25/04/2017 EIB, DRC, KBC, HBC

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
EIB            11.0 6.36% 46.8 1.1

Eximbank (EIB Kém khả quan) đã tổ chức thành công ĐHCĐTN vào hôm thứ Sáu tuần trước. Đã có hơn 90% cổ đông tham dự Đại hội và tất cả nội dung trình tại Đại hội đã được thông qua.

Cổ đông đã thông qua các nội dung quan trọng khác từ năm 2015 để lại như sau:

  1. Thông qua nội dung thu hồi số tiền thù lao chi vượt là 51.885 tỷ đồng cho HĐQT giai đoạn 2013-2015. Thù lao cho thành viên HĐQT tối đa được quy định bằng 1,5% LNST; tương đương 11,32 tỷ đồng trong giai đnạn nói trên. Tuy nhiên thù lao thực tế chi cho HĐQT là 93,88 tỷ đồng (bằng 9,03% tổng LNST giai đoạn 2013-2015). Như vậy số tiền thu lao vượt chi là 82,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐQT hiện hành cũng yêu cầu cổ đông thông qua mức thu lao tối thiểu cho HĐQT và BKS là 14 tỷ đồng/năm cho giai đoạn 2013-2015 (tương đương 42 tỷ đồng cho 3 năm). Theo đó, tổng tiền vượt chi phải thu hồi từ HĐQT và BKS cũ là 51,88 tỷ đồng. Tuy nhiên câu hỏi liệu lãnh đạo cũ có thể nộp lại số tiền thù lao vượt chi và EIB sẽ làm gì nếu điều này không xảy ra vẫn là câu hỏi mở.
  2. Ngân hàng không trả cổ tức (cả tiền mặt & cổ phiếu) cho năm 2015 & 2016 do lỗ lũy kế 817 tỷ đồng tại thời điểm cuối 2015 và 416 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016.
  3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được thông qua với LNTT đạt 600 tỷ đồng (tăng trưởng 53,6%). Kế hoạch đặt ra khá thận trọng cho dù KQKD năm 2016 đạt thấp.

EIB công bố KQKD Q1 với LNTT đạt 168 tỷ đồng (tăng 460% so với cùng kỳ) và hoàn thành 28% kế hoạch cả năm. Mặc dù cùng kỳ KQKD kém, thì EIB vẫn có một khởi đầu tốt cho năm nay. Tiền gửi khách hàng tăng 7,7% so với đầu năm lên 110,23 nghìn tỷ đồng còn cho vay khách hàng giữ nguyên là 87 nghìn tỷ đồng.

HSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2017 là 731 tỷ đồng LNTT (tăng trưởng 87,22%).

Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 10.300đ; tương đương P/B dự phóng là 0,9 lần và cao hơn thị giá hiện tại 5,5%. Mức P/B dự phóng 0,9 lần là mức hợp lý nếu so với P/B bình quân gia quyền ngành là 1,64 lần. Bên cạnh đó, Ngân hàng hiện đang phải gánh chịu chi phí dự phòng rất lớn từ danh mục trái phiếu VAMC này (giá trị gốc và giá trị thuần sau dự phòng của TP VAMC hiện chiếm tỷ lệ tương ứng là 8,09% và 6,48% danh mục cho vay khách hàng cuối năm 2016). Một vấn đề khác là dư nợ cho vay và quy mô tài sản của Ngân hàng đã giảm dần trong vài năm qua; khiến ngân hàng khó đạt lợi nhuận; tuy nhiên có vẻ thời kỳ này đã qua.Cho dù vậy NĐT có vẻ vẫn quan tâm nhiều đến cổ phiếu EIB và bằng chứng là room còn lại hiện chỉ còn 8,9 triệu cổ phiếu; tương đương 0,72% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành do NĐTNN tích cực mua vào. Ngân hàng đã đạt được những tiến triển nhất định nhưng vẫn cần nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu này liên quan tới vai trò của lãnh đạo và chiến lược kinh doanh. Từ đó mang lại một bức tranh rõ ràng hơn về triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DRC            29.7 -3.50% 9.1 2.1

DRC đặt kế hoạch kinh doanh khá lạc quan cho năm 2017 với lợi nhuận tăng trưởng 9,3% dù lợi nhuận Q1 giảm mạnh so với cùng kỳ – Cụ thể, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.602 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% và LNTT đạt 540 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%). Công ty giả định sản lượng lốp radial tiêu thụ sẽ tăng 19,7% đạt 276.000 lốp trong khi đó sản lượng lốp bias tiêu thụ ước tính đạt 900.000 lốp, tăng nhẹ 2% so với năm 2016.

DRC công bố doanh thu Q1 đạt 900 tỷ đồng, (tăng 20,7% so với cùng kỳ) nhưng LNTT giảm mạnh 20% so với cùng kỳ còn 88,4 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm mạnh là do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Và do khả năng quyết định giá bán của công ty còn hạn chế nên tỷ suất lợi nhuận cũng giảm. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu thuần và 16,4% kế hoạch LNTT cả năm.

Trong Q1 năm nay, công ty đã tiêu thụ được 76.844 lốp radial (tăng 55.1% so với cùng kỳ) và 215.181 lốp bias (tăng 15,7% so với cùng kỳ). Theo đó, doanh thu từ lốp radial và lốp bias lần lượt đạt 271 tỷ đồng (tăng 38,7% so với cùng kỳ) và 429,5 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, giá bán bình quân cũng tăng hai lần trong Q1 với mức tăng tổng cộng là 10%. Cụ thể, giá bán bình quân tăng lần đầu 5% vào tháng 1 và tiếp tục tăng 5% trong tháng 3. Dù vậy, sự gia tăng của giá bán vẫn không đủ đề bù đắp hết mức tăng của chi phí nguyên liệu đầu vào.

Chúng tôi ước tính trong Q1, xuất khẩu lốp radial tăng đạt 48.600 lốp và chiếm 63,5% tổng sản lượng lốp radial tiêu thụ. Thị trường xuất khẩu quan trọng là Brazil (chiếm gần 40% tổng sản lượng lốp radial xuất khẩu), tiếp đó là Thái Lan và Malaysia lần lượt chiếm khoảng 10% tổng sản lượng lốp radial xuất khẩu. Thị trường Mỹ vẫn chỉ đóng góp khiêm tốn. Tuy vậy nhu cầu xuất khẩu có vẻ ổn định và sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai.

Giá cao su tự nhiên, chiếm 40% giá vốn hàng bán đã tăng 82% so với cùng kỳ trong khi đó giá cao su tổng hợp, một nguyên liệu đầu vào chính khác, chiếm 10% giá vốn hàng bán cũng tăng 30% so với cùng kỳ. Giá cao su tự nhiên đầu vào bình quân trong Q1 là 45-47 triệu đồng/tấn (tăng 30% so với cùng kỳ). Tại Đại hội, công ty công bố một thông tin khá báo động rằng mặc dù đang hoạt động với 100% công suất, nhà máy radial vẫn cho tỷ suất lợi nhuận gộp âm 9,4%.

Từ tất cả những yếu tố trên, lợi nhuận gộp Q1 giảm 13,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 132,1 tỷ đồng. Và theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp Q1 cũng giảm từ 20,6% trong cùng kỳ xuống chỉ 14,7%.

Cạnh tranh gia tăng do các thương hiệu lớn toàn cầu như Michelin, Bridgestone mở rộng sang phân khúc giá rẻ – Nhà sản xuất lốp lớn thế hai thế giới đã giới thiệu một số sản phẩm bình dân tại Việt Nam vào năm ngoái, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm Trung Quốc cũng như sản phẩm của DRC và CSM với một tác động rõ rệt. Mặc dù lốp nhập khẩu từ Trung Quốc đã có giá bán thấp hơn 10-15% so với DRC, tỷ lệ chiết khấu còn cao hơn 5 lần. Trong khi đó, giá bán sản phẩm của hai thương hiệu lớn nhất không tăng nhiều so với đầu năm, do đó hạn chế khả năng nâng giá bán để bù đắp tác động tăng chi phí đầu vào của DRC.

Trong Q2, DRC đặt kết hoạch doanh thu là 1.100 tỷ đồng (tăng 17,52% so với cùng kỳ) và LNTT là 135 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ) – Đợt tăng giá bán trong tháng 3 năm nay sẽ có tác động nhiều hơn từ Q2, tuy vậy chỉ giúp bù đắp chi phí đầu vào tăng. Do công ty thường dự trữ nguyên liệu đủ cho 2 tháng sản xuất, do đó, giá đầu vào Q2 sẽ vẫn ở mức cao, là khoảng 45-47 triệu đồng/tấn. Gần đây, giá cao su tự nhiên đã giảm xuống 40-42 triệu đồng/tấn, do đó giá đầu vào trong Q3 có thể giảm.

Giai đoạn 2 của nhà máy Radial vẫn đang trong quá trình xây dựng – Công ty hiện đang xây dựng Giai đoạn 2 của nhà máy radial và dự kiến hoàn thiện trong Q1/2018. Theo đó, công suất sản xuất lốp radial sẽ tăng thêm 300.000 lốp lên tổng cộng 600.000 lốp. Chi phí đầu tư cho giai đoạn 2 là 900 – 1.000 tỷ đồng; được tài trợ từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Trong khi đó, công ty bổ sung thêm máy móc để tăng công suất hiện tại. Do đó, đến cuối năm nay, công ty có thể tăng công suất lốp radial thêm 20-30% dù giai đoạn 2 của nhà máy chưa đi vào hoạt động.

Cho năm 2017, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và LNTT đạt 497 tỷ đồng (tăng trưởng 0,6%). Theo đó, EPS năm 2017 là 3.061đ; P/E dự phóng là 9,6 lần.

THACO dự kiến bắt đầu sản xuất máy nông nghiệp trong năm nay. DRC đã ký hợp đồng cung cấp lốp cho sản phẩm mới của THACO. Do sản phẩm máy nông nghiệp có tính chuyên biệt, nên DRC sẽ phát triển sản phẩm mới để đáp ứng được yêu cầu của THACO.

Trước đây, DRC hợp tác với một đối tác Trung Quốc và kết quả là khách hàng coi sản phẩm của DRC giống với lốp Trung Quốc; từ đó ảnh hưởng tới giá bán. Do vậy vào cuối năm ngoái, công ty đã ký hợp đồng với một đối tác Phần Lan là Black Donuts Engineering để nâng cấp công nghệ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. Với hợp đồng mới ký, công ty hy vọng có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán.

Theo đó DRC có thể sẽ cạnh tranh hiệu quả hơn với lốp Trung Quốc. DRC có thể bán lốp có giá xấp xỉ giá lốp nội địa. Đồng thời công ty cũng sẽ cải thiện được tỷ suất lợi nhuận hoạt động xuất khẩu vốn thường thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bán lốp trên thị trường nội địa.

Tại ĐHCĐTN, công ty đã thông báo sau khi Giai đoạn 2 hoàn thành vào năm sau, công ty sẽ bắt đầu khởi công nhà máy BCR sản xuất lốp xe hơi. Công suất thiết kế dự kiến là khoảng 4 triệu lốp. Thông tin chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên công ty dự kiến sẽ đưa nhà máy BCR đi vào hoạt động vào khoản năm 2020. Công ty đã được UBND TP Đà Nẵng giao 70ha đất gần nhà máy Radial để xây nhà máy mới.

Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 36.700đ; tương đương P/E dự phóng là 12 lần. Giá cổ phiếu DRC hiện đang ở đáy 52 tuần và đã giảm 6% so với đầu năm do KQKD năm 2016 và Q1/2017 gây thất vọng. Do cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, đặc biệt là từ lốp Trung Quốc, nên công ty khó điều chỉnh giá bán khi giá đầu vào tăng mạnh; từ đó khiến cho tỷ suất lợi nhuận giảm. Trên thực tế công ty đang nâng công suất và chúng tôi cũng kỳ vọng chi phí đầu vào sẽ không còn tăng mạnh kể từ giờ. Hiện định giá cổ phiếu đang ở mức hợp lý với P/E dự phóng là 9,6 lần và tỷ lệ cổ tức/giá hấp dẫn là 9,5%. Chúng tôi tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan đối với cổ phiếu DRC. Trước mắt chúng tôi không thấy nhiều động lực giúp giá có thể tăng nhưng DRC vẫn là doanh nghiệp tốt nhất trong ngành.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 5/4/17 29/3/17 24/4/17      
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan      
Giá mục tiêu 33 30.6 36.7      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
KBC            15.0 0.34% 12.7 0.9

Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 42% và LNST là 850 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Trong khi đó HSC dự báo doanh thu thuần đạt 2,97 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 50,8%) và LNST đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 46,3%). Chúng tôi cho rằng sự khác biệt chính giữa dự báo của chúng tôi và kế hoạch của công ty là chúng tôi chưa đưa vào mô hình định giá tác động tăng thêm của chi phí lãi vay do khả năng công ty sẽ vay nợ thêm trong năm nay. Do Công ty đã có tiền lệ hủy kế hoạch phát hành huy động vốn nên chúng tôi sẽ đợi cho đến khi các kế hoạch này được chính thức triển khai mới điều chỉnh dự báo.

Ước LNST sơ bộ Q1 tăng 68% so với cùng kỳ – đạt 180 tỷ đồng. Theo đó công ty đã hoàn thành được 21% kế hoạch năm 2017. Q1 hàng năm thường là quý thấp điểm ghi nhận doanh thu nên chúng tôi kỳ vọng kết quả này báo hiệu một năm khả quan với KBC.

Dự kiến huy động 2.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành trái phiếu thường hoặc vay ngân hàng. Do muốn hạn chế việc pha loãng cổ phiếu và tận dụng tỷ lệ vay nợ thấp hiện tại, nên công ty sẽ tăng vay nợ để đầu tư mở rộng trong năm nay. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng vay nợ của KBC là 1,97 nghìn tỷ đồng (giảm 30%). Tỷ lệ lợi nhuận để trả lãi vay tăng mạnh lên 11,7 lần từ 5 lần trong năm 2015. Trong khi đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm xuống chỉ còn 0,23 lần (năm 2015 là 0,32 lần).

Kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện vào khoảng nửa cuối năm 2017 và tiền thu được sẽ được sử dụng để: (1) Xây dựng nhà xưởng tại KCN Quế Võ và KCN Quang Châu (2) Đầu tư vào khu đô thị Phúc Ninh (3) Bổ sung vốn lưu động

HSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần cả năm đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 42%) và LNST đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 46%). Chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo khi kế hoạch huy động vốn rõ ràng hơn để có thể tính toán được ảnh hưởng tăng của chi phí lãi vay. Theo đó EPS đạt 1.736đ (tăng 46%); P/E dự phóng là 8,6 lần và P/B dự phóng là 1,02 lần.

Tiếp tục đánh giá MUA VÀO. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 19.200đ. Giá cổ phiếu hiện thấp hơn 21,8% so với giá trị hợp lý. Cổ phiếu đã tăng 9,3% so với đầu năm và cao hơn 16,3% so với đáy 12 tháng. Chúng tôi nhận thấy động lực hỗ trợ giá cổ phiếu chính sẽ là RNAV cao hơn và tiềm năng lợi nhuận cho vài năm tới. Như đề cập trên đây, RNAV sẽ tăng khi hoàn thành mở rộng KCN Tràng Duệ. Về triển vọng lợi nhuận, mảng khu đô thị sẽ bắt đầu đóng góp trong năm nay và tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai. KBC là công ty được quản trị tốt và quá trình tái cơ cấu nợ từ năm 2015 đã cho thấy kết quả khá thành công. Giá cổ phiếu biến động mạnh kể từ 6 tháng cuối năm ngoái do những lo ngại về TPP và rủi ro pha loãng do các kế hoạch phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên cho đến hiện tại, tâm lý NĐT trên thị trường đã ổn định trở lại.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 21/3/17   24/4/17      
Khuyến nghị Nắm giữ   Mua      
Giá mục tiêu 17.1   19.2      

 

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HBC            52.4 -2.28% 8.7 3.0

HBC tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với DT 1Q2017 Hợp nhất dự kiến đạt khoảng 3,500 – 4,000 tỷ đồng (tương ứng tăng 118% – 150% YoY). Biên ròng ước đạt khoảng 5%, tương ứng LNST ước tính khoảng 175-200 tỷ (tăng khoảng 3.5 – 4 lần cùng kỳ 2016).

HBC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2017 đạt 16,000 tỷ (+48.3% YoY), LNST đạt 828 tỷ (+45% YoY). EPS 2017 pha loãng = 8,589 đồng/cổ phiếu (đã tính thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến trong 2017), tương ứng P/E pha loãng = 6.1x.

Mảng xây dựng: tiếp tục tăng trưởng mạnh 62.1% YoY lên khoảng 15,000 tỷ trong năm 2017 (chiếm 94% tổng doanh thu dự kiến). Backlog hiện tại của công ty đạt mức kỷ lục 23,000 tỷ đồng bao gồm một số dự án lớn mới được ký kết.

Biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng dự kiến được duy trì ở mức cao là 9% – 9.5%. Mức biên lợi nhuận gộp này được duy trì nhờ (1) tỷ trọng doanh thu từ hợp đồng D&B (biên LNG khoảng 13-15%) được giữ ở mức 10% tổng doanh thu và (2) tiết giảm giá vốn nhờ đầu tư mua mới máy móc thiết bị giúp giảm tỷ lệ thuê ngoài xuống còn 50% so với mức 70-75% trước đây .

Mảng bất động sản: dự kiến ghi nhận tổng doanh thu khoảng 1,103 tỷ, LNST khoảng 80 tỷ tới từ 3 dự án lớn hiện có vị trí thuận tiện tại Tp. Hồ Chí Minh.

BSC đánh giá kế hoạch kinh doanh của HBC là khả thi nhờ: (1) năng lực thi công được tăng cường và kế hoạch tuyển thêm nhân sự (tăng 20%) cộng thêm diễn biến tích cực trên thị trường bất động sản giúp dòng tiền từ hoạt động xây lắp được đảm bảo và (2) các dự án bất động sản của HBC có thanh khoản cao nhờ nằm tại các vị trí trung tâm của Tp. HCM và tiến độ thi công dự án tương đối nhanh chóng.

Về việc phát hành thêm cổ phiếu: (1) HBC dự kiến phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP trong thời gian tới với giá bằng mệnh giá dành cho CBCNV làm việc liên tục trong 3 năm vừa qua và (2) 2.5 triệu quyền mua cho CBNV, có hiệu lực kể từ 1/1/2020 để khuyến khích sự gắn bó với công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng hoãn lại kế hoạch phát hành riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Chúng tôi lưu ý là hiện tại HBC đang có hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu xấp xỉ 5.3.

Ngày 21/04/2017, cổ phiếu HBC được giao dịch tại mức giá 51,800 đồng/ cổ phiếu, tương ứng P/E forward = 6.1x, P/B = 3x

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     1/3/17      
Khuyến nghị     Nắm giữ      
Giá mục tiêu     49.7      

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng của giảm điểm khi chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên. Cây nến đỏ đặc xuất hiện ngay sau cây nến “Doji” được hình thành trước đó cho thấy thị trường có thể sẽ còn có diễn biến giảm điểm trong những phiên kế tiếp. Thanh khoản vẫn chỉ duy trì ở mức thấp so với khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Dòng tiền trong thị trường tiếp tục có dấu hiệu bị suy yếu. Lực đỡ tại vùng hỗ trợ quanh 705 đang mỏng dần trong khi lực cung được neo ở các mức giá cao sẽ gia tăng mạnh khi ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ. Độ rộng thị trường tiêu cực. Áp lực giảm điểm của nhóm cổ phiếu bluechips đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa đến các nhóm cổ phiếu còn lại. Điều này khiến cho tâm lý nhà đầu tư ngày càng trở nên thận trọng và lo sợ về khả năng sụt giảm mạnh của thị trường trong ngắn hạn. Nếu ngưỡng 705 điểm tiếp tục bị xuyên thủng trong những phiên tới thì chỉ số nhiều khả năng sẽ lùi về vùng hỗ trợ quanh 695 điểm trong thời gian tới. Diễn biến có phần tiêu cực của các chỉ báo kỹ thuật (ADX, MACD, RSI…) cùng với áp lực từ nhóm MA ngắn hạn và sự mở rộng của dải BB đang ủng hộ cho khả năng giảm điểm của chỉ số. Mặc dù vậy, vùng 690-695 điểm là vùng hỗ trợ được hội tụ bởi đường SMA100 và ngưỡng Fibonacci 50%. Do đó, chúng tôi kỳ vọng phản ứng hồi phục sẽ xuất hiện khi chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ này. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 705 điểm và xa hơn là vùng 690-695 điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn Tiêu cực vẫn duy trì tại những VN-Index, VN30 và HNX-Index và VN30 là chỉ số có diễn biến xấu hơn cả. Chỉ số này đang hướng về ngưỡng hỗ trợ trung hạn hiện đang nằm tại 655 điểm, tạo bởi các đường MA100 và MA200 ngày. Chỉ số VN-Index mặc dù hãm đà điều chỉnh tốt hơn, nhưng vẫn đang trong khả năng giảm xuống hỗ trợ MA100 tại 695 điểm. Tín hiệu trung hạn của HNX-Index khả quan hơn một chút khi vẫn duy trì phía trên ngưỡng 88 của đường MA50, tuy vậy ngưỡng hỗ trợ này cũng đang nằm trong sự thách thức. Chỉ có duy nhất VNMidcap vẫn đang giữ tín hiệu Tích cực, tuy nhiên do sự chi phối bởi một số cổ phiếu như là BHS, QCG, DXG… trong thời gian gần đây.

VDSC

Các chỉ số tiếp tục giảm điểm với thanh khoản ở mức thấp. Thị trường vẫn có khả năng giảm sâu hơn nữa, do vậy nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu, nhất là trong những phiên phục hồi kỹ thuật.

VN-Index: VN-Index đóng cửa ở giá thấp nhất trong phiên, kèm thanh khoản thấp, cho thấy lực cầu bắt đáy đang yếu. Khả năng cao VN-Index còn tiếp tục điều chỉnh về vùng 695-700 điểm. Xu hướng ngắn hạn đang tiêu cực khi VN-Index đã chính thức giảm xuống dưới 2 đường trung bình 26 và 50 ngày, đồng thời 2 đường trung bình này cũng đã quay đầu đi xuống. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiêu cực khi MACD tiếp tục đi xuống, RSI giảm về vùng 40 và đường giá dao động dưới các đường MA 13,20 ngày. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ VN-Index tại vùng xung quanh 700 điểm và chưa vội bắt đáy trong các phiên phục hồi kỹ thuật.

HNX-Index: HNX-Index đang dao động trong biện độ hẹp ngay trên đường MA(50). Đường EMA(26) quay đầu đi xuống là một tín hiệu xấu. Nếu phá vỡ vùng giá hiện tại (88) thì HNX-Index sẽ tìm về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo xung quanh 86 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn nằm trong xu hướng giảm và chưa có tín hiệu đảo chiều.

Theo dõi khuyến nghị

PTKT
KHUYẾN NGHỊ MUA
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ
TCKN Ngày KN Giá hiện tại Giá KN Giá  mục tiêu Giá cutloss
KBC HSC 28/2/17 15.0 14.4 17.5 13.5
FPT HSC 6/12/2016 45.9 42 52.0 40.0
ACB HSC 6/3/2017 22.5 22.6 27.0 20.5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s