30/6/2017 ACV, NKG, CTD, VSC

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
ACV 51.80 -0.19% 32.77 4.55

ACV (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2016 vào ngày hôm qua. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua tất cả các tờ trình.

LNST 6 tháng ước tăng trưởng 22% – Trong 6 tháng đầu năm, công ty ước doanh thu thuần đạt 7.286 tỷ đồng và LNST đạt 2.298 tỷ đồng (không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay và lỗ tỷ giá). Theo đó, doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ và LNST tăng 22% so với cùng kỳ.

ACV đặt kế hoạch doanh thu thuần công ty mẹ tăng trưởng 15% trong năm 2017 còn LNTT từ hoạt động kinh doanh chính không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay giảm 18%. Cụ thể, ACV đặt kế hoạch doanh thu thuần là 13.294 tỷ đồng và LNTT là 3.669 tỷ đồng (không tính lợi nhuận từ tài sản khu bay và lãi/lỗ tỷ giá). Cho cả năm 2016, nếu loại bỏ doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay, lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác; thì ước tính doanh thu thuần đạt 11.595 tỷ đồng và LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 4.213 tỷ đồng. Như vậy dựa trên kế hoạch của ACV thì doanh thu thuần tăng trưởng 15% còn LNTT hoạt động kinh doanh chính giảm 13%.

Giả định chính đằng sau kế hoạch của công ty là: • Số lượt hành khách phục vụ đạt tổng cộng 91 triệu lượt (tăng 13%) gồm 27 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14%) và 64 triệu lượt khách nội địa (tăng 12%). • Lượng hàng hóa chuyên chở tổng cộng là 1.182 nghìn tấn (tăng 5%) gồm 754 nghìn tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 6%) và 428 nghìn tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 4%).• Số lần cất hạ cánh là 617 nghìn chuyến (tăng 11%) gồm 185 nghìn chuyến quốc tế (tăng 10%) và 432 nghìn chuyến nội địa (tăng 11%). • Phí dịch vụ sân bay giữ nguyên.

Chúng tôi cho rằng kế hoạch trên là hơi thận trọng. Trong Q1/2017, nếu loại bỏ doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay, lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì doanh thu thuần công ty mẹ đạt 3.410 tỷ đồng (hoàn thành 26% kế hoạch cả năm) và LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 1.460 tỷ đồng (hoàn thành 39%).

Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt bằng 6% mệnh giá cho năm 2016 và 9% mệnh giá cho năm 2017. Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 6% mệnh giá (600đ/cp) cho năm 2016 và trả cổ tức tỷ lệ 9% mệnh giá cho năm 2017.

Dự kiến niêm yết trên Hose sau khi hoàn tất đàm phán thuê tài sản khu bay. Trên BCTC kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán đã lưu ý là quá trình đàm phán thuê tài sản khu bay vẫn đang diễn ra. ACV chưa đủ điều kiện niêm yết trên Hose vì vấn đề được đơn vị kiểm toán lưu ý này chưa được giải quyết xong.

Ngoài ra Bộ GTVT yêu cầu ACV không tính doanh thu lợi nhuận từ tài sản khu bay trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi hoàn tất đàm phán. Những khoản mục này sẽ được chuyển thành khoản mục ngoại bảng trên BCTC.

Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, thì sau cổ phần hóa, tài sản tại khu bay được giao lại cho nhà nước và sau đó ACV sẽ thuê lại để vận hành. Dựa trên nội dung đàm phán với nhà nước, thì ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ các tài sản này và trả phí thuê cộng với phí sửa chữa. Hiện tại ACV ghi nhận khoảng 270 tỷ đồng phí cho thuê hàng năm và 727 tỷ đồng dự phòng phải trả dài hạn hàng năm cho việc sửa chữa.

Bộ GTVT có vẻ đồng ý với phương án này nên có thể phương án đã được trình lên Thủ tướng xem xét phê duyệt. Và đàm phán có thể sẽ hoàn tất trong năm nay. Sau khi đàm phán xong, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên Hose. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ niêm yết trên Hose trong 6-9 tháng tới.

Do vậy vào ngày 8/6/2017, ACV đã công bố BCTC kiểm toán mới cho năm 2016 thay thế cho BCTC kiểm toán cũ công bố ngày 27/3/2017. Trong BCTC mới, doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay được loại khỏi bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, về mảng vận hành tài sản khu bay, ACV đã ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 550 tỷ đồng chi phí. Lưu ý là chi phí này không bao gồm phí thuê và dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay. Trong BCTC cũ, ACV ghi nhận 205 tỷ đồng phí thuê và 545 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay.

HSC dự báo LNTT hoạt động kinh doanh chính năm 2017 tăng trưởng 23% – Chúng tôi điều chỉnh giảm 0,4% dự báo doanh thu thuần và 1% dự báo LNTT hoạt động kinh doanh chính do dự báo phí dịch vụ sân bay sẽ bắt đầu tăng từ 1/10/2017 thay vì từ 1/7/2017. Hiện chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 16.075 tỷ đồng (tăng trưởng 2%); LNTT hoạt động kinh doanh chính đạt 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và LNST đạt 4.483 tỷ đồng (giảm 15%).

Dự báo của chúng tôi bao gồm đóng góp từ tài sản khu bay. Ngoài ra, dự báo của chúng tôi cao hơn so với kế hoạch của công ty vì chúng tôi kỳ vọng lượt khách phục vụ sẽ cao hơn 4% so với giả định của công ty. Những giả định chính của chúng tôi gồm: • Số lượt hành khách phục vụ tăng 17% lên 94,49 triệu lượt gồm 28,68 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22%) và 65,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 15%). • Số lần cất hạ cánh tăng lên 662.176 chuyến (tăng 16%) gồm 206.981 chuyến quốc tế (tăng 21%) và 455.195 chuyến nội địa (tăng 14%). • Lượng hàng hóa chuyên chở là 1.356.885 tấn (tăng 25%) gồm 894.094 tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 30%) và 462.791 tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 15%). • Phí dịch vụ tăng từ ngày 1/10/2017 như sau: – Phí dịch vụ cất hạ cánh tăng 5% vào giờ cao điểm và giảm 5% ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm: 8h30-10h30 sáng; 3h30-5h30 sáng; 8h30-10h30 tối). – Phí soi chiếu an ninh sân bay bình quân sẽ tăng 8% đối với với hành khách quốc tế và 25% đối với hành khách nội địa. – Phí dịch vụ hành khách bình quân tăng 6%. • Lợi nhuận gộp tăng 11% lên 6.443 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 36,9% năm 2016 lên 40,1% năm 2017 nhờ chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu. Ở đây có một số nhân tố tác động gồm: – Việc mở rộng cảng hàng không quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành từ Q1/2017 nên chi phí khấu hao sẽ tăng 6% lên 4.570 tỷ đồng và chi phí nhân công tăng 13% lên 2.536 tỷ đồng. – Tuy nhiên, chi phí sửa chữa bảo dưỡng sẽ tăng 32% do ACV sẽ hạch toán chi phí sửa chữa và bảo dưỡng tài sản của khu bay nguyên năm trong năm 2017 (năm 2016 ACV chỉ hạch toán chi phí này trong 9 tháng cuối năm). • Lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 444 tỷ đồng (tăng 27%) vì chúng tôi cho rằng tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 3%. • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ổn định ở 9,8%. • ACV sẽ không ghi nhận lợi nhuận khác trong năm 2017 (năm 2016 là 2.424 tỷ đồng).

Chúng tôi dự báo EBITDA sẽ đạt 9.440 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), theo đó EV/EBITDA là 11,2 lần. Chúng tôi dự báo LNTT đạt 5.603 tỷ đồng (giảm 16%). Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì chúng tôi dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 6.001 tỷ đồng (tăng trưởng 23%). Chúng tôi dự báo LNST đạt 4.483 tỷ đồng (giảm 15%); EPS đạt 1.949đ. Nếu loại bỏ lỗ tỷ giá thì EPS là 2.197đ; P/E dự phóng là 22,8 lần.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của ACV là 58.650đ. Chúng tôi thấy có nhiều động lực giúp giá cổ phiếu tăng trong ngắn hạn gồm (1) Chính phủ sẽ sớm phê duyệt đề xuất tăng giá dịch vụ, giúp lợi nhuận năm 2017 tăng trưởng; (2) quá trình đàm phán bán cổ phần chiến lược sẽ kết thúc trong năm nay. Nếu ADP trở thành cổ đông chiến lược của ACV, hiệu quả hoạt động của công ty có thể được cải thiện đáng kể trong tương lai; còn không ACV sẽ tìm các NĐT khác gồm cả NĐT tài chính (3) ACV có thể chuyển sàn sang HOSE trong 6-9 tháng tới. Do vậy chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức có thể tiếp cận cổ phiếu ACV hơn. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là động lực dài hạn cho giá cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính ở cổ phiếu ACV là khả năng pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng.

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NKG            32.6 -1.06% 4.79 1.24

NKG sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 29/7 tới để xin ý kiến về kế hoạch phát hành riêng lẻ. Như vậy, sau hai lần liên tiếp phát hành cho cổ đông chiến lược  năm 2016 thu về hơn 430 tỷ đồng phục vụ mua sắm tài sản, doanh nghiệp tôn mạ có sản lượng tiêu thụ thứ 2 toàn ngành lại tiếp tục tìm cách gọi vốn từ các đối tác chiến lược. Đây có thể sẽ là đợt phát hành riêng lẻ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của CTCP Thép Nam Kim.

Theo đó, Nam Kim sẽ phát hành tối đa khoảng 30 triệu cổ phiếu. Theo như hai lần phát hành thành công trước đây, giá phát hành thường thấp hơn giá thị trường tại thời điểm công bố khoảng 18-22%. Như vậy, chúng tôi ước tính giá cho đợt phát hành này sẽ rơi vào khoảng 26.000 đồng/CP, thấp hơn 20% so với giá đóng cửa ngày hôm nay và theo đó, NKG có thể thu về tối đa 780 tỷ đồng. Về phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp đang cần “rót tiền” vào một số dự án trọng điểm như (1) 03 dây chuyền mới tại nhà máy Nam Kim 3 đang trong quá trình lắp đặt và dự kiến đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2017, (2) nhà máy ống thép tại Long An vừa hoàn thành và mới bắt đầu hoạt động trong Q2 vừa rồi, (3) dự án Nam Kim Corea sẽ bắt đầu xây dựng trong năm nay. Tổng vốn đối ứng cho các dự án này được ước lượng vào khoảng 400 tỷ đồng theo giả định NKG vay 70% tổng vốn đầu tư. Ngoài ra, đòn bẩy tài chính của NKG hiện đã ở mức rất cao, khoảng 78% và việc gọi vốn để cải thiện tỷ lệ này là rất cần thiết cho sức khoẻ tài chính dài hạn của doanh nghiệp.

Phát hành riêng lẻ cũng có nghĩa là NKG đang cố gắng cải thiện tình hình tài chính bằng cách “đánh đổi” quyền lợi ngắn hạn của cổ đông hiện hữu, bởi tỷ lệ pha loãng tối đa lên tới 30%. Ngoại trừ các cổ đông hiện tại được quyền tham gia mua trong đợt phát hành tới, các NĐT có thể sẽ phải chứng kiến chỉ số Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) bị pha loãng 30%. Theo như kế hoạch kinh doanh của NKG cho năm 2017, NKG đặt mục tiêu tăng trưởng LNST 16%, không đủ để bù vào phần EPS giảm do pha loãng. Trong khi năm 2017 mới đi được chưa tới một nửa chặng đường, chúng tôi cho rằng NĐT nên chú ý tới ĐHCĐ bất thường sắp tới để nắm được chi tiết về thương vụ này, cũng như đánh giá đúng tiềm năng về KQKD năm 2017 của doanh nghiệp để ước tính tác động của việc phát hành lên tăng trưởng EPS. Chi tiết về đợt phát hành và quan điểm của chúng tôi về cổ phiếu NKG sẽ được tiếp tục cập nhật trong thời gian tới..

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo       30/6/17   4/4/17
Khuyến nghị           Mua
Giá mục tiêu       46.1   47.7

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTD          218.8 0.05% 10.17 2.58

Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông thường niên của CTD tổ chức vào ngày 29/6/2017 Công ty đặt kế hoạch LNST trừ lợi ích CĐTS năm 2017 ở mức 1,75 nghìn tỷ đồng, +23% so với năm trước. Cổ tức 2016 là 5.000 đồng/cp (lợi suất cổ tức 2,3%) dự kiến được chi trả trong quý 3/2017. Chính sách khuyến khích cho cán bộ chủ chốt dựa trên kết quả năm 2016 sẽ được phân bổ bằng 1,3 triệu cổ phiếu ESOP (1,69% số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành đề xuất 40.000 đồng/cp) và bằng tiền mặt (104 tỷ đồng, tương đương 7% LNST năm 2016). Cổ thông thông qua việc điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016-2020 (tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong 2016-2020 tối đa ở mức 4% trên SLCP đang lưu hành, và phần khuyến khích còn lại sẽ chỉ thực hiện bằng tiền mặt). Công ty dự kiến điều chỉnh nâng mức trần sở hữu NĐT nước ngoài từ 49% lên 60% trong năm nay. Cổ đông đã bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội. Chúng tôi hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTD, và sẽ cập nhật giá mục tiêu trong báo cáo sắp tới sau khi kết quả lợi nhuận quý 2 được công bố.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 10/5/17 30/6/17 22/6/17 22/6/17 15/2/17  
Khuyến nghị Mua Khả quan Khả quan Tích lũy Outperform  
Giá mục tiêu 253.8   239 237.7 240  

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VSC            64.1 0.63% 11.68 2.10

Vip Green bắt đầu hoạt động 100% công suất từ quý II/2017. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 và đi vào hoạt động từ tháng 12/2016 , công suất của cảng Vip Green hiện đạt 550.000 TEU/năm với 2 cầu cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000 DWT với chiều ngang xếp được 14 row (trước đây chỉ có thể tiếp nhận tàu có chiều ngang xếp được 13 row), phù hợp với xu hướng cùng kích cỡ của các hãng tàu lớn trên thế giới, ngoài ra trang thiết bị cùng công nghệ của Vip Green cũng hiện đại nhất trong hệ thống các cảng ở khu vực Hải Phòng, nhờ vậy công ty đã thu hút được các hãng tàu lớn và đã ký được hợp đồng với Maersk Line. Hiện tại, Vip Green đang tiếp nhận 10 chuyến/tuần trong đó có 5 chuyến của Evergreen, 3 chuyến của Maersk Line, 1 chuyến của OOCL, 1 chuyến của Mitsubishi, công suất đạt 100%. Tổng công suất khai thác cảng của VSC bao gồm 2 cảng Vip Green và Green hiện đạt 900.000 TEU.

Lợi nhuận quý II/2017 có thể tăng trưởng 30% so với quý I/2017. Vip Green hoạt động 100% công suất trong Quý 2/2017.Đối với Green Port, một phần nguồn hàng được chuyển sang Vip Green, tuy nhiên lượng hàng của Green Port chỉ giảm khoảng 6,5% trong quý II, một mức giảm tương đối thấp do tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng trong 5 tháng đầu năm khá tốt, đạt khoảng 14% trong khi tổng cung chỉ tăng khoảng 5% từ 4,05 triệu TEU lên 4,25 triệu TEU do có thêm Vip Green.

VSC ước tính doanh thu và lợi nhuận hợp nhất quý II/2017 có thể tăng 30% so với quý I, trong đó lợi nhuận đóng góp của Vip Green vào khoảng 10 tỷ. Với việc Vip Green bắt đầu hoạt động 100% công suất và cảng Green chưa bị ảnh hưởng nhiều, doanh thu quý II/2017 ước tính tăng trưởng tốt so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận ước giảm khoảng 24,5% so với cùng kỳ do quý II/2016 xuất hiện lợi nhuận đột biến từ thanh lý các khoản đầu tư ở công ty con của VSC vào khoảng 9,2 tỷ.Ngoài ra, còn do phát sinh thêm các chi phí liên quan đến kho bãi khi mở rộng cảng Vip Green.

Vip Green ước lãi 70 tỷ trong năm 2017, bắt đầu đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của VSC. Với việc hoàn thành xây dựng cầu Bạch Đằng, khu vực cảng Hải Phòng có sự phân chia rõ rệt với 1 nhóm là các cảng phía thượng nguồn sông Cấm sẽ gặp khó khăn khi không thể tiếp nhận tàu có tải trọng trên 10.000 DWT, 1 nhóm là các cảng phía hạ nguồn sông Cấm trong đó có Vip Green sẽ hưởng lợi hoàn toàn khi nguồn hàng chuyển từ các cảng phía thượng nguồn về đây.

Sản lượng: trong quý I/2017, công suất của Vip Green chỉ đạt 300.000 TEU/năm tuy nhiên kể từ quý II/2017 Vip Green có thể hoạt động với công suất 550.000 TEU/năm donguồn khách hàng lớn. Sản lượng khai thác trong năm 2017 của Vip Green có thể đạt 487.500 TEU,công suất của Vip Green hiện bị hạn chế do hệ thống kho bãi chưa đủ đáp ứng, tuy nhiên VSC có kế hoạch mở rộng công suất của Vip Green lên 750.000 TEU bằng việc mua lại 10 ha đất khu Đình Vũ làm kho bãi phục vụ lưu hàng container cho Vip Green, nhờ đó có thể tăng công suất khai thác cho Vip Green. Thương vụ sẽ được thực hiện thông qua CTCP GIC do VSC nắm giữ 66,33%, giá trị mua lại khu đất vào khoảng 136 tỷ đồng sẽ được thực hiện vào tháng 7/2017, sau đó VSC sẽ xây dựng 5ha làm bãi chứa container với giá trị xây dựng khoảng 72 tỷ đồng. Tổng cộng 208 tỷ đồng dùng để đầu tư kho bãi chủ yếu là nguồn vốn vay. Việc xây dựng có thể hoàn tất trong năm 2017, theo đó từ năm 2018 công suất tối đa của Vip Green có thể tăng lên 750.000 TEU/năm.

Giá cước: giá cước trung bình của Vip Green trong năm 2016 đạt 49,42 USD. Giá cước của Vip Green trong năm 2017ước tính giảm khoảng 7% do cạnh tranh ở khu vực cảng Hải Phòng đang gia tăng và có thể đạt trung bình 45,96 USD.

Chi phí tài chính: lãi suất trung bình của khoản vay dài hạn 722 tỷ trong năm 2016 của Vip Green là 7,16%, trong đó có khoản vay 630 tỷ với Vietcombank được hưởng lãi suất ưu đãi 6,8%, còn lại là vay từ công ty mẹ VSC. Sang năm 2017, công ty sẽ phải chịu lãi suất bằng lãi suất tiền gửi + biên độ 1,8%/năm cho khoản vay với Vietcombank, ước tính vào khoảng 8,3%/ năm. Theo kế hoạch đến hết năm 2022 công ty sẽ hoàn thành trả nợ gốc cho Vietcombank tuy nhiên với tình hình kinh doanh tích cực của Vip Green, VSC ước tính chỉ cần đến hết năm 2020 công ty sẽ trả hết khoản nợ này (Vip Green có thể trả nợ gốc trước hạn với VCB mà không bị tính phí phạt trả trước).

Lợi nhuận ròng: Vip Green được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu hoạt động có lãi và chịu thuế 10% cho 9 năm hoạt động tiếp theo.

Tổng hợp dự báo 2017. BVSC dự báo doanh thu của VSC năm 2017 đạt 1.278 tỷ, tăng 18,1%yoy, tăng trưởng chủ yếu do đóng góp từ cảng VIP Green trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 13,7%, đạt 298 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 280 tỷ, tương ứng EPS năm 2017 đạt 6.149 đồng, tăng11,5% yoy.

Triển vọng của Vip Green và VSC từ năm 2018. Sang năm 2018, Vip Green sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn đến từ cảng Nam Đình Vũ GĐ1 dự kiến hoàn thành vào cuối 2017 với công suất 600.000 TEU và cảng Lạch Huyện GĐ1 dự kiến hoành thành trong năm 2018 với công suất 1,1 triệu TEU. Riêng với cảng Nam Đình Vũ, vì vị trí của cảng này ở khu vực ngược luồng, bị bồi đắp nhiều, ngoài ra hạ tầng đường bộ ra Nam Đình Vũ còn kém nên chi phí và thời gian xử lý sẽ có thể lâu và tốn kém hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, kể cả khi 2 cảng này hoạt động đúng tiến độ, theo chúng tôi nguồn hàng của Vip Green sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi 2 cảng mới này sẽ lấy thị phần từ khu vực cảng ở thượng nguồn sông Cấm do sự hạn chế của tàu khi tiếp cận khu vực cảng này (chỉ có thể tiếp nhận tàu dưới 10.000 DWT do vướng cầu Bạch Đằng). Tổng công suất khu vực cảng ở phía thượng nguồn sông Cấm vào khoảng 2 triệu TEU, vẫn nhiều hơn so với tổng công suất của Nam Đình Vũ GĐ1 và Lạch Huyện GĐ1. Với việc không bị ảnh hưởng nhiều từ những cảng mới, kết quả kinh doanh của Vip Green sẽ đạt tăng trưởng mạnh từ năm 2018 với việc công suất có thể tăng đến 750.000 TEU cùng chi phí tài chính được giảm tải nhờ trả được nợ gốc trước hạn. Xu hướng các cảng ở khu thượng nguồn sông Cấm sẽ dần chuyển đổi công năng sang cảng trung chuyển hoặc cảng sông, đây cũng là hướng đi của Green Port giai đoạn tới. Green Port cũng có lợi thế khi chi phí chuyển đổi sẽ rẻ hơn 1/3 so với các cảng trong khu vực nhờ hạ tầng ở đây thuận lợi hơn.

Khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi cho rằng 2017sẽ là năm bản lề cho lợi nhuận của VSC bước vào giai đoạn tăng tốc.Cảng mới Vip Green hoạt động tối đa công suất hiện tại và không ngừng được mở rộng với công suất có thể lên đến 750.000 TEU, bên cạnh đó cảng cũ Green Port vẫn có thể duy trì hoạt động trong hiện tại và tương lai có thể chuyển đổi công năng, vẫn có thể đóng góp đáng kể cho lợi nhuận của VSC.Việc đi vào hoạt động của 2 cảng mới là Nam Đình Vũ GĐ1 và Lạch Huyện GĐ1 được chúng tôi đánh giá khó ảnh hưởng đến sản lượng khai thác của Vip Green trong tương lai. Đóng góp từ cảng Vip Green trong năm nay có thể bù đắp được lợi nhuận mất đi từ hàng container lạnh trong năm 2015 và lợi nhuận có thể tăng trưởng trở lại từ năm nay, do đó chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VSC với giá mục tiêu 73.000 đồng/cổ phần. Tại mức giá này, P/E forward 2017 của cổ phiếu vào khoảng 11,8 lần, là mức hợp lý đối với cổ phiếu đầu ngành cảng biển và logistics như VSC.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 16/6/17   27/3/17   30/6/17 28/2/17
Khuyến nghị Mua   Khả quan   Mua Mua
Giá mục tiêu 71.5   70   73 72.4

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX tăng điểm nhẹ và đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 770 điểm. Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ so với phiên trước đó và nhỉnh hơn đôi chút so với mức bình quân 10 phiên, còn độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Tâm lý nhà đầu tư vẫn đang có sự lạc quan, kỳ vọng nhất định vào xu hướng đi lên của thị trường trong ngắn hạn. Khối lượng giao dịch có thể sẽ tiếp tục được cải thiện khi chỉ số xác lập các mức cao mới trong những phiên tới. Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ là yếu tốt hỗ trợ cho diễn biến thị trường trong ngắn hạn. Phản ứng hồi phục tích cực tại vùng hỗ trợ 758-763 điểm đã giúp chỉ số duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số cần duy trì trên ngưỡng 763 điểm trong phiên kế tiếp, đồng thời vượt qua ngưỡng 73,3 điểm (mốc điểm cao nhất được thiết lập trong những phiên trước) để có thể xác nhận cho khả năng hướng đến vùng kháng cự mạnh 778-783 điểm trong thời gian tới. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, việc các chỉ báo dao động (W%R, RSI, STO…) đều đã đồng loạt quay đầu giảm điểm từ các ngưỡng điểm cao trong vùng quá mua, có thể sẽ tạo sức ép lên đà tăng điểm của chỉ số trong những phiên tới. Trong kịch bản tiêu cực, nếu vùng hỗ trợ 758-763 điểm bị xuyên thủng thì nguy cơ chỉ số bước vào nhịp suy giảm mạnh cần được tính đến. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 758- 763 điểm và 745-750 điểm. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 778- 783 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số sàn HSX duy trì mức tích cực và tín hiệu suy yếu tạo ra bởi cây nến Bearish Engulfing hôm trước tạm thời được xóa bỏ. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, đồng thời cũng là điểm xác định đảo chiều kỹ thuật (Pivot) được đẩy lên vùng 765-770 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của HNX-Index được cải thiện từ mức Trung tính lên Tích cực. Dự báo, thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên ngày mai để những VN-Index kiểm định mốc đỉnh gần nhất tại 773,4 điểm. Vượt qua ngưỡng này, chỉ số sẽ tiếp tục hướng lên ngưỡng cản mạnh quanh 790 điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s