Cập nhật 17/02/2017 GMD, VNM

1. GMD

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
GMD            31.1 5.42% 14.6 1.1

LNST năm 2016 của GMD giảm nhẹ 5% so với năm 2015 – Công ty Cổ phần Gemadept (GMD-Nắm giữ) gần đây đã công bố KQKD năm 2016 chưa kiểm toán với doanh thu thuần đạt 3,750 tỷ đồng (tăng trưởng 5%); LNTT là 480 tỷ đồng (giảm 5% so với năm trước) và LNST là 439 tỷ đồng (cũng giảm 5% so với năm trước). Theo đó, công ty đã hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu cả năm và 112% kế hoạch LNTT. Chúng tôi lưu ý rằng, cho cả năm 2016, GMD đặt kế hoạch doanh thu là 3.700 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và LNTT là 430 tỷ đồng (giảm 15%). KQKD thực tế của công ty nhìn chung sát với dự báo của HSG với doanh thu thuần là 3.743 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) và LNST là 422 tỷ đồng (giảm 8%).

HSC dự báo doanh thu năm 2017 là 3.845 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và LNST đạt 566 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) dựa trên những giả định sau:

  • Doanh thu của mảng hoạt động cảng biển sẽ tăng nhẹ 1,4% đạt 1.657 tỷ đồng. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa quan cảng đạt 1.375 triệu TEU (tăng trưởng 8%) và 1.275 triệu tấn (tăng 2%). Chúng tôi cũng giả định phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải sẽ giảm 3% do nhu cầu đối với cảng thượng nguồn giảm. Phí dịch vụ cảng biển ở các cảng khác (Nam Hải Đình Vũ, Phước Long, Dung Quất) sẽ không đổi. – Hàng hóa vào cảng tăng 10% đạt 577.500 TEU tại cảng Nam Hải Đình Vũ và giảm 10% là 198.000 TEU tại cảng Nam Hải. Do các tàu di chuyển từ cảng thượng nguồn về cảng hạ nguồn ở Hải Phòng. – Hàng hóa xử lý tại Phước Long ICD tăng 13% đạt 600.000 TEU nhờ công suất của cảng này sẽ tăng thêm 30%. – Hàng hóa vào cảng Dung Quất sẽ tăng nhẹ 2% lên 1.275 triệu tấn nhờ sản lượng hàng dăm gỗ tăng trở lại.
  • Doanh thu từ logistic sẽ tăng 7% đạt 2.264 tỷ đồng nhờ trung tâm phân phối Hậu Giang đi vào hoạt động và tăng công suất phân phối hàng hóa thêm 15% tính đến cuối năm 2017.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ không đổi ở mức 27% và do đó, dự báo lợi nhuận gộp là 1.045 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).
  • Lỗ tài chính thuần tiếp tục giảm còn 94 tỷ đồng. Chúng tôi giả định khoản vay 40 triệu USD từ Vietnam Investment Fund II, L.P sẽ được chuyển đổi sang cổ phiếu trong Q2 hoặc Q3/2017. Do đó, mức lỗ tỷ giá sẽ giảm về không.
  • Đóng góp từ các công ty liên kết tăng – Chúng tôi giả định SCSC và các công ty liên kết khác sẽ đóng góp 73 tỷ đồng lợi nhuận (tăng trưởng 44%). Chúng tôi dự báo SCSC sẽ tăng trưởng doanh thu 34% và tăng trưởng LNST 34%.
  • Tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu không đổi, là 9,9%.
  • Lợi nhuận khác là 4 tỷ đồng, so với mức lỗ 93 tỷ đồng trong năm 2016. Chúng tôi giả định, trong năm 2017, GMD sẽ không ghi nhận bất kỳ lỗ lớn nào liên quan đến các họa động khác như trong năm 2016.

Nhìn chung, chúng tôi dự báo LNTT 2017 là 642 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) và LNST là 555 tỷ đồng (tăng trưởng 27%) do thuế TNDN tăng từ 8,6% lên 13,5%. Nếu không bao gồm cả lợi nhuận khác, LNTT là 638 tỷ đồng (tăng trưởng 11%). HSC dự báo EPS cơ bản 2017 là 2.470đ/cp, P/E dự phóng là 1,9 lần. Trong khi đó, EPS 2017 điều chỉnh theo giả định pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi là 1.537đ/cp, theo đó P/E dự phóng là 19,1 lần.

Tăng 30% công suất Phước Long ICD – Hệ thống cảng Phước Long ICD ở TPHCM và khu vực lân cận bao gồm 3 cảng với tổng công suất thiết kế là 500.000 TEU/năm. Trong đó, ICD1 và ICD3 đặt tại huyện Phước Long, TPHCM và cảng Bình Dương thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, hệ thống cảng này đang hoạt động với 106% công suất thiết kế trong khi đó hàng hóa vận tải biển ở khu vực này được dự báo sẽ tăng trưởng 10% hàng năm. Do đó, GMD có kế hoạch tăng gấp đôi công suất của cảng Bình Dương trong năm nay lên 300.000 TEU, từ đó tăng 30% tổng công suất của 3 cảng này lên 650.000 TEU/năm và tổng công suất của GMD cũng tăng thêm 13% đạt 1,3 triệu TEU/năm.

Chúng tôi dự báo 15% cổ phần còn lại tại GMD Tower sẽ được bán trong Q1 năm nay – Cổ phiếu Gemadept (GMD) đã tăng gần đây do thị trường đồn đoán 15% cổ phần còn lại mà GMD vẫn nắm giữ tại Gemadept Tower có thể được bán trong quý này. Thương vụ này có thể tạo LNTT 127 tỷ đồng (LNST là 102 tỷ đồng). Thông tin này chưa được xác nhận chính thức nhưng chúng tôi cho rằng đây là nguồn tin chính xác. Trước đó vào năm 2014, GMD đã bán 85% cổ phần trong công ty con Maproco mà GMD sở hữu 100% và công ty này sở hữu Gemadept Tower cho CJ Group. Thương vụ này có giá trị 45 triệu USD, tương đương 936 tỷ đồng. Giá trị sổ sách của 85% cổ phần tại Gemadept Tower trên BCTC của GMD là 215 tỷ đồng và do đó thương vụ này đã tạo LNTT lên tới 617 tỷ đồng trong năm 2014. Nếu thương vụ bán 15% còn lại được thực hiện, chúng tôi dự báo LNTT của GMD là 769 tỷ đồng (tăng trưởng 60%) và LNST là 657 tỷ đồng (tăng trưởng 50%). Theo đó EPS cơ bản là 2.961đ/cp và EPS pha loãng là 1.843đ/cp, P/E dự phóng là 15,9 lần.

Rủi ro pha loãng lớn từ trái phiếu chuyển đổi – Rủi ro pha loãng cổ phiếu là rất lớn, đến từ khả năng chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi hiện tại của GMD. 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi này được phát hành và bán cho VI Fund II, L.P (VI Fund) vào ngày 15/8/2012. Số trái phiếu này có kỳ hạn là 5 năm với lãi suất cố định là 6%/năm và lãi suất được tích lũy trả vào ngày đáo hạn (là ngày 15/8/2017). Theo các điều khoản hợp đồng, VI Fund có quyền yêu cầu chuyển đổi toàn bộ trái phiếu (bao gồm gốc vay và lãi tích lũy) sang cổ phiếu phổ thông sau một năm từ ngày Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi có hiệu lực (tức là từ ngày 13/8/2013). Có nghĩa là VI Fund có thể hợp pháp chuyển đổi 40 triệu USD trái phiếu này thành cổ phiếu phổ thông vào bất kỳ lúc nào sau ngày này (một phần hoặc toàn bộ) nếu GMD thông qua. Tuy nhiên, đến hiện tại, tháng 2/2017, VI Fund chưa thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển đổi nào trong số trái phiếu này. HSC hiểu rằng, VI Fund có thể chuyển đổi trong Q2/2017.

Tỷ lệ pha loãng ước tính là 61%. Giá chuyển đổi được xác định là 88% giá cổ phiếu trên thị trường bình quân từ ngày 15/7 đến ngày 15/8/2012 và chúng tôi ước tính là khoảng 12.320đ/cp sau khi điều chỉnh với cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP. Do đó, giá chuyển đổi sẽ là khoảng 10.840đ/cp. Tính theo tỷ giá hôm nay là 23.695, ước tính số trái phiếu này sẽ có thể chuyển sang 98,97 triệu cổ phiếu (bao gồm lãi tích lũy). Tương đương 35,5% tổng số cổ phiếu của GMD sau chuyển đổi trái phiếu. Vào tháng 8/2015, room cho NĐTNN đã giảm từ 49% xuống 20,4% sau đề xuất chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và thực tế vào thời điểm đó khối ngoại nắm tổng cộng 20,4% cổ phiếu lưu hành.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá NẮM GIỮ. Định giá SOTP trong kịch bản cơ sở của chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 25.000đ/cp, thấp hơn khoảng 15% so với thị giá hiện tại. Tuy vậy,GMD có định hướng bán một số tài sản không thuộc hoạt động kinh doanh chính và lợi nhuận từ các giao dịch đó có thể làm thay đổi định giá. Do đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng khả quan nhờ công ty có thể bán một số tài sản và ghi nhận lợi nhuận. Mảng cảng biển và logistic chủ chốt đều tăng trưởng tốt. Lo ngại đối với cổ phiếu là rủi ro pha loãng liên quan đến trái phiếu chuyển đổi và kế hoạch của công ty đối với diện tích trồng cao su đã triển khai tại Campuchia. Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo PE dự phóng 2017 điều chỉnh theo rủi ro pha loãng là 20 lần trên giá cổ phiếu hiện tại là 31.300đ. Xét về định giá, cổ phiếu không thực sự hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhờ sự tập trung vào mảng kinh doanh chủ chốt, GMD là doanh nghiệp đầu ngành và đây là lợi thế cho tăng trưởng lợi nhuận và do đó có thể được chấp nhận ở mức định giá cao hơn.

2. VNM

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VNM          132.0 -1.35% 20.4 8.6

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) dù điều chỉnh giá mục tiêu giảm 3% do định giá theo phương pháp PER thấp hơn so với trước đây. Tăng thị phần sẽ tiếp tục thúc đẩy sản lượng trong nước tăng trưởng 13% trong năm 2017. Chúng tôi dự báo xuất khẩu sẽ tăng 15% nhờ các thị trường mới. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp 2017 sẽ giảm 260 điểm cơ bản do giá bột sữa đầu vào tăng trở lại dù giá bán trung bình được dự phóng sẽ tăng 3% năm 2017. Chúng tôi dự báo chi phí bán hàng sẽ tăng chậm lại vào năm 2017 (+7% so với 2016), giúp LNST tăng 11%. PER trượt 12 tháng 23 lần là cao hơn 15% so với các công ty cùng ngành trong khu vực, tuy nhiên VNM vẫn nổi trội về các chỉ số cơ bản.

Tiếp tục mở rộng thị phần giúp sản lượng bán tăng mạnh mẽ. VNM đã ghi nhận tăng trưởng sản lượng trong nước 18% trong năm 2016 so với 2015, vượt tốc độ tăng trưởng chung của ngành là 1% tại các thành phố và 8% tại các vùng nông thôn. Theo VNM, thị phần của công ty trong cả ngành sữa đã tăng 130 điểm cơ bản lên khoảng 51% tính theo sản lượng trong năm 2016. Nhờ việc tung ra các sản phẩm mới thành công trong năm 2016, giá trị thương hiệu ngày càng tăng và lợi thế về quy mô so với các đối thủ ngày càng lớn, chúng tôi cho rằng VNM sẽ tiếp tục giành thêm thị phần trong thời gian tới.

Tăng trưởng tự thân và phát triển sang các thị trường mới giúp xuất khẩu tăng trưởng vững chắc. VNM đang mở rộng xuất khẩu sang các thị trường đang phát triển như Myanmar, Thái Lan và Bangladesh, đều là các thị trường có dân số lớn và còn nhiều tiềm năng cho tiêu thụ sữa.

Giá bột sữa đầu vào tăng trở lại sẽ ảnh hưởng đến biên LN năm 2017. Dự phóng biên LN của chúng tôi được dựa theo phân loại mới của chi phí khuyến mãi bắt đầu từ quý 4/2016 (xem thêm chi tiết ở trang 2). Chúng tôi giả định chi phí bột sữa trung bình của VNM sẽ tăng 20% trong năm 2017. Trong khi đó, giá bán trung bình được dự phóng tăng 3%, giúp giảm bớt tác động của việc tăng giá đầu vào lên lợi nhuận. So với thời điểm hiện nay, giá bột sữa nguyên kem (WMP) và bột sữa gầy (SMP) đã tăng khoảng 40% kể từ cuối năm 2015. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 12/2016, VNM đã chốt giá sữa cho sản xuất đến tháng 4-5/2017, và điều này cũng sẽ giúp giảm tác động của việc giá bột sữa tăng mạnh.

Nhiều yếu tố hỗ trợ việc tăng giá bán trong năm 2017 mà không ảnh hưởng đến khả năng gia tăng thị phần của VNM. Đầu tiên, VNM đã không tăng giá bán kể từ năm 2014. Thứ hai, VNM sở hữu vị thế thống trị trên thị trường cùng với giá trị thương hiệu ngày càng cải thiện. Thứ ba, lạm phát đang gia tăng, trong đó có đóng góp từ giỏ thực phẩm & hàng ăn, tạo ra một số dư địa cho việc tăng giá sữa. Cuối cùng, mức trần giá sữa cho trẻ em có thể được gỡ bỏ, hoặc nếu không, mức trần có thể được nới trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng.

Chủ động ghi nhận chi phí bán hàng trong quý 4/2016 nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng 2017. Nhận thấy trước việc chi phí đầu vào tăng trong năm 2017, VNM có thể đã chủ động ghi nhận chi phí Quảng cáo & Khuyến mãi (A&P) trong quý 4/2016 nhằm làm giảm gánh nặng cho lợi nhuận năm 2017. Chúng tôi không quá lo ngại về diễn biến này và dự báo quý 1/2017 sẽ là một quý tích cực.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX hình thành một cây nến đỏ đặc dạng “shooting star” ở ngay tại vùng kháng cự mạnh 710-715 điểm. Việc cây nến này xuất hiện khi giá đang trong quá trình đi lên có thể là tín hiệu cảnh báo rằng thị trường có thể đổi chiều xu hướng hiện tại. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước đó và tiếp tục giúp đường khối lượng trung bình 10 phiên đi lên. Mặc dù sự hưng phấn, lạc quan của nhà đầu tư đã đẩy thị trường tăng điểm trong nửa đầu phiên giao dịch, tuy nhiên, nỗ lực này là không đủ để giúp chỉ số duy trì đà tăng điểm trước áp lực cung lớn tại vùng cản 710-715 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã bluechips bị bán mạnh về cuối phiên đã tạo ra hiệu ứng tiêu cực đến các nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là các cổ phiếu đầu cơ. Điều này khiến cho thị trường quay đầu giảm điểm khá nhanh. Chỉ số nhiều khả năng sẽ vẫn phải chịu áp lực bán mạnh và tiếp tục suy giảm trong phiên kế tiếp. Vùng 700-705 điểm sẽ là vùng hỗ trợ cho chỉ số trong phiên cuối tuần. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng đây có thể chỉ là hiện tượng rung lắc khi chỉ số lần đầu tiếp cận vùng cản mạnh. Với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên thì có thể kỳ vọng chỉ số sẽ sớm cho phản ứng hồi phục khi tiếp cận vùng hỗ trợ trên. Sau khi được khuyến nghị bán giảm tỷ trọng phần danh mục ngắn hạn về mức trung bình thấp khi VNINDEX tiếp cận vùng kháng cự 710-715 điểm. Nhà đầu tư nên chờ đợi và quan sát thêm phản ứng của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ gần 700-705 điểm trước khi quyết định mở lại các vị thế mua.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái Tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường do tác động của các ngưỡng kháng cự mạnh. Trong phiên 17-2 thị trường có thể phục hồi nhẹ đầu phiên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với nhịp tăng này. Trong khi đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan với diễn biến trung hạn của thị trường với ngưỡng cản tại 740-750 điểm đối với chỉ số VNIndex trong những tháng tới. Khuyến nghị: Tận dụng nhịp tăng để giảm tỷ trọng danh mục cổ phiếu ngắn hạn. Trong khi đó, danh mục cổ phiếu trung hạn vẫn được khuyến nghị nắm giữ với ngưỡng cutloss tại 690 điểm. Các nhà đầu tư có thể theo dõi tín hiệu kỹ thuật của Top 15 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến HNX-Index và UpCom Index; cũng như của một số các cổ phiếu đầu cơ do VCSC lựa chọn.

VDSC

Thị trường thể hiện áp lực chốt lời gia tăng khi tiến tới các ngưỡng kháng cự, tuy nhiên thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng tăng. Nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư.

VN-Index: VN-Index bất ngờ giảm lại 2,22 điểm (tương đương 0,31%) xuống mức 709,35 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 190 triệu cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index hình thành cây nến đỏ có bóng trên dài và giá đóng cửa ở mức thấp nhất phiên cho thấy, đà tăng đã được duy trì trong suốt phiên giao dịch nhưng áp lực chốt lời bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên khiến VN-Index giảm trở lại. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng đạt mức cao nhất từ đầu xu hướng tăng đến nay thể hiện dòng tiền chốt lời trong phiên hôm nay. Các tín hiệu này cảnh báo VNIndex có thể điều chỉnh trở lại nhưng xu hướng chung của VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng. Các chỉ báo kỹ thuật giảm nhẹ trở lại, đường RSI(14) đi xuống nhưng chưa cắt xuống ngưỡng 70 và MACD histogram cũng có xu hướng đi xuống.

HNX-Index: HNX-Index cũng giảm nhẹ trở lại 0,67 điểm (tương đương 0,77%) xuống mức 85,65 điểm, với khối lượng giao dịch đạt gần 60 triệu cổ phiếu. Sau hai phiên giằng co không vượt qua được ngưỡng 87 điểm, HNXIndex đã có sự giảm điểm trở lại, hình thành cây nến đỏ dài với giá đóng cửa thấp hơn cả giá đóng cửa của 3 phiên trước. Khối lượng giao dịch cũng có sự gia tăng mạnh cho thấy dòng tiền chốt lời gia tăng. Các tín hiêu này cho thấy, HNX-Index đã không vượt qua được ngưỡng 87 điểm và bắt đầu có sự điều chỉnh trở lại. Các chi báo kỹ thuật cũng bắt đầu đi xuống, đường RSI(14) giảm mạnh đi xuống ngưỡng 70 cho tín hiệu bán, đường MACD histogram cũng đi xuống.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016            45.3 42 52.0 40.0
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
HSG HSC 20/9/2016            49.8 40.8 – 41.1 50.0 38.0
MBB HSC 23/12/2016            14.6 13.2 16.0 12.5
REE HSC 10/10/2016            27.0 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/2016            17.0 14.4 18.0 13.1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s