24/04/2017 PVS, PNJ, DHG

VCSC nhận định về các cổ phiếu PVS, PNJ và DHG

(Lưu ý: Bản tin này được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau chỉ dùng cho thảo luận nội bộ và SSI KHÔNG phát hành báo cáo chính thức nên các anh chị vui lòng không phổ biến hay gửi ra bên ngoài.)

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH CƠ BẢN

 

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PNJ            82.6 12.30% 18.3 5.5

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – Nắm giữ) công bố KQKD Q1 rất khả quan với doanh thu đạt 3.134,93 tỷ đồng (tăng 34,5%) và LNTT đạt 308 tỷ đồng (tăng 104,4% so với cùng kỳ) chủ yếu do kết quả cùng kỳ đạt thấp.

Doanh thu quý 1 cao hơn ước tính của chúng tôi do tăng trưởng đột biến của vàng miếng và trang sức bán sỉ. Theo đó, PNJ đã hoàn thành 30,73% kế hoạch doanh thu cả năm và 41% kế hoạch LNTT cả năm. KQKD Q1 tương đương 34% dự báo doanh thu và 43% dự báo LNTT của HSC. Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ kết quả cùng kỳ đạt th ấp khi phải trích lập 84,7 tỷ đồng d ự phòng liên quan đến Đông Á bank trong Q1 năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi c ũng lưu ý mức tăng trưởng hữu cơ tốt và dù không bao gồm ảnh hưởng t ừ không còn d ự phòng, LNTT Q1 mảng kinh doanh ch ính vẫn tăng 28,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp Q1 đạt 541,63 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ). Và theo đó, tỷ su ất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 17,3% so với 17,7% trong Q1/2016 mặc dù cơ c ấu lợi nhuận tốt hơn. Chúng tôi cho rằng có lẽ do một số thay đổi trong danh mục sản ph ẩm vàng trang sức dẫn đến tỷ su ất lợi nhuận gộp của mảng này giảm.

Trong năm 2016, lỗ tài chính thuần là 17,19 tỷ đồng và trong Q1/2016 lỗ 106,4 tỷ đồng. Lỗ tài ch ính thu hẹp nhờ chi phí d ự phòng đầu tư dài hạn giảm. Trong Q1 năm ngoái, công ty đã ghi nhận 84,9 tỷ đồng dự phòng đối với cổ phần tại Đông Á bank. Và nhờ không còn chi phí dự phòng này, LNTT của PNJ tăng 104,4%.

Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý tăng lên 6,9% so với mức 6,73% trong năm 2016 và trong năm 2015 tỷ lệ này chỉ là 5,87%. Chi phí bán hàng và quản lý tăng nhanh cùng với tốc độ mở rộng hệ thống bán hàng. Theo đó, LNTT Q1 đạt 308 tỷ đồng (tăng 104,4%) và LNST đạt 246,3 tỷ đồng (tăng 104,6%).

HSC dự báo doanh thu thuần năm 2017 của PNJ đạt 9.223,6 tỷ đồng (tăng trưởng 7,7%), LNTT đạt 716,62 tỷ đồng (tăng trưởng 21,33%) và LNST đạt 573,3 tỷ đồng (tăng trưởng 27,4%). EPS đạt 5.303đ; P/E d ự phóng năm 2017 là 15,65 lần.

PNJ đặt kế hoạch doanh thu mỗi cửa hàng tăng 12% trong năm 2017. Sát với dự báo của HSC. Doanh thu mỗi cửa hàng tăng mạnh so với mức th ấp cùng kỳ khi các cửa hàng mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2015 và ổn định hoạt động hoàn toàn trong năm 2017. Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu mỗi cửa hàng thường có xu hướng biến động trong thời gian cả năm do yếu tố mùa v ụ và PNJ thường thêm 70% cửa hàng mới trong 6 tháng cuối năm (ngay trước mùa nghỉ lễ). Nhờ vậy, doanh thu Q1 sẽ tăng mạnh, và giảm mạnh trong Q2, tiếp đó tăng trưởng khá trong 6 tháng cuối năm. Do đó, mức tăng trưởng 25% trong Q1 sẽ không kéo dài (doanh thu tháng 3 đã th ấp hơn 2 tháng đầu năm).

PNJ hiện đang xin phép UBCKNN ch ấp thuận phát hành riêng lẻ 10% số lượng cổ phiếu lưu hành (tương đương 9,83 triệu cổ phiếu) với giá không th ấp hơn 15% giá đóng cửa tại ngày ch ấp thuận của UBCKNN. Theo thông tin chúng tôi được biết, d ự kiến UBCKNN sẽ có phản hồi vào đầu tháng 4. PNJ sẽ tiến hành phát hành riêng lẻ làm 2 đợt; một đợt phát hành cho NĐT trong nước và một đợt cho NĐTNN. PNJ dự kiến sẽ chào bán với giá thấp hơn cho NĐT trong nước và chào bán với giá cao cho NĐTNN với giá chào bán bình quân dự kiến là 85.000đ. PNJ sẽ chào bán công khai cho NĐTNN, trong đó bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu.

Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PNJ là 78.000đ; tương đương P/E dự phóng là 14,75 lần. Hiện P/E dự phóng năm 2017 là 15,7 lần, chỉ thấp hơn 4,35% so với giá trị hợp lý. Giá cổ phiếu PNJ đã tăng 21,5% so với đầu năm và có P/E tương đương MWG. Mảng kinh doanh chính vẫn còn tiềm năng tăng trưởng vài năm nữa nhờ vị thế đầu ngành, mức độ cạnh tranh thấp và khả năng giành thêm thị phần từ thị trường trang sức không có thương hiệu. PNJ hiện nắm 28% thị phần thị trường trang sức có thương hiệu và hiện thị trường này đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên NĐT vẫn lo ngại về khoản đầu tư vào Đông Á Bank; tuy vậy PNJ đã có những biện pháp nhằm giảm rủi ro từ khoản đầu tư này trong khoảng 18 tháng qua. Trong khi đó cơ cấu cổ đông về dài hạn hiện vẫn là một câu hỏi mở.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/2/17 21/4/17 21/4/17   13/3/17  
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Nắm giữ   Outperform  
Giá mục tiêu 86.7 104 78   96  

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVS            16.3 -0.61% 7.0 0.7

Trong tài liệu ĐHCĐ, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) đã đề xuất chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HOSE, mong muốn của nhiều NĐT trong những năm qua.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2017, PVS có mục tiêu doanh thu và LNST 2017 giảm 30,4% và 38,4% đạt lần lượt 573 triệu USD và 25 triệu USD, thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi không quá lo ngại về kế hoạch này khi PVS thường đặt ra kế hoạch thận trọng. Chúng tôi cũng cho rằng công ty ngầm đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn từ đóng góp của dự án Cá Rồng Đỏ.

Trong khi đó, PVS có kế hoạch tăng vốn 32% thông qua:

(1) Cổ tức cổ phiếu 2017 với tỷ lệ 100:7, tương ứng 31 triệu cổ phiếu phát hành mới.

(2) Phát hành quyền mua 4:1 (4 cổ phiếu hiện hữu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới). Diễn biến này sẽ tương ứng 112 triệu cổ phiếu mới phát hành. Giá phát hành sẽ là 10.000 đồng/CP. Kế hoạch này nhằm tài trợ cho dự án lớn Cá Rồng Đỏ sắp tới, củng cố niềm tin của chúng tôi về việc dự án náy sẽ khởi động cuối năm 2017.

Ngoài ra, PVS cũng có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 700 đồng (lợi suất 4,3%) năm 2017, cao hơn so với dự báo 500 đồng/CP (lợi suất 3,1%).

Những diễn biến này củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng dài hạn của PVS. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA cho PVS với tổng mức sinh lời 29,4% (bao gồm lợi suất cổ tức 3,1%). PVS hiện đang giao dịch với P/E trượt 2017 10,4 lần, P/B 0,7 lần và EV/EBITDA và 4,2 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 4/4/17 11/4/17 17/2/17 3/4/17    
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Nắm giữ Tích lũy    
Giá mục tiêu 19.2 20.6 20.6 21.9    

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DHG          133.1 -0.74% 16.4 4.1

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) dù nâng giá mục tiêu lên 4% chủ yếu do giá mục tiêu từ phương pháp P/E cao hơn. DHG hiện đang có định giá hợp lý với P/E trượt 17,6 lần.

DHG hiện đang làm việc với các công ty luật và công ty tư vấn về vấn đề nới room nước ngoài, có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm các yếu tố cơ bản vững chắc hơn để nâng khuyến nghị của chúng tôi đối với DHG.

Doanh thu tự sản xuất và LNTT quý 1/2017 đi ngang so với cùng kỳ 2016, khi mô hình phân phối mới của DHG đã dẫn đến một vài gián đoạn trong khâu giao hàng trong 2 tháng đầu năm 2017.

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng mạnh hơn từ quý 2 trở đi nhờ sự kết hợp của DHG và khách hàng theo mô hình phân phối mới được cải thiện, mà theo ban lãnh đạo công ty cho biết đã có tiến triển tốt trong tháng 3.

LNST quý 1/2017 tăng 14% nhờ đóng góp cao hơn tại các nhà máy được ưa đãi thuế. Tuy nhiên, thuế suất thực tế dự kiến sẽ tăng từ mức 0% trong quý 1/2017 lên 4% trong năm 2017.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 11/4/17 21/4/17 27/3/17   28/2/17  
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Nắm giữ   Outperform  
Giá mục tiêu   125.6 123   134.9  

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PNJ            82.6 12.30% 18.3 5.5

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) với tổng mức sinh lời 26% trong khi tăng giá mục tiêu 4% chủ yếu do P/E mục tiêu của các công ty cùng ngành tăng và EPS trượt cao hơn.

KQKD quý 1/2017 củng cố sự lạc quan của chúng tôi về PNJ khi doanh thu và LNST cốt lõi ước tính tăng lần lượt 34% và 30% so với quý 1/2016. Diễn biến này được dẫn dắt bởi mảng bán lẻ trang sức, vốn là trụ cột trong lợi nhuận của PNJ.

Doanh thu bán lẻ tăng mạnh 44% trong quý 1/2017 nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG), 4 cửa hàng PNJ Gold mới và đóng góp đầy đủ cả năm từ các cửa hàng mở cửa năm 2016.

Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng LNST cốt lõi 24% năm 2017 khi chúng tôi dự kiến SSSG sẽ giảm tốc từ mức cao trong quý 1/2017 còn 15% cho cả năm.

LNST báo cáo tăng mạnh 101% trong quý 1/2017 khi lợi nhuận quý 1/2016 vẫn chịu ảnh hưởng từ dự phòng cho Ngân hàng Đông Á.

Định giá vẫn khá hấp dẫn với PEG cốt lõi dự báo 3 năm đạt 0,7.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/2/17 21/4/17 21/4/17   13/3/17  
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Nắm giữ   Outperform  
Giá mục tiêu 86.7 104 78   96  

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

HSC

VN-Index: Áp lực bán từ cuối phiên chiều khiến thị trường kết thúc phiên cuối tuần giảm nhẹ, mặc dù đã tăng điểm khá tốt trong cả ngày. Thanh khoản giảm có cải thiện nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp so với bình quân. Tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng khi kỳ nghỉ dài sắp tới và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tác động những biến động địa chính trị. Thị trường đang cho thấy khả năng tiếp tục củng cố trong một vài phiên tới, trong bối cảnh VN-index đang tiến gần hỗ trợ 710-700 điểm. Mặc dù chúng tôi thấy thị trường ít có khả năng xuyên thủng 700 điểm, không có động lực nào cho sự hồi phục mạnh trong ngắn hạn. Kịch bản được đánh giá nhiều khả năng xảy ra nhất đó là VN-index sẽ tích lũy ở quanh hỗ trợ 710-700 đến hết tháng 4. Kháng cự gần nhất của thị trường nằm ở vùng từ 720-725 điểm, trong khi kháng cự chính – mạnh vẫn nằm ở vùng 735 điểm. Quý vị nhà đầu tư được khuyến nghị không nên mua đuổi nhưng cân nhắc điều chỉnh là cơ hội để tích lũy chọn lọc cổ phiếu, đặc biệt những cổ phiếu được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt trong Q1.

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tuần với mức giảm nhẹ và hình thành cây nến “doji” ở ngay tại ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 23,6%. Điều này có thể báo hiệu một sự biến động mạnh của chỉ số trong tuần kế tiếp. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở dưới mức trung bình 10 phiên. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục tiếp tục thận trong và bắt đầu có sự lo sợ về khả năng sụt giảm mạnh của chỉ số trong ngắn hạn. Đường khối lượng trung bình tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn đang bị rút ra khỏi thị trường. Trên khung thời gian tuần, cây nến đỏ thứ 2 liên tiếp được hình thành như một sự xác nhận cho kịch bản chỉ số tạo đỉnh ngắn hạn tại vùng 730-735 điểm. Điểm đến kế tiếp của chỉ số được dự báo nằm tại quanh đường SMA20 tương ứng với vùng quanh 695 điểm. Trên khung thời gian ngày, sau khi thử thách không thành công vùng 715-720 điểm, chỉ số đang phải đối mặt với nguy cơ hình thành xu hướng giảm điểm ngắn hạn. Nếu đường giá xuyên thủng ngưỡng 705 điểm trong những phiên đầu tuần tới thì có thể xem đó là tín hiệu xác nhận cho khả năng này. Trong kịch bản đó, chỉ số có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ được hội tụ bởi đường SMA100 và ngưỡng Fibonacci 38,2% tương ứng với vùng quanh 695 điểm. Diễn biến có phần tiêu cực của các chỉ báo kỹ thuật (ADX, MACD, RSI…) cùng với áp lực từ nhóm MA ngắn hạn đang ủng hộ cho khả năng giảm điểm của chỉ số. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 705 điểm và quanh 695 điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: : Sau phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index vẫn giữ được tín hiệu Tích cực cho xu hướng trung hạn với việc duy trì đóng cửa phía trên đường MA50 ngày. Trong khi đó, cả VN-Index và VN30 đã nằm phía dưới ngưỡng cản trung hạn này, qua đó chuyển tín hiệu xu hướng xuống mức Trung tính. Do đó, nhìn tổng thể áp lực giảm điểm trong ngắn hạn của thị trường, đặc biệt là hai chỉ số VN-Index và VN30 vẫn còn hiệu hữu. Dự báo VN-Index có thể có xu hướng giảm trong tuần tới, kiểm định hỗ trợ ngắn hạn tại 705 điểm hoặc trong trường hợp xấu hơn là hỗ trợ MA100 tại 695 điểm.

VDSC

Hai chỉ số đóng cửa với hai sắc thái trái chiều nhưng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy dòng tiền tham gia bị sụt giảm, điều này ảnh hưởng kém tích cực cho sự hồi phục của thị trường trong thời gian tới, do vậy nhà đầu tư vẫn nên duy trì danh mục ở mức an toàn.

VN-Index: Biên độ dao động hẹp, thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức khá thấp so với bình quân cho thấy sự lưỡng lự giữa bên mua và bán khi một lần nữa đường giá quay lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 710 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa thoát khỏi vị thế tiêu cực khi MACD tiếp tục đi xuống, RSI giảm về vùng 40 và đường giá dao động dưới các đường MA 13,20 ngày. VN-Index đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ 710 điểm, áp lực bán tại đây không mạnh là tín hiệu tích cực nhưng cần có sự cải thiện của lực cầu tham gia để có thể phá vỡ đợt giảm giá ngắn hạn vừa qua.

HNX-Index: Nến xanh lấy lại hơn 2/3 nến giảm liền trước kèm theo thanh khoản cải thiện cho thấy có sự cải thiện từ lực cầu mua vào nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển xu hương đi xuống của đường giá khi dao động dưới các đường MA20 và EMA26 ngày. MACD, RSI và Stochastic đều cho tín hiệu tăng nhẹ mở ra cơ hội hồi phục ở phiên tiếp theo, mức kháng cự quan trọng đường giá cần vượt lên để cải thiện trạng thái hiện tại là 90 điểm.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KBC HSC 28/2/17 15.1 14.4 17.5 13.5
FPT HSC 6/12/2016 45.9 42 52.0 40.0
ACB HSC 6/3/2017 22.7 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s