằng trong một vài năm tới, Tập đoàn Cao su có thể phải tư duy linh hoạt hơn. Tuy vậy, ở thời điểm này, vẫn còn sớm để đưa ra bất kỳ dự báo nào.

PB lịch sử 5 năm dao động từ 0,5 đến 1,07 và do vậy PB hiện tại đang nằm trong khoảng dao động này. Mức dao động hẹp PB lịch sử phản ánh cơ chế hoạt động thận trọng của cả tập đoàn. Phản ánh qua xu hướng ít biến động trong tăng trưởng diện tích trồng cao su. Xét về định giá PE và so sánh với 3 công ty cùng ngành trong khu vực, chúng tôi nhận thấy PE 2016 tổng hợp là khoảng 23 lần. Trong khi đó PB tổng hợp là khoảng 2,7 lần. Cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể nếu DPR và tập đoàn có động thái thay đổi để phát huy hơn nữa những khả năng tiềm ẩn.

Giá cổ phiếu DPR đã tăng 24,2% so với đầu năm và cũng tăng 46,1% từ mức thấp năm 2015. Cổ phiếu không đắt và triển vọng tương lai có vẻ tốt. Tuy nhiên, do thanh khoản kém, chúng tôi ưa thích cổ phiểu PHR hơn trong ngành cao su. Thực tế, mặc dù tỷ lệ free float chỉ là 40%, cổ phiếu rất ít được giao dịch trên thị trường. KLGD bình quân 25 ngày giao dịch gần nhất là 48.416cp/ngày so với KLGD bình quân 653.410 cổ phiếu/ ngày của cổ phiếu Cao su Phước Hòa (có diện tích trồng cao su lớn hơn và mô hình kinh doanh đa dạng hơn). NĐT dài hạn có thể lưu ý đến khả năng M&A hay cơ cấu trong ngành cao su, theo đó sẽ xuất hiện một số thương vụ sáp nhập bên trong Tập đoàn hay có sự tham gia của NĐT chiến lược nước ngoài. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra việc này có thể còn rất lâu nữa.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 7/7/16       25/10/16  
Khuyến nghị Nắm giữ       Mua  
Giá mục tiêu 37.6       42.45  

2. HVT

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HVT            18.0 -2.70% 8.7 1.0

Cuối năm 2015, HVT đã hoàn thành dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút theo công nghệ điện phân màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm với giá trị đầu tư 238,5 tỷ đồng đưa tổng công suất xút của doanh nghiệp lên 40.000 tấn/năm, đồng thời kéo theo công suất những sản phẩm khác tăng mạnh. Với việc tăng công suất, sản phẩm đầu ra của HVT vẫn được đảm bảo do nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu. Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem, sản xuất hóa chất cơ bản trong nước hiện chỉ đáp ứng 50% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu. Nhu cầu xút của thị trường Việt Nam hiện nay vào khoảng 350.000 tấn/năm trong khi khả năng sản xuất nội địa chỉ được 150.000 tấn/năm.

Với công nghệ cũ, sản phẩm xút sản xuất ra chỉ ở mức độ trung bình với tỷ lệ các tạp chất còn cao. Áp dụng công nghệ điện phân màng ion vào sản xuất, sản phẩm xút của HVT có chất lượng rất cao, tỷ lệ các tạp chất thấp hơn nhiều so với công nghệ trước đây, giá bán có thể đàm phán cao hơn 5-10%.

Trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của HVT, chi phí điện năng chiếm tỷ trọng lớn với 40%. Theo ước tính của chúng tôi, dây chuyền mới tiêu thụ lượng điện năng trung bình là 2.298 KWh/1 tấn xút, so với dây chuyền cũ khoảng 2.677 KWh/tấn thì dây chuyền mới tiết kiệm khoảng hơn 14% lượng điện năng cho HVT. Sản lượng xút càng lớn, HVT càng tiết kiệm được nhiều. Nếu xét tương quan với các yếu tố khác như chi phí khấu hao từ nhà máy mới tăng thêm 25 tỷ mỗi năm và giá bán sản phẩm tăng 5-10% thì việc đầu tư vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với việc đưa nhà máy mới đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng HVT sẽ có tăng trưởng tốt hơn, đồng biên lợi nhuận cũng sẽ cải thiện trong thời gian tới khi dây chuyền đã đi vào hoạt động ổn định. Mức tăng trưởng LNST của HVT trong năm 2016 và 2017 chúng tôi ước tính lần lượt ở mức 45% và 46,2%. Mức giá hiện tại của HVT tương đương với P/E forward 2017 là 5,06 lần, tương đối hấp dẫn. Với nhu cầu rất lớn của thị trường cùng sự phát triển mạnh của các ngành công nghiệp như dệt, nhuộm, giấy, thực phẩm, xử lý nước,.. chúng tôi cho rằng mảng sản phẩm chính của HVT là Xút – Clo còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Cùng với đó, HVT có lịch sử chi trả cổ tức khá ổn định và hấp dẫn với mức 15%/VĐL. Do vậy, chúng tôi khuyến nghi OUTPERFORM đối với cổ phiếu HVT, mức giá kỳ vọng của chúng tôi đối với cổ phiếu HVT là 25.053 đồng/cổ phần.

3. DHG

Định giá hấp dẫn

EPS có thể đạt 6.982 đồng trong năm 2016 và 8.048 đồng trong năm 2017. Gía DHG đã giảm 4,5% trong 3 ngày qua, cổ phiếu đang giao dịch tại PE 2016 và 2017 là 13,2x và 11,4x. Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn so với lịch sử, so với các doanh nghiệp cùng ngành và PE thị trường hiện tại. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu cho mức giá mục tiêu 1 năm là 117.700 đồng/cp (PE mục tiêu 1 năm là 15x).

Tiềm năng của thị trường dược VN và lợi thế của DHG trong ngành

  • Ngành công nghiệp dược phẩm VN dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 13,4% trong 4 năm tới
  • Chi tiêu thuốc bình quân trên đầu người ở VN : 20 USD/người tnăm 2009 lên 43 USD/người 2014
  • DHG có sản phẩm tốt và mạng lưới phân phối rộng khắp thông qua các công ty con và chi nhánh. DHG có thể tăng doanh số bán hàng hóa sản xuất với tỷ lệ cao hơn so với trung bình ngành. Doanh thu từ hàng thương mại cũng có thể tăng nhờ phân phối sản phẩm của cổ đông chiến lược mới là Taisho và xuất khẩu.
  • DHG tăng sản xuất tại nhà máy mới, ưu đãi thuế sẽ tăng và hỗ trợ lợi nhuận

4. VGC

Triển vọng trong Q4/2016 và tiềm năng dài hạn

Triển vọng

Trong 9T2016, lợi nhuận trước thuế của VGC tăng 52,1% YoY, đạt 557 tỷ đồng, hoàn thành 99,5% KH năm nhờ biên lợi nhuận gộp tăng 3,6 ppts.

Chúng tôi ước tính doanh thu VGC và lợi nhuận ròng năm 2016 sẽ đạt 8.429 tỷ đồng (+ 7,8% YoY) và 452 tỷ đồng (+ 37,6% YoY) do thời gian cao điểm về nhu cầu vật liệu xây dựng và doanh thu từ nhiều dự án bất động sản sẽ được ghi nhận trong quý 4/2016.

Đối với năm 2017, chúng tôi kỳ vọng doanh thu từ vật liệu xây dựng sẽ tăng 16% nhờ vào các dự án hiện tại cũng như những dự án đang triển khai bao gồm dự án kính tiết kiệm năng lượng (Low-e), giai đoạn 2 Nhà máy Viglacera Thái Bình tại Thái Bình, giai đoạn 2 dự án gạch Clinker tại Quảng Ninh và nhà máy Sứ vệ sinh cao cấp Mỹ Xuân. Doanh thu từ bất động sản dự kiến cũng sẽ tăng 15% nhờ phần đóng góp từ diện tích đất cho thuê tại khu công nghiệp tăng. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2017 và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt tương ứng 9.714 tỷ đồng (+15% YoY) và 593 tỷ đồng (+24,5% YoY). Triển vọng dài hạn đến năm 2020, VGC đã đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 15-20% / năm thông qua nhiều dự án ở cả 2 mảng vật liệu xây dựng và bất động sản.

Kế hoạch chuyển sàn và tăng vốn: VGC sẽ niêm yết trên HNX vào ngày 22/12/2016. Trong năm 2017, công ty có thể phát hành tăng vốn với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng để tài trợ cho các dự án mở rộng ở cả hai mảng vật liệu xây dựng và bất động sản.

Ở mức giá hiện tại, VGC được giao dịch ở mức PE 2016 là 10,5x và PE 2017 là 8,4x; PB 2016 là 1,2 x và PB 2017 là 1,1x; và EV / EBITDA 2016 và 2017 tương ứng là 4,4x và 3,9x. Mức giá mục tiêu 1 năm cho VGC là 17.000 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên PER, PB và EV/EBITDA mục tiêu tương ứng là 7,5x, 1,3x và 5x.

Trong ngắn hạn, việc đầu tư vào những dòng sản phẩm mới có thể gây ra một số rủi ro về thị trường, rủi ro về tài chính và rủi ro pha loãng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cổ phiếu có tiềm năng trong dài hạn nhờ việc mở rộng vào dòng sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lợi nhuận ổn định từ khu công nghiệp và khả năng cải thiện hệ thống quản lý của công ty nhờ sự thoái vốn của nhà nước.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

5. REE

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
REE            21.6 -3.36% 8.9 1.0

Thất bại trong nỗ lực vượt kháng cự 22.800 VND tuần trước, REE đã điều chỉnh khá mạnh cùng với đà suy yếu của thị trường. – Tuy nhiên, hiện tại REE đã và đang kiểm định hỗ trợ mạnh tại 21.400 VND. – Các hệ thống kĩ thuật của chúng tôi cho thấy áp lực mua tập trung nhiều quanh vùng này do đó khả năng xuyên thủng được đánh giá thấp. – Thêm vào đó các hệ thống kĩ thuật động lượng trung hạn đã và đang phát ra tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng hình thành đối với REE. – Đóng cửa vượt ngưỡng cản ngắn hạn tại 22.300 VND sẽ xác nhận quan điểm của chúng tôi về quá trình điều củng cố ngắn hạn đã kết thúc, đẩy giá tiến về vùng mục tiêu tại 26.000 VND.

Mở một vị thế mua ngắn hạn ở quanh mức hiện tại 21.600 VND. Tăng thêm trạng thái mua nếu vượt 22.300 VND. Mục tiêu 26.000 VND (20%). Thời gian dự kiến: 3 tháng. Để giới hạn rủi ro, một lệnh bán chốt lỗ nên được đặt ở mốc 20.600 VND. Tỉ lệ reward / risk là 4: 1.

BVSC

VN-Index: VNINDEX hình thành cây nến đỏ đặc dài và cắt xuống dưới đường SMA10. Điều này cho thấy áp lực cung đang ngày một lớn dần khi đường giá nằm ngay sát dưới vùng kháng cự mạnh được hội tụ bởi nhóm MA ngắn và trung hạn. Thanh khoản được cải thiện đáng kể khi vượt lên trên mức trung bình, còn độ rộng thị trường tiếp tục bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi sắc đỏ. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang dần mất đi sự kiên nhẫn và bắt đầu tỏ ra bi quan về xu hướng của chỉ số trong ngắn hạn. Chỉ số vẫn đang phải chịu sức ép không nhỏ từ nhóm MA ngắn và trung hạn đang án ngữ phía trên. Điều này có thể khiến chỉ số đối mặt với nguy cơ điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ quanh 650 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Nếu vùng điểm này bị xuyên thủng thì kịch bản đường giá rơi về vùng hỗ trợ mạnh 640 điểm nhiều khả năng sẽ xảy ra trong ngắn hạn. Trên khung thời gian intraday, nỗ lực hồi phục tại đường SMA20 không đủ mạnh khiến chỉ số quay đầu giảm điểm và xuyên thủng đường hỗ trợ này. Đường giá sau đó đã lùi về cận dưới của dải BB tuy nhiên với áp lực từ nhóm MA ngắn và dài hạn đang hướng xuống thì nhiều khả năng đường giá sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 645-650 điểm trong phiên kế tiếp. Vùng kháng cự gần của VNINDEX nằm tại quanh 665-670 điểm và 680-685 điểm. Vùng hỗ trợ gần của VNINDEX nằm tại quanh 650 điểm và quanh 640 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực và đồng pha với tín hiệu trung hạn (ngoại trừ VN-Index vẫn đang giữ trạng thái Trung tính). Tuy vậy, có một số yếu tố có thể làm căn cứ để kỳ vọng đà giảm của thị trưỡng sẽ tạm thời chững lại. Chỉ báo RSI đã phát ra tín hiệu bán quá mức trên toàn thị trường còn VN30 và HNX-Index đang tiệm cận vùng hỗ trợ tương đối mạnh, đó là ngưỡng 600 điểm và 77,5 điểm. Hai tín hiệu này có thể giúp tiết chế lực bán và thúc đẩy lực cầu trong ngắn hạn. Dự báo, lực bán có thể yếu đi trong phiên ngày mai và thị trường có thể có diễn biến cân bằng hơn trong những phiên cuối tuần. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa đủ cơ sở để kháng định là các chỉ số đã đạt đến điểm đáy.

VDSC

Thị trường giảm phiên thứ hai liên tiếp và vẫn biến động trong xu hướng giảm và các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang biến dộng tiêu cực. Nhà đầu tư vẫn quan sát thêm biến động thị trường, chưa vội bắt đáy

VN-Index: VN-Index hình thành cây nến đỏ có bóng trên ngắn và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên cho thấy áp lực bán tăng dần về cuối phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch cũng tăng so với các phiên trước cho thấy dòng tiền bán ra cũng gia tăng. VN-Index vẫn đang trong xu hướng giảm với các ngưỡng kháng cự quanh 667 điểm, cùng với đường trung bình giá MA26 và sự hỗ trợ của đường trung bình giá MA200 ở quanh 640 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn biến động tiêu cực, đường RSI di xuống nhưng vẫn chưa xuống dưới mức thấp nhất gần đây, trong khi đường –DI đang đi lên trở lại và +DI thì đi xuống cho thấy xu hướng tiêu cực tăng trở lại.

HNX-Index: HNX-Index tiếp tục xu hướng giảm khi giảm mạnh hai phiên liên tiếp đi xuống mức thấp nhất trong đợt giảm này và đang chạm tới đường kênh dưới của xu hướng giảm, tín hiệu này có thể hỗ trợ cho đường giá trong phiên tới. Đường trung bình giá MA26 vẫn đang tiếp tục đi xuống theo đường giá và chưa có tín hiệu chựng lại. Các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đang biến động tiêu cực, đường RSI đi xuống mức thấp hơn ngưỡng 30, tín hiệu này cho thấy thị trường đang bước vào vùng quá bán.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016 41.8 42 52.0 40.0
REE HSC 10/10/2016 21.6 20.5-21.5 26.0 19.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
PPC HSC 21/9/2016 16.4 14.4 18.0 13.1
HSG HSC 20/9/2016 46.2 40.8 – 41.1 50.0 38.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s