Cập nhật 16/02/2017 BID, CNG, MBB

1. MBB

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MBB            14.5 2.47% 8.7 1.0

KQKD năm 2016 khả quan như kỳ vọng. Tín dụng tăng trưởng mạnh cộng với huy động tăng trưởng thấp đã khiến hệ số LDR tăng. Tỷ lệ NIM giảm trong năm 2016 là không tránh khỏi do trái phiếu kỳ hạn dài đáo hạn; theo đó tổng thu nhập hoạt động chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải. Tuy vậy chi phí dự phòng giảm đã giúp cải thiện lợi nhuận. HSC dự báo LNTT năm 2017 tăng trưởng 15,4% và đạt 4.211 tỷ đồng dựa trên giả định: tăng trưởng tín dụng khá, tỷ lệ NIM hồi phục và chi phí dự phòng tăng chậm lại. Theo đó, MBB cùng với VCB sẽ vượt các ngân hàng khác về triển vọng tăng trưởng từ các yếu tố cơ bản.

Chúng tôi dự báo LNTT 2017 đạt 4.211 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4%. EPS đạt 1.673đ; BVPS là 14.921đ. P/B dự phóng năm 2017 là 0,97 lần.

Trước mắt MBB sẽ chưa cần tăng vốn cấp 1 vì hệ số CAR tại thời điểm cuối 2016 ở vào khoảng 12,2%. Với tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 mới chỉ là 16% thì MBB vẫn còn nhiều dư địa để phát hành trái phiếu thứ cấp nếu cần. Do vậy chúng tôi cho rằng MBB sẽ chưa cần tăng vốn cho đến 2018 hoặc 2019. Dĩ nhiên, trước yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2 đối với top 10 các ngân hàng đầu ngành từ năm sau, có thể Ngân hàng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một đợt phát hành vốn cấp 1 cho một nhóm NĐT hoặc chỉ một NĐT chiến lược từ năm sau.

Vấn đề đối tác chiến lược vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến nhưng chúng tôi cho rằng hiện vẫn chưa có một ứng cử viên nghiêm túc. Điều này có thể do Ngân hàng chưa thực sự sốt sắng trong vấn đề này. Tuy nhiên, như chúng tôi lưu ý dưới dây, quan điểm của Ngân hàng có thể sẽ thay đổi trong vài năm tới.

Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 16.400đ/cp, định giá ngân hàng với PB dự phóng là 1,1 lần. Ở mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu rất rẻ với PB dự phóng là 0,97 lần so với mức bình quân các mã ngân hàng đã niêm yết là 1,3 lần. Và mặc dù tính đến hiện tại diễn biến giá cổ phiếu kém so với mặt bằng chung, chúng tôi tin rằng sự thay đổi đang diễn ra trong điều kiện Ngân hàng mở rộng tiếp cận NĐT đặc biệt là các NĐTNN. Ngân hàng rõ ràng cũng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng. Trong khi đó yếu tố làm giảm NIM là trái phiếu lợi suất cao đã đáo hạn toàn bộ vào năm 2016. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ tỷ lệ LDR thấp, hệ số CAR cao, chất lượng tài sản tốt sau khi ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu và bán nợ cho VAMC. Chúng tôi cũng lưu ý rằng hệ số CAR ở mức khá cao sẽ tạo điều kiện để MBB có thể đạt tăng trưởng tín dụng cao hơn các ngân hàng khác.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 28/11/16 9/12/16 15/2/17     14/7/16
Khuyến nghị Mua Khả quan Khả quan     Mua
Giá mục tiêu 17.5 14.9       16.6

2. BID

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BID            17.4 1.46% 9.6 1.4

BID (Kém khả quan) đã công bố LNTT giảm 2,69%. Thu nhập lãi thuần vẫn tăng mặc dù tỷ lệ NIM tiếp tục giảm nhờ cả huy động và cho vay tăng mạnh. Thu nhập ngoài lãi cũng tăng nhờ thu nhập không thường xuyên từ thoái vốn khỏi VID. Tuy nhiên cả chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tăng mạnh đã khiến lợi nhuận giảm mặc dù tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh. Các kế hoạch tăng vốn đề xuất chưa được thực hiện trong năm 2016 và chúng tôi ước tính hệ số CAR của BID có lẽ đã dưới 9%. Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT giảm 1,39%.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT của BID gần như không đổi, chỉ đạt 7.690 tỷ đồng (giảm 0,57% so với năm 2016).

BID sẽ phải đối mặt với áp lực tăng vốn trong vài năm tới – Giả định Ngân hàng có thể phát hành riêng lẻ 10% trong năm nay, theo đó giải quyết nhu cầu vốn hiện tại. Mặc dù giá phát hành vẫn là điểm lo ngại. Khi đó, HSC giả định Ngân hàng sẽ phải tăng ít nhất 15% vốn cấp 1 trong 2 năm tới do các ngân hàng đầu ngành phải chuyển sang áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2. Hơn nữa, với thực tế rằng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về cách tính CAR sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, sẽ chỉ còn 3 năm nữa để BID tìm được giải pháp thực sự để giải quyết tình trạng thiếu vốn cấp 1, tỷ lệ vốn cấp 2 rất cao do phần lớn người mua trái phiếu thứ cấp các ngân hàng phát hành là các tổ chức tài chính khác và số trái phiếu này sẽ bị loại trừ khỏi nguồn vốn theo quy định về CAR mới. Dĩ nhiên, vấn đề này là khó khăn chung của tất cả các ngân hàng mà không riêng BID. Và điều này có nghĩa là tình trạng thiếu vốn dài hạn của hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ trở lại là nỗi lo ngại ám ảnh.

Tiếp tục đánh giá Kém khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 15.500đ/cp với P/B là 1,2 lần. BID đang gặp khó khăn trong nỗ lực duy trì hệ số CAR ở mức 9% nếu không phát hành cổ phiếu mới. Và cho đến khi Ngân hàng giải quyết được vấn đề này, tài sản sinh lãi của BID sẽ khó để tăng trưởng mạnh trong năm nay. Triển vọng tăng trưởng kém khả quan. Kế hoạch tái cấu trúc nợ của HAG là yếu tố tích cực ngắn hạn nhưng theo đó rủi ro gia tăng chi phí dự phòng và suy giảm thu nhập lãi sẽ tăng trong tương lai nếu không thành công. Trong khi đó gánh nặng chi phí dự phòng trái phiếu VAMC vẫn là áp lực với Ngân hàng trong vài năm tới. Do đó, mặc dù dự báo sẽ có những cơ hội đầu cơ tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn, chúng tôi hiện vẫn không khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong trung hạn.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 24/8/16 25/11/16 15/2/17      
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Kém khả quan      
Giá mục tiêu 17 15.5        

3. CNG

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CNG            39.5 1.02% 9.5 2.3

Kết quả kinh doanh của năm 2016 chưa cho có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2017 sẽ là thời điểm PVGAS có sự điều chỉnh trong cơ chế giá đầu vào cho các doanh nghiệp phân phối của ngành, điều này sẽ ảnh hưởng khá tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của CNG.

Năm 2016, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CNG ước đạt 891 tỷ đồng (-6,2% yoy) và 112 tỷ đồng (-5,9% yoy). Theo đó EPS tương ứng đạt 4.103 đồng/cp và cổ phiếu CNG đang được giao dịch tại P/E trailing là 9,7x. Tổng sản lượng phân phối khí của CNG là 119,5 triệu m3. Trong đó, 91,7 triệu m3 đến từ thị trường miền Nam và miền Bắc là 27,8 triệu m3. Tổng sản lượng mặc dù có sự tăng trưởng mạnh với 26,7% yoy, phần lớn mức tăng trưởng trên do thị trường miền Bắc hoạt động ở công suất cao trong khi Thị trường miền Nam tăng trưởng nhẹ (+7,5%yoy). Mặc dù vậy, thị trường miền Bắc vẫn đang hoạt động kém hiệu quả với giá vốn tại mỏ Tiền Hải  – Thái Bình cao, 27,8 triệu m3 trên đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của CNG. Ngoài ra, 2016 là năm đầu tiên CNG phải trích lập dự phòng rủi ro môi trường là ~9 tỷ đồng. Đây là khoản trích lập hàng năm theo thông tư mới với giá trị tương đương 5% lợi nhuận trước thuế.

Nhằm chuẩn bị cho sự tăng trưởng của sản lượng CNG tại khu vực miền Nam, CNG đã hoàn thành việc đầu tư 2 máy nén khí mới với tổng chi phí là 20 tỷ đồng. Tổng công suất của CNG trong thời điểm hiện tại đã nâng lên trên 110 triệu m3 khí/năm. Tuy nhiên, khách hàng tiềm năng là Viglacera sẽ nhận khí chậm nhất vào Q1 năm 2018. Với lịch sử “trễ hẹn”, 2017 sẽ khó có sự đóng góp nào vào lợi nhuận của CNG từ khách hàng này. Bên cạnh đó, Viglacera cũng tự đầu tư máy móc cho việc nhận khí từ CNG, do đó mức chiết khấu giá khí cho Viglacera cũng sẽ cao hơn đối với khách hàng thông thường. Tổng công suất khí Viglacera có thể tiêu thụ là 25 triệu m3/năm.

Kể từ năm 2017, PVGAS thay đổi cơ chế giá khí từ điều chỉnh 6 tháng/lần sang 1 quý/lần. Bên cạnh đó, mức chiết khấu giá khí đầu vào cũng được điều chỉnh giảm. Từ đó, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phân phối khí như CNG có khả năng thu hẹp trong thời gian tới. Đây là một tín hiệu không mấy tích cực cho công ty khi khả năng chuyển giá cho khách hàng được RongViet Research đánh giá là thấp.

Nhìn chung, 2017 vẫn sẽ là một năm tương đối khó khăn cho CNG khi (1) mức tăng trưởng tại thị trường trong Nam không có sự đột biến, (2) điều chỉnh tăng lên của giá khí đầu vào và (3) hoạt động ngoài Bắc chưa có sự cải thiện. CNG dự kiến sẽ chia cổ tức 30% cho năm 2016 trong khoảng thời gian Đại hội cổ đông 2017. Với sự điều chỉnh của cơ chế giá, KQKD 2017 dự kiến sẽ có sự sụt giảm tương cùng với sự điều chỉnh giảm của tỷ lệ cổ tức.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 22/11/16          
Khuyến nghị Nắm giữ          
Giá mục tiêu 38.2          

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

HSC

VN-Index: Thị trường kết thúc phiên tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh VN-index đang kiểm định biên trên của vùng kháng cự quanh 710-715 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với bình quân. Chúng tôi nghi nhận áp lực cung tăng cao trong 3 ngày gần đây, xác nhận việc thị trường đang ở ngưỡng cản mạnh. Với việc thị trường đã tiến vào vùng kháng cự và cũng mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi, đánh giá xu hướng ngắn hạn đã bị hạ về mức Cảnh Báo Điều Chỉnh. Trong điều kiện, thị trường đang cho thấy động lượng căng thẳng, VN-index ít có khả năng vượt 715 điểm và theo đó sẽ xuất hiện sự điều chỉnh cần thiết ngắn hạn trong những ngày tới. Hỗ trợ ngắn hạn vẫn tập trung ở mốc 697 điểm trong khi hỗ trợ chính – mạnh được xác định ở vùng 690-685 điểm. Chúng tôi bảo lưu đánh giá xu hướng trung hạn tăng và mục tiêu 6 tháng ở mức 740 điểm. Mặc dù vậy, quý vị nhà đầu tư nên cẩn trọng khi ngắn hạn đang có dấu hiệu đi quá nhanh và có thể xuất hiện điều chỉnh.

BVSC

VN-Index: VNINDEX có phiên tăng điểm mạnh và chớm vượt lên ngưỡng cản 710 điểm. Thanh khoản dù giảm nhẹ so với phiên trước đó những vẫn duy trì ở trên mức khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Xu hướng đi lên của đường giá vẫn đang được ủng hộ bởi sự gia tăng của khối lượng giao dịch. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho diễn biến tăng điểm của chỉ số trong ngắn hạn. Độ rộng thị trường tích cực. Đà tăng của các nhóm cổ phiếu blue-chips đã tạo ra được sự lan tỏa rộng sang các nhóm cổ phiếu khác để tạo ra sự đồng thuận trên toàn thị trường. Việc cây nến trắng dài xuất hiện trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật đang có diễn biến tương đối tích cực, cho thấy khả năng chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm trong những phiên còn lại của tuần. Vùng cản kế tiếp của chỉ số sẽ nằm tại quanh 715 điểm. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư được khuyến nghị nên đẩy mạnh các hoạt động trading ngắn hạn (bán trước – mua sau). Tỷ trọng phần danh mục ngắn hạn nên được giảm về mức trung bình thấp khi VNINDEX tiếp cận vùng kháng cự 710-715 điểm. Các vị thế trung hạn có thể bán trading để giảm bình quân giá vốn hoặc kết hợp tái cơ cấu danh mục.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái Tích cực với thanh khoản thị trường ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường do tác động của các ngưỡng kháng cự mạnh. Trong khi đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan với diễn biến trung hạn của thị trường với ngưỡng cản tại 740-750 điểm đối với chỉ số VN-Index trong những tháng tới. Khuyến nghị: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn ở mức trung bình với ngưỡng cutloss được đẩy lên 705 điểm (tham chiếu theo VN-Index). Trong khi đó, danh mục cổ phiếu trung hạn vẫn được khuyến nghị nắm giữ với ngưỡng cutloss tại 690 điểm.

VDSC

Thị trường tiếp tục giao dịch trong sắc xanh kèm theo sự xác nhận của dòng tiền tham gia được duy trì ở mức cao là yếu tố thuận lợi để hỗ trợ các chỉ số tiến lên mức điểm cao hơn trong thời gian tới, do vậy nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ và địch chuyển tỷ trọng danh mục vào nhóm cổ phiếu có xu hướng tăng giá.

VN-Index: Thanh khoản tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh giá tăng cho thấy dòng tiền vẫn đổ vào thị trường bất chấp áp lực chốt lời sau một thời gian tăng giá dài của chỉ số. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan khi nhóm chỉ báo MA 20, 50 đều hướng lên, MACD gia tăng khoảng cách trở lại với đường tín hiệu và RSI duy trì trên vùng 70 cho thấy xung lực tăng chưa có dấu hiệu suy giảm. Nhìn chung xu hướng tăng của VN-Index vẫn đang hiện hữu và dòng tiền luân chuyển đều ở các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, do vậy việc duy trì nắm giữ và địch chuyển tỷ trọng vào nhóm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá được cho là chiến lược hợp lý trong thời gian này.

HNX-Index: Dạng nến Spinning hình thành kèm theo khối lượng khớp lệnh ở mức cao so với bình quân cho thấy sự giằng co giữa cung cầu quanh vùng kháng cự 86 điểm. Các chỉ báo xu hướng vẫn đang trong trạng thái tăng giá trong khi các chỉ báo xung lực lại thể hiện sự yếu đi khi HNX_Index tiếp cận lên vùng kháng cự, điều này có thể sẽ là áp lực lớn cho chỉ số khi chinh phục lên vùng giá cao hơn. HNX đang chạm lên đường xu hướng giảm giá tính từ đầu năm 2014, kết hợp với thanh khoản không có sự đột biến cũng như dòng tiền dường như chưa tích lũy đủ để có thể hỗ trợ chỉ số vượt lên trên kênh giá này tại vùng 86 điểm trong ngắn hạn.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016 46.0 42 52.0 40.0
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
HSG HSC 20/9/2016 51.0 40.8 – 41.1 50.0 38.0
MBB HSC 23/12/2016 14.5 13.2 16.0 12.5
REE HSC 10/10/2016 27.6 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/2016 17.0 14.4 18.0 13.1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s