CẬP NHẬT CÔNG TY: PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSE): Việc mở rộng cửa hàng có thể sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2018

Kết quả kinh doanh 2016

PNJ đạt 8.516 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,1% YoY, hoàn thành 97% KH năm và thấp hơn một chút so với ước tính của chúng tôi. Lợi nhuận gộp đạt 1.381 tỷ đồng, tăng 21,3% YoY, hoàn thành 107% KH năm. Theo đó, biên lợi nhuận gộp gia tăng, đạt 16,2% (2015: 14,9%) nhờ tỷ trọng đóng góp của mảng vàng trang sức bán lẻ vào tổng doanh thu gia tăng (2016: 48% vs. 2015: 42%).

Lợi nhuận từ HĐKD đạt 713 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm ngoái, theo đó, biên lợi nhuận từ HĐKD cao hơn, đạt 8,4% vào năm 2016 (2015: 7,9%). Biên lợi nhuận từ HĐKD của PNJ đã được cải thiện liên tục tương ứng xu hướng tăng của biên lợi nhuận gộp nhờ tỷ trọng đóng góp của mảng bán lẻ vàng trang sức gia tăng.

Sự kiện bất thường: Trong năm 2016, PNJ trích lập 85 tỷ đồng dự phòng cho Ngân hàng Đông Á vào mục chi phí tài chính (trong Q1.16) và 44 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ thương vụ bán đất Thủ Khoa Huân vào mục thu nhập khác (trong Q2.16).

Lợi nhuận ròng đạt 470 tỷ đồng vào năm 2016, tăng 194,4% YoY và hoàn thành 130% kế hoạch. Nếu không tính các sự kiện bất thường, lợi nhuận ròng tăng 16,6% YoY năm 2016.

Triển vọng

Đối với năm 2017, PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mảng bán lẻ vàng trang sức đạt 28% YoY. Tăng trưởng doanh thu các cửa hàng đã mở đạt 12% YoY (cao hơn so với năm 2016: 8% YoY) nhờ vào các khách hàng mới. PNJ sẽ mở thêm 40 cửa hàng vàng bạc trang sức mới (+18%) trong năm 2017.

Trong năm 2018, PNJ lên kế hoạch mở thêm 36-40 cửa hàng vàng bạc trang sức mới (+15%), nâng tổng số cửa hàng lên 300 vào cuối năm 2018. Công ty sau đó sẽ xem xét lại các cửa hàng và quyết định kế hoạch phát triển mới . PNJ đặt mục tiêu đạt được 30-35% thị phần thị trường vàng trang sức tại Việt Nam vào năm 2022 từ mức 26,5% trong năm 2016.

Ước tính KQKD

Đối với năm 2017, chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng doanh thu các cửa hàng đã mở có thể đạt 8% YoY và PNJ có thể mở 40 cửa hàng mới theo kế hoạch. Theo đó, doanh thu bán lẻ vàng trang sức có thể tăng 27,8% YoY và doanh thu từ vàng trang sức có thể tăng 16% YoY. Chúng tôi ước tính doanh thu có thể đạt 9.840 tỷ đồng (+15,5% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng (+31,8% YoY).

Đối với năm 2018, chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng doanh thu các cửa hàng đã mở có thể đạt 6% YoY và PNJ có thể mở 40 cửa hàng mới. Theo đó, doanh thu bán lẻ vàng trang sức có thể tăng 21,8% YoY và doanh thu từ vàng trang sức có thể tăng 13,9% YoY. Chúng tôi ước tính doanh thu có thể đạt 10.979 tỷ đồng (+11,6% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 720 tỷ đồng (+16,2% YoY).

Định giá

Theo đó, EPS có thể đạt 5.671 đồng trong năm 2017 và 6.590 đồng năm 2018. PNJ đang được giao dịch ở mức P/E 2017 là 13,6x và P/E 2018 là 11,8x. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu ở mức giá mục tiêu 1 năm là 86.700 đồng / cổ phiếu tương đương P/E mục tiêu là 15x.

Rủi ro giảm giá: EPS có thể bị pha loãng do phát hành riêng lẻ. Ban lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông vào giữa tháng 2 để quyết định về đợt phát hành riêng lẻ trong năm 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s