04/05/2017 PAC, REE, MBB, VNS, VJC, NT2

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PAC            38.0 5.12%           14.7           3.1

PAC (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 27/4. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2016.

 • Vinachem không thống nhất với BCTC kiểm toán về phần quỹ lương cho người lao động; nghĩa là HĐQT đã đề xuất việc không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán. Do đó, báo cáo kiểm toán 2016 đã không được thông qua. Công ty sẽ làm việc với đơn vị kiểm toán để điều chỉnh số liệu.
 • Công ty công bố tổng doanh thu Q1 đạt 779,7 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ và LNTT đạt 36,9 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ.
 • Trong năm 2017, Công ty đặt kế hoạch LNTT chỉ tăng trưởng 2,86% và đạt 165 tỷ đồng.
 • Thông qua cổ tức năm 2016 là 22% bằng tiền mặt. Cổ tức tiền mặt năm 2017 không thấp hơn 15% mệnh giá.
 • Kế hoạch di dời nhà máy sẽ đem lại 55 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên, trong đó 35 tỷ đồng được hạch toán trong năm 2017.
 • Có 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã được bầu, trong đó số thành viên HĐQT đại diện cho Vinachem vẫn chiếm đa số.

Nhà máy của PAC hiện đã hoạt động 100% công suất, cả pin và ắc quy. Trong năm nay, công ty sẽ di dời toàn bộ nhà máy sản xuất pin từ nhà máy Hậu Giang về nhà máy Tân Tạo. Như vậy sau khi di dời và nâng công suất, thì nhà máy Tân Tạo sẽ chuyên sản xuất pin. Trong khi đó nhà máy Đồng Nai và Nhơn Trạch chuyên sản xuất ắc quy. Tổng vốn đầu tư ước tính là khoảng 141 tỷ đồng; trong đó 121 tỷ đồng để mua máy móc và 20 tỷ đồng chi phí xây dựng. Công ty sử dụng 40% vốn tự có và 60% vốn vay để di dời.

Cho cả năm 2017, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 2.740 tỷ đồng (tăng trưởng 19,6%) và LNTT đạt 174 tỷ đồng (tăng trưởng 8,4%). EPS dự phóng 2017 là 2.627đ, theo đó P/E dự phóng là 14,7 lần. Trong khi đó EPS mảng kinh doanh chủ chốt dự phóng năm 2017 là 2.174đ, theo đó P/E là 17,8 lần.

Vinachem có khả năng thoái vốn khoải PAC và Furukawa Battery có khả năng nâng tiếp tỷ lệ sở hữu tại PAC. Tuy nhiên thời gian vẫn chưa rõ ràng vì Vinachem vẫn chưa cho thấy nhiều ý định bán cổ phần PAC ở thời điểm hiện tại. Và điều này không có gì ngạc nhiên vì PAC là một trong những công ty đem lại nhiều lợi nhuận cho Tập đoàn nên Vinachem muốn giữ cổ phần tại đây lâu dài. Tuy nhiên có lẽ Vinachem không phải là người quyết định cuối cùng về việc thoái vốn. Do vậy chúng tôi cho rằng câu chuyện M&A ở PAC là vẫn còn.

Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 39.000đ; tương đương P/E dự phóng là 15 lần. Giá cổ phiếu PAC đã tăng 18,7% so với đầu năm và hiện P/E dự phóng là 14,7 lần (P/E dự phóng từ hoạt động kinh doanh chính là 17,8 lần). Giá cổ phiếu đã phản ánh hết giá trị xét về mặt phân tích căn bản, đặc biệt là trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận sẽ bị thu hẹp trong năm nay. Tuy nhiên trong ngắn hạn, cổ phiếu PAC vẫn có động lực tăng giá gồm câu chuyện M&A và việc ghi nhận lợi nhuận không thường xuyên (sẽ được hạch toán trong Q2 năm nay).

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 7/3/17   3/5/17      
Khuyến nghị Nắm giữ   Nắm giữ      
Giá mục tiêu 36.3   39      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
REE            29.8 14.42%             6.9           1.3

REE (Khả quan) đã công bố KQKD Q1 rất khả quan với doanh thu thuần đạt 1.088 tỷ đồng (tăng 97% so với cùng kỳ) và LNST của công ty mẹ đạt 331 tỷ đồng (tăng 235% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng mạnh của mảng M&E và đóng góp lợi nhuận từ các công ty liên kết. Với kết quả này, công ty đã lần lượt hoàn thành 23,6% và 29% kế hoạch doanh thu và LNST của cổ đông mẹ cả năm.

 • KQKD Q1 tốt nhờ doanh thu của mảng M&E tăng mạnh với khối lượng hợp đồng đã ký chưa thực hiện lớn.
 • Doanh thu từ mảng Reetech chỉ tăng một con số so với cùng kỳ và lợi nhuận không tăng do áp lực về giá.
 • Mảng BĐS vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tòa nhà mới sẽ đi vào hoạt đông vào cuối năm nay.
 • Doanh thu của mảng điện tăng mạnh nhờ hợp nhất với Điện Nông thôn Trà Vinh (DTV).
 • Các công ty liên kết, phần lớn là các công ty điện cũng đóng góp lợi nhuận tốt. Trong khi đó Q1 năm ngoái REE ghi lỗ từ các công ty liên kết.

Cho năm 2017, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần là đạt 4.585 tỷ đồng (tăng trưởng 25,3%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.207 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4%). Chúng tôi dự báo EPS dự phóng năm 2017 là 3.816đ, theo đó P/E dự phóng là 7,8 lần và P/B dự phóng là 1,2 lần. Với KQKD Q1 khả quan, chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo của mình và có thể có điều chỉnh tăng trong thời gian tới.

Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.000đ, theo đó P/E dự phóng là 8,4 lần. Định giá hiện tại của cổ phiếu có vẻ khá hợp lý với P/E dự phóng năm 2017 là 7,8 lần. Triển vọng về căn bản cũng rất khả quan với tiềm năng tăng trưởng nội tại của các mảng kinh doanh hiện tại như M&E, tác động từ việc hợp nhất nguyên năm với VIID và DTV cũng như triển vọng lợi nhuận đóng góp từ các công ty liên kết như các công ty điện và BĐS. Đồng thời, mảng nước cũng cho thấy tiềm năng tăng trưởng khá nhờ một số dự án mới hiện đã hoàn thiện và bắt đầu đi vào hoạt động sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó diện tích văn phòng cho thuê mới sẽ đóng góp doanh thu lợi nhuận từ năm 2018.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 11/4/17   3/5/17      
Khuyến nghị Mua   Khả quan      
Giá mục tiêu 32.5   32      

 

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
MBB            16.8 12.75%             9.5           1.1

Cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội tăng giá bốn phiên liên tiếp nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong Q1/2017. Chúng tôi cho rằng việc tăng giá cổ phiếu đang phản ánh kết quả kinh doanh Q1/2017 khả quan của MBB.

Cụ thể, kết thúc Q1/2017, dư nợ cho vay khách hàng và tiền gửi tăng lần lượt 0,4% và -6,4% so với đầu năm. Mặc dù tín dụng khách hàng tăng trưởng khiêm tốn nhưng vì huy động khách hàng tăng trưởng âm, thu nhập quý 1/2017 của MBB vẫn tăng mạnh. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 2.902 tỷ đồng (tăng trưởng 42%), trong đó thu nhập lãi thuần tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 83% tổng thu nhập hoạt động. Thu nhập ngoài lãi suất có mức tăng trưởng nhanh chóng 80% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 17% vào tổng thu nhập (2016: 13%).

Trong khi đó, chi phí cũng đã tăng đáng kể. Một mặt, chi phí hoạt động tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ CIR là 44%. Mặt khác, chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái với hơn 579 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng phần lớn chi phí dự phòng đến từ khoản dự phòng đối với trái phiếu đặc biệt của VAMC. Liên quan đến trái phiếu đặc biệt, ước tính giá trị ròng (giá trị trái phiếu sau khi trích dự phòng) vào cuối năm 2016 là gần 2.157 tỷ đồng. MBB dự kiến ​​trích dự phòng khoảng 1.800 tỷ đồng trong năm 2017 và sẽ trích lập đầy đủ cho trái phiếu đặc biệt vào giữa năm 2018.

LNTT hợp nhất Q1/2017 của MBB đạt 1.122 tỷ đồng (+26YY), hoàn thành 19% kế hoạch năm 2017. Cho cả năm, MBB đặt kế hoạch ​​tăng trưởng LNTT là 24% (tương ứng 4.532 tỷ đồng), trong đó LNTT của công ty mẹ sẽ tăng 15,8%, phần còn lại sẽ được đóng góp từ các công ty con và công ty liên kết.

Từ năm 2017, chúng tôi được biết MBB sẽ đẩy mạnh tăng trưởng của mảng tài chính tiêu dùng (Mcredit) và bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas). Sau nhiều năm tụt lại so với các ngân hàng niêm yết cùng quy mô hoặc chất lượng tài sản về mặt lợi nhuận, có vẻ như các mảng kinh doanh mới sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của MBB. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 4.532 tỷ đồng, LNST ước tính sẽ đạt khoảng 3.626 tỷ đồng và EPS cơ bản là 1.997 đồng. Ở mức giá đóng cửa hôm nay, MBB đang giao dịch với PBR 1,13x, thấp hơn 25% so với PBR của ACB.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 13/3/17 20/3/17 26/4/17     20/4/17
Khuyến nghị Mua Khả quan Mua     Mua
Giá mục tiêu 17.5 16.8 17.5     23

 

BSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VNS            21.8 -0.46%             5.0           0.9

DTT Q1 đạt 1.093 tỷ đồng (-3.6%yoy), trong đó doanh thu từ hoạt động KD giảm 8.9% yoy, doanh thu từ việc thanh lý xe tăng gấp 5.9 lần so với cùng kỳ. Biên LNG của Q1 2017 là 13.6%, giảm nhẹ so với mức 14.4% của cùng kỳ 2015. LNTT Q1 2017 là 55.1 tỷ đồng (-20.6%yoy), tương đương hoàn thành 21.5% kế hoạch LN 2017. Nguyên nhân LNTT giảm không tương ứng với DTT chủ yếu do các chi phí khác tăng như chi phí lãi vay tăng 10.2% yoy, chi phí BH&QLDN chỉ giảm nhẹ 1.3%.

Kết quả kinh doanh năm 2016 sụt giảm mạnh do cạnh tranh gay gắt từ Uber và Grab. Doanh thu năm 2016 của VNS đạt 4,519.5 tỷ đồng (+6.2% yoy), tốc độ tăng trưởng doanh thu đã dấu hiệu chững lại đáng kể khi so sánh với tốc độ tăng trưởng kép trong vòng 5 năm qua (giai đoạn 2011-2016) ở mức 14.7%. BLNG 2016 giảm 0.9% xuống còn 14.2% chủ yếu do giá xăng tăng (+7.3% so với đầu năm 2016) và chi phí khấu hao tăng, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 645 tỷ đồng (+0.2% yoy). LNST 2016 đạt 312.6 tỷ đồng (-5.1% YoY), BLNR giảm tương ứng xuống còn 6.9% (-0.83% YoY), do tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại không đủ bù đắp khi mà hầu hết các loại chi phí của VNS đều tăng. Cụ thể , chi phí khấu hao (+13.1% YoY), chi phí lãi vay (+13.9% yoy), chi phí quản lý & điều hành chung (+17.7% yoy).

VNS thay đổi chiến lược kinh doanh bằng cách tập trung vào chất lượng xe phục vụ.Tổng số xe hiện đang kinh doanh của VNS đến 31/12/2016 đạt 6,561 chiếc, tăng 6.8% yoy, trong đó bao gồm 1,357 xe được đầu tư và 937 xe được thanh lý. Kế hoạch đầu tư xe năm 2017 của VNS có thay đổi rõ rệt về chiến lược so với những năm trước đó. Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Grab – Uber, BSC cho rằng VNS đang thay đổi chiến lược kinh doanh sau nhiều năm mở rộng phát triển chuyển sang việc tăng chất lượng xe phục vụ. Cụ thể, năm 2017, số lượng xe dự kiến đến 31/12/2017 là 6,261 chiếc (-4.5% Yoy) trong đó đầu tư mới là 750 chiếc, thanh lý 1,050 chiếc.

Kế hoạch kinh doanh 2017 giảm mạnh. Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu 2017 đạt 4,256 tỷ đồng (-10.6% YoY), dựa trên kế hoạch được xây dựng dựa trên (1) Doanh thu bình quân là 1,83 triệu đồng/xe/ca (-14% yoy) – xe taxi tự doanh của công ty mẹ (2) Giá cước bình quân tối thiểu là 15.887 km, tương đương so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 256 tỷ đồng (-35.5% yoy), trong đó LNTT từ hoạt động kinh doanh đạt 105 tỷ đồng (-53.3% yoy) và LNTT từ hoạt động thanh lý xe là 151 tỷ đồng (- 12.2% yoy). Đây là năm đầu tiên chứng kiến LNTT từ hoạt động thanh lý xe chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu LNTT của VNS kể từ năm 2008.

ĐHCĐ của VNS đã thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 là 15% (cao hơn mức 12% tờ trình trước đó).

VNS thực hiện điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 theo yêu cầu của cổ đông như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển : 1% LNST (Giảm từ 15% LNST so với tờ trình trước); Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LNTT (Giảm từ 13.5% LNST so với tờ trình trước); Khen thưởng ban điều hành : 5% Lợi nhuận vượt kế hoach so với mức 15% trong tờ trình trước đó.

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VJC          127.9 -0.08%           15.4           8.1

Chúng tôi khuyến nghị lần đầu đối với CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) với khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với tổng mức sinh lời +5,9%.

Doanh thu tăng 38,6% với doanh thu cốt lõi (không tính bán máy bay) tăng 43,7% đạt 15.917 nghìn tỷ đồng, dẫn dắt bởi mức tăng mạnh lượng hành khách 51% và RPK (số hành khách nhân số km) 49%.

Chúng tôi dự phóng mức tăng trưởng 44,2% doanh thu cốt lõi trong năm 2017 dựa theo mức tăng RPK trung bình nhưng ở mức nhanh 34,3%, phù hợp với tăng trưởng ASK (số ghế ngồi nhân số km); lợi suất RPK (Doanh thu hành khác trên mỗi RPK) sẽ tăng 10,2% nhờ chi phí nhiên liệu cao hơn và giảm một phần chương trình khuyến mãi tích cực năm 2016.

Công suất khai thác chung sẽ được duy trì ở mức hàng đầu ngành 86,6% nhưng chúng tôi kỳ vọng mức giảm nhẹ công suất đội bay khi hoạt động mở rộng các tuyến trong nước chững lại và số máy bay gia tăng nhanh.

Biên LNST sẽ trượt còn 8,3% do giảm chênh lệch bán và thuê lại (SALB), cùng với mức tăng 33,7% của chi phí nhiên liệu hàng không theo kịch bản cơ sở giả định giá dầu thô trung bình 55USD/thùng cũng như mức tăng đóng góp doanh thu từ giao dịch SALB đạt 43,8% doanh thu năm nay, tăng từ 42,1% năm ngoái (doanh thu SALB có biên LN thấp hơn).

LNST sẽ vẫn tăng mạnh 35,3% nhờ lợi nhuận dự phóng 90 triệu USD từ các giao dịch SALB, dự kiến 15 máy bay mới sẽ được bán trong năm nay; tuy nhiên, mức chênh lệch giao dịch SALB khá khó để dự báo và vẫn là độ nhạy chính.

Chúng tôi cho rằng mức định giá cao hơn 35% so với các công ty cùng ngành dựa theo P/E trượt là hợp lý do triển vọng ngắn hạn tích cực của VJC, cũng như vị thế thống thị ở thị trường trong nước, mức chênh lệch P/E hiện tại chỉ ở khoảng 27,9%.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   3/5/2017 25/4/17   27/2/17  
Khuyến nghị   PHTT Nắm giữ   Outperform  
Giá mục tiêu   132.6 128   143.4  

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NT2            30.0 -0.99%             8.3           1.7

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ngày 27/04. Đại hội không có nhiều người tham dự nhưng cổ đông đã đặt ra một số câu hỏi trọng yếu về vị trí Tổng giám đốc và dự án nhà máy điện NT3.

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dù điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1,4% do sản lượng giảm và điều chỉnh giảm giả định giá bán theo thị trường phát điện cạnh tranh năm 2017.

Cổ đông thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022. Thay đổi này sẽ không có tác động đáng kể đối với triển vọng của công ty.

NT2 đề ra mục tiêu lợi nhuận thận trọng cho năm 2017 như mọi khi, chỉ 29,9 triệu USD, giảm 38% so với năm 2016. LNST thường xuyên Quý 1 đạt 308 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng EPS 2017 xuống âm 9,5% nhưng giữ nguyên dự báo EPS 2018.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 10/3/17 3/5/17   23/2/17    
Khuyến nghị Nắm giữ Mua   Nắm giữ    
Giá mục tiêu 34.1 34.7        

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tăng nhẹ và tiến sát ngưỡng cản tâm lý 720 điểm. Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao trên mức khối lượng trung bình 10 phiên gần nhất. Sự gia tăng của khối lượng đang hỗ trợ khá tốt cho hướng đi lên của đường giá. Tuy vậy, độ rộng thị trường cân bằng và có phần nghiêng về phía các mã giảm điểm. Điều này cho thấy vẫn còn đó sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư khi chỉ số chưa thể vượt lên trở lại ngưỡng 720 điểm. Dư địa hồi phục của chỉ số nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn với đích đến kế tiếp nằm tại vùng kháng cự tâm lý quanh 720 điểm. Đà tăng của nhóm chỉ báo dao động đang ủng hộ cho khả năng này. Trong kịch bản tích cực, nếu bứt phá thành công qua vùng cản trên thì chỉ số có thể sẽ tiến đến thử thách vùng đỉnh 730-735 điểm trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, chúng tôi đánh giá lực cản tại vùng điểm này hiện tại vẫn còn khá lớn. Vì vậy, kịch bản chỉ số vấp phải áp lực bán chốt lời mạnh và quay đầu giảm điểm khi tiếp cận vùng cản này đang được để ngỏ trong những phiên tới. Trên khung thời gian intraday, vùng kháng cự trong phiên kế tiếp của chỉ số nằm tại 723 điểm. Một số tín hiệu phân kỳ giữa đường giá và các chỉ báo kỹ thuật có độ nhạy cao đã xuất hiện. Điều này có thể khiến đường giá điều chỉnh về vùng 712-714 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 720 điểm và 730-735 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 712- 714 và quanh 705 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Sự điều tiết của các cổ phiếu chủ chốt tại hai sàn đã giúp các chỉ số chủ chốt diễn biến theo chiều hướng có lợi. Với việc đóng cửa phía trên đường MA20 ngày, tín hiệu ngắn hạn của những VN-Index và HNX-Index đã quay trở lại trạng thái Tích cực, với ngưỡng kháng cự phía trên là vùng đỉnh cũ, lần lượt nằm tại 732 điểm và 92 điểm. Trong khi đó, tín hiệu Trung hạn tích cực vẫn đang được duy trì. Dự báo, thị trường sẽ có xu hướng tăng trong ngắn hạn với sự phân hóa tiếp tục diễn ra, VN-Index có thể hướng lên vùng đỉnh cũ tại 732 điểm và tích cực hơn thì có thể tiến lên kháng cự trung hạn tại 745-750 điểm.

VDSC

Sắc xanh tiếp tục hiện diện trên hai chỉ số, thanh khoản đạt mức bình quân cho thấy dòng tiền vẫn duy trì khá tốt, các đường MA 20 và EMA26 ngày đều được chinh phục thể hiện trạng thái xu hướng được cải thiện dần sang xu hướng tăng giá.

VN-Index: Nến xanh với biên độ dao động hẹp, thanh khoản vượt lên trên mức bình quân cho thấy lực cầu tham gia khá tích cực mặc dù áp lực bán tương đối mạnh khi chỉ số tiếp cận lên vùng kháng cự 720 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cũng chuyển biến tốt hơn, MACD tiến sát và sắp cắt lên trên đường tín hiệu, RSI vượt lên trên mức 50 thể hiện xung lực tăng giá được cải thiện và đà giảm đã bị chặn lại. VN-Index đã cắt lên trên các đường MA20 và EMA26 cho thấy trạng thái xu hướng đã được cân bằng trở lại, mô hình hai đáy cũng hình thành và cho mức giá mục tiêu tại 726 điểm.

HNX-Index: Nến xanh thứ 4 liên tiếp kèm theo thanh khoản đạt xấp xỉ mức bình quân thể hiện dòng tiền tham gia vẫn duy trì khá tốt và chưa có tín hiệu rút lui. MACD quay đầu tiếp cận đường tín hiệu, RSI đạt mức 55 cho thấy xung lực tăng giá đang mạnh dần và đà giảm đã bị triệt tiêu. HNX-Index đã cắt lên trên các đường MA20 và EMA26 là tín hiệu tạo xu hướng tăng giá trở lại, mức kháng cự sắp tới để củng cố xu hướng này là 90 điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s