11/04/2017 ACB, PAC, VNM, DNP

1. ACB

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
ACB            24.8 -3.56% 18.2 1.6

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng trưởng LNTT 32,27% – đạt 2.205 tỷ đồng. Dựa trên giả định cho vay và huy động khách hàng đều tăng trưởng 16%, lần lượt đạt 189,54 nghìn tỷ đồng và 240,17 nghìn tỷ đồng. Do đó, tổng tài sản cũng tăng trưởng 16% đạt 327,36 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng cho vay khách hàng năm 2017 thấp hơn nhiều so với tăng trưởng thực tế đạt được trong năm 2016 là 21,91%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng theo kế hoạch của Ngân hàng sát với mục tiêu chung toàn ngành mà NHNN đặt ra cho năm 2017. Và tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh tăng sau đó đối với những ngân hàng có tình hình tài chính mạnh như ACB.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2017 và ước tính tổng chi phí dự phòng là khoảng 2.000 tỷ đồng (tăng 64,26%). Trong đó, 1.200 tỷ đồng là dự phòng đối với phần tài sản có vấn đề còn tồn đọng và tiếp đó 800 tỷ đồng là dự phòng chung và dự phòng cụ thể đối với những nợ xấu khác. Ước tính chi phí dự phòng của Ngân hàng sát với dự báo của HSC là 2.018 tỷ đồng.

LNTT hợp nhất Q1/2017 tăng 52,8% so với cùng kỳ – Theo đúng kế hoạch. Và theo đó hoàn thành 26,98% kế hoạch cả năm của Ngân hàng và bằng 25,57% dự báo cả năm của HSC. Chưa có thông tin về tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động so với đầu năm. Tuy nhiên, HSC ước tính mức tăng 5% so với đầu năm đối với tín dụng và huy động. Với thực tế trong hai tháng đầu năm cho vay khách hàng đã tăng 4% so với đầu năm và huy động khách hàng cũng tăng 3% so với đầu năm.

Không trả cổ tức tiền mặt. Thay vào đó Ngân hàng sẽ liên tiếp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% để tăng cường vốn – ACB cũng đã được NHNN và cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho lợi nhuận năm 2016 (tức là 1 cổ phiếu mới cho 10 cổ phiếu đang lưu hành). Theo đó, sẽ có 98,59 triệu cổ phiếu mới sẽ được phát hành. Ngân hàng cũng có kế hoạch duy trì chính sách cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2017. Có nghĩa là trong hai năm tiếp theo, ACB sẽ không trả cổ tức tiền mặt cho các cổ đông. Nhờ đó, vốn điều lệ sẽ tăng 20,15% lên 12.343 tỷ đồng. Hệ số CAR vào cuối năm 2016 là 13,2%.

Áp lực tăng vốn nhìn chung đã không còn nhờ NHNN gia hạn cho việc chính thức áp dụng hệ số CAR theo quy định Basel 2 đến ngày 1/1/2020. Do đó, với lộ trình dài hơn, những đồn đoán liên quan đến khả năng bán một số tài sản BĐS và cổ phiếu quỹ để tăng vốn chủ sở hữu đã bị phủ nhận từ phía lãnh đạo Ngân hàng.

Ngoài ra, ĐHCĐTN đã thông qua kế hoạch lập quỹ 130 tỷ đồng để mua cổ phiếu thưởng cho CBCNV trong năm 2017 – Cổ đông đã thông qua kế hoạch dùng 130 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2016 và năm 2017 để mua cổ phiếu và thưởng cho CBCNV. Giao dịch này sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017. Với thị giá hiện tại của cổ phiếu ACB là xấp xỉ 25.000đ; thì chúng tôi ước tính ACB có thể mua lại khoảng 5,2 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 0,527% số lượng cổ phiếu lưu hành).

Không có thêm thông tin liên quan đến việc thoái vốn của Ngân hàng Standard Chartered – Ngân hàng Standard Chartered hiện là cổ đông chiến lược của ACB, nắm 15,06% cổ phần và đã đề cập đến việc thoái vốn vài năm trước. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có diễn biến mới trong vấn đề này được thông báo. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy rằng có lẽ đang có một số động thái rõ ràng hơn liên quan tới vấn đề này.

Cho năm 2017, HSC giữ nguyên dự báo LNTT đạt 2.311 tỷ đồng (tăng trưởng 38,63%) – cao hơn khoảng 4,80% so với kế hoạch của ACB. Dự báo của chúng tôi tích cực như trên nhờ những giả định sau:

  1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 20% và đạt 196,08 nghìn tỷ đồng; vốn huy động khách hàng tăng 22% và đạt 252,60 nghìn tỷ đồng. Giống như năm ngoái, năm nay ACB nhiều khả năng sẽ xin NHNN cho phép nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Và với tình hình tài chính lành mạnh, thì ACB có thể sẽ được nới hạn mức. Sau 2 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng 4,3% so với đầu năm, cao hơn nhiều mức bình quân ngành là 1,76%.
  2. Theo đó hệ số LDR sẽ được cải thiện nhẹ từ 79% cuối năm 2016 xuống 78%.
  3. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM giảm 0,04% xuống 3,38%. Theo đó chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng 17,88% lên 8.124 tỷ đồng.
  4. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi đạt 1.590 tỷ đồng (tăng trưởng 137,1% so với năm 2016).
  5. Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động là 5.387 tỷ đồng (tăng 15,12% so với năm 2016).
  6. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo tổng chi phí dự phòng tăng mạnh lên 2.018 tỷ đồng (tăng 65,75% so với năm 2016) do Ngân hàng muốn trích lập hết dự phòng liên quan đến nhóm công ty G6 trong năm 2017; tức là sớm hơn kế hoạch ban đầu 12 tháng.
  7. Và dự báo tỷ lệ nợ xấu sau xử lý chỉ là 0,86%.
  8. Hệ số CAR dự báo là 12% vào cuối năm 2017 so với mức 13,2% tại thời điểm cuối năm 2016

Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.848đ; BVPS đạt 14,781; P/B dự phóng hiện đang là 1,66 lần. Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT đạt 3.468 tỷ đồng (tăng trưởng 50,07%) – Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau: (1) Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 18% và đạt 231 nghìn tỷ đồng; vốn huy động khách hàng tăng 20% và đạt 303 nghìn tỷ đồng. (2) Theo đó hệ số LDR sẽ được cải thiện nhẹ từ 78% cuối năm 2017 xuống 76%. (3) Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM giữ nguyên ở 3,38%. Theo đó chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng 19,71% lên 9.725 tỷ đồng. (4) Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi đạt 1.746 tỷ đồng (tăng trưởng 9,76%). (5) Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động là 6.457 tỷ đồng (tăng 19,88%). (6) Tuy nhiên, chúng tôi dự báo tổng chi phí dự phòng giảm còn 1.546 tỷ đồng (giảm 23,36%) do Ngân hàng đã trích lập hết cho các tài sản có vấn đề từ trước để lại trong năm 2017. (7) Và dự báo tỷ lệ nợ xấu sau xử lý chỉ là 1,1%. (8) Hệ số CAR dự báo là 10,9% vào cuối năm 2018.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 2.409đ; BVPS đạt 15.706đ; P/B dự phóng hiện đang là 1,55 lần. Lặp lại đánh giá Mua vào. Mức giá mục tiêu của chúng tôi đối với cổ phiếu ACB là 27.200đ, tương đương P/B dự phóng là 1,8 lần. Cổ phiếu đã tăng 38,64% so với đầu năm nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh 2 năm liên tiếp và do kỳ vọng của thị trường đối với ngành về triển vọng tăng lãi suất cũng như câu chuyện M&A ở một số ngân hàng. ACB hiện đang tập trung xây dựng lại thế mạnh ở mảng cho vay khách hàng cá nhân và DNNVV. Tình hình tài chính lành mạnh và các hệ số an toàn đảm bảo cho thấp Ngân hàng tăng trưởng nhanh hơn mức bình quân trong khi đó chi phí dự phòng cũng sẽ trở về mức thông thường từ năm tới. Từ đó thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng hơn nữa. Room cho NĐTNN đã đầy mặc dù NĐTNN vẫn có thể mua các lô thỏa thuận với giá cao hơn thị giá.

2. PAC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PAC            37.0 -5.76% 13.7 2.9

KQKD Q1 có vẻ tốt nhờ doanh thu tăng 29,6% trong khi đó lợi nhuận cũng tăng khoảng 15,8% so với cùng kỳ – Công ty cho biết, ước tính doanh thu Q1 là 770 tỷ đồng (tăng 19,6% so với cùng kỳ) và LNTT là khoảng 35 tỷ đồng (tăng 15,8% so với cùng kỳ). Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt chủ yếu nhờ lượng tồn kho chi phí thấp mà công ty đã mua vào cuối năm ngoái và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của công ty trong hai tháng đầu của Q1. • Trong Q1 năm nay, công ty cũng đã cắt giảm tỷ lệ chiết khấu cho các đại lý và tăng giá bán đăng ký thêm 3% đối với một số dòng sản phẩm do chi phí nguyên liệu tăng. Những điều chỉnh này giúp công ty bù đắp phần lớn những tác động từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. • Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 20-22% và chủ yếu từ ắc quy trong khi đó lượng tiêu thụ pin tăng không đáng kể.

Tác động tiêu cực của chi phí nguyên liệu thô tăng sẽ phản ánh rõ ràng hơn đến tỷ suất lợi nhuận từ Q2 trở đi – Trong những tháng tới, tác động từ chi phí nguyên liệu thô tăng sẽ phản ánh toàn bộ đối với công ty. PAC có thể chuyển một phần chi phí gia tăng sang tỷ lệ chiết khấu bán hàng thấp hơn. Tuy nhiên, khả năng định giá bán của công ty còn hạn chế. Giá chì hiện là 2.700-2.800USD/tấn, tăng 50% so với đầu năm trong khi vào năm ngoái giá chì chỉ là 1.700-1.800USD/tấn. • Giá kẽm cũng tăng khoảng 15% so với đầu năm từ 2.000USD/tấn trong năm ngoái lên 2.200-2.300USD/tấn hiện tại.  Lưu ý rằng chì chiếm khoảng 75-80% chi phí sản xuất ắc quy trong khi đó kẽm chiếm hơn 30% chi phí sản xuất pin. Trong khi đó mức điều chỉnh tăng giá bán bình quân và giảm tỷ lệ chiết khấu bán hàng chỉ là 6%. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp từ Q2 trở đi sẽ giảm.

HSC dự báo LNTT năm 2017 tăng trưởng 6,2% – Cho cả năm 2017, HSC hiện dự báo doanh thu thuần là 2.608 tỷ đồng (tăng trưởng 13,9%) và LNTT là 167,3 tỷ đồng (tăng trưởng 4,3%). Các giả định của chúng tôi như sau; Chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 2.608 tỷ đồng (tăng trưởng 13,9%) với giả định doanh thu từ ắc quy tăng trưởng 15% và sản lượng tiêu thụ sản phẩm này tăng trưởng 9% trong khi đó giá bán bình quân tăng 6% bao gồm tỷ lệ chiết khấu bán hàng giảm 3% và giá bán niêm yết tăng 3%. Đối với các sản phẩm pin, chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ sẽ tăng nhẹ 1% trong khi đó giá bán bình quân tăng 3%, theo đó doanh thu tăng trưởng 4%. Chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp là 383,3 tỷ đồng (giảm 1,6%) do chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị tăng. Chúng tôi dự báo chi phí nguyên liệu đầu vào bình quân (giá chì và kẽm) sẽ tăng trung bình 12,5% và theo đó chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sẽ tăng 6,6%. Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống 14,9% từ mức 17,2% trong năm ngoái. Chúng tôi dự báo thu nhập tài chính thuần sẽ tăng 3,1 tỷ đồng (tăng trưởng 13,4%). Giả định chi phí bán hàng và quản lý là 255,6 tỷ đồng (tăng 7,2%) để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu thụ. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/ doanh thu giảm xuống 9,8% từ mức 10,4% trong năm 2016. Giả định lợi nhuận khác tăng mạnh 32 tỷ đồng từ chỉ 1,8 tỷ đồng trong năm ngoái. Nhờ ghi nhận 30 tỷ đồng đền bù di dời nhà máy, bao gồm 25 tỷ đồng cho di dời nhà máy Gia Phú và 5 tỷ đồng ứng trước trong tổng cộng 30 tỷ đồng đền bù cho di dời nhà máy Hậu Giang. Cuối cùng, HSC dự báo LNTT năm 2017 là 167,3 tỷ đồng (tăng trưởng 4,3%) và LNST là 130,5 tỷ đồng, (tăng trưởng 7,6%). Nếu không bao gồm 30 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên, LNTT và LNST từ hoạt động kinh doanh chủ chốt lần lượt là 137,3 tỷ đồng (giảm 14,4% so với năm 2016) và 107,1 tỷ đồng (giảm 11,7% so với năm 2016). EPS dự phóng 2017 là 2.562đ, theo đó P/E dự phóng là 14,6 lần. Trong khi đó EPS mảng kinh doanh chủ chốt dự phóng năm 2017 là 2.074đ, theo đó P/E là 17,8 lần.

Công ty đề xuất trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ khoảng 20% – Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% mệnh giá, tương đương 2.000đ/cp. Công ty đã tạm ứng 700đ vào tháng 8/2016 và 500đ vào tháng 3/2017; còn lại 800đ sẽ được trả sau ĐHCĐTN, sẽ được tổ chức vào ngày 27/4/2017.

Kế hoạch di dời nhà máy sẽ đem lại một khoản lãi không thường xuyên trong năm 2017 và 2018 – PAC có 2 nhà máy tại Quận 6 TP HCM, một nhà máy tại 445-449 Gia Phú, Quận 6 với diện tích 7.800m2 và một nhà máy tại 752 Hậu Giang, Quận 6 với diện tích 16.200m2. Công ty đã chuyển quyền thuê đất cho đối tác và sẽ ghi nhận một khoản lãi không thường xuyên trong tương lai dưới hình thức chi phí bồi thường di dời nhà máy. Công ty ước tính khoản lãi không thường xuyên là 55 tỷ đồng gồm 25 tỷ đồng từ lô đất tại Gia Phú và 30 tỷ đồng từ lô đất tại Hậu Giang. Công ty cho biết có thể ghi nhận tổng cộng 30 tỷ đồng từ lô đất Gia Phú (toàn bộ 25 tỷ đồng) và Hậu Giang (5 tỷ đồng trong số 30 tỷ đồng). Còn lại 25 tỷ đồng từ lô đất tại Hậu Giang sẽ được ghi nhận vào năm 2018.

Đến cuối năm nay công ty sẽ nâng công suất để duy trì tăng trưởng – Hiện nhà máy của PAC đang hoạt động hết công suất cho cả pin và ắc quy. Trong năm nay, công ty sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất pin từ nhà máy Hậu Giang về nhà máy Tân Tạo. Công ty dự kiến nâng tổng công suất pin thêm 5,5% lên 250 triệu đơn vị từ 237 triệu đơn vị. • Về ắc quy, công ty dự kiến nâng công suất thêm 26,7% trong năm nay. Hiện tổng công suất ắc quy là 1,5 triệu Kwh tại 3 nhà máy, mỗi nhà máy có công suất khoảng 500.000 Kwh. Công ty sẽ chuyển toàn bộ máy móc sản xuất ắc quy tại Tân Tạo về nhà máy tại Đồng Nai và Nhơn Trạch; và nâng tổng công suất ắc quy lên 1,9 triệu Kwh vào cuối năm nay.

Theo đó sau khi di dời và mở rộng các nhà máy, nhà máy Tân Tạo sẽ tập trung sản xuất pin. Trong khi đó nhà máy Đồng Nai và Nhơn Trạch sẽ tập trung sản xuất ắc quy. Tổng vốn đầu tư cho các nhà máy ước tính khoảng 141 tỷ đồng; trong đó 121 tỷ đồng được dùng để mua máy móc mới và 20 tỷ đồng dùng để xây nhà máy. Và nguồn vốn gồm 40% vốn tự có và 60% vốn vay. Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Giá cổ phiếu PAC đã tăng 14,2% so với đầu năm và hiện P/E dự phóng là 14,6 lần (P/E dự phóng từ hoạt động kinh doanh chính là 17,8 lần). Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PAC là 38.000đ; tương đương P/E dự phóng là 15 lần. Giá cổ phiếu đã phản ánh hết giá trị xét về mặt phân tích căn bản, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận sẽ bị thu hẹp trong năm nay. Tuy nhiên trong trung hạn, cổ phiếu PAC vẫn có động lực tăng giá gồm câu chuyện M&A và việc ghi nhận lợi nhuận không thường xuyên.

3. VNM

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VNM          142.6 -0.97% 22.1 9.3

Trong tài liệu ĐHCĐ, CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đặt mục tiêu doanh thu 80 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu 11% giai đoạn 2016-2021, phù hợp với dự báo CAGR doanh thu 12% của chúng tôi trong cùng giai đoạn này. Cụ thể, VNM kế hoạch tăng trưởng ít nhất 10%/năm cho doanh thu trong nước, trong khi doanh thu từ thị trường nước ngoài dự kiến tăng trưởng nhanh hơn, khi VNM dự phóng doanh thu từ các thị trường này sẽ đóng góp 25% tổng doanh thu trong năm 2021 so với 19% năm 2016. Cho thị trường trong nước, ngoài việc đẩy mạnh chiếm lĩnh các phân khúc kinh doanh chính như sữa nước, sữa bột và sữa chua, VNM nhấn mạnh mục tiêu xây dựng năng lực nhằm chiếm lĩnh mảng ngành hàng lạnh, cụ thể là kem và sữa chua. Ở thị trường nước ngoài, VNM sẽ đầu tư vào phát triển các thị trường ASEAN thông qua M&A hoặc hợp tác trong khi tìm kiếm các cơ hội tại Mỹ, Úc và New Zealand nhằm củng cố năng lực sản xuất và nguồn cung nguyên liêu đầu vào.

Liên quan đến chi phí XDCB, VNM có kế hoạch chi 17 nghìn tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, chủ yếu cho các trang trại bò và mở rộng công suất. Đầu tiên, VNM nhắm tới kế hoạch sở hữu 44.400 con bò vào cuối năm 2021 so với mức 17.500 hiện tại, qua đó gia tăng nguồn tự cung cấp lên 38% tổng nguồn sữa nguyên liệu trong nước trong năm 2021 so với 30% hiện tại (phần còn lại đến từ nông dân trong nước). Thứ hai, VNM dự kiến tăng 70% công suất sản xuất trong năm 2021 so với 2016.

VNM tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 6 lên 9 thành viên, dường như để hỗ trợ việc thành lập Tiểu ban kiểm soát, sẽ trực thuộc HĐQT và chỉ bao gồm các thành viên của HĐQT, với phần lớn là các thành viên độc lập và không điều hành. Tiểu ban Kiểm toán mới sẽ thay thế Ban Kiểm soát hiện tại. Theo đề xuất thay đổi điều lệ công ty của VNM, trong số các nghĩa vụ của Tiểu ban Kiểm toán bao gồm cả hoạt động kiểm toán nội bộ. Chúng tôi cho rằng đây là một bước đi cải cách của VNM nhằm cải thiện quản trị doanh nghiệp khi theo truyền thống, Ban Kiểm soát thường có tác động hạn chế đến HĐQT cũng như quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm tính hiệu quả của Ban này. Những diễn biến tích cực này cũng cố quan điểm tích cực của chúng tôi đối với VNM trong dài hạn. Chúng tôi hiện đang có giá mục tiêu 150.000 đồng/CP cho VNM (tổng mức sinh lời 9% bao gồm lợi suất cổ tức 4%).

4. DNP

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DNP            28.5 6.92% 6.6 1.9

CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) là một trong những cổ phiếu được chúng tôi khuyến nghị Mua trong báo cáo chiến lược năm 2017 với giá mục tiêu là 29.600. Tại buổi ĐHĐCĐ cuối tuần trước, ban lãnh đạo Công ty đã chia sẻ một vài thông tin khá cụ thể về chuyển biến ở từng mảng kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của DNP.

Khác với các năm trước đó, doanh thu của DNP trong năm 2016 có thêm sự đóng góp từ nhựa công nghiệp do DNP đã mua cổ phần chi phối (72,64%) tại CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP). TPP là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm PET, két nhựa, vỏ bình ác quy, chai, can thùng, vỏ cho các thương hiệu lớn như VFG, P&G, Pinaco, Á Mỹ Gia, Nestle, Lavie, Sabeco, Cocacola. Mục đích của DNP là hợp tác với TPP sản xuất các loại ống và phụ tùng cho lĩnh vực nhựa dân dụng và tham gia sâu hơn vào ngành nhựa.

Với chiến lược tương tự như giai đoạn tái cấu trúc Nhựa Đồng Nai trước đây, TPP nhanh chóng cắt bỏ các mảng kinh doanh không lõi, kém hiệu quả; giải thể chi nhánh ở Hà Nội và chuyển nhượng các khoản đầu tư ngoài ngành. Đồng thời, nhà xưởng của TPP cũng được sắp xếp bài bản, đầu tư bổ sung một số máy móc công nghệ cao và thuê chuyên gia Nhật Bản quản lý. Nhờ đó, dù doanh thu có sự sụt giảm mạnh (42,6%), LNST của TPP vẫn tăng trưởng 13,2% so với năm 2015.

Hiệu quả tái cấu trúc TPP kỳ vọng sẽ thể hiện rõ nét hơn trong năm 2017 khi mà Công ty đã có thêm một số đối tác lớn mới như Vinamilk và Xmen. Với sản phẩm mới ống nhựa dân dụng, DNP đặt mục tiêu 172,64 tỷ đồng cho doanh thu năm nay. Chúng tôi cho rằng doanh thu của TPP có thể đạt 760 tỷ đồng (+52%) và LNST có thể tăng trưởng 109% hay đóng góp khoảng 29,2 tỷ đồng cho cổ đông của DNP.

Dù doanh thu còn khá khiêm tốn, mảng nước sạch được định hướng là ưu tiên phát triển số 1 trong chiến lược dài hạn của DNP. Trong năm 2016, DNP đã mua lại phần vốn góp của CII tại nhà máy nước Đồng Tâm (Tiền Giang) và hợp nhất KQKD từ tháng 9/2016. Được biết, nhà máy nước Đồng Tâm có công suất thiết kế lên đến 90.000 m3/ngày đêm nhưng hiện chỉ khai thác 27,8% công suất và tạo khoản lỗ gần 10 tỷ đồng cho DNP dù mới hợp nhất 4 tháng. Tuy nhiên, sau khi thay thế một số đoạn ống không đảm bảo và đàm phán với công ty cấp nước của tỉnh Tiền Giang, nhà máy nước này đã hoạt động ở điểm hòa vốn trong quý 1/2017 và có thể bắt đầu có lãi nhẹ từ quý 2/2017.

Bên cạnh đó, DNP sẽ bắt đầu triển khai các dự án nhà máy nước Long An và Bắc Giang với tổng công suất thiết kế là 120.000 m3/ngày đêm. Vốn đầu tư của hai nhà máy này ước tính là 1.000 tỷ đồng, trong đó sử dụng nợ vay là 70%. Với tỷ lệ sở hữu trên 50% ở mỗi dự án, DNP cần phải chi khoảng 150 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Đây cũng là một lý do quan trọng cho việc DNP sẽ phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu trong năm nay. Ngoài ra, DNP cũng sẽ tách riêng mảng nước thành đơn vị DNP-water và huy động thêm vốn từ bên ngoài cho các dự án nước sạch từ tháng 4/2017. Với định hướng này, chúng tôi kỳ vọng rủi ro pha loãng với cổ phiếu DNP sẽ giảm dần từ năm sau.

Ở mảng ống nhựa hạ tầng, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng mới để có thể tăng trưởng thêm 10% về doanh thu cho năm 2017. Riêng mảng kinh doanh bao bì, DNP chủ trương không đầu tư thêm máy móc cho lĩnh vực này mà thay vào đó là phát triển thêm các thị trường mới là Nhật Bản, Mỹ, Úc và thị trường nội địa, qua đó hỗ trợ tăng tỷ lệ khai thác lên 90%. Như đã đề cập trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2017, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của DNP lần lượt đạt 1.960 và 130 tỷ đồng, tương ứng tăng 35,1% và 43,6%. Với giá đóng cửa ngày 10/4/2017, cổ phiếu DNP đang được giao dịch ở mức P/E forward là 6,4 lần.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tăng điểm nhẹ, qua đó tiến gần hơn đến vùng kháng cự mạnh 730- 735 điểm. Thanh khoản có sự sụt giảm đáng kể so với phiên trước đó và duy trì ở mức thấp hơn tương đối so với khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Độ rộng tăng điểm không tạo được sự lan tỏa cần thiệt khi số mã tăng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với các mã giảm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng và có phần lo ngại về khả năng quay đầu giảm điểm của chỉ số tại vùng cản mạnh. Về góc độ phân lớp cổ phiếu, các nhóm cổ phiếu đang có sự phân hóa khá rõ nét theo thông tin hỗ trợ của từng doanh nghiệp cụ thể. Các thông tin hỗ trợ tích cực được thị trường kỳ vọng đã và đang được phản ánh đáng kể vào diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Đường giá vẫn đang bám sát dải BB đi lên với sự nâng đỡ của nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên. Đường giá nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự mạnh 735-740 điểm. Tuy nhiên, việc cây nến “spinning top” xuất hiện sau cây nến trắng dài liền trước đó đang cho thấy sự lưỡng lự của chỉ số trong việc xác định hướng đi kế tiếp. Do đó, sự hình thành của cây nến kế tiếp sẽ đóng vai trò khá quan trọng đối với khả năng duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn của chỉ số. Như đã đề cập trong các bản tin trước, chúng tôi hiện đang khá quan ngại về rủi ro đảo chiều giảm điểm của thị trường bởi các chỉ số thị trường đều đang đồng loạt tiếp cận các vùng kháng cự mạnh trong trung hạn. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại quanh 730 và 735-740 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm và 695-700 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái Tích cực, tuy vậy việc tăng điểm của VN-Index và HNX-Index dựa trên sự do dự của cả bên mua và bên bán mà thiếu đi sự hỗ trợ của KLGD, do đó, chưa có sự vững chắc. Do đó, sự giảm điểm để củng cố và kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn sẽ có thể xảy ra. Dự báo, VN-Index và HNX-Index có thể giảm trong phiên giao dịch ngày mai để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 724-726 điểm (MA5, MA10) và 90 điểm (MA20). Trụ vững trên các ngưỡng này có thể gợi mở khả năng tiếp tục tăng điểm của các chỉ số sau đó. Các nhà đầu tư có thể theo dõi tín hiệu kỹ thuật của Top 15 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến HNX-Index và UpCom Index; cũng như của một số các cổ phiếu đầu cơ do VCSC lựa chọn.

VDSC

Các chỉ số tăng nhẹ với thanh khoản nhìn chung sụt giảm khá mạnh. Thị trường tiếp tục có sự phân hóa khi dòng tiền tập trung nhiều vào một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có xu hướng tăng tốt để kỳ vọng những mức giá cao hơn.

VN-Index: VN-Index tiếp tục tăng, đóng cửa tại 729,87 (tăng 1,92 điểm tương đương 0,26%) . Thanh khoản giảm mạnh với chỉ 144 triệu cổ phiếu (- 24%). VN-Index tiếp tục duy trì phía trên đường kháng cự tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố không chắc chắn như biên độ tăng hẹp và thanh khoản thấp. Xu hướng tăng ngắn, trung vài dài hạn nhìn chung vẫn được duy trì. Tuy nhiên nhà dầu tư cũng cần lưu ý hiện tượng phân kỳ âm giữa VNIndex và RSI, MACD vẫn đang tiềm ẩn. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có sự tích cực khi chuyển từ đi ngang sang tăng nhẹ.

HNX-Index: HNX-Index tăng nhẹ 0,29 điểm (tương đương 0,32%), đóng cửa tại 90,43. Thanh khoản tăng mạnh lên mức 66 triệu cổ phiếu, phần lớn nhờ cổ phiếu SHB. Trong khi VN-Index có xu hướng vượt đỉnh thì HNX-Index vẫn trong phạm vi đi ngang 90-92 điểm. Đường trung bình 26 ngày vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ khá tốt, tuy vậy các tín hiệu tăng mạnh thì chưa xuất hiện. Các chỉ báo kỹ thuật biến động tiêu cực, đường RSI đi xuống mức thấp hơn hình thành xu hướng điều chỉnh, trong khi MACD cắt xuống đường tín hiệu cho dấu hiệu bán.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KBC HSC 28/2/17            15.0 14.4 17.5 13.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016            47.0 42 52.0 40.0
ACB HSC 6/3/2017            24.8 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s