08/05/2017 : CTG, PVD, SHI

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTG            17.8 2.31%             9.6           1.1

CTG (Khả quan) đã công bố BCTC Q1 với LNTT tăng 5,8% so với cùng kỳ lên 2.544 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng 5,8% so với đầu năm và thu nhập ngoài lãi tăng mạnh. Tuy nhiên chi phí dự phòng tăng mạnh và bằng gần 1/2 thu nhập hoạt động trước dự phòng. Như vậy sau Q1, CTG đã hoàn thành được 29% kế hoạch LNTT thận trọng đề ra cho cả năm là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%); đồng thời bằng 26% dự báo của HSC cho cả năm là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

Hệ số LDR thuần tăng trở lại lên 105% từ 101% tại thời điểm cuối năm 2016. Như vậy xu hướng tích cực là hệ số LDR giảm đã bị đảo ngược và điều này có thể sẽ khiến tăng trưởng cho vay chậm lại trong phần còn lại của năm.

Chúng tôi thấy lợi suất cho vay khách hàng giảm 0,52% nhưng nhờ lợi suất gửi tiền liên ngân hàng tăng 1,1% và lợi suất trái phiếu tăng 1,2%, nên lợi suất gộp chung chỉ giảm 0,17%. Trong khi đó chi phí huy động tăng 0,27% lên 4,32%. Tóm lại tỷ lệ NIM giảm 0,23% xuống còn 2,71%.

Theo đó thu nhập lãi thuần tăng 14,7% so với cùng kỳ lên 6.165,5 tỷ đồng. Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 1.558 tỷ đồng (tăng 39,8% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ nợ xấu là 1,13%, tăng nhẹ từ mức 1,02% vào cuối năm 2016. Tổng nợ xấu là 7.914 tỷ đồng (tăng 17,4% so với đầu năm) sau khi đã xử lý 560,3 tỷ đồng. Hệ số LLR giảm, dù vậy vẫn ở mức khá cao là 93,7%. Chi phí dự phòng tăng mạnh 43,3% lên 2.064,7 tỷ đồng, tương đương 44,8% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 1.115 tỷ đồng là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 950 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 21.500đ/cp, theo đó P/B là 1,25 lần, so với mức bình quân ngành là 1,57 lần. Chúng tôi vẫn lo ngại đối với một số rủi ro tiềm ẩn, như (1) dư lãi dự thu cao cho thấy có thể còn một số vấn đề về chất lượng tài sản; (2) hệ số LDR thuần vẫn ở mức cao; (3) bị hạn chế các phương án để cải thiện hệ số CAR, và (4) những vấn đề tồn đọng liên quan đến vụ việc Huyền Như sẽ phải được xử lý trong năm 2017 với kịch bản xấu nhất là CTG sẽ ghi nhận lỗ tiềm tàng trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, vấn đề tăng vốn là trước mắt và trọng tâm theo quan điểm của chúng tôi. Dù vậy, ở mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu vẫn khá hấp dẫn với P/B dự phóng là 1,03 lần. Room đã đầy ở mức 30%, tuy nhiên đây cũng có thể là yếu tố tích cực đối với giá cổ phiếu do điều này sẽ đẩy mạnh những đồn đoán về khả năng xem xét lại giới hạn room cho khối ngoại trong ngành ngân hàng trong năm nay.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 6/12/16 7/3/17 5/5/17   6/3/17  
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan   Outperform  
Giá mục tiêu 18.1 21.6 21.5   21.2  

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PVD            16.5 -7.06%          (46.0)           0.5

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD).

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 18% do điều chỉnh giảm giả định giá thuê ngày và hiệu suất của giàn khoan tiếp trợ (TAD) xuống 0% cho năm 2017 và 25% cho năm 2018 trong bối cảnh khó có thể ký được hợp đồng đến cuối năm 2018.

Dự báo PVD sẽ lỗ sau thuế và sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 triệu USD năm 2017 vì giá thuê ngày giàn khoan tự nâng thấp, còn giàn khoan nước sâu không có đóng góp, dù có các yếu tố hỗ trợ như hoàn nhập dự phòng cho các khoản phải thu và hoàn nhập dự phòng cho quỹ phát triển khoa học – công nghệ (STDF).

Triển vọng lợi nhuận 2018 tỏ ra kém khả quan vì giá thuê ngày giàn khoan tự nâng phục hồi không đáng kể, không đủ để bù đắp chi phí, còn giàn khoan tiếp trợ sẽ không đóng góp trong 9 tháng đầu năm 2018.

PVD hiện đang giao dịch tại mức giá trị doanh nghiệp/EBITDA 2017 là 24,9 lần nhưng P/B thấp 0,5 lần và 1,2 lần giá trị doanh nghiệp. PVD tỏ ra hấp dẫn về mặt tài sản, và nắm giữ tiền mặt dồi dào, trong khi chúng tôi không nhận thấy có yếu tố hỗ trợ nào vì giá dầu phục hồi còn hạn chế và lợi nhuận cần một thời gian dài mới phục hồi.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 23/3/17 5/5/17 6/2/17      
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Nắm giữ      
Giá mục tiêu 20.3 15.6        

 

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
SHI             8.2 3.16%             4.0           0.6

Tăng trưởng tiêu thụ trong năm 2017 không nhiều do bị giới hạn về công suất. Trong năm 2017, dư địa tăng trưởng của mặt hàng bồn nước inox và thái dương năng – 2 trong 3 mặt hàng đóng góp chính vào lợi nhuận của SHI sẽ không nhiều do bị giới hạn về công suất thiết kế. Với hệ thống nhà xưởng hiện tại, hai mặt hàng này hiện đã hoạt động 90% công suất. Phải đến tháng 8/2017 khi nhà máy Bắc Ninh hoàn thành, công suất của 2 mặt hàng này mới được gia tăng tuy nhiên mức tăng trưởng về công suất của bồn nước inox chỉ khoảng 14% so với công suất hiện tại do máy móc thiết bị tại nhà máy Bắc Ninh chủ yếu là di dời từ nhà máy tại Diễn và tại Phùng về. Đối với mặt hàng thái dương năng, công suất sản xuất sẽ gia tăng 67% tuy nhiên do thời điểm nhà máy đi vào hoạt động trong các tháng cuối năm 2017 do đó sản lượng đóng góp sẽ không nhiều.

SHI định hướng sẽ mở rộng công suất sản xuất cũng như hệ thống chi nhánh cho mảng sản xuất ống thép vốn có tính rủi ro cao, nhu cầu vốn lưu động lớn và biên lợi nhuận thấp nhất trong các mảng hoạt động hiện nay. Ngoài ra, SHI sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sang các ngành nghề mới là logistic và cấp thoát nước. Việc đầu tư sang các ngành nghề mới, trong khi nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất các sản phẩm truyền thống và mở rộng các nhà máy mới (nhà máy tại Bắc Ninh, Myanmar, mở rộng nhà máy Nghệ An) sẽ tiếp tục gây áp lực lên tình hình tài chính vốn đang khá rủi ro của SHI.

Tỷ lệ nợ của SHI mặc dù đã giảm trong các năm gần đây tuy nhiên vẫn ở mức khá cao. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 là 1,5 lần, các hệ số thanh toán đều ở mức thấp. Việc đầu tư các dự án mới với tỷ lệ nợ vay cao (70%-80%), và đầu tư mở rộng hoạt động ống thép vốn có nhu cầu vốn lưu động lớn trong khi lượng tiền mặt thấp, tỷ lệ nợ vay của SHI trong các năm tới sẽ tiếp tục ở mức rủi ro. Ngoài ra, SHI hiện còn một khoản vay hộ CTCP Đầu tư phát triển thương mại Tổng hợp Sơn Hà (115 tỷ VNĐ). Trong trường hợp xấu, nếu khoản cho vay này không có khả năng thanh toán sẽ gây rủi ro về tín dụng và khả năng trích lập chi phí tài chính với SHI.

SHI và SHA sẽ phân chia thị trường quản lýdo sự bất đồng về chiến lược hoạt động và quan điểm đầu tư.Việc phân chia địa bàn trước mắt sẽ không ảnh hưởng nhiều tới SHI tuy nhiên có thể sẽ tác động tiêu cực về dài hạn, khi SHA muốn tự xây dựng nhà máy sản xuất để giảm sự phụ thuộc vào SHI thì việc mất đi phần doanh thu từ bán sản phẩm cho SHA sẽ ảnh hưởng đáng kể tới kết quả kinh doanh của SHI (khoảng 10% – 20% lợi nhuận của SHI hiện nay theo ước tính của BVSC).

Mặc dù hiện tại SHI đang được giao dịch với mức P/E dự phóng 2017 khá thấp: 3,8 lần. Tuy nhiên, với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai chưa có những dòng sản phẩm mới mang tính đột phá, chúng tôi cho rằng SHI sẽ khó đạt được mức tăng trưởng tốt trong tương lai gần. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu SHI.

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

HSC

VN-Index: Áp lực bán quay trở lại từ nửa cuối phiên chiều khiến thị trường kết thúc ngày cuối tuần giảm về mức thấp nhất tại 720 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn còn duy trì ở mức cao hơn một chút so với bình quân. Điểm sáng cho xu hướng trung hạn là mức độ phân hóa vẫn còn cao, mặc dù chúng tôi thấy đa phần các cổ phiếu tăng mạnh gần đây đều đã vào vùng quá mua khá sâu. Thị trường như vậy vẫn chưa thể vượt qua được vùng kháng cự chính tại 720-725 điểm và đang cho thấy khả năng tiếp tục củng cố/ điều chỉnh trong tuần tới, trong bối cảnh VN-index khó có khả năng vượt 725 điểm. Tuy nhiên chúng tôi ghi nhận hỗ trợ quanh 705 điểm tập trung rất nhiều lực mua, do đó cho rằng rủi ro điều chỉnh sẽ được giới hạn ở đây trong ngắn hạn. Quý vị nhà đầu tư được khuyến nghị không nên mua đuổi, cẩn trọng đối với ở những vị thế lướt sóng ngắn hạn với đòn bẩy cao, nhưng cân nhắc điều chỉnh là cơ hội để tích lũy chọn lọc cổ phiếu cho danh mục trung hạn.

BVSC

VN-Index: VNINDEX kết thúc phiên cuối tuần với mức điểm giảm, qua đó lùi về sát ngưỡng điểm tâm lý 720 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở trên mức khối lượng bình quân 10 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang giữ thái độ lạc quan, kỳ vọng vào khả năng chỉ số sẽ xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn. Trên khung thời gian tuần, ccây nến trắng nhỏ dạng “spinning top” xuất hiện liền sau cây nến trắng dài được hình thành tại vùng hỗ trợ 705 điểm trong tuần trước. Điều này cho thấy sự lưỡng lự của chỉ số trong việc xác định hướng đi kế tiếp. Như vậy, sự hình thành của cây nến kế tiếp sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định xu hướng của chỉ số trong thời gian tới. Trên khung thời gian ngày, việc đường giá vượt lên trên đường SMA20 đã mỡ ra cơ hội giúp chỉ số quay lại thử thách vùng đỉnh 730-735 điểm trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, rủi ro quay đầu giảm điểm của chỉ số tại vùng điểm này vẫn cần phải được tính đến, nhất là khi các chỉ báo dao động đang có dấu hiệu đảo chiều đi xuống từ vùng quá mua. Kể cả trong kịch bản tích cực, chỉ số vẫn có thể phải đối mặt với nhịp điều chỉnh trong một vài phiên trước khi tiếp tục quá trình đi lên. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 723 điểm và 730-735 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 715- 718 và quanh 705 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số tiếp tục diễn biến trái chiều, VN-Index và VN30 giảm nhẹ do lực mua trùng xuống, thể hiện ở KLGD sàn HSX giảm 10% so với phiên trước đó. Đặc biệt thanh khoản giảm khá mạnh tới 32% ở nhóm dẫn dắt VN30 và tăng đối với chỉ số VNMidcap và VNSmallcap, cho thấy sự sôi động hơn ở phân khúc đầu cơ có vốn hóa nhỏ và trung bình. Trong khi đó, HNX-Index tăng điểm nhẹ sau khi diễn biến lình sình trong suốt phiên giao dịch. Dự báo, thị trường sẽ có xu hướng tăng trong ngắn hạn với sự phân hóa tiếp tục diễn ra, VN-Index có thể hướng lên vùng đỉnh cũ tại 732 điểm và tích cực hơn thì có thể tiến lên kháng cự trung hạn tại 745-750 điểm.

VDSC

VN-Index điều chỉnh nhẹ trong khi HNX-Index tăng nhẹ. Thanh khoản hai sàn duy trì ở mức trung bình. Hiện tượng phân hóa vẫn diễn ra, trạng thái thị trường vẫn đang khá tích cực và nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ những cổ phiếu đang có xu hướng tăng.

VN-Index: Đồ thị nến có thân và bóng nến rất ngắn cho thấy biến động trong phiên tương đối nhỏ. Áp lực bán có phần gia tăng tuy nhiên nhìn chung cung-cầu không quá chênh lệch. VN-Index vẫn nằm trên các đường trung bình 26 và 50 ngày. Khối lượng giao dịch không quá cao cho thấy đây có thể chỉ là phiên điều chỉnh thông thường. VN-Index có thể giảm nhẹ thêm nữa để kiểm nghiệm lại vùng 717-718 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ đà tăng giá khi MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu trong khi RSI vượt lên mức 50.

HNX-Index: Hai phiên liên tiếp HNX-Index hình thành cây nến Spinning Top cho thấy cung cầu đang rất cân bằng và HNX-Index đang có xu thế giằng co đi ngang trong ngắn hạn. Các đường trung bình 26 và 50 ngày vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ HNX-Index. Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ đà tăng giá khi MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu trong khi RSI vượt lên mức 50. Tín hiệu tăng chưa rõ ràng trên HNX-Index do vậy trong ngắn hạn chỉ số này có thể đi ngang xung quanh vùng 90 điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s