Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (HOSE: TCM)

Kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh quý 4/2016 của TCM

(tỷ đồng) 4Q16 4Q15 YoY 3Q16 QoQ % KH 2016 TSLN
4Q16 4Q15 3Q16 2015
Doanh thu thuần 763,0 647,6 17,8% 790,2 -3,4% 94,1%
Lợi nhuận gộp 116,9 91,6 27,6% 116,9 0,0% 15,3% 14,1% 14,8% 15,3%
Lợi nhuận từ HĐKD 46,7 29,8 56,7% 53,5 -12,7% 6,1% 4,6% 6,8% 6,7%
EBIT 40,6 30,7 32,1% 55,8 -27,3% 5,3% 4,7% 7,1% 7,0%
EBITDA 126,8 49,7 155,2% 55,8 127,2% 16,6% 7,7% 7,1% 9,4%
Lợi nhuận trước thuế 29,8 22,4 33,3% 46,8 -36,3% 3,9% 3,5% 5,9% 6,0%
Lợi nhuận ròng 25,0 20,9 19,7% 39,9 -37,3% 64,7% 3,3% 3,2% 5,0% 5,5%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 24,8 20,8 19,6% 39,7 -37,4% 3,3% 3,2% 5,0% 5,5%

Nguồn: TCM, SSIResearch

Tổng quan năm 2016

Doanh thu thuần đạt 3.071 tỷ đồng, tăng 10% YoY, và hoàn thành 94,1% kế hoạch công ty. Lợi nhuận ròng đạt 115 tỷ đồng, giảm 25,6% YoY, và hoàn thành 64,7% kế hoạch công ty.

Theo TCM, mảng sợi, vải và hàng dệt may chiếm 25,7%, 8,3% và 64,2% doanh thu trong năm 2016. Năm 2015, mảng sợi, vải và hàng dệt may chiếm 29,4%, 6,9% và 61,6% doanh thu. Dựa theo ước tính của chúng tôi, doanh thu mảng sợi giảm 4% YoY trong khi doanh thu mảng vải và hàng dệt may tăng 33% YoY và 15% YoY.

 • Doanh thu mảng dệt may tăng có thể do nhà máy may đầu tiên tại Vĩnh Long đi vào hoạt động từ tháng 9/2015. Trước khi có nhà máy may Vĩnh Long, sản lượng tiêu thụ hàng dệt may của TCM đạt ~18 triệu sản phẩm/năm bao gồm công suất sản xuất 15 triệu sản phẩm và sản xuất gia công 3 triệu sản phẩm. Nhà máy may Vĩnh Long có công suất đạt 6 triệu sản phẩm mỗi năm. Khi nhà máy đi vào hoạt động, TCM ngừng sản xuất gia công, do đó, công suất hàng dệt may của công ty đạt ~21 triệu sản phẩm (+16,7% so với 18 triệu sản phẩm).

Doanh thu dệt may bao gồm Mỹ (35-38%), Hàn Quốc (30%) và EU (10-15%). Theo TCM, các đơn hàng từ E-land bắt đầu giảm do mảng bán lẻ thời trang của E-land gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường Trung Quốc. Do đó, TCM đã lấy nhiều hơn đơn hàng từ Mỹ để bù đắp. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận gộp hàng dệt may giảm do đơn hàng E-land thường có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Công ty ước tính xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm 2017.

 • Như đề cập trong báo cáo trước, cơ sở so sánh trong năm 2015 thấp do thay thế máy móc. Năm 2016, doanh thu vải hồi phục về mức năm 2014 là ~11 triệu USD.
 • Doanh thu sợi vẫn giảm, với tốc độ chậm hơn 4% YoY trong năm 2016 so với 17% YoY trong năm 2015. Năm 2016 đươc coi là năm tốt hơn so với năm 2015 đối với mảng sợi. Theo quan điểm của chúng tôi, doanh thu mảng sợi giảm do sản lượng tiêu thụ giảm. Khi TCM tăng công suất hàng dệt may nhờ nhà máy may Vĩnh Long và doanh thu vải tăng, công ty cần sử dụng vải cho sản xuất nội bộ hơn. Thêm vào đó, TCM cũng giảm sản lượng sản xuất một trong những nhà máy sợi (tại Quận 4) còn 2/3 trong bối cảnh thị trường bông gặp khó khăn. Mặc dù nhà máy sợi có quy mô nhỏ (doanh thu hàng năm đạt 720 nghìn USD hay~2% doanh thu sợi), điều này cho thấy TCM đang tích cực giảm mảng có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp như mảng sợi để cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty. Theo USDA, giá bông vẫn sẽ chịu áp lực giảm do Chính phủ Trung Quốc giảm hàng tồn kho mặt hàng này và dự trữ bông ở mức cao. Do đó, lợi nhuận mảng sợi gặp khó khăn.

Lợi nhuận gộp đạt 419 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 1,7% YoY tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 13,6% (so với 2015: 15,3%). Thông thường khi đóng góp mảng sợi vào doanh thu thuần giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp của TCM tăng do mảng sợi có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp nhất trong cả 3 phân khúc. Mặc dù vậy, năm 2016, do đóng góp mảng sợi vào doanh thu thuần giảm (2016: 25,7% so với 2015: 29,4%), tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 13,6% trong năm 2016 (so với 2015: 15,2%). Chúng tôi cho rằng kết quả này là do TSLNG hàng dệt may giảm do đơn hàng E-land giảm và thực tế nhà máy may Vĩnh Long chưa đạt đến điểm hòa vốn. Về cơ cấu giá vốn hàng bán, chi phí nhân công và chi phí khấu hao tăng 22,1% YoY và 20,7% YoY. Theo TCM, tổng lỗ từ nhà máy may đầu tiên tại Vĩnh Long ở mức 2,2 triệu USD trong năm 2016. Lỗ giảm dần theo thời gian và trong quý 4/2016, nhà máy may Vĩnh Long ghi nhận lỗ chỉ 300 nghìn USD. Công ty ước tính hòa vốn vào cuối quý 1/2017.

Lợi nhuận ròng đạt 115 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 25,2% YoY. Lợi nhuận ròng giảm mạnh có thể do:

 • Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu tăng ở mức 7,8% trong năm 2016 (so với 2015: 7,4%)
 • Chi phí ròng khác là 6,4 tỷ đồng trong năm 2016 (so với lợi nhuận ròng khác năm 2015 là 4,9 tỷ đồng). Chi phí liên quan đến dự án BĐS TC1 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH TC Tower (vốn điều lệ: 159,15 tỷ đồng). Đây là công ty con của TCM (85,33% cổ phần, tương đương 135,8 tỷ đồng) và E-land (14,67% cổ phần). Vào cuối năm 2016, TCM đóng góp quyền sử dụng đất (giá trị sổ sách là 127,32 tỷ đồng) cho công ty con này. TC1 là dự án khu đô thị nằm trên mảnh đất có diện tích 9.898 m2 tại Quận Tân Phú, TP.HCM gần trụ sở của TCM. Công ty ước tính khởi công dự án vào năm 2017 và có thể cần nâng thêm vốn cho dự án.
 • Thuế TNDN tăng lên 13,7% vào năm 2016 (so với 2015: 7,9%). TCM hưởng thuế TNDN ở mức 0% trong giai đoạn 2006-2008, 7,5% trong giai đoạn 2009-2015 và 15% trong giai đoạn 2016-2017 đối với hoạt động quản lý khu công nghiệp. Kể từ năm 2018, công ty chịu mức thuế TNDN thông thường là 20%.

Cập nhật khác

 • TCM đặt kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong tháng 6, 7/2017
 • TCM có thể giảm quỹ khen thưởng phúc lợi từ kế hoạch ban đầu là 25% còn 20% cho năm 2016.
 • Cổ tức năm 2016 có thể bao gồm cổ tức tiền mặt (5% trên mệnh giá) và cổ phiếu (5%) trả vào sau ĐHCĐ vào ngày 07/04/2017.

Kế hoạch năm 2017

TCM đặt kế hoạch đạt 3.243 tỷ đồng doanh thu thuần (+5,6% YoY) và 178 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+54,5% YoY). Kết quả này không bao gồm bất kỳ doanh thu tiềm năng nào từ mảng bất động sản và dựa trên giả định nhà máy may Vĩnh Long sẽ không chịu lỗ hay ghi nhận lãi trong năm 2017.

Công ty ước tính mảng sợi, vải và hàng dệt may chiếm 17,1%, 11,1% và 69,7% doanh thu thuần năm 2017. Kết quả này cho thấy doanh thu mảng sợi có thể giảm 30% YoY trong khi doanh thu mảng vải và hàng dệt may có thể tăng 42% YoY và 14,6% YoY.

Đóng góp vào doanh thu của mảng sợi giảm do công ty tăng sử dụng nội bộ để sản xuất vải và hàng dệt may khiến sản lượng tiêu thụ giảm. Thêm vào đó, TCM sẽ ngừng hoạt động nhà máy sợi tại Quận 4. Doanh thu vải tăng nhờ có thêm nhà máy mới. Doanh thu hàng dệt may tăng nhờ tăng công suất sản xuất từ 26-27 USD/ công nhân/ngày lên 30 USD/công nhân/ngày tại nhà máy may Vĩnh Long.

Quỹ khen thưởng phúc lợi là 20% và cổ tức là 10% trên mệnh giá (tỷ suất cổ tức 5%/năm)

Ước tính

Ước tính của chúng tôi dựa trên giả định sau:

 • Doanh thu sợi có thể giảm 17% YoY trong năm 2017 và 12% YoY trong năm 2018
 • Doanh thu vải có thể tăng 25% YoY trong năm 2017 và 10% YoY trong năm 2018
 • Doanh thu hàng dệt may có thể tăng 10% YoY trong năm 2017 và 7% YoY trong năm 2018
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sợi và vải có thể ở mức 2016 trong khi hàng dệt may cải thiện nhờ nhà máy may Vĩnh Long sẽ hòa vốn
 • Thuế TNDN có thể đạt 13,7% trong năm 2017 (tương tự 2016) và 20% trong năm 2018.

Do đó, chúng tôi ước tính năm 2017 doanh thu thuần có thể đạt 3.203 tỷ đồng (+4,3% YoY) và lợi nhuận ròng có thể đạt 161 tỷ đồng (+40% YoY). Trong năm 2018, doanh thu có thể đạt 3.314 tỷ đồng (+3,5% YoY) và lợi nhuận ròng có thể đạt 162 tỷ đồng (+0,4% YoY). Ước tính của chúng tôi không bao gồm doanh thu tiềm năng từ dự án BĐS hay thu nhập/lỗ từ hoạt động thoái vốn. Nếu không bao gồm 20% quỹ khen thưởng phúc lợi, EPS có thể đạt 2.607 đồng vào năm 2017 và 2.618 đồng vào năm 2018.

Định giá

TCM đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 8,3x. Với triển vọng khả quan hơn nhờ nhà máy may Vĩnh Long hòa vốn, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu tại giá mục tiêu 1 năm là 26.000 đồng/cp (+20,3% so với giá hiện tại) tương ứng PE mục tiêu 1 năm là 10x.

Rủi ro giảm giá:

 • Rủi ro pha loãng: TCM có thể cần nâng vốn để đầu tư cho các dự án BĐS
 • Rủi ro tỷ giá: Hầu hết nợ của TCM theo đồng USD và biến động theo thay đổi tỷ giá. Năm 2016, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 1,4x.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s