Tổng Công ty Cổ Phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (HOSE: SAB): Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016

Doanh thu thuần đạt 30.569 tỷ đồng (+12,6% YoY) và hoàn thành 107% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng đạt 4.655 tỷ đồng, (+32,7% YoY) đạt 127% kế hoạch năm.

Theo Bộ Công thương, tổng sản lượng tiêu thụ bia đạt 3.786,7 triệu lít trong năm 2016 (+9,3% YoY).

 • Sản lượng sản xuất của SAB đạt 1.640,6 triệu lít (+7,4% YoY), tương ứng thị phần sản xuất giảm ở mức 43,3% (so với 44,1% trong năm 2015).
 • Sản lượng sản xuất của Habeco (BHN: HNX) đạt 717,4 triệu lít (+2,1% YoY), tương ứng thị phần sản xuất giảm ở mức 18,9% (so với 20,3% trong năm 2015).
 • Kết quả này cho thấy các công ty FDI như Heneiken, Carlsberg,… sản xuất 1.428,7 triệu lít trong năm 2016 (+15,8% YoY), tương ứng thị phần sản xuất tăng ở mức 37,7% (so với 35,6% trong năm 2015).

Trong năm 2016, doanh thu bia của SAB bao gồm SCT đạt 26.169 tỷ đồng (10,5% YoY) và chiếm 85,5% doanh thu thuần (so với 87,1% trong 2015). Sản lượng tiêu thụ đạt 1.647 triệu lít (+8,3% YoY) và hoàn thành 107% kế hoạch năm. Theo ban lãnh đạo, tăng trưởng doanh thu chủ yếu từ khu vực miền Nam, một phần tại ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Khu vực ĐBSCL chiếm 40% sản lượng tiêu thụ của SAB trong khi tăng trưởng tại khu vực miền Bắc không đổi (tăng trưởng doanh thu khu vực này ở mức 20-30%/năm). SAB có thể duy trì thị phần tại khu vực thành phố đồng thời tăng phạm vi phân phối tại thị trường nông thôn. Như đề cập trong báo cáo chuyến thăm công ty, tại các tỉnh thành phố nhỏ, SAB tích cực quảng bá sản phẩm nhằm giành thị phần hơn là thu về lợi nhuận trong ngắn hạn. Công ty được hưởng lợi nhờ tầng lớp trung lưu tăng và xu hướng chuyển từ các sản phẩm bình dân (bia hơi) sang sản phẩm chất lượng cao hơn (bia đóng chai hoặc bia lon).

SAB có 23 nhà máy bia và 11 công ty thương mại, có 44 chi nhánh và 800 nhà phân phối khắp Việt Nam. Sản phẩm của công ty có trên 32.000 đại lý.

Lợi nhuận gộp đạt 8.268 tỷ đồng, tăng 10,3% YoY. Năm 2016, giá malt trung bình tăng nhẹ trong năm trước, khiến tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bia giảm còn 30,3% (so với 31,1% trong năm 2015). Theo ban lãnh đạo, SAB đã điều chỉnh giá bán trong năm 2016 để bù đắp cho đà tăng của thuế tiêu thụ đặc biệt (SCT), ở mức 55% trong năm 2016 và 50% trong năm 2015. Năm 2017, thuê tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng lên 60% và SAB có thể điều chỉnh giá bán để bù đắp đà tăng này.

Lợi nhuận ròng đạt 4.655 tỷ đồng (+32,7% YoY). Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 27% trong năm 2016, từ mức 27,6% trong năm 2015, tỷ suất lợi nhuận ròng cải thiện lên 15,2% trong năm 2016 so với 12,9% trong năm 2015. Kết quả khả quan này là nhờ:

 • Thu nhập tài chính ròng tăng gấp 2,3 lần đạt 682 tỷ đồng trong năm 2016. SAB ghi nhận thu nhập tài chính đạt 199 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn 2 công ty liên doanh ngoài mảng kinh doanh chính, bao gồm:
 • SHP: HOSE: SAB sở hữu 20,22% cổ phần SHP, tương ứng 18.950.713 cổ phần. Giá trị sổ sách khoản đầu tư đạt 250 tỷ đồng hay 13.200 đồng/cp, SAB đã thoái vốn toàn bộ cổ phần tại mức giá 19.000 đồng – 19.750 đồng/cp vào tháng 9/2016.
 • Sabeco Pearl: SAB sở hữu 26% cổ phần Sabeco Pearl, tương ứng 14.733.342 cổ phần. Giá trị sổ sách khoản đầu tư đạt 147 tỷ đồng hay 9.988 đồng/cp, SAB đã thoái vốn toàn bộ cổ phần cho Attland (công ty cũng sở hữu 23% cổ phần Sabeco Pearl) tại mức giá 13.347 đồng/cp vào tháng 9/2016.
 • Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm còn 11,7% trong năm 2016 so với 14,1% trong năm 2015. Năm 2015, SAB ghi nhận chi phí dự phòng thuế thu nhập đặc biệt là 375 tỷ đồng (liên quan đến vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2015 và 2016) và chi phí lợi thế thương mại ở mức 150 tỷ đồng, khoản này không phát sinh trong năm 2016. Nếu không bao gồm khoản chi phí này, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu giảm (2016:11,7% so với 2015: 12,2%) nhờ nỗ lực của công ty tập trung vào hoạt động bán hàng và phân phối. Kể từ ngày 01/01/2016, trụ sở của SAB quản lý trực tiếp hoạt động bán hàng tại tất cả các công ty con là công ty thương mại trong khu vực và đưa ra chính sách bán hàng cho toàn công ty. Điều này giúp SAB quản lý và điều phối hoạt động phân phối cũng như tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Nếu không bao gồm thu nhập bất thường từ hoạt động thoái vốn trong năm 2016 và trích lập dự phòng thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2015, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng tăng 18% YoY trong năm 2016.

Tiếp tục mở rộng nhà máy đáp ứng nhu cầu trong khu vực và giảm chi phí vận chuyển

Theo Bộ Công thương, trong năm 2016, tổng vốn đầu tư của SAB đạt 677,7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 756,4 tỷ đồng. Trong năm 2017, tổng vốn đầu tư ước tính đạt 1.008 tỷ đồng (+48,7% YoY). Theo ban lãnh đạo, hầu hết các nhà máy đạt 90% công suất sản xuất thiết kế trong năm 2016. Do đó, công ty có thể tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong khu vực và giảm chi phí vận tải. Một số nhà máy mới của SAB bao gồm:

 • CTCP Bia Sài Gòn – Ninh Thuận (SAB sở hữu 20%): Giai đoạn 2 (80 triệu lít với vốn đầu tư 500 tỷ đồng) bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng 12/2016, giúp tổng công suất hoạt động tăng lên 130 triệu lít. Giai đoạn 1 (50 triệu lít với vốn đầu tư 450 tỷ đồng) đã đi vào hoạt động trong năm 2013.
 • CTCP Sài Gòn – Kiên Giang (SAB sở hữu 20%): Giai đoạn 2 (50 triệu lít với vốn đầu tư 340 tỷ đồng) đi vào hoạt động trong tháng 1/2017, tăng tổng công suất lên 100 triệu lít. Giai đoạn 1 (50 triệu lít với vốn đầu tư 600 tỷ đồng) đi vào hoạt động trong tháng 4/2015.
 • CTCP Sài Gòn – Khánh Hòa (SAB sở hữu 26%): Giai đoạn 1 (50 triệu lít với vốn đầu tư 620 tỷ đồng) đi vào hoạt động trong tháng 10/2016. Giai đoạn 2 ước tính tăng thêm 50 triệu lít trong tương lai.
 • Sabibeco (SAB sở hữu 22%) sẽ tăng thêm 2 nhà máy: Nhà máy Đồng Tháp và Nhà máy Long Khánh. Giai đoạn 1 nhà máy Đồng Tháp sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9/2017 (45 triệu lít với vốn đầu tư là 470 tỷ đồng) trong khi giai đoạn 2 sẽ thêm 55 triệu lít trong tương lai. Nhà máy Long Khánh có vốn đầu tư là 470 tỷ đồng và đang trong giai đoạn lên kế hoạch.

Triển vọng năm 2017

Tổng quan quý 1/2017: Theo ban lãnh đạo, trong quý 1/2017, doanh thu thuần đạt 7.500 tỷ đồng (+5% YoY) và lợi nhuận trước thuế không đổi ở mức 1.222 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ bia đạt 435 triệu lít trong quý 1/2017. Kết quả này sát với ước tính của ban lãnh đạo, tương ứng 25% kế hoạch công ty năm 2017.

Kế hoạch công ty: Năm 2017, SAB đặt kế hoạch 34.471 tỷ đồng doanh thu thuần (+12,8% YoY), 5.719 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+0,2% YoY) và 4.703 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+1,0% YoY). Sản lượng tiêu thụ bia ước tính đạt 1.703 triệu lít (+3,4% YoY), trong đó sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn ước tính đạt 1.664 triệu lít (+4,7% YoY)

Ước tính

Ước tính của chúng tôi dựa trên giả định sau:

 • Năm 2017, doanh thu bia có thể tăng 10,2% YoY nhờ tăng trưởng sản lượng đạt 8% YoY và giá bán trung bình tăng 2% YoY. Năm 2018, doanh thu bia có thể tăng 9,1% YoY nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 8% YoY và giá bán trung bình tăng 1% YoY.
 • Doanh thu mảng kinh doanh khác có thể tăng mạnh nhờ giá trị tuyệt đối nhỏ nhưng tỷ trọng vẫn ở mức thấp so với mảng bia. Chúng tôi ước tính doanh thu từ bao bì có thể tăng 30% YoY trong năm 2017 và 25% YoY trong năm 2018. Doanh thu nước giải khát có thể tăng 20% YoY trong năm 2017, và 15% YoY trong năm 2018. Doanh thu rượu và đồ uống có cồn có thể tăng 10% YoY trong cả năm 2017 và 2018.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bia ổn định ở mức 30,3% YoY. Mặc dù giá ngũ cốc có xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2017 (~7% YTD theo IndexMundi), chúng tôi ước tính SAB có thể tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao hơn để bù đắp cho giá nguyên liệu tăng.
 • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp/doanh thu có thể giảm từ 11,7% trong năm 2016 còn 11,1% trong năm 2017 và 10,9% trong năm 2018 nhờ nỗ lực tái cấu trúc của SAB để tăng hiệu quả bán hàng và giảm chi phí.
 • Chúng tôi giả định thuế TNDN có thể ở mức 17,8% theo định hướng của ban lãnh đạo.

Năm 2017, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 34.503 tỷ đồng (+12,9% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 5.052 tỷ đồng (+8,5% YoY). Nếu không bao gồm khoản lợi nhuận bất thường năm 2016, tăng trưởng lợi nhuận ròng có thể đạt 12,8% YoY trong năm 2017.

Năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 38.450 tỷ đồng (+11,4% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 5.527 tỷ đồng (+9,4% YoY).

Định giá và Quan điểm đầu tư

Nếu không bao gồm 6% quỹ khen thưởng phúc lợi, EPS có thể đạt 7.124 đồng trong năm 2017 và 7.794 đồng trong năm 2018. Cổ phiếu đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 28,2x và 25,7x. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 183.100 đồng/cp, tương ứng PE mục tiêu 1 năm là 25x (tăng nhẹ so với VNM: 23x, KDC: 18x và Masan Consumer: 15x).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s