Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB: HNX)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 986 triệu cp; Vốn hóa: 24.845 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 37,74 tỷ đồng, Giá hiện tại: 25.200 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 30%.

KQKD 2016: Tăng trưởng lợi nhuận ổn định và tiến độ giải quyết các vấn đề tồn đọng nhanh hơn so với kỳ vọng

  2015 2016 % YoY KH2016 % KH
Bảng cân đối kế toán          
Tổng dư nợ (Tỷ đồng) 135.348 163.401 20,7% N.a  
Tiền gửi khách hàng (Tỷ đồng) 174.919 207.051 18,4% 206.000 100,5%
Tỷ lệ LDR thuần (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) (%) 76,0% 76,5%      
Tỷ lệ nợ xấu(%) 1,3% 0,9%   <3,0%  
Kết quả kinh doanh          
Thu nhập lãi ròng (Tỷ đồng) 5.884 6.892 17,1%    
Thu nhập ngoài lãi (Tỷ đồng)* 337 671 99,1%    
Chi phí hoạt động (Tỷ đồng) 4.022 4.678 16,3%    
CIR (%) 64,7% 61,9%      
Chi phí trích lập dự phòng (Tỷ đồng) 884 1.218 37,7%    
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) 1.314 1.667 26,9% 1.503 110,9%

Nguồn: Công ty, & SSI Research

* Bao gồm trích lập dự phòng nợ nhóm G6

Lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2016 tăng 27% YoY, đạt 1.667 tỷ đồng, cao hơn 10% so với dự báo của chúng tôi là 1.520 tỷ đồng. Kết quả khả quan đạt được chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tốt (+17,1% YoY) khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho nới room tín dụng cho ACB (21,0% YoY so với 18,0% YoY) và ngân hàng đã nâng hệ số NIM từ 3,3% trong năm 2015 lên 3,4%. ACB tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong mảng bán lẻ năm 2016 khi cho vay cá nhân tăng khoảng 30% YoY nhờ mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nguồn nhân lực có kinh nghiệm. Tỷ trọng cho vay cá nhân tăng (53% tổng dư nợ cho vay vào cuối 2016 so với 49% tổng dư nợ cho vay năm 2015) cùng hệ số LDR thuần được cải thiện (2016: 77% vs 2015: 76%) đã góp phần hỗ trợ hệ số NIM.

Thu nhập ngoài lãi, không bao gồm các khoản dự phòng liên quan đến các vấn đề tồn đọng (1.101 tỷ đồng), tăng 32% so với năm 2016. Thu nhập thuần từ phí, hoa hồng và lãi từ kinh doanh vàng và ngoại hối tăng tương ứng 27% YoY và 91% YoY, đây là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng. Về mặt chi phí, ACB quản lý chi phí chặt chẽ với mức tăng 16% YoY, chủ yếu là do chi phí lương tăng (+16%). Hệ số CIR của ngân hàng giảm xuống còn 61,9% vào năm 2016, từ ~ 65% vào năm 2014 và năm 2015. Trong khi đó, nếu loại trừ trích lập dự phòng cho các trái phiếu liên quan đến nhóm 6 công ty (nhóm G6) ra khỏi thu nhập từ đầu tư, hệ số CIR sẽ đứng ở mức 54,0% vào năm 2016 (so với 55,7% vào năm 2015).

Tài sản của ngân hàng sạch hơn với tỷ lệ nợ xấu giảm (0,9% vào năm 2016 so với 1,3% vào năm 2015) nhờ xóa 538 tỷ đồng nợ xấu (0,33% tổng dư nợ) và bán 433 tỷ đồng nợ xấu (0,27% tổng dư nợ) cho VAMC. Trong khi đó, nợ nhóm 2, không bao gồm khoản cho vay nhóm G6, ở mức thấp 0,4%. Chi phí tín dụng cao hơn (0,7% vào năm 2016 so với 0,6% vào năm 2015, không bao gồm khoản dự phòng đối với chứng khoán nợ liên quan đến G6) hỗ trợ ngân hàng tăng cường dự phòng cho các khoản nợ xấu với dự phòng rủi ro tín dụng cao, tương đương 126,5% tổng giá trị nợ xấu.

Tỷ lệ an toàn vốn thấp tiếp tục làm suy yếu triển vọng tăng trưởng của hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, ACB vẫn đảm bảo được tỷ lệ này với hệ số CAR ở mức 13,2% vào cuối năm 2016 nhờ phát hành 2.000 tỷ đồng và 1.054 tỷ đồng trái phiếu trong quý 2 và quý 4 năm 2016. Tuy nhiên, do tỷ lệ CAR cao chủ yếu là nhờ vốn cấp 2 (vốn cấp 1 chỉ ở mức 8,3%), ACB có thể sẽ phải nâng vốn cấp 1 trong những năm tới để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn bền vững (trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng

Kết quả kinh doanh của ACB khả quan hơn đã giúp hỗ trợ ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng đối với các vấn đề tồn đọng liên quan đến pháp lý cũng như dư nợ cho vay nhóm G6 đã giảm đáng kể. Dư nợ cho vay nhóm G6 đã giảm từ 8.667 tỷ đồng (chiếm 4,9% tổng tài sản) trong năm 2012 xuống còn 5.788 tỷ đồng (chiếm 2,9% tổng tài sản) vào năm 2015 và 3.934 tỷ đồng (chiếm 1,7% tổng tài sản) vào năm 2016. Các tài sản liên ngân hàng có vấn đề cũng giảm từ 1.796 tỷ đồng vào năm 2015 xuống còn 525 tỷ đồng vào năm 2016 bằng cách trích lập dự phòng, và hoán đổi các khoản cho vay / tiền gửi bằng trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Trích lập dự phòng cho dư nợ nhóm G6 đạt 2.413 tỷ đồng (+ 85,3% YoY) vào năm 2016 do khoản trích dự phòng 1 nghìn tỷ đồng cho các trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi G6. Như vậy, tổng trích lập dự phòng cho dư nợ nhóm G6 đã lên đến 61% tổng dư nợ, tăng từ 22,5% vào năm 2015. Trong khi đó, tài sản thế chấp cho khoản vay này được ngân hàng định giá ở mức 4.462 tỷ đồng (113% tổng dư nợ). Theo kế hoạch mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ACB sẽ thu hồi 3.000 tỷ đồng vào năm 2016 và 2.016 tỷ đồng vào năm 2017, sớm hơn một năm so với kế hoạch cũ.

Tiến độ xử lý tài sản liên quan đến Nhóm G6

Đơn vị: Tỷ đồng 2012 2015 2016 2017P
Nợ vay/ trái phiếu nhóm G6 8.667 5.788 3.934  
% tổng tài sản 4,9% 2,9% 1,7%  
Tài sản thế chấp 7.171 4.732 4.462  
% dư nợ cho vay 82,7% 81,8% 113,4%  
Trích lập dự phòng 280 1.302 2.413  
% dư nợ cho vay 3,4% 22,5% 61,3%  
Kế hoạch thu hồi nợ của ACB       2.016

Nguồn: Công ty, & SSI Research

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB sẽ đạt 2.025 tỷ đồng trong năm 2017 (tăng 21,5% YoY) và 3.889 tỷ đồng trong năm 2018 (tăng 92,1% YoY) dựa trên các giả định sau:

  • Chúng tôi dự báo ngân hàng sẽ duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao 20,0% YoY năm 2017 trước khi giảm xuống 18,0% YoY trong năm 2018. Trong khi đó, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng huy động sẽ chậm lại vào năm 2017, có thể đạt 16,2% năm 2017 và 17,3% năm 2018 nhờ tính thanh khoản ổn định của ngân hàng (hệ số LDR thuần ước tính đạt 78,7% vào năm 2017 và 79,6% vào năm 2018). Hệ số NIM có thể giữ vững ở mức 3,4% trong năm nay và giảm xuống 3,3% vào năm 2018 để thu hút người đi vay.
  • Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên 1,0% vào năm 2017 và 1,2% vào năm 2018, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 3,0%. Năm 2017 là năm cuối cùng của ACB để giải quyết dư nợ tồn đọng liên quan đến nhóm G6, chúng tôi cho rằng chi phí tín dụng (bao gồm cả dự phòng trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến G6) sẽ ở mức cao 1,2%, tương đương mức trích lập dự phòng 2.514 tỷ đồng (+8.4 % YoY). Năm 2018, khi ngân hàng không còn phải trích lập dự phòng cho các vấn đề tồn đọng liên quan đến pháp lý, chúng tôi cho rằng dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng sẽ giảm về mức tương đương năm 2012 với chi phí tín dụng là 0,5% hoặc 1.381 tỷ đồng (-45% YoY).
  • Lợi nhuận được cải thiện trong năm 2018 sẽ giúp tạo ra nguồn vốn (tức là lợi nhuận giữ lại) để có thể tăng vốn. Chúng tôi ước tính hệ số CAR sẽ đạt 12,5% vào năm 2017 và 12,3% vào năm 2018. Như vậy, ACB có thể duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hai con số trong những năm tới mà không cần quan ngại về tỷ lệ an toàn vốn tổi thiểu.

Định giá và quan điểm đầu tư

ACB đang giao dịch ở mức PB 2017 là 1,6x và PB 2018 là 1,3x so với mức trung bình của các ngân hàng khác là 1,3x. ACB đã cho thấy tiến độ nhanh chóng trong việc nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của ACB 26% lên mức 28.200 đồng (tăng 11,9% so với giá hiện tại), tương đương với PB mục tiêu là 1,8x và nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi là (i) nợ xấu tăng nhanh hơn so với kỳ vọng, (ii) không thể giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng vào năm 2017, và (iii) ACB có thể bán cổ phiếu quỹ (41,4 triệu cổ phiếu hoặc 4,2% KLCP đang lưu hành).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s