Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB: HOSE)

Thêm một năm kết quả kinh doanh mạnh như dự báo

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.598 triệu cp; Vốn hóa: 133.837 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 46,78 tỷ đồng, Giá hiện tại: 37.200 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 20,8%.

Tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ thu nhập lãi thuần gia tăng và chi phí tín dụng giảm

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VCB tăng mạnh 24,8% YoY, đạt 8.517 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 7.500 tỷ đồng. Kết quả này thấp hơn 2,4% so với ước tính của chúng tôi là 8.723 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng cao hơn dự kiến (cao hơn 3,7% so với ước tính) do VCB đã trích lập đầy đủ dự phòng cho trái phiếu VAMC (2.632 tỷ đồng trong năm 2016 so với 502 tỷ đồng trong năm 2015). Tăng trưởng thu nhập lãi ròng của VCB (+19,9%) vẫn là động lực tăng trưởng chính cho lợi nhuận hoạt động của ngân hàng trong năm 2016 nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 18,8% YoY. Thu nhập ngoài lãi tăng 10,9% YoY chủ yếu nhờ lãi từ kinh doanh ngoại hối (+17,6% YoY). Ngân hàng tiếp tục thắt chặt chi phí hoạt động với hệ số CIR ở mức 40%, theo đúng mục tiêu đề ra ~40%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống còn 1,48% vào thời điểm cuối năm 2016, từ mức 1,84% của năm 2015. Ngân hàng đã xóa ~4.175 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,9% tổng dư nợ cho vay, so với 0,87% trong năm 2015. VCB vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn khá tốt với tổng CAR là 10,8% (2015: 11,0%) nhờ phát hành 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016.

2017 sẽ lại là năm tăng trưởng mạnh mẽ của VCB

Chúng tôi tin rằng năm 2017 sẽ lại là năm tăng trưởng mạnh mẽ của VCB. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 10.434 tỷ đồng (+22,5% YoY) trong năm 2017 và 12.362 tỷ đồng (+18.5% YoY) vào năm 2018, dựa trên giả định: i) tăng trưởng tín dụng đạt 18% năm 2017 và 17% năm 2018, (ii) hệ số NIM ở mức 2,7% vào năm 2017 và 2,8% vào năm 2018, và (iii) tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,8% và chi phí tín dụng đạt 1,3% trong hai năm tới.

Định giá và quan điểm đầu tư

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 42.200 đồng (tăng 3% từ mức 41.000 đồng) dựa trên PB 2017E là 2,9x (so với 2,6x trước đó) và nhắc lại khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu VCB. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội nâng vốn cấp 1 trong năm nay sau thành công phát hành 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016.

Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh

(Tỷ đồng) 2015 2016 2017F 2018F
Thu nhập lãi ròng 15.453 18.529 21.457 25.023
Thu nhập ngoài lãi 5.749 6.378 7.063 8.160
Tổng thu nhập từ HĐKD 21.202 24.907 28.520 33.183
Chi phí dự phòng (6.068) (6.410) (6.593) (7.547)
Lợi nhuận ròng 5.332 6.845 8.347 9.890
EPS (VND) 1.626 1.897 1.968 2.332
BVPS (VND) 16.888 13.662 14.629 15.761
ROAE 12,1% 14,5% 16,4% 18,1%
PB (x) 2,60 2,59 2,55 2,37

Nguồn: Công ty, & SSI dự báo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s