13/07/2017 BMP, HBC, DPR, DRC

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
BMP            96.0 0.00% 14.98 1.82

BMP ước tính LNST 6 tháng đầu năm giảm 34% so với cùng kỳ – Tại cuộc họp, công ty ước tính doanh thu thuần 6 tháng đầu năm là 1.841 tỷ đồng (tăng 6,5%) và LNTT là 280 tỷ đồng (giảm 34% so với cùng kỳ) chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh và công ty cũng tăng tỷ lệ chiết khấu bán hàng nền để giữ thị phần. Cụ thể, chúng tôi biết rằng: • Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh 17,15% so với cùng kỳ và cũng cao hơn 9,6% so với mức giá bình quân trong năm 2016. • Trong khi đó, với cạnh tranh gia tăng, công ty đã tăng tỷ lệ chiết khấu bán hàng nền cho các nhà phân phối thêm 4% từ 11% lên 15% trong Q2 năm nay. Hai yếu tố trên đã tác động tiêu cực lên lợi nhuận. Với kết quả này, công ty chỉ hoàn thành 45,5% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sản lượng tiêu thụ tăng 6,57% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm – Trong nửa đầu năm nay, công ty đã tiêu thụ 42.183 tấn ống nhựa (tăng 6,57% so với cùng kỳ), thấp hơn dự báo do cạnh tranh khốc liệt hơn. Chúng tôi lưu ý rằng, mặc dù tỷ suất lợi nhuận giảm, vào cuối tháng 3 năm nay, công ty đã nâng tỷ lệ chiết khấu bán hàng nền cho đại lý để giữ thị phần. Công ty đã giữ khá ổn định tỷ lệ chiết khấu bán hàng nền trong vài năm qua, là khoảng 11% cho đến Q2 năm nay. Và do đó đã làm tỷ suất lợi nhuận giảm.

BMP tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ tận dụng công suất gia tăng và do đó tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm hơn nữa – BMP đã tăng công suất thêm 40% vào cuối năm ngoái và sẽ tăng công suất thêm 15.4% nữa trong năm nay. Do đó, công ty hiện đang tập trung giữ tỷ lệ tận dụng công suất ở mức tối đa nhất để giảm tối thiểu chi phí sản xuất đơn vị. Điều này cũng buộc công ty ưu tiên đẩy mạnh bán hàng hơn cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Trên thực tế, sau khi BMP tăng tỷ lệ chiết khấu thêm 4%, NTP cũng đã tăng tỷ lệ chiết khấu của mình thêm 5%. So sánh với HSG, tỷ lệ chiết khấu bình quân của BMP chỉ là khoảng 15-20% trong khi đó tỷ lệ chiết khấu của HSG cho cùng sản phẩm lại cao hơn nhiều, khoảng 34%. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận thấy cạnh tranh mới từ Đại Thành và Phúc Hà vừa giới thiệu sản phẩm ống nhựa vào thị trường gần đây. Do đó, cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn và BMP sẽ mất một số thị phần.

Dù vậy giá bán bình quân vẫn tăng khoảng 8% lên khoảng 43,6 triệu đồng/tấn nhờ cơ cấu danh mục sản phẩm tốt hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống chỉ là 22-25% từ mức 34,3% trong 6 tháng đầu năm ngoái – Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp đã giảm mạnh xuống 22-25% từ mức kỷ lục là 34,3% trong 6 tháng đầu năm ngoái. Dĩ nhiên, tỷ suất lợi nhuận cao đỉnh điểm đạt được trong năm ngoái là không bền vững. Dù vậy, mức giảm là khá lớn, chủ yếu là do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh 17,15%. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, lợi thế định giá của BMP cũng suy giảm.

Hệ thống phân phối tăng 6% so với đầu năm – Hiện tại, BMP có 1.536 đại lý trên cả nước, tăng 6% so với đầu năm. Công ty có kế hoạch tăng 10-12% số lượng đại lý trong hệ thống phân phối mỗi năm. Kế hoạch nâng công suất vẫn theo đúng tiến độ – Hiện tổng công suất của BMP là 130.000 tấn sản phẩm/năm. Đến tháng 11 năm nay, công ty dự kiến nâng tổng công suất lên 150.000 tấn sản phẩm/năm nhờ nâng thêm 20.000 tấn sản phẩm/năm từ Giai đoạn 2 nhà máy Long An. Tổng vốn đầu tư cho Giai đoạn 2 là khoảng 620-630 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6 công ty đã giải ngân khoảng 260 tỷ đồng.

Cho năm 2017, HSC điều chỉnh giảm 12% dự báo đối với LNST. Chúng tôi dự báo tổng doanh thu và LNTT năm 2017 lần lượt là 4.046 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và 710,7 tỷ đồng (giảm 9,4%) – HSC giả định; 1. Sản lượng tiêu thụ là khoảng 90.257 tấn (tăng 10%) và giá bán bình quân là 40,3 triệu đồng/tấn (giữ nguyên so với năm ngoái). 2. Chúng tôi giả định giá nguyên liệu đầu vào sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm với giá dầu hiện tại đã giảm, do đó cho cả năm chúng tôi ước tính chi phí nguyên liệu đầu vào sẽ tăng 10%. 3. Lợi nhuận gộp dự báo là 985 tỷ đồng (giảm 7,1%) với tỷ suất lợi nhuận gộp là 27,1%; giảm so với mức 32,1% trong năm ngoái. Như vậy tỷ suất lợi nhuận có sự hồi phục trong 6 tháng cuối năm. 4. Chi phí bán hàng và quản lý dự báo là 269 tỷ đồng (giảm 4,6%) do không còn khoản chi phí marketing không thường xuyên trong năm nay. 5. Lợi nhuận tài chính thuần là 2,1 tỷ đồng (giảm 72,3%) do chi phí lãi vay tăng do công ty tăng vay nợ để xây dựng nhà máy. Cuối cùng, HSC dự báo LNTT và LNST lần lượt là 710,7 tỷ đồng (giảm 9,4%) và 568,5 tỷ đồng (giảm 9,4%). EPS điều chỉnh pha loãng là 6.250đ và P/E dự phóng là 15,4 lần.

Tiến trình nới room diễn ra chậm hơn dự kiến do gặp phải một số vướng mắc – Ban đầu, công ty dự kiến nới room lên 100% vào tháng 6 năm nay. Sau khi trình hồ sơ xin nới room lên UBCKNN, cơ quan này đã yêu cầu công ty cung cấp thêm thông tin về lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh hóa chất được đề cập đến trong điều lệ công ty. Đây là những lĩnh lực thuộc hoạt động kinh doanh chính của công ty. Do vậy hiện công ty đang chờ Bộ Công thương phân loại các lĩnh vực này. BMP dự kiến sẽ nhận được thông tin phản hồi của Bộ Công thương trước cuối tháng 7 với kết quả có lợi cho BMP trong việc nới room. Tại ĐHCĐTN, cổ đông đã thông qua nội dụng sửa đổi điều lệ công ty và theo đó bỏ 2 lĩnh vực là vận tải đường bộ và quảng cáo ra khỏi điều lệ. Trong khi đó SCIC vẫn muốn bán cổ phần tại BMP như đề cập trong đề án tái cơ cấu mới nhất của mình.

Vấn đề truy thu thuế sẽ được xử lý xong trong năm nay – BMP hy vọng vấn đề truy thu thuế sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm nay. Trong Q1 năm nay, công ty đã nhận được hoàn lại khoảng 22 tỷ đồng trong số 71,4 tỷ đồng. Đây là khoản cổ tức tiền mặt BMP trả cho Nhà nước trong giai đoạn 2009-2010. Công ty sẽ đề nghị HĐQT chấp thuận quyết định mới nhất của Cục thuế TP HCM. Theo đó BMP đồng ý trả phần còn lại là 49,4 tỷ đồng để giải quyết vụ việc. Và các khoản mục trên BCTC theo đó sẽ được hạch toán như sau: • Các khoản phải thu khác trên bảng cân đối kế toán giảm 71,4 tỷ đồng, tương ứng số tiền công ty đã nộp cho Cục Thuế trước đây. • Công ty sẽ ghi nhận 22 tỷ đồng vào lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán. • Bảng báo cáo kết quả kinh doanh sẽ không chịu ảnh hưởng

Kết luận đầu tư – Giảm đánh giá xuống Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BMP là 106.000đ; tương đương P/E là 17 lần. Hiện P/E dự phóng là 15,4 lần. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu BMP đã hơi đắt nếu tính về phân tích căn bản vì lợi nhuận giảm. Tỷ suất lợi nhuận cũng có nguy cơ giảm do khả năng quyết định giá bán thấp và điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng trung dài hạn của công ty. Trong thời gian tới không có nhiều động lực giúp giá cổ phiếu tăng ngoài việc nới room đã bị trì hoãn từ lâu và khả năng M&A trong tương lai nếu SCIC có thể tìm được người mua số cổ phần của mình tại BMP.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     13/7/17      
Khuyến nghị     Kém khả quan      
Giá mục tiêu     106      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HBC            59.2 4.41% 10.78 3.24

HSC ước tính LNST 6 tháng tăng 212% so với cùng kỳ – Bên cạnh thông tin trúng thầu hợp đồng thi công mới, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu tăng gần đây là nhờ kỳ vọng LNST Q2 tăng mạnh. Chúng tôi kỳ vọng LNST Q2 đạt 250 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ. Theo đó HSC ước tính LNST 6 tháng đạt 430 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch cả năm của công ty. Hiện công ty chưa xác nhận KQKD Q2 nhưng với lượng hợp đồng ký được thì con số này là khá khả thi.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 39% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 16,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 52%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 791 tỷ đồng (tăng trưởng 39%) dựa trên các giả định sau; • Chúng tôi ước tính hoạt động xây dựng sẽ đóng góp 15 nghìn tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 62%) dựa trên giả định là công ty sẽ ghi nhận khoảng 11 tỷ đồng; tương đương 63% hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm ngoái và ghi nhận khoảng 4 nghìn tỷ đồng; tương đương 25% giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2017 (theo ước tính của chúng tôi vào khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng). • Doanh thu từ BĐS đạt 1.248 tỷ đồng (giảm 12%) gồm: – 154 tỷ đồng từ HBI (HBC nắm 97,87% cổ phần). HBI là chủ đầu tư khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình. – 906 tỷ đồng từ Tiến Phát (HBC nắm 98,85% cổ phần) nhờ hạch toán doanh thu từ 3 dự án chính là Riva Park, Soho Premier và Grand Riverside sau khi bàn giao nhà cho người mua trong năm 2017. – 188 tỷ đồng từ dịch vụ môi giới từ HBH (HBC nắm 98,85% cổ phần). • Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 1.636 tỷ đồng (tăng trưởng 33%) với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 10% từ 11,4% trong năm 2016 do tỷ trọng doanh thu từ cho thuê đất KCN và BĐS (có tỷ suất lợi nhuận gộp là 28% trong năm 2016) giảm từ 13,2% xuống 7,9%. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng xây dựng kỳ vọng tăng lên 9,7% so với mức 9,1% năm ngoái. • Chúng tôi ước tính lỗ tài chính thuần là 129 tỷ đồng (năm 2016 là 50 tỷ đồng) với giả định chi phí lãi vay tăng lên trong năm nay do vay nợ tăng. • Trong khi đó, chi phí bán hàng & quản lý ước tính tăng 10% lên 532 tỷ đồng với giả định công ty sẽ tiếp tục trích lập 100 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi trong năm 2017.

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 791 tỷ đồng (tăng trưởng 39%); EPS đạt 5.915đ. Tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 9,6 lần. HBC là nhà thầu xây dựng tư nhân niêm yết lớn thứ 2 sau CTD – HBC là một trong những công ty tư nhân đầu ngành xây dựng. Công ty chuyên về: xây dựng, kinh doanh VLXD, phát triển BĐS và KCN. Xây dựng là hoạt động kinh doanh chính của HBC với doanh thu chiếm hơn 90% tổng doanh thu trong 5 năm qua. Ngoài ra HBC còn là chủ đầu tư phát triển dự án BĐS. Các dự án xây dựng của HBC chủ yếu là nhà cao tầng (gồm nhà ở và tòa nhà văn phòng); đóng góp 71% tổng doanh thu của công ty năm 2016.

Các khoản phải thu quá hạn trước đây đang được trích lập dần – Đến cuối Q1, tổng dự phòng trích lập cho các khoản phải thu quá hạn là 297 tỷ đồng (tăng 6% so với đầu năm); trong đó công ty trích lập thêm 17 tỷ đồng trong Q1. Cho cả năm, công ty dự kiến trích lập tiếp 100 tỷ đồng cho phải thu quá hạn từ một số dự án như: • FLC Sầm Sơn • Trung tâm Thương mại Văn phòng Hải Quân • Era Town (Đức Khải).

Chúng tôi cũng thấy tổng các khoản phải thu tăng thêm 18% so với đầu năm và tăng 57% so với cùng kỳ lên 7.999 tỷ đồng; bằng 62% tổng tài sản (tăng từ mức 57% tổng tài sản vào cuối Q1 năm ngoái). Tuy nhiên điều này là do hoạt động xây dựng tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây và chúng tôi cho rằng có lẽ các khoản phải thu này sẽ không làm phát sinh nợ quá hạn trong tương lai. Tỷ lệ nợ vẫn cao – Đến cuối Q1, tổng nợ tăng mạnh lên 3.817 tỷ đồng (tăng 21% so với đầu năm và tăng 49% so với cùng kỳ), chủ yếu là nợ ngắn hạn (3.431 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm); theo đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 2,2 lần.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HBC là 57.919đ dựa phương pháp P/E; tương đương P/E dự phóng là 9,8 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 156% so với đầu năm nhờ KQKD năm 2016 & Q1/2017 ấn tượng và giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tăng đáng kể nhờ phân khúc nhà cao tầng chẳng hạn như tòa nhà văn phòng và toà nhà phức hợp hồi phục. Tuy nhiên cần lưu ý là ngành xây dựng là ngành có tính chu kỳ cao. Chúng tôi vẫn lo ngại về các khoản dự phòng nợ xấu cũng như tỷ lệ nợ ngắn hạn cao. Cho dù vậy nhờ sự đa dạng ở các dự án thi công xây dựng và phát triển KCN&BĐS cộng với tỷ suất lợi nhuận đang được cải thiện, thì triển vọng vài năm tới là tích cực. Và định giá có lẽ xứng đáng ở mức cao trước tiềm năng tăng trưởng tốt.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     13/7/17      
Khuyến nghị     Khả quan      
Giá mục tiêu     57.519      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DPR            42.4 2.17% 7.71 0.82

Doanh thu tăng nhờ giá bán bình quân tăng trong khi sản lượng tiêu thụ không đổi – Các nguồn doanh thu của DPR gồm doanh thu từ cao su, doanh thu khác từ bán cây cao su già, thu nhập tài chính và doanh thu khác. Cụ thể, • Doanh thu từ mủ cao su tăng 58,1% so với cùng kỳ đạt 228,7 tỷ đồng, đóng góp 67,2% tổng doanh thu. • Doanh thu khác tăng 29,4% so với cùng kỳ đạt 113,4 tỷ đồng.

Với kế hoạch cả năm là bán 487 ha cây cao su già, DPR đã hoàn thành bán 330 ha (giảm 25,1% so với cùng kỳ) với giá bán bình quân là 200 triệu đồng/ ha và đã ghi nhận khoảng 60 tỷ đồng doanh thu vào KQKD công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm nay. Sản lượng cao su tiêu thụ không đổi so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân tăng mạnh – Sản lượng cao su tiêu thụ gần như không đổi so với cùng kỳ đạt 4.770,2 tấn, hoàn thành 28,9% kế hoạch cả năm. Kết quả này khá sát với kế hoạch của công ty vì thông thường 70% sản lượng tiêu thụ sẽ được thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong khi đó giá bán bình quân tăng mạnh 60,1% lên 47,1 triệu đồng/tấn, cao hơn nhiều so với mức giá bán bình quân cho cả năm theo kế hoạch của công ty là 36 triệu đồng/tấn. Trong đó, sản lượng xuất khẩu là 2.066,3 tấn (giảm 8,8% so với cùng kỳ) đóng góp 43,3% tổng sản lượng tiêu thụ so với tỷ trọng 47,7% trong cùng kỳ năm ngoái. Giá cao su xuất khẩu tăng 56% so với cùng kỳ đạt 47,8 triệu đồng/tấn (năm ngoái là 30,6 triệu đồng/tấn), theo đó giá trị xuất khẩu tăng 39,7% đạt 4,3 triệu USD. Sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 9% so với cùng kỳ đạt 2.703,9 tấn và giá bán bình quân là 46,6 triệu đồng/tấn (tăng 64,6% so với cùng kỳ).

Đến hiện tại, công ty đã hoàn thành 33% kế hoạch sản lượng cao su chế biến cả năm – DPR đặt kế hoạch sản lượng cao su chế biến trong năm nay là 16.500 tấn. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã chế biến 5.441 tấn cao su, hoàn thành 33% kế hoạch cả năm. Và kết quả này cũng trong dự kiến của công ty. Trong đó, 994 tấn là thu mua bên ngoài. Cụ thể, • SVR 3L & 5 chiếm 33,1% tổng sản lượng chế biến, tương đương 1.799,5 tấn. • Cao su ly tâm đạt 1.553,7 tấn (tăng 18,2% so với cùng kỳ), chiếm 28,5%. • SVR 10 & 20 đạt 1.410,7 tấn (giảm 25,3% so với cùng kỳ), chiếm 25,7% tổng sản lượng chế biến. • Các sản phẩm mới trong danh mục, CV50 & 60 đạt 582,9 tấn chiếm 10,7%.

LNTT 6 tháng đầu năm tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ – Công ty ước tính LNTT 6 tháng đầu năm đạt 154,6 tỷ đồng. Theo đó, DPR đã hoàn thành 80,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm, là 191,2 tỷ đồng với giả định giá bán bình quân là 36 triệu đồng/tấn cho cả năm. Lợi nhuận từ cao su ước tính là 57,9 tỷ đồng, chiếm 37% LNTT. Trong khi đó, trong cùng kỳ năm ngoái, mảng cao su chỉ đóng góp 0,5 tỷ đồng LNTT.

HSC điều chỉnh giảm nhẹ dự báo LNST cho cổ đông công ty mẹ cả năm 2017 nhưng vẫn tăng trưởng 43,8% – Cho năm 2017, HSC điều chỉnh giảm nhẹ dự báo của mình với doanh thu thuần hợp nhất là 1.050 tỷ đồng (tăng trưởng 23,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 220 tỷ đồng (tăng trưởng 43,8%). Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% so với dự báo doanh thu thuần ban đầu và giảm 12,7% so với dự báo LNTT. Các giả định của chúng tôi bao gồm: 1. Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 3,8% lên 18.200 tấn. Trong đó, 14.200 tấn là từ diện tích tự trồng và 4.000 tấn là thu mua bên ngoài. 2. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 23,1% lên 40 triệu đồng/tấn (dự báo giá bán của chúng tôi trước đó là 43 triệu đồng/tấn). 3. Công ty sẽ chặt bỏ 487 ha diện tích cao su già và ghi nhận 60 tỷ đồng từ bán gỗ cao su. 4. Dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp là 28,3%, theo đó lợi nhuận gộp là 297 tỷ đồng (tăng trưởng 38%). 5. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu giảm còn 9% từ 9,4% trong năm 2016. 6. LNTT dự báo tăng trưởng 43,8% đạt 272,5 tỷ đồng. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 220,7 tỷ đồng (tăng trưởng 43,8%); EPS (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 4.125đ; P/E dự phóng 2017 là 10,27 lần.

Công ty vừa trả cổ tức năm 2016 đợt 2 – là 2.000đ/cp. Với tổng cổ tức tiền mặt cho năm 2016 là 5.000đ/cp, DPR trước đó đã trả 3.000đ/cp. Vì vậy công ty trả phần còn lại là 2.000đ/cp trong năm 2017.

Giá cao su thế giới đã phục hồi nhẹ – lên khoảng 1.760 USD/tấn hiện tại sau khi giảm xuống 1.646 USD/tấn vào giữa tháng 6 từ mức cao 3.000USD/ tấn vào cuối tháng 1. Giá cao su trong nước thường được tính theo giá cao su thế giới với độ trễ 1 tháng. Đối với các loại cao su chính DPR hiện đang chế biến, chúng tôi lưu ý xu hướng giá bán như sau: • SVR 5 đang giao dịch với giá 33 triệu đồng/tấn, giảm 30% so với đầu năm và giảm 37,3% từ mức cao 52,6 triệu đồng/tấn vào đầu tháng 3. • SVR 10, 20 đang giao dịch với giá 32,4 triệu đồng/tấn, giảm 28,5% so với đầu năm và giảm 33,2% từ mức cao 48,5 triệu đồng/tấn vào đầu tháng 3. Biến động giá cao su tự nhiên theo sát giá dầu thô, vì vậy có vẻ như giá cao su khó có thể tăng trở lại mức cao như vào cuối tháng 1 – đầu tháng 2 nếu giá dầu thô không bật tăng mạnh từ mức giá hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng giá cao su sẽ phục hồi nhẹ trong 6 tháng cuối năm.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Với điều chỉnh giảm dự báo KQKD năm 2017, giá trị hợp lý của cổ phiếu DPR theo ước tính của chúng tôi hiện là 45.376đ, giảm so với trước đó là 52.000đ, theo đó P/E dự phóng là 11 lần cho thấy tiềm năng tăng giá nhẹ 7%. Triển vọng tăng trưởng cho năm nay vẫn khả quan so với năm ngoái, tuy nhiên, việc giá cao su liên tục giảm từ tháng 1 là đáng lo ngại do tiềm năng tăng trưởng vẫn phụ thuộc khá lớn vào giá cao su.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     13/7/17      
Khuyến nghị Mua   Khả quan      
Giá mục tiêu 42.5   45.376      

 

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DRC            30.4 0.00% 9.57 2.19

Trong xu hướng sử dụng lốp xe, Lốp radial (mành song song) đang dần thay thế cho lốp bias (mành chéo) do những ưu điểm vượt trội. Mặc dù tỷ lệ thâm nhập của lốp xe này tại Việt Nam chưa cao, nhiều công ty sản xuất lộp xe tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian và lần lượt đầu tư vào lĩnh vực này. CTCP Cao su Đà Nẵng (HSX: DRC) là doanh nghiệp nội địa đầu tiên tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp Radial toàn thép công suất 600.000 lốp/năm, với vốn đầu tư ban đầu là 2.832 tỷ đồng, khởi công năm 2011.

Radial đã trở thành câu chuyện quan trọng nhất và xuyên suốt nhất mà nhà đầu tư chứng khoán đặt kỳ vọng vào cổ phiếu DRC. Tuy vậy, trong vài năm gần đây, mức độ thâm nhập nội địa yếu và gặp phải cạnh tranh mạnh tại thị trường xuất khẩu, mảng Radial của DRC vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Hơn nữa, trong bối cảnh đó, DRC lại quyết định giảm thời gian khấu hao máy móc làm cho kết quả mảng kinh doanh này trông càng tiêu cực. Tuy vậy, kể từ nửa cuối năm 2017, chúng tôi cho rằng, triển vọng tiêu thụ của lốp Radial DRC sẽ tích cực hơn và sẽ có khả năng bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận trong năm nay. Với dự định sẽ phát hành báo cáo cập nhật DRC trong vài ngày tới, chúng tôi mong muốn chia sẻ quan điểm và góc nhìn của chúng tôi về dự án lốp radial của DRC.

Dự án nhà máy sản xuất lốp radial được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai vào năm 2011 và đã hoàn thành, nghiệm thu vào cuối năm 2014. Năm 2015, DRC đẩy nhanh thời gian khấu hao thiết bị của nhà máy từ 15 năm xuống còn 7 năm khiến chi phí khấu hao của dự án này tăng lên đáng kể. Hiện giai đoạn 2 đang được tiến hành và đã bổ sung máy móc thiết bị, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.
Sản phẩm lốp radial của DRC được tiêu thụ tốt trong các năm qua, với CAGR của sản lượng và doanh thu giai đoạn 2014 – 2016 lần lượt là 42% và 20%. Tình hình tiêu thụ Q1/2017 không nằm ngoài sự tăng trưởng đó, khi sản lượng tăng 55% và doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lốp radial của DRC sản xuất chủ yếu được xuất khẩu (khoảng hơn 50% sản lượng), trong đó, Brazil là thị trường nhập khẩu lớn nhất, kế đến là Thái Lan và Malaysia. Tại thị trường nội địa, sản phẩm này được tiêu thụ phần lớn qua các đại lý cấp 1. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực từ phân khúc OEM là theo như chúng tôi được biết, THACO đã đặt hàng DRC lốp radial để lắp ráp các dòng xe tải nặng từ tháng 6 năm nay.

Sản lượng sản xuất radial theo kế hoạch năm 2017 là 276.000 lốp, tương đương 92% công suất thiết kế giai đoạn 1. Tuy nhiên, theo cập nhật của chúng tôi, trong 6 tháng đầu năm DRC đã sản xuất được gần 170.000 lốp (~62% kế hoạch năm). Dựa theo thông tin có được về kết quả bán hàng 6 tháng đầu năm cũng như các đơn hàng sắp tới của DRC, chúng tôi nhận định rất có khả năng DRC sẽ đạt đến công suất thiết kế giai đoạn 1 trong năm nay.

Hiện ở Việt Nam chỉ có hai doanh nghiệp sản xuất lốp radial toàn thép là DRC và CSM (CTCP Cao su Miền Nam). Đối với CSM, mặc dù công suất thiết kế 1 triệu lốp/năm và đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 (350.000 lốp) từ năm 2014 nhưng sản lượng sản xuất chỉ mới dừng ở mức 100.000 lốp/năm và vẫn chưa thể tiếp tục giai đoạn 2.

Tuy biên lợi nhuận gộp mảng radial vẫn đang âm nhưng chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính là do công ty đẩy nhanh khấu hao thiết bị cũng như giá cao su thiên nhiên tăng mạnh trong năm trước khiến chi phí giá vốn tăng đáng kể. Trong thời gian tới, DRC tiếp tục tăng trưởng sản lượng sẽ khiến áp lực này giảm xuống, cùng với tình hình giá cao su sụt giảm và dự báo giữ ở mức ổn định sẽ giúp cải thiện biên gộp của mảng này. Đồng thời, dự án hợp tác với Black Donuts (công ty hàng đầu thế giới chuyên về tư vấn chuyển giao công nghệ, sản xuất lốp xe), chúng tôi kỳ vọng khi dự án được nghiệm thu vào T10/2017 sẽ tăng chất lượng sản phẩm lốp radial đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hướng tới thị trường xuất khẩu cũng như cải thiện được giá bán.

Chúng tôi cho rằng, trong những năm tiếp theo, sản lượng tiêu thụ mảng săm lốp xe máy và xe đạp của DRC sẽ tăng trưởng không đáng kể do thị trường tiêu thụ hai loại phương tiện này đã gần đạt mức bão hòa. Bên cạnh đó, lốp bias đã đạt gần đến công suất thiết kế sẽ khiến tăng trưởng sản lượng sản xuất của lốp bias dần chững lại. Trong khi đó, đối với một quốc gia có tỷ lệ sử dụng radial thấp như Việt Nam cùng sự phát triển nhanh chóng của kết cấu hạ tầng sẽ mở ra triển vọng đầy lạc quan cho sản phẩm lốp radial. Kèm theo những tín hiệu tích cực trong cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như sự quan tâm của các doanh nghiệp lắp ráp ô tô tải nội địa đối với sản phẩm này của DRC, chúng tôi cho rằng mảng lốp radial sẽ là động lực chính trong tăng trưởng doanh thu của DRC.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 5/4/17 29/3/17 24/4/17 13/7/17 18/5/17  
Khuyến nghị Nắm giữ PHTT Khả quan   Outperform  
Giá mục tiêu 33 30.6 36.7   37.4  

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VNINDEX tiếp tục hồi phục và vượt qua ngưỡng tâm lý 770 điểm (tương ứng với đường SMA20). Điều này giúp chỉ số tiếp tục duy trì được xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Thanh khoản giảm mạnh và duy trì ở mức thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình. Độ rộng thị trường tích cực. Lực cầu giá thấp đã giúp các cổ phiếu lấy lại sắc xanh khi áp lực bán có dấu hiệu suy kiệt tại vùng hỗ trợ 757-763 điểm. Tuy nhiên, sự thận trọng và lo ngại của nhà đầu tư về khả năng “bulltrap” của thị trường khiến cho bên mua có phần chùn tay ở các mức giá cao. Phản ứng hồi phục của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Retracement 23,6% với mẫu hình nến đảo chiều “hammer” được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số tiến đến thử thạch lại vùng kháng cự mạnh 780-785 điểm trong ngắn hạn. Việc dải BB dưới và đường SMA50 cùng đang hướng lên cho thấy vùng 757-763 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số trong những phiên kế tiếp. Mặt khác, dải BB lại đang có xu hướng thắt hẹp khiến chúng tôi thiên về khả năng chỉ số sẽ hình thành xu hướng dao động đi ngang trong biên độ 760- 780 điểm trong thời gian tới. Trên khung thời gian intraday, chỉ số đang vấp phải lực cản đáng kể tại vùng 774-776 điểm. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể diễn ra khiến chỉ số quay đầu giảm điểm tại ngưỡng cản này trong phiên kế tiếp. Nếu vượt qua vùng điểm trên thì có thể xem là tín hiệu xác nhận cho khả năng quay lại thử thách vùng kháng cự mạnh 780-785 điểm của chỉ số. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại quanh 775-776 điểm và 780-783 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 757- 763 điểm và 745-750 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 vẫn ở mức Trung tính với ngưỡng kháng cự lần lượt tại 775 điểm và 760 điểm trong khi HNX-Index vẫn duy trì tín hiệu Tích cực. Nhóm cổ phiếu penny đang có diễn biến tốt nhất, thể hiện ở việc VMSmallcap đã quay trở lại vùng đỉnh cũ. Dự báo, VNIndex có thể tiếp tục giằng co và kiểm định lại khu vực kháng cự phía trên với 2 kịch bản. Ở kịch bản trung bình, chỉ số giảm trở lại từ ngưỡng 775 điểm và đóng cửa dưới 770 và quay trở lại đà giảm điểm. Ở kịch bản tích cực hơn, chỉ số sẽ vượt qua được ngưỡng 775 điểm để kiểm định lại ngưỡng cản trung hạn tại 790 điểm. Các nhà đầu tư có thể theo dõi tín hiệu kỹ thuật của Top 15 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến HNX-Index và UpCom Index; cũng như của một số các cổ phiếu đầu cơ do VCSC lựa chọn.

VDSC

Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục phiên thứ hai liên tiếp nhưng dòng tiền đang có dấu hiệu suy giảm và đường giá đang tiến tới kiểm nghiệm các ngưỡng kháng cự. Trong giai đoạn này nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý và chốt lời khi đạt mức lợi nhuận mong muốn.

VN-Index: VN-Index duy trì đà hồi phục thêm 4,81 điểm (tương đương 0,63%) lên mức 774,17 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 172 điểm. VN-Index hình thành cây nến xanh ngắn có bóng dưới thể hiện áp lực bán vẫn diễn ra nhưng sức mua vẫn chiếm ưu thế, tuy nhiên khối lượng giao dịch lại có sự giảm sút so với phiên hồi phục trước và so với các phiên giảm cho thấy dòng tiền tham gia có dấu hiệu suy yếu. Với hai phiên hồi phục VN-Index cho thấy sự hỗ trợ ở quanh ngưỡng 765 điểm đang tạm thời được xác lập nhưng vẫn chưa chắc chắn. Ở chiều ngược lại, VN-Index cũng đang tiến lên kiểm nghiệm lại vùng đỉnh cũ. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp có sự hồi phục nhẹ, đường RSI tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn chưa xác lập xu hướng tăng, trong khi MACD tiếp tục đi xuống mức thấp hơn.

HNX-Index: HNX-Index cũng tăng nhẹ thêm 0,14 điểm (tương đương 0,14%) lên mức 100,56 điểm, với khối lượng giao dịch đạt gần 54 triệu cổ phiếu. HNX-Index hồi phục liên tục hai phiên nhưng chỉ hình thành nến xanh ngắn thể hiện sức cầu không mạnh và thanh khoản giao dịch trong hai phiên này cũng giảm mạnh so với các phiên giảm điểm. Như vậy, HNX-Index tạm thời đang được hỗ trợ quanh ngưỡng 100 điểm và xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ, đường giá vẫn đang duy trì phía trên đường trung bình giá MA26. Các chỉ báo kỹ thuật biến động không đồng nhất, đường RSI tăng nhẹ nhưng độ dốc rất thấp và xu hướng đang đi xuống nhẹ, trong khi MACD vẫn đang đi xuống. Như vậy, HNX-Index vẫn đang biến động trong xu hướng tăng nhưng đường giá đang trong quá trình kiểm nghiệm ngưỡng hỗ trợ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s