Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSE)

Tăng trưởng mạnh mảng cho vay hộ gia đình

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.713 triệu cp; Vốn hóa: 24.835 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 6,97 tỷ đồng, Giá hiện tại: 14.500 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 30%.

Kết quả kinh doanh năm 2016

  2016 2015 % YoY KH2016 % KH
Bảng cân đối kế toán          
Tổng nợ (tỷ đồng) 153.028 121.349 26,1% 144.000 106,3%
Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng) 194.812 181.565 7,3% 191.000 102,0%
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động thuần (%) 77,61% 65,94%
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,30% 1,61%   < 2,0%  
Báo cáo kết quả kinh doanh          
Thu nhập lãi ròng (Tỷ đồng) 7.979 7.319 9,0%    
Thu nhập ngoài lãi (Tỷ đồng) 1.876 1.453 29,1%
Chi phí hoạt động (Tỷ đồng) 4.175 3.449 21,0%    
     CIR (%) 42,4% 39,3%
Chi phí trích lập dự phòng (Tỷ đồng) 2.030 2.102 -3,4%    
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) 3.651 3.221 13,3% 3.550 102,8%

Nguồn: Dữ liệu công ty, & SSI Research

Năm 2016, MBB đạt 3,651 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13,3% YoY, hoàn thành 102,8% kế hoạch năm tài chính 2016 và cao hơn 1,9% so với dự báo của chúng tôi là 3.583 tỷ đồng. ROE năm 2016 giảm xuống còn 12,03% từ mức 12,83% vào năm 2015 do ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 16.000 tỷ đồng năm 2015 lên 17.127 tỷ đồng trong năm 2016 thông qua việc phát hành khoảng 27,18 triệu cổ phiếu để mua lại CTCP Tài chính Sông Đà (SDFC). Nhờ liên tục tăng vốn cấp 1 từ năm 2012, hệ số CAR năm 2016 duy trì ở mức an toàn khoảng 12%, từ mức của năm 2015 là 12,85%. Theo chúng tôi, MBB có thể huy động vốn cấp 2 nếu cần, và đang ở trong ngưỡng an toàn so với các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) khác.

Thu nhập lãi ròng của MBB tăng 9% YoY trong năm 2016 nhờ tăng trưởng tín dụng khách hàng cao, đạt 26,1% YoY, một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong ngành. Cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp FDI tăng trưởng mạnh mẽ, tương ứng 42,3% YoY và 303% YoY, trong đó đáng chú ý là dư nợ cho vay hộ gia đình tăng 53% YoY, chiếm 22,83% tổng dư nợ cho vay. Ngân hàng tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng mảng bán lẻ, tập trung hướng đến nhóm khách hàng cá nhân (thế chấp, xe cộ, thẻ tín dụng, v.v.) và cho vay hộ gia đình. Hệ số NIM giảm từ 3,8% vào năm 2015 xuống còn 3,6% vào năm 2016. Việc tăng phân bổ cho các khoản cho vay cá nhân từ mức 26% tổng dư nợ năm 2015 lên 30% trong năm 2016, giúp củng cố hệ số NIM, tuy nhiên hệ số NIM lại bị ảnh hưởng bởi khoản đầu tư trái phiếu chính phủ có lợi suất cao đã đáo hạn.

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 29,1% YoY chủ yếu nhờ thu nhập ròng từ phí và hoa hồng tăng 25,5% YoY, cao hơn mức tăng trưởng của năm 2015 là 19,7% YoY. Năm 2016, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 26,8% YoY của phí giao dịch nhờ lượng giao dịch tăng lên. Các công ty con như MBS (môi giới chứng khoán), MBC (quản lý quỹ) và MIC (bảo hiểm phi nhân thọ) cũng ghi nhận thu nhập từ phí dịch vụ cao hơn. Thu nhập ròng khác tăng 53,5% YoY, đạt 876,8 tỷ đồng, cao hơn so với trước đây nhờ đẩy mạnh thu hồi nợ xấu (508 tỷ đồng) và nhiều khoản thu nhập bất thường khác (350 tỷ đồng).

Hệ số CIR vẫn duy trì đà tăng trưởng từ năm 2014, đạt 42,4% năm 2016 so với mức 37,5% (2014) và 39,3% (2015) do MBB và các công ty con mở thêm chi nhánh (10), phòng giao dịch (7) và tuyển dụng thêm 3.452 nhân viên (+ 47,9% YoY) vào năm 2016. Chỉ riêng MBB đã mở rộng mạng lưới bán lẻ trong khi ngân hàng thành lập công ty con mới trong mảng bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas).

Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,3% so với mức 1,6% vào năm 2015 chủ yếu do tăng trưởng 26,1% tổng dư nợ và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 43%. Chúng tôi ước tính tỷ lệ nợ xấu sau khi hoán đổi thêm nợ xấu với trái phiếu VAMC là 2,9%. MBB đã xóa 770 tỷ đồng nợ xấu, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2012. Hệ số LLR vẫn trong ngưỡng an toàn 103,2%.

Dự báo kết quả kinh doanh

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế của MBB trong năm 2017 và năm 2018 tương ứng 4.244 tỷ đồng (tăng 16,3%YoY) và 4.888 tỷ đồng (tăng 15,2% YoY), dựa trên các giả định sau:

Dựa trên kỳ hệ số CAR tốt so với các NHTMQD cũng như so với trước đây, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ đạt 18,5% YoY, cao hơn một chút so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành trong năm 2017. MBB có thể giành được thêm thị phần trong những năm tới khi vị thế của MBB về vốn và nợ xấu tốt hơn so với các ngân hàng khác. Để đạt được mức tăng trưởng này, ngân hàng có thể sẽ tập trung vào mảng bán lẻ. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng tín dụng có thể sẽ thấp hơn, đạt 16,4% YoY. Hệ số LDR thuần ước tính đạt 77% vào năm 2017 so với 77,6% vào năm 2016.

Chúng tôi cho rằng, MBB có thể sẽ duy trì hệ số NIM ở mức cao hơn, đạt 3,7% nhờ tỷ trọng cho vay cá nhân trong tổng dư nợ cho vay ước tính sẽ tăng lên 32% trong năm 2017 và 35% trong năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc MBB sẽ chịu nhiều áp lực hơn để tăng huy động từ khách hàng. Chúng tôi dự báo hệ số CIR của ngân hàng sẽ tăng lên 42%, do MBB sẽ tăng chi để tuyển dụng thêm nhân viên cũng như tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho mảng bán lẻ.

Tỷ lệ nợ xấu sẽ vẫn ở mức thấp 1,3%, tương đương năm 2016. Chúng tôi cho rằng MBB có thể giữ mức nợ xấu thấp từ phân khúc bán lẻ nhờ chính sách cho vay thận trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể sẽ tăng trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC vào năm 2017, tương tự như năm 2016.

Định giá và Quan điểm đầu tư

MBB đang giao dịch PB 2017 là 0,9x và PB 2018 là 0,8x. Giá cổ phiếu đã tăng 11% từ mức đáy vào tháng 12/2016. Chúng tôi cho rằng đợt tăng này đã phản ánh tăng trưởng kết quả kinh doanh năm 2016. Với triển vọng tươi sáng trong năm 2017 và chất lượng tài sản lành mạnh, MBB cho thấy khả năng tăng trưởng lợi nhuận. Chúng tôi tin rằng MBB có thể đạt giành được nhiều thị phần hơn và qua đó thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới khi MBB có được vị thế tốt hơn về vốn (hệ số CAR cao hơn so với NHTMQD khác) và tình trạng nợ xấu (so với một số ngân hàng tư nhân, nhờ tiếp tục thực hiện chính sách đẩy mạnh trích lập dự phòng). Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu và giữ nguyên mức giá mục tiêu 1 năm là 17,500 đồng/cổ phiếu, tương đương với PB 2017 là 1,1x.

Rủi ro đố với khuyến nghị (1) nợ xấu gia tăng đối với các khoản cho vay cá nhân mới, (2) hệ số CIR cao hơn so với dự báo, và (3) hệ số NIM thấp hơn dự báo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s