18/04/2017 VNM, GAS, HPG, HSG, VFG, BCE, NVL, KDH, MSR

1. VNM

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VNM          141.7 -1.39% 22.0 9.3

HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 15,2% – HSC dự báo doanh thu thuần đạt 52.941 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 10.773 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm:

Ngành sữa tăng trưởng 11,4%. 2. Thị phần của VNM tăng từ 47,2% trong năm ngoái lên 48,4% trong năm nay. 3. Sản lượng tiêu thụ và giá bán lần lượt tăng 10,1% và 3%. 4. Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 7%. 5. Doanh thu của các công ty con ở nước ngoài tăng trưởng 22,8%. 6. Giá bột sữa nguyên liệu bình quân là 2.700 USD/tấn, tăng 35% so với năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 47,7% năm 2016 xuống 45,2% năm 2017. Trước đó chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức thấp hơn là 43,4% với giả định bột sữa nguyên liệu là 3.000 USD/tấn. Giá sữa tươi từ các nông trại trong nước cung cấp không đổi là khoảng 13.000đ/ lít. 7. Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu giảm từ 26,6% xuống 22,1% giúp bù đắp tác động của sự giảm xuống của tỷ suất lợi nhuận gộp. Chi phí bán hàng bao gồm cả khuyến mại bằng tiền và khuyến mại bằng hàng.

Theo đó, EPS năm 2017 dự báo đạt 6.680đ, tăng 15,2%; P/E dự phóng năm 2017 là 21,3 lần và EV/EBITDA là 13,4 lần.

Quan điểm đầu tư. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 155.000đ với P/E dự phóng là 23,2 lần. Khối ngoại duy trì mua ròng cổ phiếu trong những tuần gần đây sau khi bán ra số lượng cổ phiếu này trong cổ phiếu 6 tháng cuối năm ngoái. Triển vọng tăng trưởng tương lai ổn định và thậm chí nếu tỷ suất lợi nhuận gộp giảm, công ty vẫn có thể giảm chi phí bán hàng và quản lý nếu cần thiết để bảo vệ tỷ suất LNST. Không những vậy giá nguyên liệu đã giảm trở lại trong những tháng gần đây. Chúng tôi thấy thị trường sữa vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ: yếu tố dân số, quá trình đô thị hóa đang diễn ra và thu nhập tăng lên. Và việc nâng công suất cho thấy VNM muốn tận dụng được tiềm năng tăng trưởng này. Việc bà Mai Kiều Liên tiếp tục giữ vị trí TGĐ trong nhiệm kỳ mới cũng sẽ được NĐT đón nhận một cách tích cực.

2. GAS

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
GAS            53.9 -4.93% 14.7 2.6

Kế hoạch đề ra cho năm 2017 thấp – GAS (Nắm giữ) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 thấp với LNST giảm 27,4%. Công ty đặt mục tiêu sản lượng khí tự nhiên tiêu thụ đạt 9,274 tỷ m3 (giảm 10%); sản lượng khí ngưng tụ đạt 56.000 tấn (giảm 20,6%) và LPG là 1,05 triệu tấn (giảm 22,3%). Giả định giá dầu Brent bình quân là 50USD/bbl.

KQKD Q1 khả quan – GAS ước doanh thu Q1 đạt 16 nghìn tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 41,5% so với cùng kỳ) nhờ tiêu thụ được 2,5 tỷ m3 khí tự nhiên (giảm 3,8%). Kết quả Q1 hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch LNST của công ty. Lợi nhuận Q1 cao hơn một chút so với ước tính của HSC (HSC ước tính LNST Q1 tăng 40% so với cùng kỳ với giá dầu tăng 68% còn giá dầu MFO trên thị trường Singapore tăng 65%).

Chúng tôi dự báo LNST năm 2017 giảm 9,6% – Cho năm 2017 chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63,45 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 7,1%), LNST đạt 6.540 tỷ đồng (giảm 9,6%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.370 tỷ đồng (giảm 9,6%). Dự báo LNST của chúng tôi cao hơn 24,6% so với kế hoạch của công ty vì chúng tôi giả định sản lượng khí tự nhiên và LPG tiêu thụ cao hơn kế hoạch của công ty dựa trên giả định giá dầu cao hơn.

 1. Chúng tôi dự báo giá dầu MFO bình quân là 330USD/tấn; tăng 46,7%. Dự báo này dựa trên giả định là giá dầu trong năm 2017 là 54USD/bbl.
 2. Chúng tôi dự báo giá trên bao tiêu bình quân là 4,15USD/MMBTU; tăng 6,4%. Trong năm 2016, GAS đã sử dụng cơ chế giá sàn để bán sản lượng trên bao tiêu với giá bằng giá đầu vào bình quân vì giá bán cho sản lượng trên bao tiêu tính dựa trên giá dầu MFO sẽ thấp hơn giá đầu vào khi giá dầu MFO dưới 290USD/bbl. Cho năm 2017, theo mô hình của chúng tôi, giá bán cho sản lượng trên bao tiêu bình quân dựa trên giá dầu MFO với giả định giá dầu MFO là 330USD/tấn sẽ là 4,15USD/MMBTU; cao hơn giá khí đầu vào bình quân là 3,49USD/MMBTU; theo đó GAS sẽ sử dụng cơ chế giá này mà không sử dụng cơ chế giá sàn.
 3. Chúng tôi dự báo sản lượng khí tự nhiên là 10 tỷ m3; giảm 2,9% nhưng cao hơn 7,8% so với kế hoạch của GAS cho năm 2017.
 4. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng khí tự nhiên năm 2017 đạt 37,4 ng – hìn tỷ đồng, tăng khoảng 3,5%. Lợi nhuận gộp đạt 5.938 tỷ đồng (giảm 16,1%).
 5. Về mảng LPG, chúng tôi giả định GAS sẽ tiêu thụ tổng cộng 1,3 triệu tấn LPG (tăng 0%) và cao hơn 24,1% so với kế hoạch của công ty, gồm 285.000 tấn LPG tự sản xuất và và 1,02 triệu tấn kinh doanh thương mại. Theo đó doanh thu đạt 20,99 nghìn tỷ đồng (tăng 16,4%). Lợi nhuận gộp đạt 2.808 tỷ đồng (tăng 58,5%). Chúng tôi tin tưởng rằng giá dầu ổn định hơn trong năm 2017 sẽ khiến việc dự báo giá LPG dễ dàng hơn và giúp GAS cải thiện được tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doah thương mại đối với LPG.
 6. Chúng tôi dự báo sản lượng khí ngưng tụ là 60.000 tấn; giảm 15% và cao hơn 7,1% so với kế hoạch của công ty. Doanh thu đạt 403 tỷ đồng (tăng trưởng 4%). Lợi nhuận gộp đạt 6 tỷ đồng (năm 2016 lỗ 10,8 tỷ đồng). Chúng tôi tin tưởng giá dầu ổn định hơn trong năm 2017 sẽ giúp GAS nâng cao tỷ suất lợi nhuận của GAS ở mảng khí ngưng tụ.
 7. Chúng tôi giả định tổng doanh thu từ vận chuyển khí sẽ giữ nguyên ở 4.317 tỷ đồng nhờ sản lượng khí tự nhiên tăng 2% và phí vận chuyển tăng khoảng 2%. Lợi nhuận gộp đạt 2.677 tỷ đồng (giảm 3,4%). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 64% năm 2016 xuống 62% năm 2017 do chi phí khấu hao đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 (hoàn thành vào năm 2016) sẽ bắt đầu được hạch toán trong năm 2017.
 8. Chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ đạt 5,2%; bằng với năm 2016.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS năm 2017 đạt 3.170đ; P/E dự phóng là 17,3 lần; là mức hợp lý theo quan điểm của chúng tôi.

Kế hoạch trả cổ tức tiềm mặt với tỷ lệ 40% mệnh giá cho năm 2016 và 30% mệnh giá cho năm 2017 – Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua đề xuất trả cổ tức năm 2016 bằng tiề mặt với tỷ lệ 40% mệnh giá, tương đương tỷ lệ trả cổ tức là 110% cho 2016. Công ty đã tạm ứng 2.300đ cổ tức đợt 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 và phần còn lại 1.700đ sẽ được chi trả trong Q2/2017. Về chính sách cổ tức năm 2017, cổ đông cũng đã thông qua trả cổ tức bằng tiền mặt, là 3.000đ/cp, tương đương tỷ lệ trả cổ tức là 94% và tỷ lệ cổ tức/ giá là 5,6%.

Theo kế hoạch đầu tư được công bố, các dự án quan trọng trong danh mục sẽ bị trì hoãn – GAS đã trình Đại hội kế hoạch đầu tư vốn, là 3.782 tỷ đồng cho năm 2017, thấp hơn 21,8% so với mức chi thực tế trong năm 2016. Chúng tôi nhận thấy phần giải ngân vốn quan trọng nhất cho năm 2017 là 1.548 tỷ đồng cho Nhà máy chế biến khí Cà Mau, nhà máy này đã được khởi công xây dựng trong năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm sau. Trong khi đó, kế hoạch giải ngân vốn cho tất cả các dự án chủ chốt khác bao gồm hệ thống Lot B – Ô Môn và Nam Côn Sơn 2 đều ở mức nhỏ, lần lượt là 12 tỷ đồng và 202 tỷ đồng.

GAS cần xây dựng đường ống mới trước năm 2020 – Về mảng khí tự nhiên, nhu cầu từ khách hàng công nghiệp vẫn tăng với tốc độ ổn định. Nguồn cùng không phải là vấn đề lớn nhờ trữ lượng khí mới phát hiện tại lựu vực Nam Côn Sơn và Lot B – Ô Môn. Tuy nhiên, hệ thống ống dẫn khí của GAS hiện tại đã đang hoạt động với 90% công suất.

Và theo mô hình dự báo lợi nhuận của chúng tôi, đến năm 2020 hệ thống dẫn khi hiện tại của GAS sẽ hoạt động với 100% công suất với giả định tốc độ tăng trưởng trung bình của sản lượng chỉ là 2,0%/năm trong những năm tới. Vào tháng 6/2016, GAS đã hoàn thiện giai đoạn đầu của dự án Nam Côn Sơn 2, với 151 km đường ống dưới biển thu thấp khí tự nhiên từ mỏ Đại Hùng và do đó tăng sản lượng khí cùa GAS thêm khoảng 3,6%. Tuy nhiên, công suất vận chuyển khí tự nhiên từ các mỏ ngoài khởi về các trạm khí trên bờ của hệ thống đường ống chính (đường ống Bạch Hổ – Dinh Cố) không tăng nhiều, và hiện tại gần như đã đang hoạt động với công suất tối đa. Trong khi đó, lượng khí mới từ các mỏ như Sư Tử Trắng – Thiên Ứng và các mỏ khác sẽ đi vào hoạt động từ nay đến năm 2020 sẽ gia tăng và vượt quá công suất vận chuyển của hệ thống đường ống dẫn khí từ ngoài khơi vào bờ hiện tại.

Chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ phương án dễ dàng nào khác cho GAS – để tăng công suất trước khi giai đoạn mới được hoàn thành. Do vậy để sản lượng khí vận chuyển tăng mạnh yêu cầu cần xây dựng các hệ thống đường ống mới, cụ thể là; • Hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2 – trong giai đoạn lập kế hoạch. HSC dự kiến quá trình xây dựng sẽ bắt đầu trong năm 2018. • Hệ thống đường ống Lot B – Ô Môn – đang tiến hành nghiên cứu khả thi. Kế hoạch cũ là dự kiến khởi công trong năm 2015. Chưa có thời gian cụ thể.

Dự án Hệ thống đường ống Lot B – Ô Môn vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch và chúng tôi dự báo không có nhiều tiến triển ở kế hoạch này. Chủ yếu do sự phức tạp trong đàm phán thỏa thuận giá với các doanh nghiệp hoạt động mỏ. Giai đoạn 1 của dự án hệ thống Nam Côn Sơn 2 đã hoàn thành trong năm 2016;

Dẫn khí từ một số mỏ mới tại bể Nam Côn Sơn về đường ống Cửu Long (hiện đang hoạt động với dưới công suất do lượng khí đồng hành tại lưu vực Cửu Long giảm). Dự án Nam Côn Sơn Giai đoạn 2 hiện đang tiến hành chọn nhà thầu. Mặc dù vậy chúng tôi dự báo không có nhiều tiến triển mới đối với dự án này trong năm 2017. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo công ty sẽ khởi công dự án trong năm sau do việc hoàn thiện giai đoạn hai của dự án Nam Côn Sơn 2 là giải pháp duy nhất để khắc phục hạn chế về công suất cho GAS. Giai đoạn 2 bao gồm;; • Khoảng 175 km đường ống dẫn từ ngoài khơi vào bờ • 30 km đường ống ngoài trên biển và một nhà máy chế biến khí.

Và vốn đầu tư là khoảng 900 triệu USD. Do đó, chúng tôi tin rằng GAS sẽ đẩy mạnh quá trình xây dựng giai đoạn 2 của dự án này để hệ thống đường ống từ biển vào bờ mới sẽ hoàn thiện trong năm 2019 và toàn bộ hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2 sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2019, chỉ trước khi toàn bộ sản lượng khí tự nhiên vượt quá công suất của hệ thống dẫn khí hiện tại. Giai đoạn 2 của dự án này sẽ tăng tổng công suất thêm 60%.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GAS là 60.000đ/cp, theo đó PE dự phóng là 19,0 lần. Định giá cổ phiếu không còn rẻ. GAS đang trong giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi từ mô hình hưởng chênh lệch giá bán và giá đầu vào cộng với phí vận chuyển đối với sản phẩm khí tự nhiên sang mô hình chỉ hưởng phí vận chuyển. Quá trình này dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn tất. Khi đó, tăng trưởng trong dài hạn của GAS sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng sản lượng. Và việc gia tăng sản lượng khí lại gặp khó khăn do tiến độ đàm phán và thỏa thuận giá với các mỏ khí mới còn chậm và điều này cũng ảnh hưởng đến việc khởi công xây dựng các hệ thống đường ống mới với chi phí lớn. Tuy nhiên, giải phát tốt nhất, là dự án Nam Côn Sơn 2 nhiều khả năng chưa thể khởi công xây dựng cho đến năm sau là sớm nhất. Theo đó, với những hạn chế về công suất của mảng kinh doanh chính, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về triển vọng dài hạn của GAS.

3. HPG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HPG            30.9 -4.39% 5.8 1.3

Công ty sẽ tiến hành phát hành thêm vào tháng 5 – Công ty dự kiến phát hành thêm 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu có quyền mua 2 cổ phiếu mới) vào tháng 5 sau khi cổ phiếu phát hành trả cổ tức được phân phối về tài khoản của cổ đông. • Tỷ lệ pha loãng là 20% và vốn điều lệ sẽ tăng từ 12.643 tỷ đồng hiện nay lên 15.143 tỷ đồng. • Giá phát hành sẽ từ 16.000-20.000đ. HSC cho rằng giá phát hành sẽ thiên về ngưỡng 20.000đ • Tiền thu được từ phát hành vào khoảng 4.000-5.000 tỷ đồng.

HPG sẽ dùng vốn từ phát hành để đầu tư vào dự án thép Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự án có tổng vốn đầu tư là 40 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu vốn dùng để đầu tư dự án là 50% vốn tự có và 50% vốn vay.

Cho năm 2017, HSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần đạt 40.584 tỷ đồng (tăng trưởng 21,9%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 7.225 tỷ đồng (tăng trưởng 9,4%) – Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng trưởng 12,5% đạt 2,03 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ ống thép tăng trưởng 25% đạt 600.000 tấn. Chúng tôi cũng ước tính sản lượng tiêu thụ phôi thép là khoảng 200.000 tấn/năm, giảm nhẹ 9,9% do công ty tập trung vào thép xây dựng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. • Giá bán bình quân thép xây dựng ước tính là 10,85 triệu đồng/tấn (tăng 12%). • Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu của mảng thép là 35.311 tỷ đồng (tăng trưởng 23,2%). • Chúng tôi dự báo doanh thu của mảng thức ăn chăn nuôi sẽ đạt 1.699 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) trong khi đó dự báo tăng trưởng doanh thu của các mảng kinh doanh nhỏ khác là khoảng 5-10%. • Lợi nhuận gộp dự báo đạt 9.861 tỷ đồng (tăng trưởng 12,7%) với tỷ suất lợi nhuận gộp là 24,3% so với mức 26,3% trong năm 2016. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần tăng lên 264 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng trong khi chi phí quản lý và bán hàng là 1.261,6 tỷ đồng (tăng 41%) do chúng tôi dự báo tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu thuần sẽ là khoảng 3,11%. • Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng pha loãng năm 2017 (không tính cổ phiếu mới phát hành) là 5.426đ; P/E dự phóng 2017 là 5,7 lần.

Quan điểm đầu tư. Lặp lại đánh giá MUA VÀO – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 37.979đ; tương đương P/E dự phóng là 7,0 lần. Giá cổ phiếu HPG đã tăng khoảng 7,4% so với đầu năm. Q1 là quý có tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận tăng trưởng ở mức cao trong năm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các quý tiếp theo sẽ không còn được như vậy do giá đầu vào biến động và do cùng kỳ lợi nhuận đã tăng trưởng mạnh. Ngoài ra cổ phiếu sẽ chịu tác động pha loãng từ phát hành thêm. Tuy nhiên HPG có tiềm năng dài hạn của một doanh nghiệp đầu ngành. Kế hoạch mở rộng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai vì hiện công ty đã chạy hết công suất hoạt động với cả thép xây dựng và ống thép. Thị trường tôn mạ vẫn còn tiềm năng cao trong khi mảng thức ăn chăn nuôi đang bắt đầu đem lại lợi nhuận. Trong khi tỷ suất lợi nhuận chung giảm thì việc mở rộng vào mảng thức ăn chăn nuôi để cải thiện tỷ suất lợi nhuận theo chúng tôi là bước đi hợp lý. Việc hạch toán dự án Mandarin Garden 2 chủ yếu vào năm 2018 sẽ là động lực cho giá cổ phiếu trong năm sau. Hiện định giá vẫn rẻ với P/E dự phóng năm 2017 là 5,7 lần.

4. HSG

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HSG            49.3 -3.84% 5.3 2.1

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng dự án thép Cà Ná của HSG trong quá trình chờ đợi thông tin về đánh giá tác động môi trường và nghiên cứu khả thi chung của dự án – Theo thông tin truyền thông hôm qua, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná, với tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD do HSG (Khả quan) triển khai trong khi chờ đợi thông tin đánh giá về rủi ro môi trường và triển vọng của ngành thép bao gồm tiềm năng xuất khẩu.

Kết luận nhanh – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính mức giá mục tiêu của cổ phiếu là 58.723đ, tương đương P/E dự phóng là 6,8 lần. Thị trường đã không phản ứng mạnh trước thông tin này vì trước đó nhiều người đã lo ngại về quy mô lớn của dự án và vay nợ có thể tăng mạnh dù chỉ mới thực hiện Giai đoạn 1. Dĩ nhiên, nếu những nghiên cứu bổ sung này đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng, dự án có thể tiếp tục được triển khai. Do đó, thời gian tạm dừng có thể là khoảng 12 tháng. Trong khi đó, HSG hiện sẽ tập trung vào các mục tiêu khác như tăng công suất sản xuất ống nhựa.            

Chính phủ yêu cầu tiến hành đánh giá sâu hơn để làm rõ những vấn đề sau; (1) Nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới để xem xét tính khả thi của dự án. Cũng như thời gian thực hiện dự án; (2) Đánh giá tác động môi trường toàn diện dựa trên phân tích công nghệ, thiết bị của dự án (3) Xác định tổng mức vốn đầu tư tổng thể, trong đó có tính đến cả cảng biển nước sâu, đường sắt, đường bộ theo định hướng phát triển tổng thể cả nước. (4) Xác định đầu vào cần thiết cho dự án.

Thủ tướng cũng cho biết dự án Cà Ná có thể tiếp tục được triển khai nếu các nghiên cứu bổ sung chứng minh được tính khả thi và an toàn của dự án. Theo thông tin này, quá trình triển khai Giai đoạn 1 của dự án sẽ tạm ngừng – Vào tháng 8 năm ngoái, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT của HSG thông báo HSG sẽ đầu tư xây dựng dự án Cà Ná với tổng vốn đầu tư lên tới 10,6 tỷ USD và dự kiến sản xuất 16 triệu tấn thép mỗi năm bao gồm HRC, thép dài, thép hình,.. Dự án dự kiến ban đầu sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn từ 2017-2031. Tại ĐHCĐTN diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, cổ đông đã thông qua việc khởi công xây dựng giai đoạn 1 của dự án. Vốn đầu tư ước tính cho giai đoạn này là 11.150 tỷ đồng, và dự kiến xây dựng trong từ năm 2017 đến năm 2018 và đi vào hoạt động trước tháng 7/2018. Với công suất sản xuất là 1,5 triệu tấn thép xây dựng mỗi năm. Công ty dự kiến sẽ đầu tư bằng 80% vốn vay và 20% vốn tự có. Ngoài ra, dự án còn cần 2.700 tỷ đồng vốn lưu động để hoạt động và công ty dự kiến sử dụng 90% là vốn vay.

5. VFG

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VFG            78.3 -0.26% 9.5 1.8

CTCP Khử trùng Việt Nam (HSX: VFG) là doanh nghiệp nội địa có thị phần lớn thứ hai trong ngành nông dược Việt Nam, sau tập đoàn Lộc Trời. Hoạt động kinh doanh của VFG gồm bốn mảng chính: kinh doanh các sản phẩm nông dược, dịch vụ khử trùng và kiểm soát dịch hại, giống và BĐS.  Syngenta, Kumia, Sumimoto, Nipon, Soda là những thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật quen thuộc được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua VFG.

Nhà máy pha chế thuốc BVTV ở Long An dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 05/2017.  Hiện tại VFG có một nhà máy tại KCN Lê Minh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh với công suất thiết kế 3.000 tấn/năm. Khoảng 40% sản phẩm của VFG được thực hiện tại nhà máy này mỗi năm. Sau khi nhà máy mới tại Long An đi vào hoạt động, VFG dự kiến sẽ thanh lý một số máy móc hoạt động kém hiệu quả tại nhà máy cũ, tiến tới chuyển nhượng nhà máy này trong tương lai. Hiện tại không có nhiều quỹ đất dành cho việc xây dựng các cơ sở sản xuất hóa chất độc hại nên chúng tôi cho rằng việc chuyển nhượng của VFG sẽ không gặp nhiều khó khăn.

Về triển vọng đóng góp của nhà máy mới trong năm 2017, chúng tôi cho rằng sẽ không có nhiều bất ngờ. Nhà máy Long An sẽ chỉ đóng vai trò “thay thế” cho nhà máy cũ khi cơ cấu sản phẩm không có nhiều thay đổi và máy móc trang thiết bị cần thời gian để đưa vào hoạt động ổn định.

Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2016 được điều chỉnh tăng lên 25%. Con số ban đầu được trình lên ĐHĐCĐ là 20%. Tuy nhiên, nhiều cổ đông cho rằng lợi nhuận chưa phân phối của công ty quá lớn (~300 tỷ đồng) nên đã đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức tiền mặt, và thậm chí tăng tỷ lệ cổ phiếu thưởng từ 30% lên 50%. Cuối cùng, chỉ có đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức tiền mặt được Đại hội thông qua. Ngoài ra, tỷ lệ cổ tức kế hoạch cho năm 2017 vẫn giữ nguyên 20%.

Kế hoạch năm 2017 thận trọng: Về triển vọng doanh thu, VFG chỉ đặt kế hoạch năm 2017 tăng 3% với lý do chính là thời tiết diễn biến bất lợi hơn và lượng hàng tồn kho của các công ty trong ngành từ năm 2015 có thể bị “xả” ra thị trường. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ chính sách của Nhà nước như: chính sách không cho phép đăng ký mới thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa và danh mục chất cấm được ban hành từ tháng 04/2016 (ảnh hưởng chủ yếu đến các loại thuốc bảo vệ rau màu của VFG) cũng khiến mảng nông dược của VFG khó có thể tạo đột phá trong năm 2017. Ngoài ra, chi phí khấu hao tăng thêm từ nhà máy mới Long An (~10 tỷ/năm) và chi phí hoa hồng có thể duy trì ở mức cao (nhằm giành thị phần từ các đối thủ nhỏ hơn) cũng sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của VFG.

Theo quan điểm của chúng tôi, kế hoạch năm 2017 của VFG phản ánh cái nhìn hơi thận trọng của Công ty, khi mà tình hình thời tiết đang có dấu hiệu tích cực hơn so với năm 2016. Theo dự báo của RongViet Research, doanh thu và lợi nhuận của VFG năm nay sẽ tăng lần lượt 10% và 16% do thị phần mảng nông dược được gia tăng và hoạt động khử trùng được duy trì ổn định. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này với mức giá hợp lý là 90.700 đồng/cp.

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HSG            49.3 -3.84% 5.3 2.1

Thủ tướng mới đây đã yêu cầu tạm dừng Tổ hợp thép Cà Ná, dự án thép công suất hàng triệu tấn của Tập đoàn Hoa Sen (HSG-HSX) bởi những lý do liên quan đến quy hoạch ngành, môi trường và cơ sở hạ tầng. Chính phủ yêu cầu nghiên cứu nhu cầu thép nội địa và quốc tế để xác định quy mô, công suất và thời điểm thích hợp để thực hiện dự án. Vấn đề môi trường đã trở nên nhạy cảm kể từ sự kiện Formosa xả thải ra biển, vì vậy dự án cần phải hoãn lại để đánh giá sâu hơn về tác động lên môi trường. Cuối cùng, một tổ hợp sản xuất lớn sẽ cần kết hợp với việc xây mới cảng nước sâu, đường sắt và nhiều tuyến đường bộ và cần số vốn không nhỏ từ ngân sách công, vì vậy phải được cân nhắc kỹ hơn.

Trong báo cáo Cập nhật KQKD HSG gần đây nhất (vui lòng bấm vào đây để xem báo cáo), chúng tôi đánh giá sơ bộ dự án Cà Ná khá tích cực về triển vọng sản xuất và tiêu thụ, tuy nhiên chúng tôi cho rằng quy mô của dự án sẽ gây rủi ro tài chính cho Hoa Sen. Trong một nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu xây dựng ở cả hai khối nhà nước và tư nhân là những động lực quan trọng đẩy tăng trưởng tiêu thụ thép. Các biện pháp tự vệ thương mại đã hình thành lớp bảo vệ tương đối toàn diện cho các doanh nghiệp thép nội địa, đặc biệt là các nhà máy thép có quy trình sản xuất khép kín, hiện đại. Tuy nhiên, để thực hiện dự án quy mô lớn như Cà Ná, HSG dự định tài trợ vốn chủ yếu dùng nợ vay dài hạn và cho biết sẽ vay hơn 10.000 tỷ đồng cho riêng phân kỳ 1 của dự án (trong tổng số 4 phân kỳ). Chúng tôi cho rằng khoản nợ này sẽ gây áp lực trả lãi vay rất lớn lên HSG, trong khi doanh nghiệp vốn dã sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính (tỷ lệ tổng nợ/tổng tài sản khoảng 67% tại ngày 31/12/2016).

Như vậy, RongViet Research cho rằng việc hoãn dự án là tin tốt cho các hoạt động kinh doanh lõi của HSG như tôn mạ và ống nhựa. Các dây chuyền mới của HSG sẽ tăng công suất thép lên 28% trong NĐTC 2016-2017, cũng như thuế chống bán phá giá chính thức áp lên tôn mạ kẽm, mạ lạnh nhập khẩu sẽ góp phần tăng sản lượng tiêu thụ cho doanh nghiệp. HSG tiếp tục giữ vững ngôi đầu về thị phần tôn mạ nội địa, cũng như tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trong ngành ống nhựa. Một số nhà sản xuất ống nhựa lớn cho rằng sự tham gia của HSG vào thị trường này, cũng như các chiến dịch marketing và chính sách thương mại sẽ biến HSG trở thành một người chơi lớn trong thời gian ngắn. Cũng cần nhắc đến trong các hoạt động tiêu thụ của HSG, mạng lưới bán lẻ dày đặc ở thị trường nội địa đóng góp một phần lớn vào vị thế trong các ngành sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp này. Tóm lại, HSG từ lúc này có thể dồn toàn lực vào các ngành thế mạnh và sự tăng trưởng của các ngành này đủ để mang lại cải thiện về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Hoa Sen.

Hoãn sử dụng một lượng vốn lớn là một dấu hiệu cho thấy HSG có thể trả cổ tức tiền mặt nhiều hơn. HSG dự kiến trả cổ tức trong NĐTC 2016-2017 tối đa là 1.000 đồng/CP, thấp hơn so với niên độ trước (2.500đ/CP) do cần huy động vốn cho dự án Cà Ná. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại khi dự án đã hoãn thực hiện, HSG có thể sẽ nâng mức trả cổ tức tiền mặt, bởi nhu cầu vốn cho các hoạt động cốt lõi ít hơn so với dự án trên. Chuyên viên ngành ước tính, đối với số lượng CP lưu hành hiện tại, HSG có thể duy trì mức cổ tức tiền mặt khoảng 2.000đ/CP và vẫn giữ lại hơn 70% lợi nhuận kiếm được trong một vài năm tới.

6. BCE

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BCE             6.5 0.31% 12.5 0.5

Là đơn vị thành viên của Becamex IDC chuyên kinh doanh hạ tầng KCN, BCE được giao phụ trách mảng xây dựng công nghiệp (nhà xưởng, hạ tầng KCN) và dân dụng. Trong lần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của BCE cuối tuần qua, chúng tôi có một số đánh giá về triển vọng kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh từ năm 2009-2013 hưởng lợi từ việc Cty mẹ triển khai mạnh mẽ dự án TP mới Bình Dương (1000ha), kết quả lợi nhuận của BCE các năm vừa qua chỉ bằng ½ giai đoạn trước và trầm lắng chung với tình hình BĐS nhà ở tại Bình Dương (Đồ thị 1). Từ năm 2014 đến nay, Công ty quay lại với nguồn thu chủ yếu là xây dựng nhà xưởng và thi công các dự án thành phần của Becamex IDC (như NOXH, hạ tầng các KCN) có biên lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, nhờ quản lý dòng tiền tốt, nợ vay ít và nguồn việc ổn định từ nhu cầu đầu tư FDI vào Bình Dương liên tục tăng, BCE vẫn duy trì khá tốt tỉ lệ chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm thấp nhất là 700 đồng/cp (Đồ thị 2).

Trong năm 2016, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 68% và LNST kiểm toán đạt 15,4 tỷ đồng (giảm 39%YoY). Sự sụt giảm về lợi nhuận trên là do Công ty thực hiện điều chỉnh theo bút toán yêu cầu của Kiểm toán Nhà Nước về thay đổi thời điểm ghi nhận lợi nhuận thi công công trình cho Công ty mẹ. Theo đó, BCE đã ghi nhận tăng thêm 13,2 tỷ đồng LNST cho năm 2015 và giảm khoản tương ứng đối với LNST năm 2016 . Nếu loại trừ tác động này, LNST 2016 đạt được phải là 28,6 tỷ đồng (~tăng 13,5% so với năm 2015). Với mức lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2016 là 28,7 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện tăng tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2016 từ 700 đồng lên 800 đồng/cp (lợi tức 12,5%).

Đối với KHKD năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu đạt 510 tỷ đồng doanh thu, 26 tỷ đồng LNST và mức chi trả cổ tức là 700 đồng/cp. Trong đó, Công ty sẽ ghi nhận khoảng 185 tỷ đồng doanh thu xây dựng các dự án dở dang từ năm 2016 (NOXH Viet Sin, Dự án thành phần Nhà máy Phú Đỉnh và mở rộng xưởng Yokohama). Đối với các dự án mới, BCE dự kiến ghi nhận ~70% trong tổng giá trị xây dựng 350 tỷ đồng từ các công trình Nhà máy Phú Đỉnh Giai đoạn 2 và gần 54 nghìn m2 kho tại KCN Bàu Bàng và Mỹ Phước. Phần còn lại sẽ đến từ các dự án hạ tầng nhỏ thi công cho Công ty mẹ. Đáng chú ý, BCE nhiều khả năng sẽ hoàn nhập khoản dự phòng ~25 tỷ đồng chi phí bảo hành công trình đã bàn giao năm 2016. Nếu vậy, kết quả LNST của BCE năm 2017 có thể tăng trưởng đột biến lên mức 46 tỷ đồng, mở ra cơ hội tăng chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Theo chúng tôi, KQKD của BCE nếu chỉ dựa vào mảng xây dựng nhà xưởng sẽ có khó có sự bứt phá do cạnh tranh ngày càng tăng. Ở mảng xây dựng công nghiệp, Công ty có lợi thế tiếp cận các khách hàng đầu tư vào các KCN phát triển bởi Công ty mẹ trên địa bàn tỉnh (VSIP 1,2,3; KCN Mỹ Phước, Bàu Bàng). Bên cạnh đó, Công ty còn có nguồn công việc ổn định từ xây dựng hạ tầng các KCN có vốn đầu tư của Cty mẹ (mới đây là KCN VSIP 3 có tổng VĐT 6400 tỷ đồng) và các dự án BĐS nhà ở (đặc biệt là thi công NOXH cho Becamex IDC). Trong mục tiêu ổn định nơi ở cho đối tượng công nhân, tỉnh Bình Dương đã xây dựng tổng cộng 496 nghìn m2 NOXH trong đề án xây dựng 1,96 triệu m2 sàn NOXH (TMĐT gần 12 nghìn tỷ đồng).

Do đó, chúng tôi tự tin vào nguồn công việc ổn định của BCE trong thời gian tới đủ đảm bảo tỉ lệ cổ tức từ 700 đồng/cp trở lên. Sự tăng trưởng của Công ty sẽ đến từ sự gia tăng dòng vốn FDI vào Bình Dương và sự phục hồi của thị trường BĐS thương mại-nhà ở tại Bình dương (do Becamex IDC là chủ đầu tư lớn vào quỹ đất tại đây). Từ các phân tích trên, cổ phiếu BCE phù hợp với NĐT ưa thích cổ tức và có khả năng nắm giữ lâu.

7. NVL

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NVL            70.0 -1.41% 21.5 4.6

 

Doanh số bán hàng từ năm 2014-2016 đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận 2017. Năm 2016, doanh số bán hàng và tổng giá trị hợp đồng ký mới của NVL đạt 21.100 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2015. Chúng tôi ước tính, đến cuối năm 2016, có 29.200 tỷ đồng doanh thu công ty chưa ghi nhận, củng cố dự báo EPS tăng 42,6% so với năm 2015. Tăng trưởng lợi nhuận sẽ được dẫn dắt chủ yếu nhờ bàn giao các dự án Lakeview City (từ Quý 1/2017), Garden Gate (từ Quý 3/2017), Golden Mansion và Tresor (từ Quý 4/2017) hiện tại đều đang có tiến độ xây dựng tốt cho bàn giao đúng thời hạn.

Mở bán nhiều dự án với sản phẩm đa dạng hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng BĐS nhà ở. NVL dự kiến sẽ tiếp tục mở bán nhiều dự án trong năm 2017, trong đó có Water Bay (Quận 2, 4.600 căn hộ cao cấp với giá bán trung bình 2.300-2.500USD/m2) và chuỗi dự án Harbor City (Quận 8, 3.200 nhà phố và biệt thự, với giá bán trung bình 200.000USD/căn). Chúng tôi cho rằng Water Bay có lợi thế nhờ khu vực Thủ Thiêm có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trong khi nhu cầu nhà phố hiện đang ở mức cao sẽ là điều kiện hỗ trợ tích cực cho tiến độ bán hàng dự án Harbor City. Chúng tôi dự báo tổng giá trị bán hàng năm 2017 sẽ tăng 11% lên 24.000 tỷ đồng, cao hơn so với dự báo trước đây.

NVL tiếp tục mở rộng quỹ đất bằng việc thâu tóm một số dự án tại TP. HCM. Từ đầu năm đến nay, NVL đã mua thêm 7 dự án, diện tích tổng cộng 89ha, bên cạnh 11 quỹ đất sạch có từ trước (Tổng diện tích 283ha). Có 4 dự án tại TP. HCM nhiều khả năng sẽ được phát triển trong 3 năm tới. Giá trị các dự án bổ sung trên một phần dẫn đến giá mục tiêu của chúng tôi tăng 22%.

Khả năng pha loãng có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu. Trong Quý 4/2016, NVL đã vay thêm 30 triệu USD nợ chuyển đổi từ GW Supernova Pte, một định chế của Singapore. Công ty cho biết khoản nợ này có thể được chuyển đổi thành tối đa 15,7 triệu cổ phiếu, bắt đầu từ Quý 3/2017. Nếu tính cả nợ và các giao dịch cổ phiếu ưu đãi với Credit Suisse, tổng cộng sẽ có 52,6 triệu cổ phiếu được chuyển đổi trong năm 2017, tương đương 9% ượng cổ phiếu lưu hành. Theo mức giá chuyển đổi mà chúng tôi ước tính là 1,8USD/cổ phiếu (thấp hơn 60% so với giá hiện nay), điều này phần nào khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu NVL trong năm 2017.

Chúng tôi điều chỉnh tăng 22% giá mục tiêu chủ yếu vì:

 1. Triển vọng bán hàng khả quan hơn đối với các dự án được mở bán trong năm 2017 và mới mua lại: Trong đó, có 2 dự án nổi bật được mở bán trong năm 2017 dẫn dắt tăng trưởng doanh số bán hàng là (1) Water Bay (Quận 2, gồm 4.600 căn hộ cao cấp), và Harbor City (Quận 8, gồm 3.200 căn nhà phố vừa túi tiền). Chúng tôi điều chỉnh tăng tiến độ bán hàng và giá bán trung bình/m2 phù hợp với các đợt mở bán trong Quý 2 và Quý 3 tới đây. Trong số 7 dự án mới mua lại, có 4 dự án đáng chú ý tại TP. HCM, trong đó có (1) Dự án K và Dự án N (diện tích 2ha tại trung tâm TP. HCM; (2) Dự án M (diện tích 4ha tại khu Đông); (3) dự án O (diện tích 26ha tại khu Tây). Ban lãnh đạo cho biết các dự án trên có thể sẽ được thi công trong 3 năm tới, nên chúng tôi phản ánh vào mô hình định giá.
 2. Tăng số cổ phiếu pha loãng trong năm 2017: Trong báo cao lần đầu, chúng tôi đã chỉ phản ánh khoản nợ 30 triệu USD sẽ được chuyển đổi năm 2017. Tuy nhiên, trong báo cáo này, chúng tôi phản ánh các cổ phiếu từ chuyển đổi trong thời gian tới gồm (1) 33,5 triệu cổ phiếu từ việc chuyển đổi nợ vay từ Credit Suisse; (2) 15,7 triệu cổ phiếu từ việc chuyển đổi nợ vay từ GW Supernova Pte; và (3) 3,4 triệu cổ phiếu từ 1,1 triệu cổ phiếu ưu đãi.
 3. Trong báo cáo Kết quả Kinh doanh, chúng tôi đã lưu ý khả năng phát hành mới sau khi công ty quyết định xin ý kến cổ đông về đợt phát hành riêng lẻ mới vào tháng 01/2017. Tuy nhiên, ban lãnh đạo gần đây đã khẳng định việc này liên quan đến thủ tục chuyển đổi 60 triệu USD nợ vay từ Credit Suisse trong Quý 2/2016, hơn là phát hành mới.
 4. WACC giảm và hiệu ứng chu kỳ định giá thay đổi.

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với tổng mức sinh lời 4%. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 22% dựa trên triển vọng tích cực hơn từ các đợt mở bán và những dự án thâu tóm mới trong năm 2017, qua đó bù đắp cho việc số lượng cổ phiếu tăng do pha loãng, nhưng từ lúc chúng tôi ra báo cáo lần đầu dành cho NVL đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng 41%.

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HPG            30.9 -4.39% 5.8 1.3

 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố KQLN sơ bộ Quý 1/2017. Theo đó, doanh thu và LNST tăng 40% và 90% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26% và 27% dự báo cả năm của chúng tôi. Như vậy, công ty đã hoàn tất 32% mục tiêu LNST ban lãnh đạo đề ra cho cả năm. Sản lượng bán ra trong 3 tháng đầu năm tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với con số 3,3% của các thành viên khác trong Hiệp hội Thép Việt Nam, qua đó tăng thị phần lên 24,2%. Lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh nhờ HPG tiếp tục hưởng lợi nhờ lượng nguyên liệu giá thấp đã mua trước đây. Tuy nhiên, trong các quý tới, chi phí nguyên liệu sẽ tăng trở lại, khi lượng nguyên liệu giá thấp trên không còn. Các kết quả trên phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có báo cáo tài chính chi tiết. Trong báo cáo cập nhật gần đây, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị MUA dành cho HPG với giá mục tiêu 38.200VND/cổ phiếu (điều chỉnh theo đợt phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:1 trong thời gian tới, giả định giá phát hành là 20.000VND/cổ phiếu), theo đó tỷ lệ tăng so với giá hiện nay là 33% và PER 2017 là 5,9 lần.

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HSG            49.3 -3.84% 5.3 2.1

 

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tạm dừng dự án Khu phức hợp Thép Hoa Sen Cà Ná để nghiên cứu kỹ hơn ba vấn đề chính sau đây: · Thứ nhất, tính toán kỹ nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới, trên cơ sở đó rà soát Quy hoạch các nhà máy thép, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị thường để xác định quy mô công suất và thời điểm phát triển dự án hợp lý. · Thứ hai, đánh giá kỹ vấn đề môi trường, công nghệ, thiết bị của dự án, đặc biệt nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đảm bảo dự án an toàn không xảy sự cố tương tự như Formosa. · Thứ ba, xác định tổng mức vốn đầu tư tổng thể trong đó có tính đến cảng biển nước sâu, đường sắt, đường bộ, đồng thời xác định rõ nguồn nguyên liệu cho dự án. Khu phức hợp Thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận có kế hoạch vốn đầu tiên 500 triệu USD cho Giai đoạn 1 – Phân kỳ 1 (Phân kỳ 1.1), có diện tích 240ha và sản xuất 1,5 triệu tấn thép xây dựng/năm, tiếp nối bởi ba phân kỳ khác đến năm 2022, với mỗi giai đoạn tăng thêm 1,5 triệu tấn các sản phẩm thép khá nhau, bao gồm cả thép dài và thép tấm. Khi danh mục sản phẩm của dự án chủ yếu bao gồm thép xây dựng và tấm thép cán nóng (HRC), việc trì hoãn này, hoặc thậm chí hủy bỏ dự án sẽ không có tác động tiêu cực nào đến hoạt động thông thường và triển vọng của các sản phẩm chính của HSG bao gồm tôn mạ và ống thép. Ngoài ra, việc không thực hiện dự án này sẽ làm giảm thiểu rủi ro về vốn và rủi ro thực hiện trong bối cảnh việc vận hành một nhà máy thép tích hợp sẽ phức tạp hơn nhiều sản xuất tôn mạ. Theo quan điểm của chúng tôi, HSG vẫn có thể duy trì tăng trường lành mạnh từ sản phẩm cốt lõi, như tôn mạ và ống thép, mà không cần mở rộng sang mảng thép xây dựng và HRC. Chúng tôi ghi nhận đóng góp từ Khu phức hợp Thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận trong mô hình định giá, tương ứng với 3% giá mục tiêu của chúng tôi. Trong báo cáo cập nhật sắp tới, chúng tôi sẽ loại phần đóng góp này để phản ánh diễn biến mới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ nâng dự báo cho năm nay và 4 năm tới nhờ việc áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với tôn mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đó, diễn biến này sẽ không tác động đáng kể đến định giá của chúng tôi cho HSG.

 8. KDH

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
KDH            24.8 0.00% 15.5 1.7

 

Tiếp sau bầu chọn HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2017-2022, bà Mai Trần Thanh Trang, thành viên HĐQT kiêm Phó Tồng Giám đốc được thông qua giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT mới từ ngày 12/04/2017, thay thế ông Lý Điền Sơn, nguyên chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2001-2017. Bà Trang đã có 11 năm công tác tại KDH và giữ bằng cử nhân luật và kỹ sư quản lý đất đai. Tuy vậy, ông Lý Điền Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty với tư cách Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ tới. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đối với việc quản lý và điều hành công ty trong tương lai gần. Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho KDH với lợi suất cổ tức bằng tiền mặt là 4%.

9. MSR

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MSR 15.8 -0.94% n.a n.a

 

CTCP Tài Nguyên Masan (MSR), một công ty con sở hữu 93.8% bởi Tập đoàn Masan (MSN), đã tổ chức ĐHCĐ ngày hôm nay. MSR đặt mục tiêu doanh thu từ 5.380 đến 5.600 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng từ 33%-38% và LNST từ 150 đến 290 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng từ 36% đến 164% so với năm 2016.

*Tăng trưởng doanh thu chủ yếu sẽ được dẫn dắt bởi giá bán trung bình tăng lên, gia tăng sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ vonfram, việc đi vào sản xuất thương mại của một dây chuyền chế biến bismut xi măng, cũng như năng suất cải thiện đặc biệt đối với vonfram và florit. Ban lãnh đạo thể hiện một sự lạc quan thận trọng về việc tăng giá của vonfram trong thời gian tới, dựa trên các yếu tố như thị trường vonfram đang tái cân bằng nhanh hơn kỳ vọng cũng như nhu cầu cao dành cho các sản phẩm vonfram có chất lượng và đáng tin cậy ngoài Trung Quốc. Điều này, cộng với việc giá kim loại đã hồi phục nhẹ từ mức thấp kỷ lục trong năm 2016, khiến ban lãnh đạo đưa vào giả định giá bán sẽ tăng 15%-20% vào mục tiêu doanh thu 2017 của công ty.

* Về mặt lợi nhuận, công ty sẽ được hưởng lợi từ lợi thế quy mô, tuy nhiên tăng trưởng lợi nhuận sẽ bị kìm hãm bởi chi phí tài chính ròng cao hơn cũng như biên LN EBITDA giảm nhẹ.

* Dự báo LNST của chúng tôi là phù hợp với mức mục tiêu thấp của MSR. Mặc dù doanh thu mục tiêu của MSR cao hơn 17-22% so với dự phóng của chúng tôi chủ yếu do giả định giá bán cao hơn, biên lợi nhuận dự kiến của công ty là thấp hơn dự phóng của chúng tôi.

* Về vấn đề thanh tra mỏ Núi Pháo, MSR cho biết công ty vẫn đang chờ kết quả cuối cùng từ Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường. Trong khi đó, công ty sẽ gia tăng đầu tư vào các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như tăng cường việc báo cáo đối với các cơ quan ban ngành.

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index sụt giảm mạnh và đóng cửa phía dưới đường SMA50, đồng thời cắt xuống dưới ngưỡng Fibonacci Retracement 23,6%. Diễn biến này khiến chỉ số đánh mất xu hướng tăng điểm ngắn hạn, qua đó hàm ý động lực giảm điểm của chỉ số sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Thanh khoản giảm xuống dưới mức bình quân 10 phiên cho thấy lực đỡ của đường giá không còn nhiều trước áp lực cung có dấu hiệu ngày một tăng mạnh khi các vùng hỗ trợ mạnh đang lần lượt bị xuyên thủng. Độ rộng thị trường tiêu cực. Tâm lý bi quan và có phần hoảng sợ của nhà đầu tư đã bắt đầu xuất hiện khiến cho áp lực giảm điểm ở các nhóm cổ phiếu lan tỏa nhanh chóng trên diện rộng. Sau khi thất bại trong việc thử thách lại vùng cản 720-722 điểm, chỉ số nhiều khả năng sẽ hình thành xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn. Đích đến kế tiếp của chỉ số được dự báo nằm tại ngưỡng Fibonacci 38,2% tương ứng với vùng hỗ trợ 695-700 điểm. Diễn biến có phần tiêu cực của các chỉ báo kỹ thuật (ADX, MACD, RSI…) đang ủng hộ cho khả năng giảm điểm của chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, trong quá trình đi xuống của chỉ số, sẽ có các bẫy tăng giá xuất hiện. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư bán giảm tỷ trọng danh mục cổ phiếu của mình về mức an toàn. Chúng tôi xác định vùng hỗ trợ của chỉ số trong phiên kế tiếp nằm tại 705-710 điểm. Việc các chỉ báo dao động (W%R, STO…) đã về đến vùng quá bán, thì nhiều khả năng đường giá sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục T+ để kiểm định lại đường SMA50 vừa bị xuyên thủng trước đó. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 705-710 điểm và 695-700 điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm. Đây được xem là điểm bán cho các vị thế ngắn hạn còn lại trong danh mục.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Sau nhịp hồi phục buổi sáng nhờ lực cầu được thúc đẩy bởi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn MA50, lực cung bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều khiến cục diện thị trường thay đổi nhanh chóng. Lực bán tập trung khá mạnh và nhóm vốn hóa lớn và trung bình, khiến VN-Index giảm 7,62 điểm, rơi xuống phía dưới ngưỡng 715. Chỉ số VN30 cũng đóng cửa dưới hỗ trợ quan trọng tại 675 điểm. Theo đó, tín hiệu Trung hạn của các chỉ số này đã thay đổi từ Tích cực sang Trung tính và các ngưỡng 715 hay 675 điểm sẽ đóng vai trò là kháng cự. Trong khi đó, hỗ trợ trung hạn tiếp theo của các chỉ số này sẽ là đường MA100 đang nằm tại 695 và 650 điểm. HNX-Index khá bất ngờ vẫn chưa bị phá vỡ hỗ trợ MA50 tại 88 điểm. Các nhà đầu tư có thể theo dõi tín hiệu kỹ thuật của Top 15 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến HNX-Index và UpCom Index; cũng như của một số các cổ phiếu đầu cơ do VCSC lựa chọn.

VDSC

Thị trường đồng loạt giảm mạnh thể hiện tâm lý bi quan hơn của nhà đầu tư. Áp lực bán đã diễn ra trên diện rộng toàn thị trường. Nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý để hạn chế rủi ro và tiếp tục theo dõi thị trường.

VN-Index: VN-Index tiếp tục giảm thêm 7,62 điểm (tương đương 1,06%) xuống mức 710,83 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 154 triệu cổ phiếu. VN-Index hình thành cây nến đỏ dài, có mức đóng cửa thấp nhất phiên thể hiện tâm lý bán đang tăng mạnh, trong khi khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với các phiên trước cho thấy lực mua đang giảm. Như vậy, kết phiên VN-Index đã giảm về ngưỡng hỗ trợ quanh 710 điểm, ngưỡng này sẽ được kiểm chứng trong phiên ngày mai. VN-Index đã giảm xuống dưới MA26 qua đó thể hiện xu hướng tăng từ đầu năm 2017 đến nay đã bị phá vỡ và đang chuyển qua xu hướng mới. Các chỉ số kỹ thuật tiếp tục đi xuống, RSI đi xuống dưới ngưỡng 50, MACD mở rộng đi xuống so với đường tín hiệu.

HNX-Index: HNX-Index cũng tiếp tục giảm 1,34 điểm (tương đương 1,49%) xuống mức 88,3 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 58 triệu cổ phiếu. HNX-Index hình thành cây nến dài có bóng trên và đóng cửa cũng ở mức thấp nhất phiên thể hiện tâm lý bên bán tiêu cực hơn, khối lượng giao dịch cũng tăng thêm cũng cố xu hướng giảm của đường giá. HNX-Index giảm mạnh xuống dưới MA26, đồng thời cũng đã phá vỡ xu hướng tăng từ đầu năm đến nay, chuyển qua xu hướng điều chỉnh. Các chỉ báo kỹ thuật biến động tiêu cực hơn, RSI giảm xuống mức thấp mới, MACD histogram cũng đi sâu xuống ở dưới ngưỡng 0.

Theo dõi khuyến nghị

 

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KBC HSC 28/2/17            14.9 14.4 17.5 13.5
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
FPT HSC 6/12/2016            46.1 42 52.0 40.0
ACB HSC 6/3/2017            22.5 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s