Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM: HOSE)

Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2017

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49 triệu cp; Vốn hóa: 1.164 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 9,35 tỷ đồng, Giá hiện tại: 23.700 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 49%.

Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 1/2017

Trong khi doanh thu thuần có thể tăng nhẹ lên 33,4 triệu USD (so với quý 1/2015: 32,4 triệu USD), lợi nhuận ròng của TCM có thể tăng gấp đôi, lên mức 2 triệu USD (so với quý 1/2016: 1 triệu USD). TCM đã hoàn thành hơn 24% tổng kế hoạch doanh thu thuần cả năm và 26% tổng kế hoạch lợi nhuận ròng cho năm 2017.

Mặc dù doanh thu thuần tăng nhẹ, lợi nhuận ròng tăng gấp đôi nhờ tăng công suất tại nhà máy may Vĩnh Long; đây là cải thiện đáng kể so với quý 1/2016. Nhà máy may Vĩnh Long đi vào hoạt động vào tháng 9/2015 và công suất đạt điểm hòa vốn là 30 USD/công nhân/ngày vào cuối tháng 3/2017.

Cổ tức

Năm 2016, TCM sẽ trả 5% cổ tức cổ phiếu trong tháng 8/2017, tăng vốn điều lệ từ 492 tỷ đồng vào cuối năm 2016 lên 516,5 tỷ đồng vào cuối năm 2017.

Nới lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

TCM lên kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Việc nới lỏng tỷ lệ sở hữu chia làm 2 giai đoạn.Trong giai đoạn 1 năm 2017 (có thể và tháng 6 hoặc tháng 7), TCM sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 70%. E-land có thể tăng tỷ lệ sở hữu lên mức cổ phần nắm quyền kiểm soát công ty sau đợt nới lỏng tỷ lệ sở hữu. TCM có thể tiếp tục nới lỏng tỷ lệ sở hữu lên 100% trong giai đoạn 3, hiện công ty chưa quyết định thời gian thực hiện.

Định giá

Chúng tôi duy trì dự báo năm 2017 và 2018. Năm 2017, doanh thu thuần có thể cải thiện nhẹ so với năm trước ở mức 3.203 tỷ đồng (+4,3% YoY), và lợi nhuận ròng có thể đạt mức cao là 161 tỷ đồng (+40% YoY). Năm 2018, doanh thu có thể cải thiện nhẹ ở mức 3.314 tỷ đồng (+3,5% YoY) và lợi nhuận ròng có thể tăng lên 162 tỷ đồng (+0,4% YoY), duy trì đà tăng lợi nhuận từ năm 2017 sang năm 2018.

Theo tài liệu ĐHCĐ, TCM có thể giảm quỹ khen thưởng phúc lợi 10% trong năm 2016 và 15% trong năm 2017 (so với công bố trước là 20%). Do đó, EPS có thể đạt 2.770 đồng trong năm 2017 và 2.783 đồng năm 2018. Cổ phiếu đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 8,5x, thấp hơn nhiều so với trung bình toàn thị trường. Do đó chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 27.700 đồng/cp (tăng 17% so với giá hiện tại), tương đương PE mục tiêu 1 năm là 10x.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s