Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSE): Cập nhật ĐHCĐ năm 2017

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.451 triệu cp; Vốn hóa: 209.583 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 121,22 tỷ đồng, Giá hiện tại: 144.400 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 54,53%.

Kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2017-2021

Tỷ đồng 2016A 2017P YoY
Doanh thu 46.965 51.000 8,6%
Lợi nhuận trước thuế 11.238 11.800 5,0%
Lợi nhuận ròng sau thuế 9.364 9.735 4,0%

Nguồn: VNM

Cổ tức năm 2017 có thể tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận ròng sau thuế.

VNM đặt kế hoạch đạt 80 nghìn tỷ đồng doanh thu (3,5 tỷ USD) đến năm 2021, tương ứng tỷ lệ CARG đạt 12,3% trong giai đoạn 2017-2021, trong đó 75% doanh thu từ thị trường trong nước và 25% doanh thu từ xuất khẩu. Tăng trưởng doanh thu trong nước trung bình giai đoạn 2017-2021 theo kế hoạch đạt 10%/năm, cao hơn tăng trưởng doanh thu trong nước hiện tại, ước tính 7-8%/năm (Euromonitor)

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2017-2021 vào khoảng 17 nghìn tỷ đồng, bao gồm mở rộng công suất sản xuất (tăng lên 2,8 triệu tấn đến năm 2021, +70% so với tổng công suất sản xuất năm 2016) và mở rộng trang trại. Kế hoạch bao gồm đàn bò 44,4 nghìn con (so với 17,5 nghìn con vào cuối năm 2016), có thể cung ứng 157 nghìn tấn sữa tươi, với sản lượng thu mua từ nông dân đạt 251 nghìn tấn/năm.

Cổ tức tiền mặt năm 2016 ở mức 60% trên mệnh giá (tỷ suất cổ tức 4,6% theo giá thị trường cuối năm 2016). Công ty sẽ trả 20% còn lại vào ngày 22/05/2017 (ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017)

Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2017-2021

VNM vừa thay đổi cơ cấu lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Công ty thay đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bà Lê Thị Băng Tâm tiếp tục là Chủ tịch HĐQT và Bà Mai Kiều Liên tiếp tục là Tổng Giám đốc.

Thành viên HĐQT bao gồm: Bà Lê Thị Băng Tâm, Bà Mai Kiều Liên, Ông Đỗ Lê Hùng, Ông Nguyễn Bá Dương

Từ phía SCIC: Bà Đặng Thị Thu Hà và Ông Nguyễn Hồng Hiển, Ông Lê Thanh Liêm

Từ phía F&N: Ông Lee Meng Tat và Ông Chye Hin Fah

Tổng quan quý 1/2017

Theo Tổng giám đốc, VNM đạt kết quả ấn tượng trong quý 1/2017. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính đạt 16,1% và 34% YoY. Tính đến cuối quý 1/2017, VNM bám sát kế hoạch, hoàn thành ~30% kế hoạch năm. Tăng trưởng lợi nhuận ròng nhờ doanh thu trong nước tăng mạnh và chi phí bán hàng giảm. Thêm vào đó, như chúng tôi đề cập trong báo cáo trước, VNM ghi nhận một số chi phí của quý 1/2017 vào quý 4/2016 nhằm chuẩn bị tốt cho năm 2017, giúp thúc đẩy doanh thu trong khi giảm chi phí quý 1/2017. CEO của VNM cũng nhấn mạnh rằng VNM trong năm 2017 sẽ nỗ lực đạt tăng trưởng doanh thu ổn định đồng thời ngăn ngừa chi phí bán hàng tăng đột biến so với năm ngoái, với triển vọng doanh thu lạc quan cho các quý tới có thể đạt kết quả tốt như trong quý 1. Như vậy, VNM hoàn toàn tự tin vượt kế hoạch năm.

Cập nhật khác

Về việc cạnh tranh với Vinasoy (soymilk) và Kido (ice-cream): VNM sẽ tập trung vào mảng sữa uống và sữa bột, do thị phần các mảng này lớn hơn nhiều so với sữa đậu nành và kem. Mặc dù vậy, liên quan đến hai phân khúc này, VNM cho rằng đây vẫn là thị trường tiềm năng đầy giá trị.

Đại diện của SCIC cho biết công ty vẫn sẽ bán cổ phần của VNM trong khi HĐQT của VNM cho rằng công ty hoan nghênh bất kỳ nhà đầu tư nào muốn mua cổ phần của SCIC và trở thành cổ đông của VNM cũng như đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Điều chỉnh tăng ước tính và giá mục tiêu

Dựa trên ước tính quý 1/2017 và định hướng của CEO, với ước tính doanh thu thuần năm 2017 vào khoảng 53.442 tỷ đồng (+14,2% YoY), chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận ròng thêm 3% lên 10.932 tỷ đồng (+17% YoY) dựa trên (1) chi phí bán hàng ước tính giảm và (2) giả định giá nguyên liệu thô giảm nhẹ. Do thay đổi ước tính, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của VNM lên 160.600 đồng/cp từ mức 153.000 đồng với PE không đổi là 23x, tương ứng tăng 11,2% so với giá hiện tại. Trong giai đoạn 2017-2021, VNM vẫn là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi với ước tính tỷ lệ CARG về doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 13% và 10,4%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s