03/05/2017 : PAN, VCB, HSG, VIC, PVE, HUT

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PAN            42.3 -1.28%           16.9           1.9

CTCP Tập đoàn PAN đã tổ chức ĐHĐCĐTN vào ngày 22/4. Đại hội có sự tham dự đầy đủ của cổ đông và tất cả các nghị quyết được thông qua.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.080 tỷ đồng (tăng trưởng 11,8%) và LNST của cổ đông công ty mẹ chỉ là 190 tỷ đồng (giảm 25,8% so với cùng kỳ).

PAN sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% mệnh giá cho năm 2016. Công ty cũng sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP.

PAN đã bán 20% cổ phần PAN Farm thu về 400 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2016 tăng nhờ khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ bán cổ phần ở PAN Service.

Triển vọng lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính trong năm nay tốt, tuy nhiên lợi nhuận hợp nhất có thể giảm do không còn đóng góp từ lợi nhuận bất thường.

Giảm đánh giá từ Nắm giữ xuống Kém khả quan. Chúng tôi dự báo giá trị hợp lý của cổ phiếu là 29.821đ/cp, theo đó P/E 2017 là 14,2 lần. HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 sẽ giảm 15,2% so với năm 2016. Tuy nhiên triển vọng dài hạn vẫn rất tiềm năng. Mảng kinh doanh chính tăng trưởng tương đối với sự mở rộng ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Không còn đóng góp từ các khoản lợi nhuận không thường xuyên như lợi nhuận từ bán 80% cổ phần tại PAN Service trong năm ngoái. Triển vọng dài hạn tốt và công ty có thể sẽ quyết liệt hơn trong triển khai chiến lược tăng trưởng nội tại. Và thanh khoản của cổ phiếu khá hạn chế.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     28/4/17      
Khuyến nghị     Kém khả quan      
Giá mục tiêu     29.8      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VCB            35.1 0.00%           17.6           2.5

Vietcombank (VCB – Khả quan) đã tổ chức ĐHĐCĐTN vào sáng nay. Cổ đông tham dự Đại hội đầy đủ và đã thông qua tất cả các nghị quyết quan trọng.

Cho năm 2017, VCB đặt kế hoạch LNTT chỉ tăng trưởng 8% đạt 9.200 tỷ đồng.

Vietcombank công bố KQKD Q1 khả quan với LNTT tăng 19% so với cùng kỳ đạt 2.737 tỷ đồng.

Thông qua phương án trả tức tiền mặt 8% cho năm 2016.

Vẫn triển khai kế hoạch tăng vốn 10% trong năm nay mặc dù giá phá hành cổ phiếu chắc chắn sẽ bằng hoặc cao hơn giá thị trường.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ 10% trong năm 2017.

Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 44.500đ, theo đó P/B dự phóng là 2,9 lần. Cho năm 2017, HSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận với giả định mức chi phí dự phòng cao hơn và chúng tôi hiện dự báo LNTT năm 2017 đạt 10.879 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%). Dự báo điều chỉnh của chúng tôi vẫn cao hơn so với kế hoạch của Ngân hàng. Sự thận trọng của Ngân hàng một phần phản ánh thực tế là các NHTMCP vốn nhà nước trước đó cũng đặt KQKD rất thấp. Mặc dù vậy trong trường hợp của VCB với tình hình tài chính mạnh và tăng trưởng ổn định, việc đặt kế hoạch kinh doanh năm nay có vẻ quá thận trọng. Chúng tôi tin rằng Ngân hàng sẽ dễ dàng vượt kế hoạch này. Trong khi đó, kế hoạch tăng vốn 10% cũng được điều chỉnh và xem xét lại.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 2/3/17 27/3/17 28/4/17 28/4/17    
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan Trung lập    
Giá mục tiêu 42.2 40.4 44.5 39.2    

 

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VCB            35.1 0.00%           17.6           2.5

NIM cải thiện nhẹ nhờ tín dụng tăng tốc ngay trong quý đầu năm. Theo BCTC quý 1/2017 của VCB, trong khi huy động khách hàng chỉ tăng trưởng 3,2% YoY thì cho vay khách hàng tăng trưởng xấp xỉ 8,4% YoY, cao gần gấp đôi mức tăng bình quân của toàn hệ thống. Tỷ lệ tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) do vậy tăng nhẹ lên mức 82% song vẫn thấp hơn giới hạn tối đa 90% của NHNN. Nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh, tỷ lệ lãi biên ròng (NIM) tăng nhẹ lên 2,8% (2016: 2,7%) và thu nhập lãi thuần tăng trưởng hơn 16% YoY, đóng góp 72% trong cơ cấu thu nhập hoạt động của ngân hàng. Thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi cũng tăng trưởng khả quan trong quý 1 vừa qua. Đáng chú ý, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng xấp xỉ 21% YoY và đóng góp 9% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Tổng thu nhập hoạt động trong quý 1/2017 đạt 7.287 tỷ đồng (+22% YoY) song chi phí hoạt động cũng tăng trưởng nhanh chóng (+33% YoY) khiến LNTT chỉ tăng trưởng 19% đạt 2.737 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch năm 2017.

Tiếp tục kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng Basel 2. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tại thời điểm cuối năm 2016 của Vietcombank đạt 11,13%, cao hơn mức quy định tại Thông tư 36. Tuy vậy, nếu áp dụng các quy định của Thông tư 41 (theo chuẩn mực Basel II) thì CAR chỉ đạt 6-7%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu 8%. Do vậy, trong một buổi tiếp xúc gần đây của RongViet Research với đại diện của Vietcombank, chúng tôi được biết ngân hàng sẽ theo đuổi kế hoạch tăng vốn trong năm 2017-2018 nhằm đạt CAR (áp dụng chuẩn Basel II) ở mức 9%. Phương án phát hành trái phiếu dài hạn 5.000 tỷ đồng trong năm 2017 của Vietcombank đã được NHNN phê duyệt. Tuy vậy, phương án này sẽ chỉ được thực hiện trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu không thành công. Đối với phương án phát hành cổ phiếu, tổng mức phát hành dự kiến là xấp xỉ 359,78 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng). Vietcombank có thể phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ cho NĐT tài chính hoặc đối tác chiến lược. Về mức giá phát hành, thay cho mức giá chiết khấu so với giá thị trường thì mức giá theo phương án chào bán mới sẽ không thấp hơn giá trị định giá của bên thứ ba có cung cấp dịch vụ định giá và giá đóng cửa của phiên giao dịch liền trước ngày phát hành. Chúng tôi được biết là đối tác chiến lược hiện tại, cổ đông Mizuho Bank, cũng sẽ tham gia đợt phát hành nhằm đảm bảo tỷ lệ sợ hữu 15%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (trường hợp phát hành thành công) sẽ giảm từ mức hơn 77,1% hiện tại về còn hơn 70,1%.

Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 là 15% (thấp hơn mức tối đa 16% mà NHNN cho phép ở ngân hàng này). Mặc dù tăng trưởng tín dụng tăng tốc khá nhanh trong quý 1 và đạt hơn 50% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm, Vietcombank cho biết ngân hàng sẽ kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng trong kế hoạch đặt ra thay vì điều chỉnh tăng chỉ tiêu này. Điều này hàm ý các khoản cho vay trong thời gian còn lại của năm 2017 sẽ được thẩm định chặt chẽ hơn. Ngoài ra, dựa trên mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho nhóm doanh nghiệp lớn là 10% và tăng trưởng tín dụng ở nhóm khách hàng DNVVN (SMEs) và khách hàng cá nhân ở mức lần lượt 30% và 40% YoY, chúng tôi nhận thấy mục tiêu kiểm soát này của Vietcombank là có thể đạt được. NIM trong ba quý cuối năm có thể giảm nhẹ so với đầu năm do huy động khách hàng sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với cho vay khách hàng. Về mặt chi phí, mặc dù toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã được trích lập trong năm 2016 nhưng chi phí cho DPRR tín dụng chỉ giảm hơn 6% YoY do chính sách phân loại nợ chặt chẽ của ngân hàng. Ngoài ra, với kế hoạch mở rộng trong năm 2017 (5 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trong nước, đồng thời mở rộng sang các thị trường Lào, Úc và Mỹ), chúng tôi cho rằng chi phí hoạt động cũng sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với tăng trưởng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập (CIR) theo đó dự báo tăng nhẹ lên 41%. VCB đặt kế hoạch LNTT năm 2017 là 9.200 tỷ đồng (+8% YoY). Tuy vậy, với kết quả kinh doanh khả quan ngay trong quý 1/2017, chúng tôi cho rằng VCB có khả năng sẽ vượt kế hoạch LNTT cả năm khoảng 4%. Chúng tôi dự báo LNST năm 2017 của VCB sẽ đạt 7.635 tỷ đồng (+11,8% YoY). Chúng tôi sử dụng mức định giá tương đối (PE và PB) cho VCB cao hơn mức bình quân chung của ngành, do vị thế dẫn dắt cũng như việc quản lý chất lượng tài sản luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy, mức trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi tăng đã khiến EPS bị ảnh hưởng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm mức giá mục tiêu của VCB xuống 39.200 đồng/cp từ mức 41.700 đồng/cp trước đây.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 2/3/17 27/3/17 28/4/17 28/4/17    
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan Trung lập    
Giá mục tiêu 42.2 40.4 44.5 39.2    

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HSG            48.4 2.44%             5.4           2.1

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) với tổng mức sinh lời 24,5%.

Thuế chống bán phá giá có thời hạn 5 năm chính thức được ban hành giúp các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ trong nước giành lại thị phần.

Vị thế dẫn đầu thị trường tôn mạ của HSG tiếp tục kích thích doanh thu 2017 tăng trưởng 34%.

Biên lợi nhuận giảm vì chi phí đầu vào tăng, vượt mức thấp năm 2016, khiến LNST 2017 tăng trưởng 19%.

Quyết định của Thủ tướng về việc tạm ngừng dự án liên hợp thép Hoa Sen Cà Ná không gây ảnh hưởng đáng kể.

PER 2017 hấp dẫn 5,6 lần với khả năng sinh lời cao nhất ngành thép và triển vọng tăng trưởng mạnh.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 21/12/16 28/4/17 9/1/17     6/1/17
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Khả quan     Mua
Giá mục tiêu 55.5 59.2       66.38

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VIC            40.9 2.25%           44.2           4.0

Chúng tôi giữ nguyên đánh giá về mặt cơ bản dành cho Tập đoàn Vingroup (VIC) và giá mục tiêu 46.600VND/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm 4% kể từ khi chúng tôi đưa ra báo cáo cập nhật trước, nên chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN với tổng mức sinh lời 13,9%.

Doanh số bán hàng từ các năm trước sẽ giúp LNST và sau lợi ích CĐTS 2017 đạt tăng trưởng 12%.

Tiến độ bán hàng tích cực tại thị trường Hà Nội giúp dự báo doanh số bán hàng 2017 tăng 5%.

Việc tiếp tục mở rộng mảng bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận vì chúng tôi dự báo hai lĩnh vực này sẽ lỗ từ HĐKD tổng cộng 6.100 tỷ đồng.

Do hai mảng bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng ngày càng khó khăn, VIC được định giá hợp lý tại mức P/B 2017 là 3,4 lần.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   28/4/17 26/4/17      
Khuyến nghị   Khả quan Nắm giữ      
Giá mục tiêu   46.6 46.8      

 

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVE             7.0 1.45%             5.9           0.6

Cả năm 2016, công ty ghi nhận doanh thu 1.055 tỷ đồng và LNST là 30,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và gần đạt kế hoạch chỉ tiêu LNST.

Doanh thu lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn với 956 tỷ đồng, tăng 168% so với năm 2015, PVE đã tiếp tục thực hiện một số gói thầu xây lắp của dự án NMLD Nghi Sơn và gói thầu tại dự án Rapid-Malaysia.

Lĩnh vực Tư vấn Thiết kế chỉ đóng góp 56 tỷ đồng doanh thu, bằng 15% doanh thu năm 2015, không đạt kế hoạch do thiếu hụt khối lượng công việc, chỉ đạt 20% công việc thiết kế dự án.

Lĩnh vực Tư vấn Khảo sát hoàn thành kế hoạch được giao với 38 tỷ đồng doanh thu, một số dự án chính như: khảo sát biển phục vụ thiết kế FEED dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, khảo sát bờ phục vụ thiết kế FEED tuyến ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, khảo sát hiện trạng tuyến ống gần bờ Bạch Hổ – Long Hải.

Kế hoạch kinh doanh 2017 tăng trưởng nhẹ. ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng (+4% yoy) và LNST đạt 32,6 tỷ đồng (+7% yoy). Năm 2017, PVE có cơ hội tham gia cung cấp các dịch vụ cho các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị trong tập đoàn như: Chuỗi dự án khí Lô B; Dự án phát triển mỏ Full Field Sư Tử Trắng – GĐ 2; Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – GĐ 2; Dự án phát triển mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; v.v. Nguồn công việc này sẽ giúp công ty hoạt động ổn định trong vài năm tới.

Chiến lược 2016- 2020 chuyển dịch dần sang các lĩnh vực kinh doanh ổn địnhbán lẻ và dịch vụ. Vingroup sẽ tập trung giảm dần tỷ trọng lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản xuống dưới 50% trong những năm tới. Theo đó, tập đoàn sẽ tập trung phát triển ngành bán lẻ và dịch vụ nhằm duy trì mô hình kinh doanh ổn định. Theo chia sẻ từ Vingroup, mảng BĐS sẽ dần chuyển dịch về phân khúc đại chúng do tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở đầy đủ tiện ích đang ngày càng lớn. Trong khi đó, thị trường bán lẻ cũng được dự báo tích cực trong năm 2017. Theo công bố từ Bộ Công Thương, trung bình 10 năm qua tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ Việt Nam đạt trên 10%/năm. Theo nghiên cứu của Euromonitor, tỷ trọng doanh thu bán lẻ tạp hóa hiện đại so với tổng kênh bán lẻ chỉ đạt 5%, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực, do đó thị trường bán lẻ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Vingroup dự tính mảng bán lẻ sẽ bắt đầu cho lợi nhuận từ năm 2019.

PVE là một trong những cổ phiếu chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn và tương đối khá trên thị trường, sắp tới công ty sẽ chia 8% cổ tức năm 2016 cho cổ đông, tương đương tỷ suất cổ tức là 11,3%/năm. Cổ phiếu PVE hiện đang giao dịch tại mức P/E là 5,8 lần, và thấp hơn khá nhiều so với giá trị sổ sách là 12.570 đồng/cp. Chúng tôi cho rằng với tình hình kinh doanh ổn định, lợi thế là công ty con của PVN và giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn, PVE sẽ là cơ hội đầu tư khá an toàn và lợi suất cổ tức cao.

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HUT            13.3 2.31%             5.8           1.0

Kết thúc quý I/2017, HUT dự kiến ghi nhận 630 tỷ doanh thu, tăng 10,5% yoy, LNST ước đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 55% yoy. Mảng bất động ghi nhận 399 tỷ doanh thu trong quý I, chủ yếu đến từ 2 dự án Foresa Villa Xuân Phương và Xuân Phương Residence. Hai mảng còn lại là hoạt động thu phí giao thông BOT đạt 150 tỷ đồng và hoạt động xây lắp đạt 81 tỷ đồng.

Năm 2017 HUT đặt kế hoạch doanh thu 3.300 tỷ đồng và LNST 450 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,5% và 11,7% so với cùng kỳ.Mức cổ tức cho năm 2017 là 15%. Đại hội cũng tán thành việc tăng mức cổ tức 2016 từ 12% lên 15% bao gồm 7% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ của HUT. Cụ thể công ty sẽ phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu với phương thức chào bán riêng lẻ mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, giá chào bán bằng 80-85% giá bình quân 20 phiên giao dịch của cổ phiếu trước thời điểm phát hành nhưng không được dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để thực hiện dự án BT Lê Đức Thọ, dự án đơn vị ở 1 – Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình), phần còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận 2017 của HUT phần lớn được đảm bảo do công ty đã hoàn thành bán hàng ở các dự án trọng tâm trong năm 2017 là dự án South Building Pháp Vân, dự án Foresa Villa Xuân Phương, dự án Xuân Phương Residence. Nhu cầu đầu tư trong năm 2017 của HUT lên tới 3.605 tỷ đồng trong đó 692 tỷ sẽ lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua phát hành riêng lẻ và nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Về đầu tư bất động sản, công ty chủ trương tập trung vào các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng của thành phố Hà Nội do chi phí đất sẽ rẻ, đồng thời sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư về bất động sản ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác. Trong thời gian tới, HUT cũng có chủ trương không làm thêm dự án BOT mới nào, thay vào đó công ty sẽ đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc và mở rộng phát triển hệ thống giao thông thông minh như thu phí nội đô, bãi đỗ xe, vé điện tử bus, vé tàu trên cao… Ngoài ra, công ty cũng có định hướng vào việc hợp tác với các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện đầu tư các dự án bệnh viện theo chủ trường Chính phủ về việc xã hội hóa ngành y tế. Chỉ riêng dự án bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2 dự kiến sẽ đóng góp thêm ít nhất 100 tỷ doanh thu mỗi năm cho HUT kể từ 2018.

Chúng tôi đánh giá cao khả năng hoàn thành kế hoạch của HUT trong năm nay do phần doanh thu và lợi nhuận phần lớn đã được đảm bảo bởi tiến độ bán hàng tốt của các dự án bất động sản. Doanh thu và lợi nhuận các năm sau cũng được đảm bảo bởi nhiều dự án gối đầu mà HUT đang sở hữu. Tuy nhiên với kế hoạch phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cùng áp lực của 256 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong quý 3/2017 và quý 3/2018 sẽ gây rủi ro pha loãng tương đối với cổ phiếu. Rủi ro pha loãng trong trường hợp phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cùng áp lực chuyến đổi trái phiếu ước tính sẽ làm EPS của HUT giảm tới 32%. Với kế hoạch 450 tỷ LNST trong năm 2017, P/E của HUT trước và sau khi pha loãng tối đa lần lượt là 5,3 và 6,9 lần, vẫn ở mức hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường.

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tháng 04 với mức tăng nhẹ và tiến sát vùng kháng cự quanh 720 điểm. Thanh khoản tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở trên mức khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời tiềm ẩn của vùng cản quanh 720 điểm. Lực cung dự kiến sẽ còn gia tăng mạnh khi chỉ số tiếp cận vùng cản này. Trên khung thời gian tuần, rủi ro tiếp tục suy giảm của chỉ số vẫn đang hiện hữu sau khi tín hiệu hình thành đỉnh ngắn hạn tại vùng 730-735 điểm đã được xác nhận trong tuần trước đó. Đường SMA20 sẽ đóng vai trò là điểm đỡ cho chỉ số nếu kịch bản trên xảy ra. Nếu đường hỗ trợ này bị xuyên thủng thì đích đến kế tiếp nhiều khả năng sẽ là vùng hỗ trợ 690-695 điểm. Trên khung thời gian ngày, dư địa hồi phục của chỉ số nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn với đích đến kế tiếp nằm tại vùng kháng cự quanh 720 điểm. Đà tăng của nhóm chỉ báo dao động đang ủng hộ cho khả năng này. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá lực cản tại vùng điểm này hiện tại đang khá lớn. Vì vậy, kịch bản chỉ số vấp phải áp lực bán chốt lời mạnh và quay đầu giảm điểm khi tiếp cận vùng cản này đang được để ngỏ trong một vài phiên kế tiếp. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 720 điểm và 730-735 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 710- 712 và quanh 705 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì ở mức Trung tính với các ngưỡng cản lần lượt tại 718,5 điểm; 683 điểm và 90 điểm đối với VNIndex, VN30 và HNX-Index. Điểm tích cực là VN-Index đã tạm thời lấy lại được tín hiệu Tích cực cho xu hướng trung hạn, để cùng đồng pha với các chỉ số còn lại. Điều này cho phép chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục được duy trì trong những tuần đầu tháng Năm. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tới, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang, VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ từ 715-718,5 điểm.

VDSC

Thị trường tiếp tục hồi phục phiên thứ ba liên tiếp, cùng với sự cải thiện đáng kể về khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, sau 3 phiên hồi phục thị trường cũng đang tiến đến ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư cần theo dõi thêm biến động của thị trường trước các ngưỡng kháng cự này để có quyết định đầu tư phù hợp với xu hướng của thị trường.

VN-Index: VN-Index hình thành cây nến xanh ngắn, có bóng dưới dài hơn thể hiện lực cầu tiếp tục tăng lên về cuối phiên. Như vậy, VN-Index đã có phiên 3 hồi phục liên tiếp và đang tiến gần ngưỡng kháng cự quanh 720 điểm (tương đương sự kháng cự của đương trung bình giá MA26). VN-Index vẫn biến động dưới đường MA26 cho thấy sự hồi phục vẫn chưa mạnh, diễn biến này cần được theo dõi thêm trong các phiên tới. Các chỉ báo kỹ thuật đang có sự hồi phục trở lại, đường RSi tăng lên trên ngưỡng 50 nhưng độ dốc đang giảm dần, đường MACD histogram đang đi lên nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 0.

HNX-Index: HNX-Index cũng tăng phiên thứ 3 liên tiếp với cây nến xanh ngắn thể hiện lực cầu vẫn tăng lên nhưng đã có sự suy yếu hơn so với hai phiên hồi phục trước. Sau 3 phiên hồi phục, HNX-Index đang tiến trở lại ngưỡng kháng cự quanh 90 điểm (tương đương đường trung bình giá MA26). Khối lượng giao dịch trong các phiên hồi phục gần đây cũng đang có sự cải thiện đáng kể. Các chỉ báo kỹ thuật đang biến động tích cực hơn, đường RSi tăng lên trên ngưỡng 50, MACD histogram đang đi lên sát ngưỡng 0.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s