Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSE): Cập nhật nhanh ĐHCĐ năm 2017 sắp tới – Về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và đề xuất chuyển nhượng cổ phần các công ty con

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 179 triệu cp; Vốn hóa: 7.536 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 32,52 tỷ đồng, Giá hiện tại: 42.000 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 20,4%.

GMD vừa công bố tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/05/2017. Trong tài liệu công bố, chúng tôi nhận thấy có một số điểm đáng chú ý sau.

Đề xuất: Bán cô phần chi phối tại một số các công ty con lớn.

GMD vừa công bố danh sách các công ty con cũng như 1 công ty liên kết có thể bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần.

Công ty Vốn điều lệ

(tỷ đồng)

Giá trị sổ sách (tính đến cuối năm 2016) (tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu hiện tại Cổ phần bán ước tính Mục đích chuyển nhượng Mục đích sử dụng nguồn huy động
Công ty cao su (3 công ty) 1.432 1.298 100% 51%-100% Tập trung vào mảng kinh doanh chính Đầu tư vào mảng kinh doanh chính: cảng & logistics
CJ Vietnam Ltd 140 140 15% 15% Tập trung vào mảng kinh doanh chính Đầu tư vào mảng kinh doanh chính: cảng & logistics
CTCP Cảng Gemadept Hoa Sen 70,8 70,6 51% 51% Tập trung phát triển Gemalink Đầu tư vào mảng kinh doanh chính: cảng & logistics
CTCP cảng Gemalink 834 771 75% 25% Chuyển nhượng cho đối tác chiến lược để đảm bảo khối lượng Đầu tư vào mảng kinh doanh chính: cảng & logistics
Gemadept Shipping n/a n/a 100% Tối đa 51% Chuyển nhượng cho đối tác chiến lược để mở rộng mảng vận tải Trả cổ tức đặc biệt
Gemadept Logistic Holdings n/a n/a 100% Tối đa 51% Chuyển nhượng cho đối tác chiến lược để mở rộng hoạt động logistics Trả cổ tức đặc biệt

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ của GMD, SSI Research

Trong số những công ty đề xuất bán, công ty cao su và công ty TNHH CJ Việt Nam đã công bố bán cổ phần trước khi có thông báo. Công ty TNHH CJ Việt Nam là một trong những công ty con nổi bật, sở hữu tòa nhà CJ Tower tại TP. HCM. Chúng tôi ước tính việc chuyển nhượng tòa nhà CJ Tower có thể giúp GMD thu về khoản lợi nhuận trước thuế là 140 tỷ đồng. Công ty có thể ghi nhận lợi nhuận vào năm 2017, theo quyết định của công ty. Công ty cao su với tổng diện tích nuôi trồng đạt 10.000 ha đã công bố bán cổ phần từ vài năm trở lại đây nhưng hiện tại vẫn chưa có người mua

GMD cũng đã có kế hoạch bán 25% Gemalink cho hãng vận tải khác bên cạnh cổ đông hiện hữu là CTCP CMA CGM Việt Nam (nắm 25% cổ phần. Dòng tiền từ thương vụ vày có thể được góp trở lại Gemalink để phát triển công ty con và xây dựng cảng Gemalink, trong điều kiện các cổ đông khác đều tiếp tục góp vốn của họ. Theo quan điểm của chúng tôi, công ty có thể bắt đầu xây dựng Gemalink vào năm 2018, khi cảng quốc tế Cái Mép – CMIT, nằm cạnh Gemalink, đã hoạt động hết công suất vào quý 1/2017.

Hai công ty cuối cùng là GMD Shipping và GMD Logistic Holdings, là hai cảng quan trọng nhất trong danh mục bán công ty con, dựa trên 2 lý do sau:

  • Thu nhập từ việc bán cổ phần hai công ty con này có thể dùng để trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông, tạo ra một khoản thu nhập ngắn hạn cho nhà đầu tư.
  • Trong trường hợp GMD bán 51% cổ phần tại các công ty con niêm yết kể trên và chuyển quyền điều hành cho công ty logistic khác, bên nắm quyền điều hành bắt đầu tái cơ cấu để cải thiện lợi nhuận ròng, giúp tỷ suất lợi nhuận cũng như lợi nhuận từ các công ty này đều tăng. GMD có thể vẫn nắm giữ 49% cổ phần công ty con và do đó việc tái cơ cấu và nỗ lực tối ưu hóa lợi nhuận trong tương lai vẫn sẽ đóng góp vào lợi nhuận ròng của GMD. Công ty vừa cho biết công ty đang đàm phán với nhiều công ty logistic lớn.

Người đọc cần lưu ý rằng Gemadept Logistic Holdings hiện chưa nằm trong danh sách các công ty con của GMD vào cuối năm 2016. Chúng tôi cho rằng công ty này được lập ra để kết hợp bán nhiều công ty hoạt động trong mảng liên quan đến logistic. Do thông tin cung cấp hạn chế, chúng tôi chưa ước tính được phương tiện đặc biệt này là gì và tác động của thương vụ này đến lợi nhuận ròng của GMD. Tổng doanh thu và lợi nhuận gộp từ mảng logistic trong KQKD hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán là 2.116 tỷ đồng (~56% tổng doanh thu) và 329 tỷ đồng (~32% tổng lợi nhuận gộp). Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất khi công ty công bố các thông tin liên quan đến thương vụ này.

Chúng tôi lưu ý rằng trong danh sách các công ty con, Công ty TNHH Gemadept Logistic có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng vào cuối năm 2016 và lợi nhuận ròng sau thuế đạt 64,5 tỷ đồng. Đây là công ty có khả năng sẽ được bán cao nhất. Các công ty logistic khác có lợi nhuận không đáng kể hoặc có ít thông tin liên quan.

Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của VIG

Như cập nhật trong báo cáo trước về GMD, chúng tôi ước tính VIG có thể chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017, đúng thời gian trái phiếu đáo hạn. Theo đề suất, công ty ước tính sẽ phát hành 108.844.676 cổ phiếu GMD cho VIG, thấp hơn một chút so với ước tính 112 triệu cổ phiếu của SSI. Do giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 49%, VIG có thể phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu cho partner là Bà Lê Thùy Hương. Sau khi chuyển đổi, VIG và bà Hương sở hữu 37,75% cổ phần Gemadept. Giá chuyển đổi là 10.640 đồng/cp. Tài liệu không đề cập đến ngày phát hành nhưng cho biết VIG và Bà Hương sẽ không bán cổ phần phát hành trên thị trường và sẽ thay vào đó tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để chuyển nhượng cổ phần.

Theo quan điểm của chúng tôi, đợt phát hành sẽ pha loãng mạnh cổ phần hiện tại của GMD, do giá chuyển đổi tương đối thấp. Theo ước tính hiện tại của chúng tôi, EPS pha loãng 2017 ở mức 1.571 đồng, giảm 19,7% YoY. Cần lưu ý rằng ước tính chưa phản ánh tác động từ đợt chào bán các công ty nói trên như lợi nhuận từ đợt chào bán. Ước tính hiện chưa cung cấp góc nhìn về kết quả kinh doanh sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng do hạn chế về thông tin.

Quan điểm của chúng tôi

Ở mức giá hiện tại là 42.000 đồng/cp, GMD đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 tương đối cao ở mức 26,7x và 26,3x. PB 2017 và 2018 là 1,97x và 2,0x. Tuy nhiên, thị trường có thể bao gồm kỳ vọng lợi nhuận từ đợt chào bán kể trên. Hiện tại, chúng tôi chưa có đủ thông tin để đánh giá về mức định giá của GMD ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi kỹ tiến độ đàm phán các thương vụ trên, đặc biệt vào ngày Đại hội cổ đông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s