Cập nhật HPG: 22/02/2017

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 843 triệu cp; Vốn hóa: 35.607 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 147,53 tỷ đồng, Giá hiện tại: 42.250 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 35,11%.

Tin cập nhật

HPG vừa công bố Nghị Quyết HĐQT vào tháng 2/2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, chính sách cổ tức và kế hoạch phát hành cổ phiếu. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu năm tăng 14,2% so với năm trước, ở mức 38 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cẩn trọng đặt kế hoạch lợi nhuận ròng ở mức 5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 24% so với mức đỉnh trong năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận ròng giảm 6,7%.

Lợi nhuận ròng theo kế hoạch và thực hiện giai đoạn 2012-2016

wr22.png

Nguồn: HPG

Bên cạnh tăng tỷ lệ cổ tức năm 2016 từ mức dự kiến 30% lên 50% và trả toàn bộ bằng cổ phiếu, HĐQT của HPG dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2, tương đương 250 triệu cổ phiếu mới, để huy động vốn cho dự án Khu liên hợp thép tại Dung Quất có tổng vốn đầu tư là 40 nghìn tỷ đồng và công suất 4 triệu tấn/năm như công bố trước đó. Giá cổ phiếu phát hành thêm phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Sau khi trả cổ tức cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của HPG có thể tăng gấp 1,8 lần từ mức hiện tại lên khoảng 15 nghìn tỷ đồng.

Tác động

Do HPG thường cẩn trọng đặt kế hoạch kinh doanh đầu năm và luôn vượt kế hoạch đề ra, chúng tôi duy trì ước tính KQKD của HPG năm 2017 là 38,8 nghìn tỷ đồng doanh thu (+16,5% YoY) và 6,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-2,2% YoY).

Về việc phát hành cổ phiếu, nếu ĐHCĐ thông qua kế hoạch này, công ty có thể thu về trên 2,5 nghìn tỷ đồng, dùng để huy động vốn cho dự án Khu liên hợp Thép Dung Quất – giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư là 20 nghìn tỷ đồng, trong đó 6,4 nghìn tỷ đồng dùng cho đầu tư xây dựng cơ bản, và đầu tư vào các dự án khác trong cùng thời điểm như dự án tôn mạ và nông nghiệp với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 2-3 nghìn tỷ đồng trong năm 2017 so với số dư tiền mặt hiện tại là 4,6 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu mới có thể tạo rủi ro pha loãng cổ phiếu trong ngắn hạn, khoảng 7% hoặc 10% nếu giả định cổ phiếu phát hành tại mức giá bằng mệnh giá hoặc 1,5 lần mệnh giá.  

Lo ngại giá thép biến động

Giá thép thế giới tiếp tục tăng trong tuần qua do tăng trưởng nhu cầu hiện tại và chính sách thắt chặt nguồn cung tại Trung Quốc. Giá quặng sắt đạt đỉnh 2 năm ở mức 90 USD/tấn, có thể giúp HPG hưởng lợi nhờ dự trữ quặng sắt với chi phí thấp. Tuy nhiên, quan điểm thị trường vẫn đang lo ngại giá thép có thể biến động vào cuối năm 2017 do thị trường bất động sản Trung Quốc đi xuống, chi ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng giảm và các nước trên thế giới áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép Trung Quốc ngày càng tăng.

Khuyến nghị

Ở mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 5,9x và 5,2x. Giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu là 58.500 đồng dựa trên PE mục tiêu là 8x không bao gồm pha loãng cổ phiếu. Giá mục tiêu có thể điều chỉnh giảm sau khi ĐHCĐ và ban lãnh đạo HPG thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và mức giá phát hành cụ thể. Mặc dù vậy, trong trường hợp giá phát hành gấp 1,5 lần mệnh giá (15.000 đồng/cp), giá mục tiêu sau điều chỉnh vẫn cao hơn 20% so với mức giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu ở mức giá thấp sau khi Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu. Trong dài hạn, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng công ty nhờ mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi. Rủi ro chính: rủi ro pha loãng, giá thép điều chỉnh, tăng trưởng giá thép so với chi phí đầu vào thấp hơn ước tính, gian lận thương mại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s