31/05/2017 BVH, AAA, PC1, PNJ

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BVH            58.0 0.87%           31.1           3.0

Tập đoàn Bảo Việt (BVH – hạ bậc từ Khả quan xuống Nắm giữ) đã tổ chức ĐHĐCĐTN vào ngày 26/5/2017. Tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đủ quy định và tất cả các tờ trình tại Đại hội đã được thông qua.

Cổ đông đã thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 trong đó LNST được điều chỉnh giảm 19,4% còn 1.164 tỷ đồng. So với con số trước kiểm toán là 1.390 tỷ đồng (tăng trưởng 18,48%) cho thấy mức chênh lệch lớn, 226 tỷ đồng. Do đó, LNST hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 giảm nhẹ 0,84% so với mức 1.174 tỷ đồng của năm 2015. Nguyên nhân chính ở đây là dự phòng toán học tăng mạnh từ 7.504 tỷ đồng lên 7.818 tỷ đồng (tăng 313 tỷ đồng) và do một số điều chỉnh khác trong chi phí bảo hiểm trực tiếp và chi phí quản lý đối với hoạt động bảo hiểm. Đây là một phần của quá trình kiểm toán.

Cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá cho năm 2016 (1.000đ cổ tức cho một cổ phiếu). Theo đó, BVH sẽ phải chi khoảng 680 tỷ đồng từ LNST để trả cổ tức tiền mặt. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ được nhận 482 tỷ đồng tiền mặt tương ứng với 70,91% cổ phần sở hữu tại BVH. Và công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2017 là 12%.

BVH đề xuất lại kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP và không đề cập đến giá phát hành cụ thể. Tổng quy mô đợt phát hành này có thể là khoảng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo đề xuất trong Đại hội trước (34 triệu cổ phiếu mới trị giá 340 tỷ đồng vốn chủ sở hữu mới). Tuy nhiên, sau một vài năm thất bại trong đề xuất phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới cho NĐT, BVH cũng không đề cập đến phương án này trong Đại hội.

Cho năm 2017, BVH đặt kế hoạch LNST rất khiêm tốn, là 1.195 tỷ đồng (tăng trưởng 2,6%) – Kế hoạch này có vẻ là rất thận vì kết quả thực tế năm 2016 cũng thấp. Kế hoạch của Tập đoàn dựa trên giả định tổng doanh thu tăng trưởng 12,5% đạt 28.876 tỷ đồng (năm 2015 tăng trưởng 23,50%) và không có ước tính chi tiết về cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giả định một cách an toàn rằng đóng góp doanh thu lớn nhất là phí bảo hiểm và thu nhập tài chính (trong năm 2016, do – anh thu phí bảo hiểm đạt 20.650 tỷ đồng (tăng trưởng 25%), doanh thu tài chính đạt 4.627 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) trong khi đó doanh thu khác là 397 tỷ đồng (giảm 17,81%). BVH cho biết mục tiêu của Tập đoàn cho giai đoạn 2015-2020 là vươn lên và giữ vững vị thế là định chế tài chính – bảo hiểm hàng đầu. Do đó, việc gia tăng thị phần và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng hiện tại được đặt là ưu tiên hàng đầu. Và tăng trưởng lợi nhuận sẽ phần nào bị ảnh hưởng do các chi phí phát sinh đối với đầu tư phát triển thương hiệu và cơ sở hạ tầng IT.

LNST Q1/2017 giảm 2,54% so với cùng kỳ xuống còn 382,61 tỷ đồng – mặc dù doanh thu phí BH gốc Q1 tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay, tăng 24,78% so với cùng kỳ và đạt 5.339 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí dự phòng toán học và chi phí hoạt động tăng khiến lợi nhuận giảm.

Cho năm 2017, HSC điều chỉnh giảm dự báo LNST từ 1.721 tỷ đồng xuống còn 1.268 tỷ đồng (tăng trưởng 8,91%). Theo đó chúng tôi dự báo EPS điều chỉnh dự phóng cho năm 2017 là 1.685đ; P/E dự phóng là 35,62 lần. BVPS đạt 20.426đ; P/B là 2,94 lần. Hệ số ROE là 9,2% và ROA là 1,6%.

Giảm đánh giá xuống Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BVH là 61.300đ; tương đương P/B dự phóng là 3 lần. Công ty đang giành thêm được thị phần trong thời gian gần đây và hiện đang dẫn dầu về doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới cũng như tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên những điều này lại không thể hiện ở lợi nhuận vì xu hướng giảm của lãi suất kỹ thuật. Hiện với chiến lược ưu tiên giành thị phần và giữ vị thế hàng đầu của 1 tập đoàn tài chính bảo hiểm trong nước, chúng tôi cho rằng lợi nhuận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy HSC cho rằng BVH sẽ chỉ đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vừa phải dưới 10% trong vài năm tới mặc dù doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng mạnh và lợi nhuận tài chính tốt.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo   30/3/17 30/5/17      
Khuyến nghị   Kém khả quan Nắm giữ      
Giá mục tiêu   53.1 61.3      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
AAA            31.4 -3.24%             9.9           1.9

AAA (Khả quan) đã giảm sàn hôm nay trước thông tin phát hành cổ phần đợt 2 để thực hiện chứng quyền vào tháng 6/2017. AAA đã thông báo ngày chốt danh sách người sở hữu chứng quyền đợt 2 là 2/6/2017. Trái phiếu đã được phát hành vào năm 2015 có kèm chứng quyền với giá chuyển đổi là 11.500đ. Trong lần này sẽ có 435.000 cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi; tương đương chỉ 0,8% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Quá trình chuyển đổi diễn ra như sau: Vào tháng 12/2016, có 50.650 chứng quyền được thực hiện trong đợt 1, theo đó đã có 5.065.000 cổ phiếu được phát hành; nâng số lượng cổ phiếu lên 56.964.988 cổ phiếu. Vào tháng 6/2017, đợt 2 được thực hiện như đề cập trên đây, nâng số lượng cổ phiếu lên 57.399.988 cổ phiếu. Dự kiến sẽ có thêm 24,5 triệu cổ phiếu nữa sẽ được phát hành để thực hiện chứng quyền với giá 11.500đ/cp vào năm 2018.

Với đợt thực hiện chứng quyền lớn sẽ diễn ra trong năm sau cộng với tăng trưởng sẽ trở lại mức bình thường sẽ là yếu tố tiêu cực cho giá cổ phiếu trong trung hạn. Cho dù vậy vẫn còn một thời gian nữa mới đến thời điểm kể trên trong khi hiện lợi nhuận có triển vọng tăng trưởng mạnh

Cho năm 2017, HSC dự báo doanh thu đạt 2.844,12 tỷ đồng (tăng trưởng 32,56%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 203,4 tỷ đồng (tăng trưởng 43,3%). EPS là 3.200đ và P/E dự phóng là 9,3 lần.

Duy trì đánh giá Khả quan – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 32.500đ, tương đương P/E dự phóng là 10 lần. Mức P/E dự phóng 9,8 lần vẫn là khá rẻ cho một doanh nghiệp đầu ngành bao bì với triển vọng tăng trưởng mạnh trong năm nay. Trong tương lai, việc nâng công suất đều đặn và mở rộng sang các thị trường mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. AAA tỏ ra quyết liệt trong quan hệ NĐT và tích cực đẩy mạnh giới thiệu cổ phiếu trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa thích câu chuyện dài hạn và chiến lược sản xuất bao bì nhựa dựa trên công nghệ của công ty. Tuy nhiên, rủi ro pha loãng liên quan đến chuyển đổi chứng quyền vẫn là điểm lo ngại lớn nhất trong trung hạn của chúng tôi. Tuy vậy chúng tôi cho rằng KQKD Q2 tăng trưởng mạnh sẽ là động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 17/1/17   30/5/17   13/2/17  
Khuyến nghị Mua   Khả quan   Outperform  
Giá mục tiêu 28.5   32.5   29.3  

 

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PC1            42.1 -0.47%           11.6           1.6

Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PC1 – HSX) là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong nước về xây lắp điện và sản xuất cột thép. Ngoài ra, PC1 cũng chủ động mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang lĩnh vực thủy điện và bất động sản nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và bổ sung thêm động lực tăng trưởng trong những năm tới. Trong ngắn và trung hạn, tăng trưởng của công ty sẽ được thúc đẩy bởi nguồn vốn đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng điện và sự đóng góp từ các dự án ở mảng thủy điện và bất động sản.

Trong dài hạn, mảng thủy điện được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong kết quả kinh doanh của PC1 với dòng tiền ổn định và hiệu quả hoạt động ngày càng được cải thiện. Trong khi đó, tiềm năng tăng trưởng của PC1 còn có thể đến từ việc mở rộng thêm mảng kinh doanh mới trong chuỗi giá trị xây lắp điện khi công ty huy động thêm vốn. Với những đánh giá trên, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu PC1 trong TRUNG HẠN với giá mục tiêu là 48.100 đồng/cp (tăng 14% so với thị giá tại ngày 25/05/2017).

Luận điểm đầu tư:

  • PC1 là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xây lắp lưới điện đang tăng trưởng
  • Năm 2018 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ của PC1 với những động lực tăng trưởng có thể thấy trước từ năm 2017
  • Các nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động sẽ mang lại dòng tiền ổn định, nguồn LNST tăng đều qua các năm và nhờ đó cải thiện định giá của PC1

Rủi ro:

  • Rủi ro từ việc trì hoãn triển khai các dự án của EVN
  • Rủi ro về khả năng tiến độ bán hàng các dự án bất động sản có thể bị chậm lại
  • Rủi ro pha loãng EPS
  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 27/2/17 4/5/17   30/5/17    
Khuyến nghị Mua Mua   Tích lũy    
Giá mục tiêu 46 50.1   48.1    

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PNJ            95.0 -2.96%           16.5           5.4

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vởi tống mức sinh lời 22% khi chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 12% nhờ điều chỉnh tăng 16% LNST dự báo năm 2017.

Định giá khá hấp dẫn với PEG cốt lõi 3 năm đạt 0,6.

Chúng tôi nâng dự báo LNST 2017 lên 16% khi nâng giả định tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) lên 23% so với 15% trước đây, và tăng biên LN mảng bán lẻ 2017 thêm 1 điểm % đạt 30,1%.

Cả doanh thu và LNST cốt lõi tăng mạnh 36% trong 4 tháng 2017 so với 4 tháng 2016 (+34% và +30% lần lượt trong quý 1/2017 so với quý 1/2016), đến từ mảng bán lẻ có biên LN cao.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ của mảng bán lẻ tăng tốc đạt 46% trong 4 tháng 2017, so với 44% trong quý 1/2017, khi SSSG cải thiện đạt 28% trong 4 tháng 2017, so với 25% trong quý 1/2017.

LNST báo cáo tăng mạnh 60% trong 4 tháng 2017 do chi phí tài chính ngoài cốt lõi trong 4 tháng 2016, với khoản dự phòng cho ngân hàng Đông Á một phần được bù đắp từ bán BĐS tại khu trung tâm TP. HCM.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 16/5/17 30/5/17 21/4/17 27/4/17 13/3/17  
Khuyến nghị Mua Mua Nắm giữ Tích lũy Outperform  
Giá mục tiêu 108.5 116 78 97 96  

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa giảm mạnh và rơi xuống dưới ngưỡng 740 điểm. Đây là một tín hiệu không mấy tích cực cho diễn biến của chỉ số trong phiên kế tiếp. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó và tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với mức bình quân 10 phiên. Độ rộng thị trường tiêu cực. Áp lực chốt lời có dấu hiệu gia tăng mạnh về cuối phiên khi các cổ phiếu bluechips và đầu cơ đều đồng loạt bị bán mạnh. Tâm lý hoảng sợ bắt đầu xảy ra khi nhiều cổ phiếu tăng nóng trước đó có dấu hiệu bị xả hàng và xuất hiện dư bán sàn. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước, nếu chỉ số giảm điểm và hình thành cây nến đỏ đặc dài liền sau cây nến “Doji”, thì nguy cơ hình thành mẫu hình nến đảo chiều “Evening Star” có thể xảy ra. Cây nến đỏ dạng “Bearish Marubozu” xuất hiện trong phiên hôm nay có thể khiến cho diễn biến của đường giá chuyển biến theo hướng xấu đi trong thời gian tới, nhất là khi chỉ số tiếp tục hình thành cây nến đỏ dài trong phiên kế tiếp để xác nhận sự hình thành của mẫu hình nến đảo chiều “Evening Star”. Mặc dù vậy, chúng tôi hiện không đánh giá cao xác suất xảy ra kịch bản này, mà thiên về kịch bản chỉ số sẽ lùi về vùng hỗ trợ 732-736 điểm và bật tăng trở lại tại vùng hỗ trợ này. Sau đó, chỉ số có thể hình thành các nhịp đi ngang trong vùng 732-746 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 732- 736 điểm và 724-728 điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại 746-750 điểm và quanh 760 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Lực bán gia tăng mạnh do tác động từ các ngưỡng kháng cự của chỉ số chứng khoán hai sàn, đặc biệt là vùng 745-750 điểm của VN-Index. Đồ thị kỹ thuật hầu hết các chỉ số đều hình thành các nến đặc dài, kèm theo sự gia tăng của thanh khoản lên mức rất cao, qua đó hình thành các cấu trúc cảnh báo đỉnh. Hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chính là VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn giữ mức Tích cực với hỗ trợ MA10 chưa bị vi phạm. Điều này có thể cho phép thị trường sẽ có sự phục hồi nhất định trong phiên ngày mai và VNIndex có thể kiểm định lại vùng 740-745 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số VNMidcap và VNSmallcap đã thay đổi tín hiệu từ mức Tích cực xuống Trung tính, phản ánh áp lực bán quyết liệt hơn tại nhóm cổ phiếu đầu cơ.

VDSC

Hai chỉ số có phiên giảm khá mạnh kèm theo thanh khoản gia tăng thể hiện áp lực chốt lời đã xảy ra trên diện rộng, với tín hiệu này đà tăng có thể sẽ bị chững lại thay vào đó là các phiên điều chỉnh giảm giá về vùng hỗ trợ 735 điểm và 92 điểm đối với VNIndex và HNX-Index trong thời gian tới.

VN-Index: Nến giảm với biên độ rộng, đóng cửa ở mức thấp nhất bao trùm toàn bộ hai nến xanh trước đó cùng khối lượng cao cho thấy áp lực bán rất mạnh và lấn át bên mua, đây là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng tăng giá trong thời gian qua. Các chỉ báo kỹ thuật xuất hiện tín hiệu phân kỳ với đường giá như RSI, Stochastic và MACD cũng giảm về đường tín hiệu cho thấy xung lực tăng bị hạ nhiệt đáng kể và thay vào đó lực bán đang thắng thế. Mặc dù áp lực bán mạnh nhưng hiện tại xu hướng tăng giá vẫn được duy trì, mức hỗ trợ cho đợt giảm điểm này là 730-735 điểm.

HNX-Index: Nến đỏ với độ dao động rộng, đóng cửa ở mứ thấp nhất phiên và bao trùm hai nến xanh liền trước kèm thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực bán đã gia tăng và với tín hiệu này đà đi lên của đường giá sẽ bị chững lại trong vài phiên tới. Các chỉ báo kỹ thuật cũng bắt đầu phát đi tín hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng giá liên tiếp trước đó, đường %K cắt xuống %D, RSI giảm xuống dưới vùng 70 và MACD Histogram cũng giảm nhẹ, với tín hiệu này HNX-Index sẽ cần có các nhịp điều chỉnh để cân bằng. HNX-Index có phiên giảm khá mạnh và trong khoảng 4 nến gần nhất đều xuất hiện bóng nến trên nên việc đi lên có thể tạm thời dừng lại, mức hỗ trợ cho đợt điều chỉnh là 92 điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s