27/04/2017 MBB, MSN, VIC, PVI, NNC, PPC

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MBB            15.1 0.33% 8.9 1.0

MBB (Mua vào) đã tổ chức ĐHCĐTN vào sáng nay. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các nghị quyết chủ chốt.

Tại ĐHCĐTN, MBB công bố LNTT ngân hàng mẹ trong Q1 đạt khoảng 1.055 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tín dụng chỉ tăng 1% so với đầu năm. Từ các nguồn tin khác, chúng tôi được biết huy động khách hàng trong Q1 giảm 6,8% so với đầu năm. Như thường lệ, so với toàn ngành nói chung, MBB có khởi đầu khá chậm chạp. Với kết quả Q1 MBB đã hoành thành được 24,5% kế hoạch LNTT cả năm.

MBB sẽ trả cổ tức cho năm 2016 với tỷ lệ 11%; trong đó 6% là cổ tức tiền mặt và 5% là cổ tức cổ phiếu. Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt vào tháng 3/2017 còn cổ tức cổ phiếu sẽ được phát hành trong năm 2017.

MBB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.027,6 tỷ đồng trong năm 2017; trong đó gồm 856,4 tỷ đồng phát hành trả cổ tức tỷ lệ 5% và 171,1 tỷ đồng phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 1% (giá phát hành là 10.000đ/cp và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm). Theo ước tính của chúng tôi, cổ phiếu ESOP được phát hành sẽ giúp room nước ngoài tăng 3,4 triệu cổ phiếu.

Hiện room vẫn ở mức 20% – Với thông tin từ ban lãnh đạo là 10% room còn lại vẫn sẽ được giữ để phục vụ cho việc tìm kiếm đối tác chiến lược.

MBB đặt mục tiêu LNTT tăng trưởng 24% trong năm 2017 – đạt 4.532 tỷ đồng (hợp nhất) còn LNTT của ngân hàng mẹ là 4.300 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Hầu hết các công ty con của MBB đặt kế hoạch LNTT tăng trưởng mạnh trong năm 2017.

MBB đặt kế hoạch giảm khoảng 1.800 tỷ đồng giá trị trái phiếu VAMC nắm giữ trong năm 2017 và trong 6 tháng đầu năm 2018 xử lý phần còn lại khoảng 1.200 tỷ đồng.

MBB sẽ hoàn tất việc thoái vốn tại MBLand trong năm nay. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, MBB có thể giảm tỷ lệ sở hữu xuống 11% hoặc bán toàn bộ cổ phần. Quá trình định giá và tìm kiếm NĐT tiềm năng hiện đang được tiến hành. MBLand có vốn điều lệ là 571,5 tỷ đồng và MBB sở hữu gián tiếp 65,29% cổ phần tại MBLand thông qua MBB AMC, công ty con sở hữu 100% của MBB.

Chúng tôi dự báo LNTT đạt 4.713,5 tỷ đồng, tăng trưởng 29,1%. EPS đạt 1.846đ; BVPS là 15.188đ. P/B dự phóng năm 2017 là 0,99 lần.

Tiếp tục đánh giá MUA VÀO. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 17.500đ/cp, theo đó PB dự phóng là 1,15 lần. Ở mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu rất rẻ với PB dự phóng là 0,99 lần so với mức bình quân các mã ngân hàng đã niêm yết là 1,55 lần. Diễn biến giá cổ phiếu đã tốt hơn gần đây và chúng tôi tin rằng sự thay đổi đang diễn ra trong điều kiện Ngân hàng mở rộng tiếp cận NĐT đặc biệt là các NĐTNN. Ngân hàng rõ ràng cũng đang mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ tỷ lệ LDR thấp, hệ số CAR cao, chất lượng tài sản tốt sau khi ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu và bán nợ cho VAMC.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 13/3/17  20/3/17  26/4/17      20/4/17
Khuyến nghị Mua Khả quan Mua     Mua
Giá mục tiêu 17.5 16.8 17.5     23

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MSN            45.5 1.22% 12.5 2.3

MSN (Mua vào) đã tổ chức ĐHCĐTN vào thứ 2. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các nghị quyết.

Công ty không ước KQKD Q1 (KQKD Q1 dự kiến sẽ được công bố vào thứ 6). Tuy nhiên KQKD Q1 sẽ không khả quan do yếu tố mùa vụ. Ban lãnh đạo đã ước tính KQKD 6 tháng sẽ kém nguyên nhân là do thanh lý hàng tồn kho ở Masan Consumer và giá heo giảm làm ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của Masan Nutri Science. Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 tăng trưởng 16- 20% và LNST tăng trưởng 15-22%. Cổ tức cho năm 2016 là 1.100đ và đã được chi trả hết. Hiện chưa có kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2017. Dự kiến phát hành 10.244.359 cổ phiếu ESOP cho nhân sự chủ chốt với tỷ lệ 16,7% LNST năm 2016. Phát hành 13.685.900 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Dự kiến mức độ pha loãng là 2,1% sau 2 đợt phát hành. Tuy nhiên tác động pha loãng của trái phiếu chuyển đổi đã được phản ánh vào số lượng cổ phiếu lưu hành kể từ khi phát hành nhiều năm trước.

Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MSN là 55.000đ (cao hơn 20% thị giá hiện tại), tương đương P/E là 20,5 lần. KQKD Q1 sẽ được công bố vào thứ 6, ngày 28/4. HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ Q1 đạt khoảng 230 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Cho cả năm, HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 11,5% (thận trọng hơn so với kế hoạch của công ty). Doanh thu sẽ tăng trưởng nhờ vào Masan Nutri Science trong bối cảnh công ty con này đang xây dựng chuỗi giá trị đạm động vật từ nông trại đến bàn ăn. Mặc dù lợi nhuận có thể tăng trưởng chậm hơn. Trong khi đó, Masan Consumer đã đến giai đoạn tăng trưởng bão hòa và lợi nhuận của Masan Resources có khả năng tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đóng góp ít cho Tập đoàn. Techcombank được dự báo là một điểm sáng nhờ vào tăng trưởng mạnh trong cho vay bán lẻ.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 3/4/17 3/4/17 26/4/17      
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan      
Giá mục tiêu 53.2 56 55      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VIC            40.4 -0.49% 43.7 4.0

Vingroup (VIC Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ), doanh nghiệp phát triển BĐS đầu ngành đã tổ chức ĐHĐCĐTN vào ngày 26/4/2017. Cổ đông tham dự đại hội đầy đủ và thông qua tất cả các nghị quyết.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 đạt 80 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 40%), tuy nhiên, LNST ước tính giảm còn 3.000 tỷ đồng (giảm 15% so với năm 2016). HSC điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2017 với mức doanh thu đạt 75 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 30%) và LNST đạt 3.140 tỷ đồng (giảm 11,8%). Nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh của chúng tôi là do mảng bán lẻ và nghĩ dưỡng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do tiếp tục quá trình mở rộng. Trước đó, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2017 là 69,4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 18,6%) và LNST là 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 5%). Không chi trả cổ tức cho năm 2016 do VIC mong muốn giữ lại nguồn tiền mặt để tái đầu tư. NĐT đề xuất tỷ lệ hoán đổi từ cổ phiếu Vincom Retail sang cổ phiếu VIC. Chiến lược tiếp tục mở rộng nhanh chóng ở nhiều mảng kinh doanh như Bán lẻ và Nghỉ dưỡng sẽ ăn mòn đóng góp từ doanh thu BĐS.

Giảm đánh giá xuống Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 46.800đ, theo đó P/B là 4,5 lần. Công ty đặt kế hoạch LNST giảm trong năm nay, theo đó HSC cũng điều chỉnh giảm dự báo trước đó với triển vọng lợi nhuận kém khả quan từ mảng Nghỉ dưỡng và Bán lẻ do tiếp tục mở rộng quy mô. Bên cạnh số lượng phòng gia tăng mạnh tại các Khách sạn và biệt thự biển thì một vài thương hiệu của chuỗi bán lẻ cũng đang gặp khó khăn. Tuy vậy, mảng kinh doanh BĐS chủ chốt sẽ ghi nhận doanh thu tốt trong năm nay. Nhìn chung, năm 2017 sẽ tiếp tục đánh dấu giai đoạn chuyển giao của Công ty trong đó mảng bán lẻ sẽ tiếp tục được tái cấu trúc trong khi Công ty cũng sẽ chuyển hướng tập trung đầu tư phân khúc nhà ở bình dân trong mảng BĐS.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   25/11/16 26/4/17      
Khuyến nghị   PHTT Nắm giữ      
Giá mục tiêu   46.6 46.8      

 

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVI 30.9 5.10% 12.4 1.0

Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu PVI với giá mục tiêu 36,500 đồng/cp, upside 24%, so với mức giá đóng cửa 29,500 VND/cp  vào ngày 24/4/2017, theo phương pháp P/B với mức hệ số P/B được chọn là 1.2x, vẫn thấp hơn khoảng 8% so với mức định giá trung vị của cổ phiếu ngành bảo hiểm. PVI là cổ phiếu đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ, đang được định giá thấp nhất thị trường.

Catalyst

Kế hoạch nới room khối ngoại lên 100%. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam có chủ trương nâng room khối ngoại lên mức 100%, đặc biệt khi room khối ngoại cho PVI hiện đã full 49%. Các thương vụ tăng vốn cho CĐCL NN của các Cty bảo hiểm phi nhân thọ gần đây có mức định giá P/B khá cao giao động từ 2,2 đến 2,7 lần (so với P/B 1.0 hiện tại trên TTCK của PVI).

Hưởng lợi khi lãi suất tăng. Hoạt động đầu tư của PVI thận trọng, với tiền mặt chiếm tới 86% cơ cấu (TB ngành 70%), Ước tính với 1% tăng lên của lãi suất, thì lợi nhuận đầu tư của PVI tăng hơn 60 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% lợi nhuận cốt lõi.

Điểm nhấn đầu tư

  • Tăng trưởng doanh thu đến từ sự hồi phục của ngành dầu khí, và những nỗ lực mở rộng kênh phân phối và sản phẩm của PVI
  • Kết quả kinh doanh cốt lõi cải thiện nhờ (1) đã tăng cường trích lập dự phòng bồi thường (2) Hoạt động đầu tư khả quan nhờ mặt bằng lãi suất cải thiện và tổng số tiền đầu tư tăng cao
  • Chất lượng tài sản được nâng cao sau khi  thực hiện thoái vốn đầu tư ghi nhận lợi nhuận đột biến, cũng như hoàn thành trích lập dự phòng ở các khoản đầu tư không hiệu quả
  • Cổ phiếu đang được giao dịch ở mức P/B thấp nhất thị trường ở mức 1.0x, trong khi top 5 các doanh nghiệp bảo hiểm đều thực hiện bán cổ phần cho cổ đông chiến lược với mức giá khoảng 2 lần BVPS

Rủi ro đầu tư

  • Chịu ảnh hưởng từ PVN và ngành dầu khí khiến kết quả kinh doanh nhiều biến động

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NNC 74.8 -0.27% 6.7 2.8

NNC là doanh nghiệp khai thác đá với hiệu quả hoạt động cao. Hiện NNC khai thác 2 mỏ đá là Núi Nhỏ và Tân Lập. So với các doanh nghiệp cùng ngành, biên lợi nhuận từ khai thác và chế biến đá của NNC luôn vượt trội với biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh lần lượt là 41% và 38% trong năm 2016 và đạt tương ứng là 39% và 38% trong quý 1/2017, cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp đá cùng ngành. Chúng tôi kỳ vọng, biên lợi nhuận ở từng mỏ đá của công ty tiếp tục cải thiện nhờ giá đá tăng cao. Từ đầu năm 2016 trở lại đây, công ty đã 6 lần điều chỉnh giá (bao gồm cả tăng và giảm giá) đối với sản phẩm của mỏ đá Núi Nhỏ (hiện cao hơn 3% so với đầu năm 2016) và 4 lần tăng giá đối với sản phẩm của mỏ Mũi Tàu (tăng 13% so với đầu năm 2016).

Mỏ đá Núi Nhỏ, xin gia hạn giấy phép. Đây là mỏ đá quan trọng, đóng góp phần lớn lợi nhuận của công ty với biên lợi nhuận cao. Với giá đá hiện tại, công ty ước tính, mỗi m3 đá, mỏ Núi Nhỏ tạo ra lợi nhuận là 85,000 đồng/m3. Hiện mỏ Núi Nhỏ đang được khai thác với công suất 2.1 triệu m3/năm, độ sau khai thác hiện là 100m, trữ lượng còn lại chưa khai thác hết so với giấy phép ước tính là 1.5-2 triệu m3. Công ty sẽ đẩy mạnh việc xin gia hạn giấy phép, ít nhất là khai thác hết trữ lượng được phép khai thác trong giấy phép. Trong trường hợp, giấy phép khai thác không được thông qua, với sản lượng dự trữ còn lại tại mỏ Núi Nhỏ, công ty ước tính sẽ duy trì được sản lượng tiêu thụ trong 2 năm tới.

Mỏ đá Mũi Tàu, đẩy mạnh khai thác. Nhờ giá đá tăng, lợi nhuận tạo ra trên 1m3 đá của mỏ tăng từ 10,000 đồng lên tới 25,000 đồng/m3. So với mỏ Núi Nhỏ, biên lợi nhuận tại mỏ đá Mũi Tàu thấp hơn do vị trí không thuận lợi bằng, phải vận chuyển bằng đường bộ, tốn kém chi phí hơn. Trước áp lực mỏ đá Núi Nhỏ sắp hết thời hạn khai thác, công ty đã đẩy mạnh khai thác mỏ Mũi Tàu, nâng công suất khai thác từ 0.5 triệu m3/năm lên tới 1 triệu m3/năm. Năm 2017, công ty vận hành thêm 3 máy mới, bên cạnh 4 máy hiện tại. Ngoài ra, tại mỏ đá Mũi Tàu, công ty còn sản xuất gạch không nung.

NNC có kế hoạch đàm phán mua lại từ 1 đến 2 mỏ đá trong thời gian tới. Việc đầu tư, sở hữu 10% vốn MVC (CTCP Vật liệu và xây dựng Bình Dương) được kỳ vọng mang lại lợi nhuận gián tiếp từ mảng kinh doanh đá cho công ty. MVC là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, hiện đang sở hữu 2 mỏ đất sét có diện tích lớn ở Bình Dương, sản xuất gạch ngói không nung, thu phí BOT tuyến đường ĐT 743 và sở hữu trực tiếp và qua công ty liên kết 5 mỏ đá ở Bình Dương, Bình Phước (2 mỏ ở Bắc Tân Uyên, Tân Mỹ,Phú Giáp và Tam Lập). MVC có hiệu quả hoạt động cao, tổng doanh thu thuần đạt 612 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 275 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng từ 01/01/2015 đến 10/04/2016 (thời điểm chuyển thành CTCP), tương đương biên lợi nhuận sau thuế là 37%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 127 tỷ đồng (+ 10% yoy) và 41 tỷ đồng (+7% yoy). Kế hoạch kinh doanh năm 2017. Công ty đặt mục tiêu khai thác 2 triệu m3 đá trong năm 2017, tiêu thụ 3.27 triệu m3 mang về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 580 tỷ đồng (tương đương 2016) và 161 tỷ đồng (-12% yoy), tương đương EPS 2017 kế hoạch là 9,329 đồng/cp (sau khi trừ 5% quỹ khen thưởng phúc lợi).

Tỷ lệ cổ tức cao, đạt 60% tiền mặt từ LNST năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2017 tối thiểu là 30%.

Rủi ro đầu tư: (1) Mỏ đá Núi Nhỏ không được gia hạn thời gian khai thác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của công ty từ sau năm 2019 do đây là mỏ đá có hiệu quả khai thác cao nhất của công ty. (2) Rủi ro giá đá giảm. (3) NNC và MVC là 2 công ty cùng hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá có quan hệ sở hữu lẫn nhau (MVC sở hữu 37.73% NNC và NNC sơ hữu 10% của MVC, ông Mai Văn Chánh chủ tịch HĐQT NNC đồng thời là TGĐ, phó chủ tịch HĐQT của MVC). Với biên lợi nhuận cao ở cả MVC và NNC, chúng tôi không quá lo ngại về rủi ro này.

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PPC 17.85 5.00% 6.7 1.0

Chúng tôi khuyến nghị Mua với PPC với giá mực tiêu 19.300 đồng/cp. Tại này 25/4/2017, PPC giao dịch tại mức giá 17.200 đồng/cp, tương ứng với P/E fw là 8.43x, rất hấp dẫn so với mức trung bình ngành ở mức khoảng 11x. Chúng tôi dự báo năm 2017, PPC đạt doanh thu khoảng 7.277 tỷ đồng (+22%yoy), LNST đạt 648 tỷ (+17%yoy) EPS 2017 đạt 2.038 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 tăng mạnh. Doanh thu đạt 1.475 tỷ, giảm 13% so với cùng kì 2016. Trong quý 1, tổng lượng điện sản xuất chỉ khoảng 1.186 triệu kWh, bằng 74% so với cùng kì 2016. Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh chi phí tài chính từ 285 tỷ xuống còn 196 tỷ (trong đó lỗ từ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 256 tỷ xuống còn 162 tỷ), LNST tăng mạnh lên 142 tỷ (quý 1/2016 PPC lỗ 157 tỷ).

Kế hoạch kinh doanh 2017. Năm 2017, PPC đặt kế hoạch lượng điện sản xuất là 5.591 triệu kWh, tăng 7% so với năm 2016, doanh thu đạt 7.171 tỷ (+20%yoy), LNTT đạt 722 tỷ (+17.4% yoy), cổ tức trả 15% tiền mặt. Trong cả năm 2017, sản lượng điện của PL1 sẽ được bán trong hợp đồng PPA với giá cố định là 261 đồng/kWh ( trong 5 tháng đầu năm 2016, PL1 phải bán với giá CGM thấp hơn hẳn so với giá kí trong PPA do nhà máy hết khấu hao và chưa kí được PPA mới).

Tái cấu trúc khoản nợ vay bằng Yên. Đến cuối năm 2016, PPC có dư nợ bằng đồng yên khoảng 21.35 tỷ JPY. Trong tháng 2, PPC đã thực hiện trả trước 8 tỷ JPY với tỷ giá theo tính toán là 204 VND/JPY, tài trợ bằng nguồn vốn nhàn rỗi của công ty. Trong tháng 5/2017, PPC sẽ tiếp tục trả tiếp 8 tỷ JPY, giảm dư nợ đồng JPY xuống còn khoảng 6 tỷ JPY. Khoản còn lại sẽ được trả hết trong năm 2018. Việc tái cấu trúc mạnh khoản vay bằng đồng Yên này sẽ giúp kết quả kinh doanh của PPC ổn định hơn, tránh khoản lỗ tỷ giá trung bình khoảng 200 tỷ mỗi năm.

Rủi ro đẩu tư. Nhà máy PL1 đã hết khấu hao nên hiệu suất sử dụng khá thấp, tạo ra khó khăn cho PPC trong việc xin Qc cho nhà máy này do khu vực phía bắc có phụ tải khá lớn, nhiều nhà máy điện với giá bán rẻ hơn với PL1. Tháng 5/2017, Genco 2 sẽ chủ trì việc đánh giá dự án nâng cấp PL1 (với vốn đầu tư dự toán khoảng 2.000 tỷ). Tuy nhiên chúng tôi không phản ánh tác động này vào mô hình định giá do chưa có thông tin chi tiết của dự án. Trong năm 2017 PPC có thể hưởng lợi vì dự báo El Nino có thể xảy ra trong tháng 7/2017. Kế hoạch 2017, PL1 sản xuất 1,914.7 triệu kWh (+15%yoy). (2) 817 tỷ đồng đầu tư vào QTP đã phải trích lập dự phòng 409 tỷ năm 2015, hoàn nhập 85 tỷ năm 2016. Tuy nhiên dự báo tình hình kinh doanh của QTP trong năm 2017 sẽ khá khăn do chênh lệch tỷ giá.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 8/3/17 26/12/16  2/3/17   28/11/16 26/4/17
Khuyến nghị Mua PHTT Khả quan   Outperform Mua
Giá mục tiêu 19.8 16.4     18.68 19.3

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX tăng điểm trở lại sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, qua đó bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ 705 điểm lần thứ 2. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể so với các phiên trước đó dù vẫn duy trì ở dưới mức khối lượng trung bình 10 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng tích cực. Diễn biến này thể hiện tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng thị trường quay lại xu hướng tăng điểm sau khi tạo 2 đáy nhỏ tại vùng hỗ trợ quanh 705 điểm. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước, nếu chỉ số giữ vũng được ngưỡng 705 điểm đồng thời hình thành cây nến xanh tăng điểm trở lại, thì nhiều khả năng chỉ số sẽ hướng đến thử thách vùng cản 715-720 điểm một lần nữa trong những phiên tới. Vùng 705-720 điểm là vùng điểm có mật độ giao dịch tương đối dày đặc do trước đó chỉ số đã có thời gian dao động đi ngang trong vùng điểm này khá lâu. Vì vậy, chúng tôi không loại trừ khả năng chỉ số có thể sẽ hình thành ra các nhịp dao động tăng giảm đan xen trong vùng điểm này trong ngắn hạn, nhất là khi các chỉ báo dao động có độ nhạy cao đang đồng loạt đi lên từ vùng quá bán. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, rủi ro đường giá xuyên thủng ngưỡng 705 điểm vẫn đang hiện hữu bởi các chỉ báo kỹ thuật (ADX, MACD, RSI…) chưa có nhiều sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Thêm vào đó, đường giá vẫn đang phải chịu áp lực từ nhóm MA ngắn hạn đang hướng xuống. Do đó, kịch bản đường giá lùi về vùng hỗ trợ mạnh 690-695 điểm vẫn được để ngỏ trong thời gian tới. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 715-720 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 705 điểm và 690-695 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường tăng điểm phiên hôm nay với lực cầu được cải thiện ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Thanh khoản đối với nhóm VN30 đạt 36,8 triệu cổ phiếu, tăng 31,4% so với phiên hôm trước và cao hơn mức bình quân 5 phiên gần nhất, nhờ đó, VN30 đã tăng 0,74% và đóng cửa phía trên đường MA5 ngày, gợi mở khả năng tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số chủ chốt như VN-Index, VN30 hay HNX-Index vẫn đang duy trì mức Tiêu cực với ngưỡng kháng cự lần lượt nằm tại 715 điểm, 675 và 88,8 điểm. Nhiều khả năng các ngưỡng này có thể sẽ được kiểm định trong phiên ngày mai.

VDSC

Hai chỉ số đồng loạt lấy lại sắc xanh, thanh khoản cũng có sự cải thiện cho thấy lực cầu bắt đáy đã tham gia và tín hiệu này giúp đà rơi của thị trường sẽ chững lại thay vào đó là các phiên hồi phục, tuy nhiên để có thể thay đổi trạng thái xu hướng giảm VNIndex và HNX-Index vần vượt lên trên ngưỡng kháng cự 718 và 89,5 điểm.

VN-Index: Nến xanh với biên độ dao động ở mức trung bình, bao trùm toàn thân nến giảm liền trước kèm theo khối lượng cao hơn các phiên giảm cho thấy lực cầu tham gia bắt đáy xuất hiện khi đường giá điều chỉnh giảm về vùng giá 705 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật có sự cải thiện nhẹ cho thấy đà giảm tạm thời chững lại nhưng xu hướng chung vẫn chưa có sự cải thiện. Mặc dù áp lực bán đã giảm sút thay vào đó lượng mua bắt đáy gia tăng nhưng đây chỉ mới là tín hiệu giúp đà giảm chững lại chứ chưa thể thay đổi trạng thái xu hướng giảm giá ngắn hạn, để thực hiện điều này VN-Index cần vượt lên trên các đường MA tại 718 điểm.

HNX-Index: Nến xanh với độ dao động rộng, lấp đầy gần như hai phiên giảm liền trước kèm theo thanh khoản cũng xấp xỉ mức bình quân cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện sau đợt giảm giá kéo dài từ mức đỉnh 91,5 điểm. Các tín hiệu kỹ thuật cũng có sự cải thiện khi RSI tạo phân kỳ dương với đường giá, điều này cho tín hiệu đà rơi sẽ dừng lại và thay vào đó là các phiên hồi phục kế tiếp, xu hướng giá vẫn là giảm khi các đường MA đều dao động trên đường giá theo hướng xuống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s