Cập nhật 13/01/2017 ACV, CTI

1. CTI

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTI            25.1 -1.38% 9.0 1.6

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua cổ phiếu CTI với giá mục tiêu 31.800 đồng/cp. Ngày 09/01/2016, cổ phiếu CTI được giao dịch tại mức giá 25.250 đồng/cp, tương đương P/E FW là 7.82x và P/B là 1.26x. Hoạt động kinh doanh chính, thu phí sử dụng đường bộ mang lại dòng tiền, lợi nhuận đều đặn với rủi ro thấp. Triển vọng kinh doanh dài hạn đến từ việc đẩy mạnh khai thác các mỏ đá và vận hành khu công nghiệp.

CTI hiện đang sở hữu và vận hành 3 tuyến đường thu phí BOT với lưu lượng lưu thông lớn là tỉnh lộ 16, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 91. Tổng doanh thu phí ước đạt 412 tỷ đồng trong năm 2016 (+ 73% yoy) nhờ (1) lưu lượng lưu thông tăng khoảng 10% đối với quốc lộ 1A, (2) phí sử dụng quốc lộ 1A tăng 70% kế từ ngày 1/1/2016; (3) Đưa vào thu phí quốc lộ 91B từ tháng 4/2016 với doanh thu ước đạt 65 tỷ đồng trong năm 2016. Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo phân tích CTI, thu phí BOT là hoạt động ổn định với lợi nhuận cao (biên lợi nhuận gộp mảng thu phí của CTI đạt từ 63-86% trong 9T2016), thời gian thu phí kéo dài và thương được đảm bảo lợi nhuận bởi chi phí bảo tồn vốn (khoảng từ 10%-15%), rủi ro nợ xấu thấp.

Từ tháng 1/2017, CTI bắt đầu triển khai thu phí quốc lộ 91A, một trong những tuyến quốc lộ có thu phí quan trọng nhất của CTI. Doanh thu phí quốc lộ 91 được kỳ vọng đạt 176 tỷ đồng vào năm 2017, lợi nhuận thuộc về CTI ước đạt 15 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến đưa vào thu phí BOT đường chuyên chở vật liệu xây dựng trong quý 2/2017 với doanh thu ước đạt 20 tỷ đồng/năm. Việc thu phí BOT nút giao 319 được dự kiến thực hiện vào giữa năm 2018.

Năm 2016, Bộ giao thông vận tải chỉ đạo giảm phí đường bộ từ 10- 15% đối với xe dưới 7 chỗ ngồi, 15-20% đối với xe Container, áp dụng đối với các dự án BOT thu phí sau năm 2014. Đại diện CTI cho biết, theo chỉ đạo này, công ty đã giảm 20.000 đồng/xe đối với xe từ 10 tấn trở lên lưu thông qua quốc lộ 1A (hiện đang thu ở mức 140.000 đ/xe đối với xe từ 10-18 tấn và 200.000 đ/xe đối với xe trên 18 tấn). Điều này làm giảm khoảng 5% doanh thu hàng năm (ước tính khoảng 15 tỷ đồng, và khoảng 1% lợi nhuận trước thuế của dự án (0,35 tỷ đồng). Mức phí đối với tỉnh lộ 16 và quốc lộ 91 được giữ nguyên. Chúng tôi đánh giá, việc giảm phí đường bộ này không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và định giá của CTI do hoạt động thu phí BOT của công ty được đảm bảo IRR trong suốt vòng đời của dự án, thời gian thu phí cũng được điều chỉnh tương ứng với thời gian thu hồi vốn của dự án.

Tổng doanh thu hợp nhất ước dạt 1.060 tỷ đồng (+28% yoy). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 120 tỷ đồng (+77% yoy) nhờ tăng trưởng mạnh mảng thu phí đường bộ và hạch toán doanh thu, lợi nhuận từ mảng xây lắp.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt lần lượt là 1.310 tỷ đồng ( + 25% yoy), lơi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ đạt 124 tỷ đồng (+3% yoy), tương đương EPS 2017 là 2.731 đồng/cp và EPS pha loãng cuối kỳ là 1.864 đồng/cp. Chúng tôi dự báo, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTI đạt lần lượt là 1.397 tỷ đồng và 146 tỷ đồng, tương đương EPS 2017 là 3.228 đồng/cp và EPS pha loãng cuối kỳ là 2.203 đồng/cp.

Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu (pha loãng 47% EPS) trong năm 2017 nhằm tài trợ cho các dự án đường ven hồ Trị An và Khu công nghiệp Phước Bình.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo       8/12/16 16/12/16 13/1/17
Khuyến nghị       Tích lũy Mua Mua
Giá mục tiêu       36 30.1 31.8

2. ACV

Giá mục tiêu cuối năm 2017 ở mức 58.500 đồng/cp

Ước tính lợi nhuận

Năm 2017, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu của ACV so với báo cáo trước do công ty đã thoái vốn 3% cổ phần tại SAS còn 48%. Khi nhà ga quốc tế tại DIA đi vào hoạt động từ quý 3/2017, hành khách quốc tế sẽ chuyển sang nhà ga mới. Theo đó, chúng tôi giả định doanh thu phí từ khách quốc tế sẽ giảm khoảng 350 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018. Do chưa công bố lộ trình tư nhân hóa mảng kinh doanh an ninh sân bay, chúng tôi chưa đưa yếu tố này vào ước tính năm 2017. Nhìn chung, chúng tôi ước tính doanh thu của ACV sẽ đạt 15.838 tỷ đồng (-2,7% so với năm 2016) và lợi nhuận trước thuế đạt 5.593 tỷ đồng (+25% so với năm 2016).

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng năm 2017 của ACV ước tính đạt 5.593 tỷ đồng (+25% so với năm 2016) và 4.474 tỷ đồng (+25% so với năm 2016) (giả định ACV sẽ chịu thuế TNDN là 20% trong năm 2017), tương ứng EPS cốt lõi là 1.907 đồng. Nếu không bao gồm yếu tố tỷ giá năm 2016, lợi nhuận trước thuế năm 2017 có thể tăng 12% so với năm 2016 (giả định đồng yen tăng 3,8% so với đồng VND, tương ứng lỗ tỷ giá 545 tỷ đồng vào năm 2016, thấp hơn so với kế hoạch của ACV là 824 tỷ đồng).

Định giá: giá mục tiêu 1 năm là 58.500 đồng/cp

Theo quan điểm của chúng tôi, ACV có những tiềm năng đáng kể bao gồm:

  • Mảng kinh doanh hàng không, ACV là đơn vị hưởng lợi nhiều nhất từ tăng trưởng mạnh ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới.
  • Sản lượng hành khách tăng giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp.
  • Khả năng tăng phí nội địa từ năm 2017 giúp tỷ suất lợi nhuận gộp tăng. Đợt điều chỉnh phí gần nhất là năm 2014. Theo ước tính của chúng tôi, mức phí này sẽ không đổi.
  • Đối với mảng phi hàng không. Tăng trưởng doanh thu phi hàng không thông qua hợp tác kinh doanh  (doanh thu chia sẽ  giữa đơn vị bán lẻ tại sân bay và ACV) sẽ được hỗ trợ từ việc sân bay sẽ giúp mở rộng khu vực thương mại.
  • Lưu ý tằng tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của ACV là khoảng 38%, thấp hơn nhiều so với Airport of Thailand Plc. Là hơn 60%.

Nhờ vị trí hàng đầu của ACV, chúng tôi nâng EV/EBITDA mục tiêu của ACV lên 11x (từ mức 8,5x), thấp hơn 10% so với các nước trong khu vực là khoảng 12x. Ở mức giá 46.900 đồng/cp, ACV đang giao dịch tại PE 2016 và 2017 là 30x và 24x; PB 2016 và 2017 là 3,8x và 3,4x, EV/EBIDA 2017 là 10x. Dựa vào phương pháp kết hợp (EV/EBITDA mục tiêu vào cuối năm 2017: 11x; mô hình DCF: WACC: 9.15%, terminal growth: 2%), chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cuối năm 2017 của ACV ở mức 58.500 đồng/cp.

Rủi ro

  • Rủi ro chính sách liên quan đến việc xã hội hóa sân bay làm giảm vị thế độc quyền của ACV tại Việt Nam do đó giảm đà tăng lợi nhuận.Hơn nữa, Chính phủ thắt chặt quy định đối với các hãng hàng không cũng sẽ cản trở tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng không
  • Lỗ tỷ giá lớn do phụ thuộc nhiều vào các khoản vay ODA theo đồng yen.
  • Tranh chấp lãnh thổ và các bệnh lây nhiễm (như tranh chấp Biển Đông, SARS và cúm gia cầm) có thể làm giảm khách quốc tế tại các sân bay quốc tế.

Chi phí khấu hao đáng kể cho mở rộng dự án và Dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ tác động tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của ACV từ năm 2025. Sân bay quốc tế Long Thành chủ yếu được tài trợ bởi các khoản vay ODA từ năm 2018. Theo đó, tỷ lệ nợ của ACV sẽ tăng đáng kể (ACV có thể sở hữu 51% cổ phần trong sân bay Long Thành). Chúng tôi chưa dự án lớn này trong mô hình định giá.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì được xu hướng đi lên vùng kháng cự mạnh 690-695 điểm. Độ rộng thị trường cân bằng. Các nhóm cổ phiếu tiếp tục có sự phân hóa mạnh, tuy nhiên, sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn ra với tương quan cân bằng là nguyên nhân giúp thị trường không biến động quá mạnh trong phiên hôm nay. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì trên mức trung bình 10 phiên, còn chỉ báo MFI đạt mức cao mới trên 81 điểm. Giao dịch này cho thấy sức mạnh dòng tiền vào thị trường vẫn ở mức độ tích cực. Về cái nhìn ngắn hạn, chỉ số đang hình thành kênh xu hướng tăng ngắn hạn xuất phát từ đầu tháng 12 đến nay. Đích đến của đường giá sẽ là cận trên của kênh giá lên này tương ứng với vùng kháng cự mạnh quanh 695 điểm trong thời gian tới. Đường ADX cũng đã vượt lên trên ngưỡng 25 trong sự phân kỳ mở rộng của 2 đường DI, còn đường MACD và Momentum cũng đang duy trì khá tốt xu hướng tăng điểm. Điều này sẽ hỗ trợ cho quá trình đi lên của chỉ số. Mặc dù vậy, khả năng điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số tại vùng cản 688-692 điểm cần được tính đến khi mà các chỉ báo dao động (STO, W%R) đã ở vào trạng thái quá bán. Nếu kịch bản này xảy ra thì đích đến của chỉ số sẽ nằm tại 670-675 điểm. Trên khung thời gian intraday, chỉ số đang hình thành các nhịp tăng điểm theo dạng bậc thang với bệ đỡ là đường SMA20 (tương ứng với 684-685 điểm) đang hướng lên. Như vậy, nhiều khả năng đường giá sẽ có diễn biến điều chỉnh giảm về đường hỗ trợ này trong phiên cuối tuần. Nhà đầu tư được khuyến nghị thực hiện bán giảm tỷ trọng danh mục và đẩy mạnh các hoạt động trading cho các vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự mạnh 588-592 điểm. Các vị thế trung hạn có thể tiếp tục duy trì ở mức trung bình thấp và kết hợp trading để giảm bình quân giá vốn. Các điểm mua lại sẽ được chúng tôi cập nhật sau, khi thị trường xuất hiện các phiên điều chỉnh theo kịch bản dự báo.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái Tích cực đối với VN-Index và HNX-Index với các ngưỡng hỗ trợ MA5 ngày đang nằm tại 685 và 83 điểm, trong khi đó các ngưỡng kháng cự đang nằm tại 690-692 điểm đối với VN-Index (đỉnh 2016) và 83,5 điểm đối với HNX-Index. Dự báo, các chỉ số có thể sẽ có động thái kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn phía dưới. Sau đó, VN-Index có thể phục hồi để kiểm định ngưỡng 690-692 điểm một lần nữa. Nếu chưa đủ lực để vượt qua ngưỡng cản mạnh này. Nhịp điều chỉnh sau đó có thể sẽ kéo dài hơn.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
MBB HSC 23/12/2016 13.85 13.2 16.0 12.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 25.0 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/2016 17 14.4 18.0 13.1
HSG HSC 20/9/2016 51.2 40.8 – 41.1 50.0 38.0
FPT HSC 6/12/2016 45.95 42 52.0 40.0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s