Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSE): Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016

Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 39.531 tỷ đồng (+4,1% YoY) và 1.991 tỷ đồng (+3,1% YoY). Mặc dù doanh thu từ hầu hết các phân khúc đều đạt tăng trưởng trong năm 2016, mảng thương mại của FPT (chiếm 40% tổng doanh thu) giảm đáng kể, ảnh hưởng chung đến tăng trưởng của tập đoàn. Tăng trưởng lợi nhuận ròng chậm cũng vì lý do này, do tỷ suất lợi nhuận mảng tích hợp hệ thống giảm. Điều này chủ yếu do cạnh tranh cao cũng như rủi ro tăng do công ty ngày càng thực hiện nhiều dự án nước ngoài có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Phân phối lợi nhuận năm 2016

Cổ đông của FPT vừa thông qua 20% cổ tức tiền mặt cho năm 2016 (bằng một nửa EPS) và 15% cổ tức cổ phiếu. Năm 2017, công ty duy trì 20% cổ tức tiền mặt (sau khi trả 15% cổ tức cổ phiếu cho năm 2016), tương ứng tỷ suất cổ tức là 4,9%.

Kế hoạch năm 2017

Năm 2016 là năm thứ tư liên tiếp FPT chưa đạt kế hoạch năm, do nhiều vấn đề phát sinh trong các phân khúc (như mảng Tích hợp hệ thống, Trò chơi và Phân Phối). Do đó, công ty có xu hướng cẩn trọng đặt kế hoạch năm 2017, trong đó doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể đạt 46.619 tỷ đồng (+15% YoY) và 3.408 tỷ đồng (+13,1% YoY).

Doanh thu Lợi nhuận trước thuế
2016 2017 YoY 2016 2017
Công nghệ 9.952 11.830 18,9% 1.102 1.359
Viễn thông 6.666 7.746 16,2% 1.198 1.210
Phân phối và Bán lẻ 23.037 26.093 13,3% 544 741
Giáo dục và mảng khác 890 950 6,8% 170 98
Tổng 40.545 46.619 15% 3.014 3.408

Nguồn: FPT

Trong khi đặt kế hoạch mảng Viễn thông khá thấp, FPT đặt kế hoạch tăng trưởng mảng phân phối ở mức cao. Qua thảo luận với Ban lãnh đạo, công ty đặt kế hoạch mảng Viễn thông tăng 10% trong năm 2017, và một phần lợi nhuận giữ lại cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (1,5% doanh thu cung cấp dịch vụ băng thông Internet). Mặc dù công ty không bắt buộc đóng góp nhưng FTEL vẫn giữ lại khoản quỹ này.

Thêm vào đó, năm 2016 là năm mảng kinh doanh trực tuyến của FPT đạt tăng trưởng LNTT mạnh với 52% nhờ thoái một phần vốn (khoảng 40 tỷ đồng) từ Sendo.vn.

Mặc khác, FTG (Công ty TNHH Thương mại FPT) bắt đầu một năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hồi phục trong năm 2017, do công ty không còn ghi nhận lỗ từ điện thoại LUMIA/Microsoft trong năm 2017. Năm 2016, công ty ghi nhận lỗ hơn 100 tỷ đồng (40% lợi nhuận năm 2016) cho điện thoại Microsoft.

Ước tính

Dựa vào các thông tin trên, chúng tôi điều chỉnh ước tính mảng Viễn Thông, Trực tuyến và Phân phối như sau:

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế Ước tính trước Ước tính mới
Viễn thông 10% 5%
Trực tuyến 20% 0%
Phân phối 10% 30%
CTCP FPT 13,8% 15,2%

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể đạt 44.081 tỷ đồng (+8,9%YoY) và 3.472 tỷ đồng (+15,2% YoY) tương ứng EPS đạt 4.513 đồng (15% YoY).

Năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ mảng Viễn thông và Phân phối. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế có thể đạt 50.090 tỷ đồng (+13,6% YoY) và 4.070 tỷ đồng (+17,2% YoY) tương ứng EPS đạt 5.291 đồng (+17,2% YoY).

Cập nhật khác: Thoái vốn 1 trong 2 mảng trong năm nay

Năm 2016, FPT cố gắng kết hợp phân khúc bán lẻ và kinh doanh với nhau để đưa ra 1 gói hợp nhất toàn diện cho các đối tác chiến lược. Tuy nhiên, nhận thấy nhà đầu tư ít quan tâm đến gói tích hợp, công ty đã quyết định tái cơ cấu lại thành 2 mảng riêng biệt.

Gần đây, có một số nhà đầu tư nghiêm túc đã tiếp cận ban lãnh đạo để tìm hiểi. Hầu hết các nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm trong ngành.

Mặc dù ban lãnh đạo chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức về tiến độ thoái vốn tại ĐHCĐ, chúng tôi cho rằng ít nhất một trong hai thương vụ sẽ kết thúc sớm trong năm 2017. Do FPT đã niêm yết FRT trên sàn chứng khoán, chúng tôi cho rằng thương vụ FRT có thể sẽ kết thúc trước FTG.

Theo ước tính của chúng tôi, nếu FPT bán thành công 36% cổ phần FRT tại mức PE dự phóng là 10x cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường (đây là mức tương đối thấp so với PE hiện tại của MWG), FPT có thể ghi nhận LNTT khoảng 1.000 tỷ đồng từ đợt thoái vốn. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư chiến lược có thể chấp nhận mức PE cao hơn đối với mảng bán lẻ.

Lợi nhuận cốt lõi có thể không giảm sau thoái vốn

Nếu FPT thoái vốn thành công 36% FRT và 51% FTG, tỷ lệ sở hữu của công ty trong năm này có thể chỉ còn 49%. Chúng tôi cho rằng mặc dù lợi nhuận công bố năm 2018 có thể giảm do thiếu vắng thu nhập bất thường, lợi nhuận cốt lõi sẽ chưa giảm trong điều kiện này.

Theo ước tính của chúng tôi, việc thoái vốn có thể làm giảm lợi nhuận ròng các phân khúc khoảng 245 tỷ đồng trong năm 2018, chiếm 10,6% ước tính lợi nhuận ròng của FPT trong năm 2017. Trong khi đó ước tính của chúng tôi năm 2018, lợi nhuận ròng có thể tăng 17,2% YoY, lợi nhuận năm 2018 vẫn tăng sau khi FTG và FRT thành công ty liên kết. Chúng tôi chưa kể đến yếu tố thu nhập lãi từ hoạt động thoái vốn (giúp lợi nhuận ròng tăng 5% trong năm 2018). Do đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2018 có thể đạt ít nhất 11,6% YoY (= 17,2% + 5% -10,6%).

Thêm vào đó, ROA có thể cải thiện đáng kể sau khi công ty loại trừ nợ vay và hàng tồn kho của FTG và FRT trong bảng cân đối kế toán.

Quan điểm đầu tư

FPT hiện đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 10,4x và 8,9x. Mặc dù công ty đạt tăng trưởng chậm trong giai đoạn 2015-2016, FPT vẫn giao dịch tại PE là 12,7x và 11,2x trong giai đoạn này. Chúng tôi ước tính trong giai đoạn 2017-2018, FPT sẽ tăng trưởng cao hơn, do đó PE mục tiêu ở mức 12x và mức giá hợp lý là 54.158 đồng/cp. Dựa trên mô hình định giá DCF (WACC là 15%), mức giá hợp lý của FPT là 67.673 đồng/cp vào cuối năm 2017. Với tỷ trọng theo phương pháp PE là 60% và DCF là 40%, chúng tôi đặt mức giá mục tiêu là 59.564 đồng/cp (+26,7% so với giá hiện tại). Trong ngắn hạn (3-6 tháng), chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu FPT sẽ ở mức tích cực khi ban lãnh đạo công bố tiến độ thoái vốn FRT/FTG.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s