Cập nhật 03/03/2017 : AAA, PPC, PVT, STB

1. STB

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
STB            10.2 -2.39% 49.4 0.8

Truyền thông đưa tin, Sacombank (STB – Bán) thông báo Ngân hàng sẽ tổ chức ĐHĐCĐTN lần đầu tiên sau hai năm vào ngày 28/4/2017 cho kết quả kinh doanh của cả 2 năm 2015 và 2016. Và ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 15/3/2017. Nội dung chi tiết của Đại hội vẫn chưa được tiết lộ, tuy vậy chúng tôi cho rằng vấn đề về thành phần HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 4 năm tới, 2017-2021 chắc chắn sẽ được thảo luận. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi sau khi ông Trầm Bê và các bên liên quan miễn nhiệm một vài ngày trước.

Sau khi ông Trầm Bê và con trai đã từ chức khỏi HĐQT, STB vẫn còn 7 thành viên và phần lớn được bầu vào năm 2012 hoặc năm 2013. Chúng tôi chờ đợi liệu sẽ có bao nhiêu thành viên HĐQT hiện tại sẽ tiếp tục tại vị. Chúng tôi cho rằng NHNN và đại diện của mình sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong hoạt động của Ngân hàng và có thể cũng tham gia HĐQT. Trước bất kỳ ĐHĐCĐ nào thì tư cách của các ứng cử viên HĐQT sẽ phải được xác minh và phê duyệt bởi NHNN.

HSC dự báo lợi nhuận gần như bằng không cho năm 2017 chỉ là 4,739 tỷ đồng do thiếu thông tin cụ thể về kế hoạch tái cơ cấu Ngân hàng và gánh nặng về tài sản tại STB.

rong những tháng gần đây, giá cổ phiếu STB đã tăng mạnh trước đồn đoán về khả năng tiến hành M&A với một NĐT trong nước/ nước ngoài. Dự đoán này đã thu hút sự chú ý của truyền thông sau phát biểu của một lãnh đạo ngân hàng. Tuy nhiên, đến hiện tại, không có thêm diễn biến liên quan nào. Và khi ĐHĐCĐTN sắp tới trong tháng 4 này, chúng tôi cho rằng những tiến triển mới về M&A sẽ phải chờ đợi sau khi Đại hội. Tuy nhiên, thị trường tin rằng có một số bên quan tâm đến câu chuyện này và chúng tôi cũng lưu ý đến sự đẩy mạnh của chính phủ về tiến độ tái cơ cấu ngân hàng và cũng tỏ ra sẵn sàng trong việc linh hoạt quy định về nới room. Nhiều khả năng là tiến hành nới room theo từng trường hợp.

Tiếp tục đánh giá BÁN. Khó để đưa ra quyết định đầu tư đối với STB cho đến khi có công bố về KQKD trong hai năm qua của Ngân hàng. Và cho đến khi đã có xác nhận về chiến lược tương lai của Ngân hàng cũng như khả năng thực hiện M&A. Chẳng hạn, do thiếu BCTC kiểm toán và chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu, chúng tôi không có cơ sở đánh giá về giải pháp của STB để giải quyết gánh nặng nợ xấu chuyển sang từ PNB. Và với khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC (theo ước tính sơ bộ của chúng tôi) cũng như lãi dự thu với giá trị tương đương, STB sẽ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận không đáng kể trong 5-10 năm nữa và có lẽ không chi trả cổ tức. Tiếp đó, mặc dù khả năng M&A có thể hỗ trợ giá cổ phiếu, đã không có nhiều diễn biến mới quanh câu chuyện này trong một thời gian.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   8/2/17 2/3/17      
Khuyến nghị   Bán Bán      
Giá mục tiêu   7.34        

2. PPC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PPC            16.8 -0.59% 9.8 1.0

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – Khả quan) công bố LNST hợp nhất chưa kiểm toán năm 2016 với doanh thu thuần là 5.977 tỷ đồng (giảm 22% so với năm 2015), LNTT là 610 tỷ đồng (tăng trưởng nhẹ 1%) và LNST là 549 tỷ đồng (giảm 3% so với năm 2015). Với kết quả này, PPC chỉ hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu cả năm và 98% kế hoạch LNTT cả năm. Chúng tôi lưu ý rằng PPC đặt kế hoạch doanh thu năm 2016 là 7.039 tỷ đồng (giảm 4%) và LNTT là 624 tỷ đồng (tăng trưởng 3%).

Năm 2016, PPC đã bán 4.734 triệu KWh (giảm 17%) cho EVN trong đó sản lượng của Phả Lại 1 (PL1) là 1.475 triệu kWh (giảm 32%) và sản lượng điện của Phả Lại 2 (PL2) là 3.260 triệu kWh (giảm 8%). Theo đó, nhà máy Phả Lại 1 chỉ hoàn thành 68% kế hoạch sản lượng tiêu thụ, là 2.164 triệu kWh (tăng 0,3%) trong khi đó nháy Phả Lại 2 hoàn thành 103% kế hoạch sản lượng, là 3.151 triệu kWh (giảm 11% so với năm 2015).

Cho cả năm 2017, HSC dự báo doanh thu thuần là 6.671 tỷ đồng, Do năm 2016 là năm cuối cùng mà PPC được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN, thuế suất sẽ tăng từ 10% lên 12,8% trong năm nay và do đó, LNST sẽ là 549 tỷ đồng (không đổi so với năm 2016) trong khi đó EPS sẽ là 1.578đ, P/E dự phóng là 10,5 lần. Và nếu không bao gồm lỗ tỷ giá, EPS điều chỉnh sẽ là 2.159đ, P/E dự phóng là 7,7 lần.

PPC sẽ trả hết nợ bằng Yên Nhật trong quý 1/2017- Tháng 12/2006, PPC và EVN đã ký kết hợp đồng vay trong đó EVN sẽ vay 48,359 tỷ Yên từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) với lãi suất cho vay là 2,5%. Và sau đó EVN sẽ cho PPC vay lại với mức phí cho vay lại là 0,2% để đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2. Đó là khoản vay dài hạn với ngày đáo hạn là 20/3/2028. Tại thời điểm cuối năm 2016, dư nợ bằng Yên Nhật của PPC còn 21,352 tỷ Yên. Các năm qua, PPC đã duy trì dòng tiền dương và lập các tài khoản tiền gửi để được hưởng mức lãi suất tiền gửi từ 7% đến 10% mỗi năm – cao hơn nhiều so với mức lãi suất của khoản vay từ EVN. Trong giai đoạn 2009-2016, trung bình PPC ghi nhận khoảng 350 tỷ đồng mỗi năm từ lãi tiền gửi trong khi họ chỉ trả khoảng 163 tỷ đồng mỗi năm cho chi phí lãi . Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Do biên động của tiền đồng so với yên Nhật, PPC thường xuyên phải ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện lớn từ dư nợ Yên của họ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận báo cáo của PPC. Do vậy, để giảm nhẹ ảnh hưởng đó, PPC đã đề xuất với EVN cho trả khoản vay đó trước thời hạn. EVN đã phê duyệt với hạn chót để PPC thanh toán khoản vay này là 31/3/2017. PPC và EVN sẽ đàm phán tỷ giá JPY/VND sẽ được áp dụng trong giao dịch này và PPC sẽ trả cho EVN bằng tiền đồng. Hiện tại, công ty chưa tiết lộ gì về tỷ giá được áp dụng. Chúng tôi giả định rằng tỷ giá JPY/VND được áp dụng sẽ ở mức 202, dư nợ vay sẽ là 4.313 tỷ đồng. Dựa vào bảng cân đối kế toán của PPC tại thời điểm cuối năm 2016, PPC sẽ sử dụng toàn bộ đầu tư ngắn hạn và cho vay ngắn hạn của họ để thanh toán trước khoản vay nay. Do đó, tài khoản tiền gửi của họ sẽ được rút hết và lãi tiền gửi sẽ giảm 82% xuống 55 tỷ đồng. Mặt khác, lãi vay cũng sẽ giảm 55% xuống 56 tỷ đồng.

Lặp lại đánh giá Khả Quan. Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh chính sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2017 khi 3 yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh năm 2016 bao gồm giá bán bình quân thấp, sản lượng giảm và lỗ tỷ giá lớn sẽ không lặp lại trong năm 2017. Tuy nhiên, nguồn thu lớn từ lãi tiền gửi sẽ không còn nữa. Việc thanh toán trước nợ vay Yên Nhật sẽ loại bỏ việc đánh giá sai hoạt động kinh doanh chính của công ty và lợi nhuận được báo cáo sẽ ổn định hơn. Định giá khá hấp dẫn với P/E là 7,7 lần nều ta chỉ nhìn hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức ở mức 10% đáng để xem xét.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 1/12/16 26/12/16 2/3/17   28/11/16  
Khuyến nghị Mua PHTT Khả quan   Outperform  
Giá mục tiêu 19.8 16.4     18.68  

3. AAA

VCBS

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
AAA            26.1 0.97% 9.4 1.6

Năm 2016 được xem là cột mốc quan trọng của AAA và cũng là một trong những năm tăng trưởng tốt nhất cả về doanh thu và LNST. Cụ thể, doanh thu năm 2016 của AAA đạt 2.143,7 tỷ đồng (+32,8% yoy) và LNST đạt 142,9 tỷ đồng (+252,4% yoy). Như vậy tính chung cả năm, AAA đã hoàn thành 102% kế hoạch doanh thu và 143% kế hoạch lợi nhuận.

Sản phẩm chủ lực vẫn là túi nhựa với tỷ trọng chiếm 78,3% tổng doanh thu, trong đó, thị trường chính Châu Âu vẫn chiếm tỷ trọng cao (68,4%). Đáng chú ý, tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật và Mỹ cũng tăng khá mạnh trong năm trong năm 2016, đặc biệt là thị trường Nhật với doanh thu chiếm đến hơn 22% tổng doanh thu. Chúng tôi cho rằng đây cũng là chiến lược dài hạn của AAA khi hai nhà máy số 7 và số 8 đi vào hoạt động chính thức

Các nhà máy mới sẽ là động lực tăng trưởng chính của AAA trong tương lai. Nhà máy số 6 giai đoạn 1 chuyên sản xuất túi T – shirt, flat chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã được hoàn thiện vào tháng 6/2016, và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 1/2017. Giai đoạn 2 của nhà máy hiện đã hoàn thiện xong phần nhà xưởng và hệ thống nhà kho, và đang tiếp tục thi công các hạng mục nội bộ đặc thù liên quan đến dây chuyền sản xuất, dự kiến lắp đặt máy móc và chạy thử trong Q1.2017. Trong khi đó, nhà máy số 7 chuyên sản xuất các sản phẩm cho thị trường Mỹ (túi drawstring, túi drawtape…) với công suất thiết kế 800 tấn/tháng, dự kiến đi vào hoạt động chính thức vào Q2.2017. Có thể nhận thấy AAA đang dần mở rộng thị trường sang Nhật và Mỹ với triển vọng tăng trưởng khả quan. Nhờ vào kinh nghiệm xây dựng nhà máy số 5 (xuất khẩu riêng cho thị trường Nhật) mà công ty có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường khó tính này, đồng thời cũng có sẵn những khách hàng, đảm bảo cho việc tiêu thụ đầu ra của sản phẩm.

Cho năm 2017, chúng tôi dự phóng doanh thu của AAA sẽ đạt 2.870,2 tỷ đồng (+33,8% yoy) và LNST đạt 207,6 tỷ đồng (+45,3% yoy). Theo đó, EPS 2017 của công ty sau pha loãng là 3.235 đồng/cổ phiếu. Với mức giá ngày 28.02.2017 là 25.000 đồng/cổ phiếu, AAA hiện đang giao dịch với P/E forward 2017 là 7,7, khá hấp dẫn đối với một doanh nghiệp đầu ngành bao bì nhựa như AAA. Áp dụng phương pháp định giá so sánh theo P/E, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý của AAA vào cuối năm 2017 là 29.884 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu AAA.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/1/17   28/2/17   13/2/17  
Khuyến nghị Mua   Khả quan   Mua  
Giá mục tiêu 28.5   32   29.3  

4. PVT

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVT            12.6 -1.18% 8.6 1.0

Cả năm 2016, PVT đạt doanh thu 6.785 tỷ (+17%yoy), khá ngang bằng so với mức định giá của chúng tôi cập nhật tại báo cáo triển vọng năm 2017. Trong năm 2016, nhờ mảng FSO/FPSO hoạt động cả năm ( năm 2015 FSO Đại Hùng Queen hoạt đông từ tháng 5), sản lượng vận tải ổn định đã giúp doanh thu tăng trưởng khá cao. Thêm vào đó, tác động tiêu cực của tỷ giá giảm mạnh trong năm 2016 (chi phí lãi tài chính năm 2016 là 149 tỷ so với mức 227 tỷ năm 2015), giúp PVT đạt LNST 481 tỷ (+11%yoy), tương ứng với EPS ( sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%) là 1.468 đồng/cp.

Vào khoảng tháng 5, theo yêu cầu kĩ thuật, Dung Quất phải dừng sửa chữa định kì 55 ngày từ ngày 5/6 – 26/7/2017 làm giảm đáng kể nhu cầu vận chuyển dầu thô của PVT. PVT kế hoạch lên đà 7 tàu trong năm nay, trong đó có 1 tầu dầu thô Aframax và 6 tầu dầu thành phầm và khí. Do đó chúng tôi nhận định, sản lượng dầu thô vận chuyển năm 2017 của PVT sẽ chỉ vào khoảng 6.5 triệu tấn, giảm so với mức khoảng trên 7 triệu tấn năm 2016.

PVT đặt mục tiêu vận chuyển khoảng 50% nhu cầu than cho 2 nhà máy nhiệt điện than lớn là Vũng Áng 1 (nhu cầu 3.2 triệu tấn/năm) và Thái Bình (nhu cầu 3 triệu tấn/năm). Tuy nhiên chúng tôi thận trọng dự báo PVT có thể chỉ vận chuyển khoảng 1/3 nhu cầu than của 2 nhà máy nhiệt điện này.

Hiện tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động thử nghiệm, kế hoạch sẽ hoạt động chính thức từ tháng 8/2017. Vào quý 4, PVT sẽ đảm nhận chạy 1 chuyến tầu VLCC cho Nghi Sơn, tuy nhiên chúng tôi chỉ phản ánh phần doanh thu từ Nghi Sơn từ năm 2018 khi nhà máy này hoạt động đầy công suất. Lưu ý sản lượng khí LPG từ Nghi Sơn không đáng kể nên sẽ không có nhiều tác động tới GSP (công ty con của PVT).

PVT đặt kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu đạt khoảng 5.020 tỷ (-26%yoy) và LNST đạt khoảng 330 tỷ (-31%yoy). Chúng tôi nhân định kế hoạch kinh doanh này khá thận trọng giống như kế hoạch các năm trong quá khứ của PVT. Theo dự báo của BSC, năm 2017, PVT có thể đạt doanh thu 6.738 tỷ, sấp sỉ năm 2016, LNST đạt 417 tỷ (-13%yoy) do: (1) sản lượng vận tải dầu thô (với BLN cao nhất trong mảng vận tải) giảm 10% do Dung Quất đi vào sửa chữa định kì. (2) Tỷ trọng mảng vận tải hàng khô với BLN thấp hơn tăng. (3) Mảng FSO/FPSO ổn định so với năm 2016, và (4) rủi ro tỷ giá tăng cao hơn khi PVT thực hiện đầu tư 122 triệu USD năm 2016.

Năm 2017 sẽ là bước đệm vững chắc cho tăng trưởng của PVT từ năm 2018 trở đi. Việc PVN dự định thoái vốn xuống dưới 51% vào năm 2018 theo chúng tôi nhận định sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho giá cổ phiểu PVT. Năm 2017, với EPS dự báo đạt 1.480 đồng/cp, tương ứng với P/E fw bằng 8.4x, khá hợp lý so với mức trung bình ngành ở thời điểm hiện tại. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ PVT với giá mục tiêu 13.300 đồng/cp.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 19/9/16         2/3/17
Khuyến nghị Mua         Nắm giữ
Giá mục tiêu 17.5         13.3

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa giảm điểm và rơi xuống dưới đường SMA20. Nỗ lực bứt phá không thành của chỉ số khi thử thạch lại vùng kháng cự quanh 715 điểm đã khiến áp lực bán tăng mạnh, qua đó đẩy chỉ số giảm điểm về cuối phiên. Đây là một tín hiệu không tốt đối với diễn biến của đường giá trong phiên kế tiếp. Thanh khoản giảm mạnh và duy trì ở mức thấp hơn khá nhiều so với mức bình quân 10 phiên gần nhất. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Giao dịch này phần nào cho thấy tâm lý thận trọng và có phần lo sợ của nhà đầu tư về khả năng sụt giảm mạnh của chỉ số trong ngắn hạn. Cây nến đỏ đặc dài xuất hiện liền sau cây nến “doji” báo hiệu khả năng chỉ số có thể bắt đầu rơi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Trạng thái của các chỉ báo kỹ thuật đều khá tiêu cực. Cụ thể, các chỉ báo dao động đang trong xu hướng giảm mạnh sau khi cắt xuống dưới vùng quá mua. Đường MACDDema đã cắt xuống dưới ngưỡng 0, còn chỉ báo ADX đang có nguy cơ giảm xuống dưới ngưỡng 40. Những tín hiệu này đang khiến chỉ số đối mặt với nguy cơ tiếp tục suy giảm trong những phiên kế tiếp. Trong kịch bản này, nếu vùng hỗ trợ 708-709 điểm tiếp tục bị xuyên thủng thì chỉ số sẽ hướng về đường lower trendline của kênh tăng giá kéo dài từ tháng 12/2016 đến nay (tương ứng với vùng 700-705 điểm). Vùng 700-705 điểm cũng đồng thời là ngưỡng điểm quyết định khả năng chỉ số có thể giữ được xu hướng tăng điểm kéo dài từ tháng 12/2016 đến nay hay không. Chúng tôi hiện đang kỳ vọng chỉ số sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ này. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tiếp tục chời đợi thêm các tín hiệu rõ ràng hơn về mặt xu hướng của chỉ số rồi mới đưa ra các quyết định hành động cho phù hợp. Vùng hỗ trợ quanh 700 điểm của VNINDEX được xem là điểm mua trading T+, kết hợp với việc mua lại một phần các vị thế trung hạn đã bán trading vừa qua để đưa tỷ trọng tổng về lại mức cân bằng.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tại, chỉ còn HNX-Index vẫn còn duy trì tín hiệu ngắn hạn Tích cực, khi mà tín hiệu của VN-Index cũng đã vừa chuyển xuống mức Tiêu cực và đồng pha với diễn biến của VN30. Do đó, xác suất thay đổi tín hiệu của chỉ số sàn HNX theo chiều hướng xấu đi là rất cao và khi đó, HNX-Index có thể sẽ giảm mạnh hơn các chỉ số đại diện cho sàn HSX. Dự báo, thị trường có thể sẽ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai với mức độ đồng thuận cao hơn. VN-Index có thể hướng về vùng hỗ trợ tâm lý 700 điểm hoặc thấp hơn là vùng hỗ trợ trung hạn 690-695 điểm.

VDSC

Thị trường tiếp tục giảm điểm thể hiện tâm lý bán ra vẫn đang chiếm lĩnh thị trường, nhưng vẫn chưa phá vỡ xu hướng tăng trung hạn. Nhà đầu tư cần quan sát thêm diễn biến thị trường.

VN-Index: VN-Index hình thành cây nến đỏ dài bao trùm cây nến trước đó, tín hiệu thể hiện tâm lý bán vẫn đang chiếm lĩnh thị trường, tuy nhiên khối lượng giao dịch bán ra có tín hiệu giảm xuống. VN-Index đang biến động giảm xuống gần đường MA26, tương ứng vùng hỗ trợ của đường giá cũng ở quanh ngưỡng 700 điểm. Đường Boillinger band cũng đang thu hẹp lại cho thấy thị trường bước vào vùng giằng co ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đi xuống, đường RSI(14), MACD đều đi xuống mức thấp hơn. Nhìn chung, thị trường đang có sự điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng trung hạn.

HNX-Index: HNX-Index giảm liên tiếp 3 phiên với những cây nến nhỏ cho thấy tâm lý bán vẫn mạnh hơn nhưng chưa đủ khiến đường giá đi xuống mạnh và HNX-Index vẫn đang biến động trong xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, dòng tiền bán ra trong 3 phiên giảm vừa qua tương đối lớn so với giai đoạn trước, do đó nhà đầu tư cần chú ý quan sát thêm biến động của đường giá. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục biến động đi xuống, RSI đang đi xuống với độ dốc thấp, trong khi MACD tiếp tục đi xuống mức thấp hơn.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016 45.5 42 52.0 40.0
MBB HSC 23/12/2016 13.9 13.2 16.0 12.5
KBC HSC 28/2/17 14.3 14.4 17.5 13.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 24.8 20.5-21.5 26.0 19.5
PPC HSC 21/9/2016 16.8 14.4 18.0 13.1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s