31/03/2017 IMP, PLX, REE, BVH

1. IMP

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
IMP            65.0 6.91% 19.1 1.9

IMP (Khả quan) trong tháng 1 đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3; tương đương 8,682,793 cổ phiếu (tương đương 30% số lượng cổ phiếu lưu hành) với giá 45,000đ/cp, Sau khi phát hành số lượng cổ phiếu là 37,625,439 cổ phiếu, Cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết trên Hose vào ngày hôm nay.

Giá cổ phiếu IMP tăng 4% hôm nay và tăng 14% trong tháng này, Giá cổ phiếu tăng hôm nay có lẽ một phần là vì room khối ngoại hở 295,300 cổ phiếu vì 2 NĐTNN cá nhân đã không mua cổ phiếu trong lần phát hành thêm gần đây.

IMP đã phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân sự chủ chốt tổng cộng là 1,447,000 cổ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành) với giá phát hành là 10,000đ vào ngày 15/3/2017, Sau khi cổ phiếu ESOP niêm yết thì room khối ngoại sẽ hở khoảng 1,4 triệu cổ phiếu, Chúng tôi cho rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào đầu tháng 4.

IMP đã công bố KQKD 2 tháng đầu năm 2017 với doanh thu đạt 112,4 tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 17,1 tỷ đồng (giảm 6,6% so với cùng kỳ), Với kết quả này, IMP đã hoàn thành được 8,9% kế hoạch doanh thu và 10,7% kế hoạch LNTT, Kết quả đạt được 2 tháng đầu năm kém hơn kỳ vọng; tuy nhiên cũng phải nói là KQKD Q1 của IMP thường kém so với các quý khác, Chẳng hạn doanh thu và LNTT Q1/2016 chỉ lần lượt bằng 17,5% và 18,96% kế hoạch cả năm, Do đó, chúng tôi sẽ chờ KQKD Q1/2017 để xem có cần điều chỉnh kế dự báo cả năm 2017 hay không.

IMP dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 18% mệnh giá, Theo chúng tôi được biết, cổ tức sẽ bao gồm 10% cổ phiếu và 8% tiền mặt.

Cho năm nay, HSC dự báo doanh thu thuần là 1,177 tỷ đồng (tăng trưởng 16,5%) và LNTT là 170,3 tỷ đồng (tăng trưởng 34,77%). Tiếp tục đánh giá KHẢ QUAN, Cổ phiếu vẫn phù hợp cho đầu tư dài hạn, Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 67,000đ, theo đó định giá cổ phiếu với PE là 20,7 lần, Giá cổ phiếu đã tăng 18% kể từ đầu năm 2017 chủ yếu là nhờ dự báo về tăng trưởng trong tương lai với chiến lược mở rộng kênh ETC được hỗ trợ bởi các nhà máy đã được nâng cấp mới cũng như nhờ KQKD tốt hơn dự báo, Và các nhà máy tối tân mới cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng, Theo đó đẩy mạnh doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trong năm nay và HSC dự báo LNTT năm 2017 sẽ tăng trưởng mạnh 34,77%, Chúng tôi ưa thích IMP trên quan điểm rằng công ty sẽ mở rộng chuỗi giá trị ngành dược, Tuy nhiên, định giá cổ phiếu với PE dự phóng là 20 lần vẫn cao hơn so với PE bình quân ngành là 17 lần.

2. REE

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
REE            27.6 3.37% 7.8 1.2

KQKD 2016 đã kiểm toán sát với KQKD chưa kiểm toán – với doanh thu đạt 3,659 tỷ đồng (tăng trưởng 38,4%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1,093 tỷ đồng (tăng trưởng 28,3%).

Cho năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4,613 tỷ đồng (tăng trưởng 26,1%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1,136 tỷ đồng (tăng trưởng 3,9%).

Tại thời điểm cuối năm 2016, REE đã đầu tư tổng cộng 5,603 tỷ đồng (tăng 27,5%) vào ngành điện, than và nước sạch, Trong đó đầu tư vào ngành điện đóng góp 85,6% tổng vốn đầu tư, đầu tư vào ngành nước đóng góp 11% và ngành than là 3,4%, Gần đây, REE đã tăng đầu tư vào ngành điện thông qua mua 21,01% cổ phần VSH (Vĩnh Sơn – Sông Hinh), 18,96% cổ phần CHP (Thủy điện Miền trung) và 10,66% cổ phần SHP (Thủy điện Miền Nam), Tổng LNST của các khoản đầu tư này đã tăng trưởng 34,9% lên 352 tỷ đồng, ROE của mảng điện và than là 8,6% còn ROE của mảng nước sạch là 10,3%.

Hiện tại room của cổ phiếu REE đã đầy và công ty chưa có kế hoạch nới room lên 100%, Việc công ty mở rộng ở mảng BĐS đã làm cho việc nới room trở nên phức tạp vì ngành này có quy định những điều kiện nhất định đối với sở hữu của NĐTNN, Do vậy chúng tôi cho rằng chỉ khi công ty cần tăng vốn thì khối ngoại mới có thêm cơ hội mua vào cổ phiếu này.

Hiện tòa nhà này đã xây đến tầng 12 trong tổng số 27 tầng, Công ty dự kiến hoàn thiện phần thô vào tháng 6 hoặc tháng 7/2017, Tòa Etown Central có tổng diện tích có thể cho thuê là 34,000m2, có thể bắt đầu cho thuê từ đầu năm sau, Công ty dự kiến tỷ lệ lấp đầy trong năm 2018 sẽ đạt 50% với giá cho thuê khoảng 20USD/m2, Ngoài ra, công ty sẽ xây lại tòa Etown EW để tăng diện tích cho thuê từ 4,300m2 lên khoảng 20,000m2, Công ty bắt đầu khởi công dự án vào Q3 năm nay và dự kiến hoàn thành vào Q3/2018.

HSC dự báo doanh thu năm 2017 đạt 4,585 tỷ đồng (tăng trưởng 25,3%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1,207 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4%). Chúng tôi dự báo EPS dự phóng năm 2017 là 3,816đ, theo đó P/E dự phóng là 7,2 lần và P/B dự phóng là 1,1 lần.

Cổ đông đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức không thấp hơn 10% mệnh giá cho năm 2017, REE sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% mệnh giá cho năm 2016 vào ngày 28/4/2017.

Lặp lại đánh giá Khả quan, Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32,000đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 8,4 lần, Định giá hiện tại của cổ phiếu có vẻ khá rẻ với P/E dự phóng năm 2017 là 7,2 lần, Triển vọng về căn bản cũng rất khả quan với tiềm năng tăng trưởng nội tại của các mảng kinh doanh hiện tại như M&E, tác động từ việc hợp nhất nguyên năm với VIID và DTV cũng như triển vọng lợi nhuận đóng góp từ các công ty liên kết là PPC và Saigon Res sẽ tăng, Đồng thời, mảng nước cũng cho thấy tiềm năng tăng trưởng khá nhờ một số dự án mới hiện đã được đưa vào hoạt động sẽ đem lại doanh thu lợi nhuận, Trong khi đó diện tích văn phòng cho thuê mới sẽ đóng góp doanh thu lợi nhuận từ năm 2018.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 1/3/17   24/3/17 3/10/16    
Khuyến nghị Mua   Khả quan Mua    
Giá mục tiêu 30   32 26.8    

3. PLX

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PLX n.a n.a n.a n.a

Theo Chủ tịch HĐQT Petrolimex (PLX) ông Bùi Ngọc Bảo, PLX sẽ niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên SGDCK TP HCM trong khoảng từ ngày 18/4 đến 21/4, Công ty hiện đang tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư trước niêm yết, Hiện giá tham chiếu phiên chào sàn vẫn chưa được quyết định; tuy nhiên sẽ không thấp hơn mức giá mà công ty đã bán 103,5 triệu cổ phiếu (8% số lượng cổ phiếu lưu hành) cho NĐT chiến lược Nhật Bản là JX Holdings, khoảng 36,000đ, Gần đây cổ phiếu đã được nhiều NĐT chú ý trên thị trường OTC và giá đã tăng từ khoảng 30,000đ lên khoảng 50,000đ trong thời gian gần đây, Tại mức giá trên, vốn hóa thị trường của PLX là 62,000 tỷ đồng (2,756 tỷ USD), Theo đó giá tham chiếu phiên chào sàn có lẽ sẽ cao hơn nhiều mức giá 36,000đ.

PLX sẽ niêm yết toàn bộ 1,293,878,081 cổ phiếu nhưng tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành chỉ là 53,6 triệu cổ phiếu; tương đương 4,14% số lượng cổ phiếu lưu hành, Các cổ đông lớn của PLX gồm Bộ Công thương (75,87%); JX Nippon Oil & Energy Corporation (8%), Trong số 208,6 triệu cổ phiếu còn lại, thì 155 triệu là cổ phiếu quỹ; theo đó số lượng cổ phiếu tự do lưu hành chỉ là 53,6 triệu cổ phiếu, Chúng tôi cũng đã thấy tỷ lệ cổ phiếu lưu hành thấp như trên ở trường hợp của những cổ phiếu niêm yết trước đó như SAB & BHN với giá tăng mạnh sau khi niêm yết, Có thể giá cổ phiếu PLX cũng sẽ tăng mạnh sau khi nhiêm yết do tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành thấp.

Cho năm 2017, PLX đặt kế hoạch doanh thu là 163,2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 32,6%) và LNST là 4,1 nghìn tỷ đồng (giảm 12,2%).

Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2017 PLX sẽ đạt 169,9 nghìn tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 38%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4,19 nghìn tỷ đồng (giảm 10,1%).

Chúng tôi ước tính giá mục tiêu đối với cổ phiếu PLX là 56,300đ; tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 17 lần, Mức P/E này tương đương P/E của GAS, công ty độc quyền phân phối khí tự nhiên và là đơn vị bán buôn LPG lớn nhất tại thị trường Việt Nam

4. BVH

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BVH            60.3 -0.50% 30.4 3.1

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ KHẢ QUAN xuống KÉM KHẢ QUAN với giá mục tiêu 53.100VND/cổ phiếu, tỷ lệ giảm so với giá hiện nay tổng cộng là 12,2%. Nguyên nhân chúng tôi hạ khuyến nghị là các chỉ số mục tiêu giảm và phương pháp định giá có sự thay đổi.

Chúng tôi dự báo thu nhập từ phí bảo hiểm sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm ở mức 20%/năm giai đoạn 2016-2020 và tỷ lệ tổn thất giảm từ 35% năm 2016 xuống 26,5% năm 2020. Dự kiến chi phí dự phòng nghiệp vụ sẽ tăng chậm lại: năm 2016 tăng 35% và sang năm 2017 dự kiến sẽ chỉ tăng 32%.

BVH giao dịch tại mức P/B 2016 là 3,1 lần so với các công ty bảo hiểm khác là 1,9 lần. Với ROE 10,2% (COE là 14,5%), giả định tăng trưởng và ROE chuẩn hóa cao hơn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   30/3/17 15/11/16      
Khuyến nghị   Kém khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu   53.1        

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp và quay lại trạng thái bám sát dải BB để đi lên. Sau khi kiểm tra thành công vùng hỗ trợ tâm lý quanh 720 điểm đường giá đang đứng trước cơ hội hình thành nhịp tăng điểm với đích đến gần nằm tại quanh 730 điểm. Thanh khoản có sự cải thiện đôi chút so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở dưới mức khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Diễn biến này cho thấy dù lực cầu đã mạnh dạn đẩy mức giá mua lên cao hơn nhưng sự thận trọng vẫn còn đó khi mà đà tăng của đường giá chưa thực sự có sự đồng thuận của khối lượng giao dịch và sự lan tỏa giữa các lớp cổ phiếu. Sự hồi phục đã xuất hiện tại vùng hội tụ của các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như đường SMA20, đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 12/2016 và cận trên của kênh giá đi ngang vừa bị phá vỡ trước đó. Thêm vào đó, đường giá vẫn được hỗ trợ bởi nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên, dải BB đã bung nén, còn các chỉ báo kỹ thuật ở trạng thái tích cực. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số tăng điểm trong một vài phiên kế tiếp. Đường giá cần tiếp tục có diễn biến tích cực và vượt qua ngưỡng cản 725,5 điểm để có thể mở ra một nhịp tăng điểm mới trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng để ngỏ khả năng đường giá sẽ quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ 713-718 điểm một lần nữa. Và nếu kịch bản tiêu cực xảy ra, vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng thì nguy cơ điều chỉnh sâu và kéo dài của chỉ số vẫn cần được tính đến. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 713-718 điểm và 695-700 điểm. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 728-733 điểm và quanh 740 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số vẫn giữ trạng thái tích cực. Hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index hiện nằm tại 720-725 điểm, của VN30 nằm tại 685-690 điểm còn của HNX-Index tại 90,5-91 điểm. Với sự ngập ngừng của bên mua trong phiên hôm nay, lực bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong phiên ngày mai để tạo áp lực lên các chỉ số. Dự báo, thị trường có thể điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày mai để các chỉ số kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn.

VDSC

Hai chỉ số tiếp tục đóng cửa với sắc xanh, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm khiến đà tăng sẽ gặp khó khăn nếu điều này không được cải thiện, nhìn chung xu hướng tăng giá vẫn được duy trì, do vậy nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ và có thể cân nhắc mua thêm ở các nhịp điều chỉnh.

VN-Index: Nến xanh với biên độ tăng giá rộng hơn, khối lượng xấp xỉ mức bình quân cho thấy dòng tiền vẫn được duy trì tốt và tâm lý chung vẫn đang kỳ vọng cho một mức giá cao hơn. Hệ thống chỉ báo kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho xu hướng tăng giá khi MACD nằm trên đường tín hiệu, RSI dao động trên mức 70 thể hiện xung lực tăng giá tích cực. Ngưỡng hỗ trợ 720 điểm phát huy tác dụng để hỗ trợ cho xu hướng tăng giá, tuy nhiên để thị trường có thể tăng thuyết phục hơn cần có sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa về dòng tiền và điểm số cũng phải có sự cách biệt lớn.

HNX-Index: Nến xanh với biên độ tăng giá được cải thiện, tuy nhiên thanh khoản lại sụt gảm là tín hiệu không hỗ trợ để chỉ số tiến xa hơn. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu hạ nhiệt sau các đợt tăng nóng nhưng nhìn chung xu hướng tăng giá vẫn được duy trì. HNX-Index hiện đang tiếp cận lên vùng đỉnh cũ do vậy áp lực bán sẽ có thể gia tăng nên chỉ số sẽ cần thêm nhiều nhịp dừng chân để hập thụ tốt lượng cung bán ra trước khi có sự bứt phá lên mức cao mới.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
REE HSC 10/10/2016 27.6 20.5-21.5 26.0 19.5
FPT HSC 6/12/2016 47.1 42 52.0 40.0
MBB HSC 23/12/2016 15.6 13.2 16.0 12.5
KBC HSC 28/2/17 15.5 14.4 17.5 13.5
ACB HSC 6/3/2017 24.7 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s