Cập nhật 28/02/2017 : SSI, VJC, DXG, DHG

1. SSI

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
SSI            21.3 -1.16% 11.7 1.5

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-Khả quan) gần đây đã công bố KQKD năm 2016 với doanh thu thuần là 1.989 tỷ đồng (tăng trưởng 45%) trong khi đó LNTT gần như không đổi, là 1.057 tỷ đồng (năm 2015 đạt 1.053 tỷ đồng). Theo đó, SSI đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mặc dù kết quả này vẫn thấp hơn một chút so với dự báo của HSC, với LNTT dự báo đạt 1.060 tỷ đồng.

Khoản chi phí dự phòng phải thu liên quan đến bán HNG, là 148 tỷ đồng đã tác động giảm phần lớn lợi nhuận. Do đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là 877 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng 4%. Trong năm thứ hai liên tiếp, khoản phải thu lớn liên quan đến HNG (đã được bán trong năm 2015) đã ảnh hưởng đến lợi nhuận. Sau khi tạo một khoản lợi nhuận không thường xuyên vào năm 2015, thương vụ này hiện trở thành gánh nặng về chi phí dự phòng.

Doanh thu môi giới đạt 381 tỷ đồng (tăng trưởng 32%) với thị phần tăng đạt mức cao mới, là 13,22%. Mảng môi giới tăng nhờ (1) GTGD thị trường bình quân hàng ngày tăng, đạt 2.917 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) từ mức 2.491 tỷ đồng trong năm 2015 và (2) thị phần chung của SSI tăng mạnh đạt 13,2% từ 12,3% trong năm trước nữa hoàn toàn là nhờ thị phần bán lẻ tăng trong khi đó (3) phí hoa hồng bình quân duy trì ổn định, là 0,2% mỗi giao dịch. Sự mở rộng trên thị trường bán lẻ phản ánh qua (1) số lượng nhân viên tăng 16,8% lên 712 người từ 616 người vào cuối năm 2015; (2) mở thêm 2 phòng giao dịch mới, tăng tổng hệ thống giao dịch lên con số 11; (3) cho vay margin tăng đạt tổng cộng 3.778 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) so với mức 3.634 tỷ đồng.

Mảng tự doanh cho kết quả tốt, với doanh thu tăng trưởng 21% – đạt 570 tỷ đồng và đóng góp 29% tổng doanh thu. Phần lớn là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 496 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) chiếm 87% tổng doanh thu. Trong khi đó, đóng góp 13% doanh thu tự doanh còn lại là lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), đạt 74 tỷ đồng (tăng trưởng 80%). Cụ thể, trong FVTPL, chúng tôi nhận thấy lãi bán các tài sản tài chính FVTPL chiếm 84%, tương đương 421 tỷ đồng (tăng ttrưởng 164%) trong khi đó chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL giảm còn 35 tỷ đồng (giảm 85% so với năm 2015), chiếm 7% tổng lãi từ các tài sản tài chính FVTPL. Phần còn lại 9% là từ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL.

Chi phí hoạt động tăng lên 620 tỷ đồng (tăng mạnh 92% so với năm 2015) – Chi phí hoạt động gồm 148 tỷ đồng dự phòng đối với phải thu từ bán HND, trích lập vào Q4/2016 – Chi phí hoạt động tăng do chi phí môi giới tăng lên 316 tỷ đồng (tăng 34%). Do đó, tỷ lệ chi phí môi giới/doanh thu môi giới là 83%, tăng so với mức 81,7% trong năm 2015 do việc mở rộng chi nhánh. Tỷ lệ này ở mức khá cao so với tiêu chuẩn ngành và do đó SSI dễ ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của ngành.

Chúng tôi dự báo SSI sẽ đạt doanh thu thuần cả năm là 2.047 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) nhờ KLGD bình quân ngày tăng một phần nhờ tăng số lượng cổ phiếu niêm yết và IPO đồng thời các sản phẩm mới nhưng chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo được giới thiệu trên thị trường. Phần phải thu còn lại từ HNG vẫn là điểm lo ngại và chúng tôi cũng cho rằng doanh thu môi giới có thể bù đắp một phần hoặc toàn bộ rủi ro này bằng cách chuyển lãi sang danh mục FVPTL. Do đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ là 928 tỷ đồng (tăng trưởng 6%).

Theo dự báo của chúng tôi, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 15.319đ/cp, P/B là 1,38 lần.

SSI đang được giao dịch ở khoảng giữa mức P/B dài hạn 0,4-1,7 với 0,94 năm 2012 và 1,7 năm 2014. Và SSI đang được ở khoảng giữa đấy. Nếu so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trong khu vực, chúng tôi thấy mức P/B bình quân ở mức 1,44. Chúng tôi cho rằng SSI xứng đáng có một mức định giá cao hơn với khả năng tăng trưởng cho thị trường Việt Nam trong các năm tới. Điều này được khẳng định bởi (1) làn sóng niêm yết với mức 20-30 tỷ đô trong các năm tới (2) mức giao dịch bình quân tăng trưởng 8% hàng năm với làn sóng niêm yết cùng với sự cải cách của thị trường phái sinh, chứng quyền đảm bảo và giao dịch trong ngày. Chúng tôi đánh giá không có mối lo ngại về việc thâm nhập vào lĩnh vực môi giới với việc thị trường còn nhỏ so với khu vực. Cộng với việc thị trường trái phiếu còn khá nhỏ, và đây là điều đóng góp nhiều vào miếng bánh lợi nhuận cho các thị trường khác. Vì vậy chúng tôi cho rằng SSI khó có khả năng mất thị phần trong trong trung, dài hạn.

Lặp lại đánh giá khả quan. Chúng tôi nhận thấy mức giá hợp lí của SSI là 24.500đ/cổ phiếu ở mức P/B dự phóng là 1,6 lần, và tăng trưởng 15,6% từ mức giá này. Cổ phiếu đã có một năm diễn biết không tốt cùng với toàn ngành. Và ở mức hiện tại, cổ phiếu đã định giá ở mức tương đối với việc đứng đầu ngành cùng với khả năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong trung hạn. Các sản phẩm mới và làn sóng cổ phần hóa sẽ giúp cho điều này. Và trong khi việc chi tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng như nhận sự cần một lượng vốn lớn, chúng tôi cho rằng các chi phí này sẽ được bù đấp trong khoảng thời gian hợp lí với tiềm năng đến từ các sản phẩm mới này. Việc nới room sở hữu đầu tư nước ngoài lên 100% vẫn còn đặt ra những câu hỏi về luật pháp cũng như lĩnh vực hoạt động, điều này được chờ đợi sẽ được chỉ dẫn cụ thể hơn từ bên có thẩm quyền.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   9/12/16 27/2/17      
Khuyến nghị   Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu   21.03 24.5      

2. VJC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VJC 90.000 0%    

Vietjet Air sẽ niêm yết trên HSX vào ngày 28/2 – HSX sẽ cho phép 300 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng không VietJet niêm yết vào ngày 28/2/2017 với mã chứng khoán, là VJC và giá tham chiếu phiên chào sàn là 90.000đ/cp. Ở mức giá này, giá trị vốn hóa sẽ là 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ USD. Trên thị trường OTC, giá cổ phiếu gần đây được giao dịch với giá 112.000đ/ cp, vì vậy chúng tôi cho rằng cố phiếu có lẽ sẽ tăng trần trong một hoặc hai ngày. Nếu tăng trần trong phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu sẽ tăng lên mức 108.000đ/cp. Tâm lý thị trường đối với cổ phiếu khá tích cực và chúng tôi nhận thấy nhu cầu tiềm ẩn đối với cổ phiếu.

Trong năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 34.402 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) và LNST là 2.695 tỷ đồng (tăng trưởng 17%). Nhìn chung, chúng tôi dự báo EBITDAR là 9.160 tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và EBITDA là 4.428 tỷ đồng (tăng trưởng 27%). Nếu không bao gồm việc bán máy bay, EBITDAR sẽ là 7.587 tỷ đồng (tăng trưởng 32%) và EBITDA sẽ là 2.855 tỷ đồng (tăng trưởng 33%). Ở mức giá tham chiếu là 90.000đ/cp, EV/ EBITDAR sẽ là 4,25 lần và EV/EBITDA là 11,28 lần. Do thuế suất hiện hành tăng từ 4,4% lên 9,4% trong năm 2016, LNST sẽ là 2.695 tỷ đồng (tăng trưởng 18%), EPS là 8.367đ/cp.

Theo định giá EV/EBITDAR, HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 101.390đ/cp – với việc sử dụng EV/EBITDAR 12 tháng trước bình quân các doanh nghiệp cùng ngành là 5,12 lần, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu Vietjet là 101.390đ/cp, cho thấy tiềm năng tăng giá 13% từ giá niêm yết 90.000đ/cp. Ở mức giá hợp lý này, cổ phiếu Vietjet sẽ giao dịch với P/E 2017 là 12,2 lần.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     27/2/17   27/2/17  
Khuyến nghị         Outperform  
Giá mục tiêu     101.4   143.4  

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VJC 90.000 0%    

Vietnam Airlines và Vietjet Air hiện là hai doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần hàng không nội địa với thị phần lần lượt ở mức 42,5% và 41,5%, tiếp theo là Jetstar với thị phần khoảng 14,2% (tuy nhiên Jetstar lại do Vietnam Airlines sở hữu tới gần 70%). Vốn hóa của Vietnam Airlines theo giá đóng cửa ngày 23/2/2017 vào khoảng 44.068 tỷ đồng. Như vậy, nếu xét theo tương quan giữa thị phần và quy mô vốn hóa thì giá trị vốn hóa của Vietjet Air sẽ vào khoảng 43.031 tỷ đồng (bảng dưới), tương đương với giá trị cổ phần là 143.400 đồng/cổ phần.

Cơ sở để chúng tôi đưa ra cách tiếp cận định giá trên xuất phát từ hai lý do:

  • Một là, đặc thù của ngành hàng không thường chỉ có khoảng 2 doanh nghiệp lớn chiếm lĩnh thị phần chi phối, trong đó bao gồm một doanh nghiệp hàng không giá rẻ (thường do tư nhân sở hữu) và một doanh nghiệp hàng không phải giá rẻ (thường thuộc sở hữu nhà nước). Nhóm còn lại thị phần không đáng kể.
  • Thứ hai, hai doanh nghiệp HVN và VJC không chỉ là hai doanh nghiệp dẫn đầu mà thị phần cũng tương đối ngang nhau. Bởi cách tiếp cận định giá này chỉ phù hợp với các doanh nghiệp đầu ngành, có thị phần không quá chênh lệch.

Vietnam Airlines hiện đang sở hữu gần 70% Jetstar Pacific, do vậy trong trường hợp cộng thêm thị phần của Jetstar Pacific vào Vietnam Airlines, kết quả định giá Vietjet Air sẽ điều chỉnh về mức 116.700 đồng/cổ phần (trong đó kết quả ước tính giá trị vốn hóa của VJC được chúng tôi điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu của Vietnam Airlines tại Jetstar Pacific).

Định giá của VJC dự báo sẽ tiếp tục có thể tăng lên nữa dựa trên việc thị phần của hãng hàng không này đang tăng ngày một nhanh. Thị phần của Vietjet Air tăng rất nhanh kể từ khi hãng này chính thức đi vào hoạt động 2012. Mô hình hàng không giá rẻ không những phù hợp với các quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp như ở Việt Nam mà còn chiếm ưu thế ngay ở các quốc gia phát triển. Trong 5 năm kể từ 2012, thị phần của Vietjet Air tăng gấp hơn 5 lần trong khi thị phần của Vietnam Airlines giảm gần một nửa. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trong việc thị phần của Vietjet Air sẽ ngày càng mở rộng dựa trên tốc độ đầu tư đội bay của hãng này trong những năm tới cao hơn hẳn so với Vietnam Airlines.

Tại giá mục tiêu 143.400 đồng/cổ phần, các chỉ số P/E, P/B, EV/EBITDA tương đương với mức bình quân của ngành hàng không giá rẻ trong khu vực và thế giới.

VJC theo đuổi mô hình kinh doanh hàng không giá rẻ có ưu thế vượt trội hơn mô hình hàng không truyền thống trong điều kiện tiếp cận thị trường hàng không nội địa của Việt Nam. Mô hình này sẽ được phát triển rộng rãi với nhu cầu di chuyển nội địa không ngừng tăng trưởng nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh và ngành du lịch đang trên đà tăng trưởng. Việc lựa chọn mô hình giá rẻ có định vị khách hàng khác hẳn hàng không truyền thống đã giúp VJC tạo ra một thị trường mới cho riêng mình trong cuộc đua giành thị phần, tránh phải đối đầu trực tiếp với HVN.

Trên cơ sở những yếu tố tích cực nói trên, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VJC với mức giá kỳ vọng 143.400 đồng/cổ phần. Tại mức giá này, P/E của VJC là 12,48 lần, là mức tương đương so với P/E bình quần của các hãng hàng không giá rẻ trên thế giới.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     27/2/17   27/2/17  
Khuyến nghị         Outperform  
Giá mục tiêu     101.4   143.4  

 

3. DHG

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DHG          115.0 -1.63% 14.1 3.5

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) dù điều chỉnh tăng 13% giá mục tiêu do dự phóng thuế suất thực tế thấp hơn, thay đổi chu kỳ DCF và WACC giảm 60 điểm cơ bản.

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 13% so với 2016 được hỗ trợ bởi ngành hàng kháng sinh, giảm đau hạ sốt và thực phẩm chức năng.

Việc thúc đẩy marketing cho thực phẩm chức năng của DHG khiến LN từ HĐKD tăng chậm hơn ở mức 10% trong năm 2017.

Sản lượng cao hơn từ nhà máy mới sẽ làm giảm thuế suất thực tế, hỗ trợ cho mức tăng LNST 13% so với 2016.

Định giá hợp lý với P/E 2016 16,2 lần, phù hợp với mức trung bình các công ty cùng ngành, và PEG 3 năm là 1,2.

Khả năng nâng cao các dòng sản phẩm nhờ hợp tác với Taisho có thể nâng triển vọng dài hạn của DHG.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 28/10/16 27/2/17 17/11/16 30/11/16 23/11/16  
Khuyến nghị Mua PHTT Nắm giữ Tích lũy Outperform  
Giá mục tiêu 117.7 120.3   119.0 134.9  

4. DXG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DXG            17.2 2.38% 5.2 1.3

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) với tổng mức sinh lời +13,8%.

Kế hoạch phát triển dự án BĐS mới tham vọng sẽ dẫn dắt cho mức tăng trưởng +91% doanh số bán hàng trong năm 2017 và 47% năm 2018.

Doanh số bán hàng bùng nổ năm 2016 và việc bàn giao các dự án biên LN cao sẽ đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận 2017 và 2018.

Dù giá cổ phiếu đã tăng 36% tính từ đầu năm, P/E và P/B dự phóng năm 2017 ở mức lần lượt 7,1 lần và 1,1 lần vẫn được xem là mức định giá hấp dẫn dành cho DXG so với với vị thế công ty trong ngành.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   27/2/17 14/2/17      
Khuyến nghị   Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu   19.4 19.3      

 

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ quanh 712 điểm tương ứng với đường trendline nối 2 đỉnh tháng 07 và tháng 09/2016, qua đó giúp chỉ số tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Thanh khoản có sự sụt giảm mạnh so với phiên trước đó và rơi xuống dưới mức trung bình 10 phiên. Giao dịch này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Độ rộng thị trường không có quá nhiều sự chênh lệch giữa 2 bên tăng giảm. Dòng tiền đã có sự phân bổ đều hơn giữa nhóm cổ phiếu blue-chips và đầu cơ. Cây nến trắng dài được hình thành đã phần nào giúp chỉ số giảm thiểu được rủi ro điều chỉnh ngắn hạn từ tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật có độ nhạy cao. Chỉ số cần tiếp tục có diễn biến tích cực trong phiên kế tiếp và vượt qua vùng kháng cự quanh 720 điểm tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Trong kịch bản này, đích đến tiếp theo của chỉ số sẽ nằm tại vùng 725-730 điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ số quay đầu giảm điểm và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 712 điểm thì đây có thể được xem như một tín hiệu xác nhận cho khả năng điều chỉnh của chỉ số trong tuần này. Trong kịch bản này, đường giá có thể sẽ hướng về đường lower trendline của kênh tăng giá kéo dài từ tháng 12/2016 đến nay (tương ứng với vùng 700-705 điểm). Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tiếp tục chời đợi thêm các tín hiệu rõ ràng hơn về mặt xu hướng của chỉ số rồi mới đưa ra các quyết định hành động cho phù hợp.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Nguyên nhân của việc KLGD sàn HSX giảm một phần là do lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa trùng xuống, tuy vậy bên mua lại đang tiết cung do tín hiệu của những VNMidcap và VNSmallcap vẫn đang tích cực. KLGD của VNMidcap giảm đi 25 triệu cổ phiếu còn của VNSmallcap giảm 13 triệu cổ phiếu so với phiên thứ Sáu tuần trước. Điều này cho thấy nhóm cổ phiếu này vẫn đang trong giai đoạn xác lập vùng đỉnh ngắn hạn. Tuy vậy, dòng tiền lại dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu có thể nâng đỡ chỉ số VNIndex như là VCB, VIC, NVL, FPT hay là GAS. Bên cạnh đó cổ phiếu VJC cũng sẽ là nhân tố bí ẩn vào cuối tuần. Do đó nhiều khả năng sẽ có một kịch bản lệch pha giữa các chỉ số xảy ra vào cuối tuần này.

VDSC

Thị trường đồng loạt hồi phục trở lại với tâm lý lạc quan hơn nhưng vẫn chưa vượt qua được các vùng kháng cự gần nhất. Nhà đầu tư cần quan sát thêm diễn biến thị trường, chỉ tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường vượt đỉnh vào chu kỳ tăng tiếp theo hoặc thị trường về vùng hỗ trợ.

VN-Index: VN-Index hồi phục trở lại lên gần ngưỡng đỉnh cũ quanh 720 điểm, hình thành cây nến xanh dài có bóng ngắn thể hiện tâm lý nhà đầu tư có sự hồi phục nhất định hai phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có sụt giảm so với các phiên giảm cho thấy dòng tiền chưa tham gia mạnh. Về xu hướng, VN-Index vẫn đang biến động trong xu hướng tăng trung hạn. Biến động này cần được theo dõi thêm trong các phiên tiếp theo. Các chỉ báo kỹ thuật có trạng thái biến động giằng co, đường RSI(14) đi ngang trên ngưỡng 70, trong khi đường MACD histogram vẫn tiếp tục di xuống. HNX-Index duy trì đà tăng lên 0,55 điểm (tương đương 0,63%) lên mức 86,86 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 58 triệu cổ phiếu. HNX-Index hình thành cây nến xanh dài thể hiện lực mua của thị trường có sự tăng trở lại nhưng đường giá vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự quanh 87 điểm và biến động này cần được theo dõi thêm. Trong ngắn hạn thì HNX-Index vẫn đang biến động trong xu hướng tăng trung hạn, nếu vượt qua được vùng kháng cự quanh 87 điểm thì xu hướng tăng sẽ lại tiếp tục lên mức cao hơn. Các chỉ báo kỹ thuật có sự hồi phục nhẹ, đường RSI tăng nhẹ nhưng xu hướng vẫn là đang điều chỉnh, MACD histogram cũng có sự tăng nhẹ trở lại.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 26.9 20.5-21.5 26.0 19.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016 46.6 42 52.0 40.0
MBB HSC 23/12/2016 14.1 13.2 16.0 12.5
PPC HSC 21/9/2016 16.9 14.4 18.0 13.1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s