TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2016

 

Kết quả ngành

Nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng giảm 6,88% so với mức tăng 15,33% của chỉ số VNIndex trong năm 2016. Hầu hết các cổ phiếu ngành ngân hàng đều giảm, đáng chú ý là BID (-23,88%), CTG (-17,21%), STB (-17,86%), SHB (-33,73%), và chỉ có VCB là ngoại lệ (+15,09%). Theo chúng tôi nguyên nhân chính có thể là do: (1) chưa có biện pháp rõ ràng trong việc giải quyết nợ xấu đã bán cho VAMC ngoài trích lập dự phòng và thu hồi nợ, (2) việc nâng vốn cấp 1 chậm hơn kỳ vọng, và (3) lợi nhuận cốt lõi 9T2016 giảm tại BID, STB và EIB do trích lập dự phòng tăng.

VCB là ngoại lệ do thị trường nhận định đây là ngân hàng có yếu tố cơ bản tốt nhất và có khả năng tăng vốn cấp 1 cao nhất. Tuy nhiên, giá cổ phiếu giảm vào cuối năm có thể do thương vụ phát hành cho GIC chưa thể kết thúc trong năm 2016.

Điểm nhấn ngành

Tài chính tiêu dùng giúp tăng trưởng tín dụng và hệ số NIM ổn định. Tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức 2 chữ số nhờ tăng cường cho vay tiêu dùng. Tổng cục Thống kê ước tính tăng trưởng tín dụng 2016 đạt 18,71% so với 17,29% vào năm 2015. Cho vay tiêu dùng ước tính đạt 605 nghìn tỷ đồng (+39% YoY), khoảng 11% tổng tín dụng toàn hệ thống. Thông tư 36/2014 và 06/2016 làm tăng hệ số rủi ro của tín dụng bất động sản, chuyển các khoản cho vay truyền thống từ chủ đầu tư sang cá nhân, do đó, thúc đẩy tăng trưởng cho vay cá nhân.

Hệ số NIM của ngân hàng tăng khá trong năm 2016 (2,8% trong năm 2016 so với 2,7% trong năm 2015) do tăng tỷ trọng cho vay có lợi suất cao, và giảm chi phí vốn trong bối cảnh lạm phát thấp và đồng VND ổn định.

Khả năng sinh lời tăng nhưng chất lượng tài sản vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ROE của ngành ngân hàng năm 2016 ước tính đạt 7,9%, tăng từ 6,4% trong năm 2015 nhờ thu nhập lãi thuần (NII) tăng 9% trong khi tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng / lợi nhuận từ HĐKD trước trích lập dự phòng (PPoP) giảm từ 62,5% còn 58,5%. Yếu tố chính là tăng trưởng cho vay cá nhân cao cùng với hệ số NIM ổn định hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trước trích lập dự phòng.

Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 (bao gồm trái phiếu VAMC) ước tính giảm từ 7,1% còn 6,5% do tăng trưởng tín dụng cá nhân cao hơn so với tăng trưởng nợ xấu. Cụ thể, tổng nợ xấu năm 2016 ước tính khoảng 360.026 tỷ đồng (+9,4% YoY). Trái phiếu VAMC 9T2016 tăng nhẹ lên 224,062 nghìn tỷ (+6,5% YoY) do VAMC mua một lượng nhỏ nợ xấu trị giá 33.629 tỷ đồng. Tình trạng này chưa được giải quyết nhanh chóng do Chính phủ Việt Nam thiếu chính sách cho phép giao dịch nợ xấu. Do đó tổng nợ xấu giảm phụ thuộc lớn vào chi phí trích lập dự phòng và hoạt động thu hồi nợ xấu của ngân hàng.

Lãi suất giảm nhẹ. Theo NHNN, mức lãi suất giảm 0,5-1% trong năm 2016 so với 2015. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 6-9%/năm trong khi lãi suất cho vay dài hạn là 9-11%/năm. Lãi suất liên ngân hàng giảm khoảng 200 điểm cơ bản. Theo NFSC, lãi suất trái phiếu Chính phủ trung bình ở mức 6,5%.

Các ngân hàng TMCP quốc doanh tăng vốn cấp 1 chậm hơn kỳ vọng. Quy định Basel II sẽ kết thúc đợt thử nghiệm tại 10 ngân hàng trong năm 2018 nhưng các ngân hàng TMCP quốc doanh vẫn chưa thể tăng vốn cấp 1 thêm nữa, cho thấy khó khăn trong tăng trưởng tài sản thời gian tới. Cụ thể, BID đủ khả năng nâng vốn cấp 2 nhưng chưa có kế hoạch khả thi trong việc nâng vốn cấp 1. Trong khi VCB và CTG đủ khả năng nâng vốn cấp 2 để đáp ứng nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2017, các ngân hàng vẫn cần đạt vốn cấp 1 vào năm 2018. Mặc dù VCB và GIC ký thỏa thuận GIC mua 7,73% tổng số cổ phiếu của VCB, kế hoạch diễn ra chậm do vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước thông qua trong năm 2016.

Kết quả kinh doanh các ngân hàng trong 9T2016

Capture

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s