07/04/2017 PVT, CII, SMC

1. PVT

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVT            12.9 0.39% 8.7 1.0

Đưa ra đánh giá lần đầu là Mua vào. HSC ước tính giá trị hợp lý là 15.000đ; tương đương P/E dự phóng là 10,4 lần. Triển vọng tăng trưởng năm nay ở mức vừa phải còn triển vọng dài hạn khả quan. PVT là công ty trong nước duy nhất sở hữu đội tàu vận chuyển dầu thô và là đơn vị vận chuyển chính cho NM lọc dầu mới mà chúng tôi dự báo sẽ tăng khoảng 3 lần trong một vài năm tới. Đồng thời, nhu cầu vận chuyển từ các nhà máy nhiệt điện cũng sẽ tăng khi các nhà máy này bổ sung công suất mới và PVT cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển than. Do đó, công ty sẽ phải tăng đáng kể quy mô đội tàu để đáp ứng nhu cầu mới.

PVT trước đó đã công bố KQKD hợp nhất đã kiểm toán với doanh thu thuần 2016 đạt 6.734 tỷ đồng (tăng trưởng 16,9%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 415,6 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%).

PVT đặt kế hoạch doanh thu là 5.013 tỷ đồng (giảm 25,6%) và LNST là 328 tỷ đồng (giảm 21,1%) với giả định giá cho thuê tàu giảm 20-30%, thời gian tạm ngừng hoạt động là 52 ngày để bảo dưỡng định kỳ tại nhà máy lọc dầu Dung Quốc, trong khi đó một số tàu của PVI cũng cần được bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng PVT quá thận trọng đối với biến động của giá cho thuê tàu.

PVT không công bố KQKD Q1. Tuy nhiên, HSC dự báo lợi nhuận giữ ở mức Q1 năn ngoái do tăng trưởng của PVT chủ yếu là trong 6 tháng cuối năm.

Cho năm 2017 dự báo doanh thu của chúng tôi là 8.175 tỷ đồng (tăng trưởng 21,4%) và LNST là 531,2 tỷ đồng (tăng trưởng 9,9%).

Chúng tôi giả định doanh thu của mảng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu khí sẽ tăng trưởng 30% với phí thuê tàu không đổi và nhu cầu tăng từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Chúng tôi tin rằng áp lực đối với giá cho thuê tàu của PVT không còn nhờ giá dầu thô đã phục hồi từ mức đáy trong năm 2016. Chúng tôi hiện dự báo giá dầu thô sẽ dao động từ 50- 55USD/thùng. Chúng tôi lưu ý rằng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn mới sẽ đi vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm với công suất sản xuất là 10 triệu tấn và PVT ký hợp đồng vận chuyển khoảng 2,5 triệu tấn dầu thô (25% công suất của nhà máy Nghi Sơn và tương đương số cổ phần của PVN tại nhà máy lọc dầu này). Các đơn vị vận chuyển dầu thô khác cho Nghi Sơn là những doanh nghiệp có liên quan đến cổ đông của chính nhà máy này, bao gồm Idemitsu Kosan, Kuwait Petroleum International, và Mitsui Chemicals. Đối với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, dầu thô đầu vào sẽ được nhập khẩu từ Kuwait trong khi đó nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng nguồn khai thác trong nước. Khoảng cách vận chuyển xa hơn đồng nghĩa với thời gian cho thuê tàu dài hơn cho PVT. Chúng tôi cũng dự báo PVT sẽ ký hợp đồng vận chuyển khoảng 3 triệu tấn sản phẩm dầu cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (30% đầu ra của nhà máy này). Và trên thị trường vận chuyển các sản phẩm từ dầu, cạnh tranh là giữa các doanh nghiệp trong nước mà PVT dẫn đầu thị trường.

PVT đã được cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2020 với tăng trưởng trung bình doanh thu và lợi nhuận là 7%/ năm và mức chi trả cổ tức tiền mặt là 9% mệnh giá mỗi năm. Đây được xem là kế hoạch tối thiểu và công ty sẽ nỗ lực đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trung bình 10% trong giai đoạn này, đồng thời tỷ lệ cổ tức tiền mặt mỗi năm có thể là 11% mệnh giá. Chúng tôi cho rằng kế hoạch dài hạn của PVT là khá hợp lý và có thể đạt được với giả định công ty sẽ đầu tư khá lớn cho mở rộng.

PVT là doanh nghiệp trong nước duy nhất sở hữu đội tàu vận chuyển dầu thô và công ty sẽ hưởng lợi chính khi công suất lọc dầu mới đi vào hoạt động từ nay cho đến năm 2020. Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo PVT sẽ tăng trưởng doanh thu khoảng 15% và lợi nhuận khoảng 10% trong giai đoạn 2016-2020 nhờ nhu cầu từ công suất lọc dầu mới cũng như từ các nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính để đạt được mức tăng trưởng này, sẽ cần lượng vốn đầu tư lớn là khoảng 300-400 triệu USD trong giai đoạn này, tương đương gấp đôi giá trị tài sản hiện tại. Để đầu tư bổ sung ít nhất 1 tàu VLCC mới (tàu siêu lớn để vận chuyển dầu thô với công suất 2,5 triệu tấn). PVT hiện có 3 tàu chở dầu thô và đội tàu này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất hiện tại là 6,5 triệu tấn dầu thô.

PVT sẽ phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới, tăng vay nợ và cũng có thể là từ nguồn riêng của công ty. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch huy động vốn cho năm 2017. Tỷ lệ vốn/chủ sở hữu hiện là 1,1. HSC dự báo công ty sẽ thực hiện tăng vốn, có thể là trong năm sau và tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành thêm khoảng 30%.

Đánh giá lần đầu là MUA VÀO. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 15.000đ, theo đó PE dự phóng 2017 là 10,4 lần. Chúng tôi ưa thích PVT với vị thế dẫn đầu thị trường vận tải biển với 100% thị phần vận chuyển dầu thô, 90% thị phần vận chuyển khí, 30% thị trường vận chuyển các sản phẩm dầu khí. Dựa trên triển vọng mở rộng công suất lọc dầu, công ty dự báo nhu cầu đối với dịch vụ vận chuyển của PVT sẽ tăng mạnh trong một vài năm tới. Thử thách đặt ra là làm thế nào để đầu tư cho mở rộng và tăng trưởng mà không phát sinh rủi ro pha loãng quá lớn. Trong khi đó cổ phiếu có định giá hợp lý và tỷ lệ cổ tức/giá hấp dẫn ở mức giá hiện tại.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 14/3/17   4/4/17     2/3/17
Khuyến nghị Nắm giữ   Mua     Nắm giữ
Giá mục tiêu 12.6   15     13.3

2. CII

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CII            38.2 1.19% 11.3 2.6

CII ước KQKD Q1 tăng trưởng mạnh vói LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.100 tỷ đồng (tăng 4.180% so với cùng kỳ), hoàn thành 76,9% kế hoạch cả năm. Chúng tôi được biết lợi nhuận Q1 đạt cao hoàn toàn là nhờ lãi từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vài CII B&R sau khi công ty nâng sở hữu tại CII B&R từ 49% lên 54,31%. Như chúng tôi đề cập trong báo cáo trước đây, theo Thông tư 202, khi CII nâng tỷ lệ sở hữu tại CII B&R lên trên 50%, thì công ty sẽ phải đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá thị trường. Và với giá vốn khoản đầu tư thấp, chúng tôi cho rằng CII đã ghi nhận lợi nhuận tài chính là khoảng 1.173 tỷ đồng trong Q1/2017.

Chúng tôi cũng thấy rằng, CII cũng có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại CII E&C từ 49% lên hơn 51% trong năm 2017. Từ đó công ty có thể ghi nhận lợi nhuận từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư này (tương tự như trường hợp CII B&R). Lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư sẽ phụ thuộc vào thị giá của CII E&C vào thời điểm CII mua cổ phần. CII E&C dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong năm nay và dựa trên thị giá giả định là 22.000đ (đây là giá CII bán 19.480.000 cổ phiếu CII E&C cho 93 NĐT để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49%), chúng tôi ước tính CII sẽ ghi nhận lợi nhuận tài chính là 235 tỷ đồng trong năm 2017.

HĐQT của CII đã đặt kế hoạch LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.430 tỷ đồng (tăng trưởng 71%) và dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 21,5% mệnh giá trong năm 2017 (gồm 20% cổ tức năm 2017 và 1,5% cổ tức năm 2016). Trong năm 2016, CII đã trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 18,5% mệnh giá.

Gần đây, CII đã thông báo đã lựa chọn Hong Kong Land (HKL) làm đối tác triển khai một số lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Hong Kong Land dự kiến đầu tư tổng cộng 2.185 tỷ đồng vào liên doanh; tuy nhiên toàn bộ thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố vì hiện 2 bên vẫn đang đàm phán. CII dự kiến sẽ hoàn tất đàm phán trong vòng 90 ngày kể từ cuối tháng 3.

Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 39.800đ theo phương pháp định giá từng mảng kinh doanh, tương đương P/E dự phóng là 8,2 lần. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng là 7,9 lần, là mức khá hợp lý đối với một công ty cơ sở hạ tầng đầu ngành mặc dù lợi nhuận năm nay chủ yếu đến từ lãi đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư. Cho dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn rất tiềm năng với nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng quanh TPHCM lớn. Bên cạnh đó là lợi nhuận từ kế hoạch triển khai quỹ đất tại khu vực Thủ Thiêm. Cổ phiếu vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành cơ sở hạ tầng.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   3/4/17 4/4/17      
Khuyến nghị   PHTT Khả quan      
Giá mục tiêu   37.5 39.8      

3. SMC

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
SMC            25.3 -1.94% 2.1 1.1

Năm 2016, sản lượng tiêu thụ của SMC đạt 1.04 triệu tấn (+3.8%yoy), trong đó tổng sản lượng xuất khẩu là 143,635 tấn thép các loại (-5.3%yoy do nhu cầu trong nước tăng cao), chiếm 13.8% tổng sản lượng tiêu thụ toàn Công ty. Bên cạnh các thị trường Campuchia và Lào, SMC đã mở rộng sang Thái Lan và Úc. DTT 2016 đạt 9,441 tỷ đồng (-6.03%). Tuy nhiên nhờ diễn biến thuận lợi của ngành thép, biên LNG của SMC đạt tới 7.67%, tăng mạnh so với mức 1.44% của năm 2015. LNST 2016 đạt 368.47 tỷ đồng, EPS 2016 = 12,254 đồng/cp. ĐHCĐ thông qua chi trả cổ tức 2016 thêm 5%, tổng cộng cổ tức cho năm 2016 là 15% tiền mặt.

Do lo ngại về tình hình tăng trưởng của lĩnh vực BĐS, Xây dựng và biến động giá thép bất lợi trong 3 tháng đầu năm, SMC đặt kế hoạch tổng doanh thu 10,550 tỷ đồng (+11.7%yoy), LNST thận trọng ở mức 150 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2016. EPS 2017 = 5,073 đồng (giả định tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương đương 2016, khoảng 0.18% LNST cty mẹ). Cổ tức trong năm 2017 sẽ không thấp hơn 8%/năm. KQKD Q1 2017 tương đối khả quan nhờ đà tăng của ngành thép cuối năm 2016, LNST Q1 2017 ước đạt khoảng 105 tỷ đồng (LNST Q1/2016 là 59 tỷ đồng), sản lượng tiêu thụ đạt 257 nghìn tấn (+4%yoy).

Các dự án sản xuất được đẩy mạnh. (1) Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp nhận triển khai dây chuyền tẩy mạ thép lá, Dự kiến hai hệ thống tẩy và mạ sẽ được triển khai tại SMC Cơ Khí trong năm 2017 với giá trị đầu tư 130 tỷ đồng, (2) Đầu tư thêm 2 dây chuyền ống thép cho nhà máy SENDO trong năm 2016, nâng tổng cộng hệ thống lên thành 7 dây chuyền sản xuất, công suất thiết kế là 5,000 – 7,000 tấn/tháng. (3) Dây chuyền cán nguội khổ 750mm dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy SENDO và khách hàng khác. (4) Mở rộng nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm sau thép – CTCP Thép SMC Phú Mỹ, trong đó SMC sẽ nắm 90 – 95%, còn lại là CBNV 5 – 10%. Công ty sẽ đóng vai trò Tổng kho các loại thép cho hệ thống SMC, sản xuất các loại ống thép đen và mạ kẽm, tổng vốn đầu tư là 350 tỷ (vốn tự có 200 tỷ và vốn vay 150 tỷ), thời gian đầu tư xây dựng dự kiến trong năm 2017 – 2018, tổng diện tích là 5ha.

SMC cho rằng việc mở rộng sang lĩnh vực sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong việc kinh doanh sản phẩm thép, do khách hàng muốn mua trực tiếp từ nhà sản xuất hơn là từ doanh nghiệp thuần thương mại.

Phát hành riêng lẻ cho Hanwa. Tỷ lệ tối đa là 20% tổng vốn điều lệ. Giá phát hành khoảng 18,000 đồng và sẽ được thực hiện trong Q2/2017.

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa giảm điểm nhưng vẫn nằm trên đường xu hướng tăng được hình thành từ tháng 12/2016 đến nay. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó và nhỉnh hơn đôi chút so với mức bình quân 10 phiên gần nhất, còn độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường chung đang ngày một thận trọng trước rủi ro đảo chiều giảm điểm của chỉ số trong ngắn hạn. Chỉ số vẫn đang duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 720 điểm với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên trong bối cảnh đường giá vẫn đang bám sát dải BB đi lên. Điều này vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ cho diễn biến của chỉ số trong một vài phiên kế tiếp. Đường giá vẫn có khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 730 điểm tuy nhiên chúng tôi hiện đang khá quan ngại về rủi ro đảo chiều giảm điểm của chỉ số khi tiếp cận vùng cản này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng, chỉ số chính hiện đang có dấu hiệu bị chi phối bởi diễn biến tăng, giảm của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nên việc tham chiếu sang chỉ số VN30 sẽ có ý nghĩa hơn tương đối trong việc đoán định xu hướng thị trường giai đoạn này. Chỉ số VN30 đang có nguy cơ hình thành mẫu hình nến đảo chiều xu hướng “Evening Star” nếu tiếp tục suy giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 690 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn với đích đến gần là vùng hỗ trợ quanh 680 điểm. Nếu xu hướng của chỉ số VN30 xấu đi sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng thị trường chung. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm và 695-700 điểm. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 728-733 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index vẫn duy trì được tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn Tích cực với ngưỡng hỗ trợ nằm ngay tại vùng 722-723 điểm. Tuy nhiên, VN30 và HNX-Index đã chuyển biến xấu đi khi đóng cửa phía dưới đường trung bình động 10 ngày, lần lượt nằm tại 692 và 91 điểm. Theo đó, tín hiệu kỹ thuật đã chuyển từ Tích cực sang Trung tính với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng hơn đang nằm tại 680 và 90 điểm. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực điểu chỉnh trong những phiên tới, đặc biệt là trong tuần giao dịch tới – là mốc thời gian dự báo của Fibonacci Time Zone về thời điểm có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index

VDSC

VN-Index và HNX-Index đi ngang với các phiên tăng giảm xen kẽ, tuy nhiên VN30-Index đang có phần đuối sức. Các cổ phiếu vẫn đang có sự phân hóa nhờ các thông tin kết quả kinh doanh quý I cũng như kế hoạch 2017. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có thông tin tích cực nhưng hạn chế sử dụng margin quá cao.

VN-Index: Mặc dù VN-Index giảm nhẹ nhưng chỉ số VN30-Index giảm sâu khi hầu hết các bluechip đều bị bán mạnh. VN-Index vẫn đang giữ nhịp đi ngang với các phiên tăng giảm điểm xen kẽ. Rủi ro tạo đỉnh vẫn hiện hữu khi VN-Index đã có một uptrend khá dài mà chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể. Các chỉ báo kỹ thuật cũng hình thành xu hướng đi ngang. Hiện tượng phân kỳ âm vẫn đang tồn tại giữa VN-Index với các chỉ báo MACD và RSI. Cần những biến động dứt khoát hơn để VN-Index có thể xác định được xu hướng trung hạn.

HNX-Index: Tương tự VN-Index, HNX-Index cũng đang đi ngang với các phiên tăng giảm xen kẽ. Biên độ của nhịp đi ngang này là 90-92. Các chỉ báo kỹ thuật có phần tiêu cực khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, RSI giảm từ vùng quá mua. HNX-Index cũng đang nằm trong một uptrend kéo dài mà chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể. Ro vậy rủi ro điều chỉnh trung hạn vẫn hiện hữu và cần được đề phòng.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KBC HSC 28/2/17 14.9 14.4 17.5 13.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016 46.6 42 52.0 40.0
ACB HSC 6/3/2017 25.2 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s