25/07/2017 KDC, GAS, NLG, PAC, CTF, NT2

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
KDC            46.0 0.00% 6.88 1.76

KQKD hợp nhất 6 tháng của KDC vượt kỳ vọng. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan – Doanh thuần của KDC (Khả quan) đạt 2.896 tỷ đồng, tăng 195,2% so với cùng kỳ nhờ: Kết quả mảng kem và sữa chua (thuộc KDF) khá với doanh thu đạt 773 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ). TAC bắt đầu đóng góp doanh thu vào tập đoàn. Doanh thu của TAC đạt 1.973 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,7% so với 6 tháng đầu năm ngoái khi KDC chưa sở hữu TAC và VOC (VOC đóng góp doanh thu 1 tháng, là 138 tỷ đồng.

LNST tăng mạnh hơn kỳ vọng, đạt 399,6 tỷ đồng; tăng 183,8% so với cùng kỳ nhờ: (1) Doanh thu tăng 195,2% so với cùng kỳ. (2) Tỷ suất lợi nhuận thuần từ HĐSXKD tăng nhẹ từ 13,9% trong 6 tháng đầu năm 2016 lên 15,4% trong 6 tháng đầu năm 2017. (3) Ghi nhận 278 tỷ đồng lợi nhuận không thường xuyên từ khoản đầu tư vào Vocarimex. (4) Tỷ suất LNST đạt 13,8% (cùng kỳ là 14,3%).

Tỷ suất lợi nhuận của TAC được cải thiện sau khi “về” với KDC – Tỷ suất lợi nhuận gộp của TAC tăng từ 9,1% trong 6 tháng đầu năm ngoái lên 10,9% trong 6 tháng đầu năm nay nhờ hoạt động mua hàng và cơ cấu sản phẩm được cải thiện. Trong khi đó doanh thu thuần cũng tăng nhờ nỗ lực tái cơ cấu và chương trình làm lại thương hiệu. Kết quả của việc tái cơ cấu thể hiện rõ hơn trong Q2 với doanh thu thuần đạt 998 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó LNST tăng mạnh 33,8% so với cùng kỳ lên 50,5 tỷ đồng.

KDF vẫn đang trên đà đạt LNST theo kế hoạch cho cả năm là 200 tỷ đồng – Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KDF đạt 773 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và LNST đạt 83,5 tỷ đồng. Công ty đang trên đà đạt doanh thu thuần theo kế hoạch đề ra cho cả năm là 1.828 tỷ đồng và LNST là 200 tỷ đồng.

Chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2017. Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh thu thuần là 7.197 ty đồng (tăng trưởng 221,3%) nhưng điều chỉnh dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ từ 310 tỷ đồng (giảm 73,6%) lên 589 tỷ đồng (giảm 49,1%) nhờ khoản lãi không thường xuyên 240 tỷ đồng liên quan đến việc hợp nhất VOC. LNST vẫn giảm so với cùng kỳ do năm ngoái KDC đã hạch toán một khoảng lợi nhuận không thường xuyên lớn là 1.665 tỷ đồng từ bán nốt 20% cổ phần công ty bánh kẹo BKD. Nếu không tính lợi nhuận không thường xuyên thì lợi nhuận thuần từ HĐSXKD tăng trưởng 270%. Theo đó chúng tôi dự báo EPS là 2.865đ; P/E dự phóng là 16,2 lần.

Chiến lược của KDC là giảm yếu tố mùa vụ trong hoạt động kinh doanh và từng bước bổ sung thêm sản phẩm phân phối qua hệ thống của mình – Việc mua lại mảng dầu ăn sẽ tạo nền tảng lợi nhuận ổn định cho KDC trong khi hoạt động kinh doanh trước đó thường biến động theo yếu tố mùa vụ. Mặc dù cho tỷ suất lợi nhuận thấp, mảng dầu ăn được đánh giá cao khi mang lại dòng doanh thu ổn định và KDC cũng kỳ vọng sẽ cải thiện tỷ suất lợi nhuận bằng cách tái cơ cấu và bổ sung sản phẩm mới. KDC nhận thức rõ lợi thế lớn nhất của mình chính là hệ thống phân phối đồng thời xác định thách thức lớn nhất là tăng số lượng các mặt hàng phân phối qua hệ thống này. Do đó, chúng tôi dự báo trong thời gian tới, KDC sẽ có những thông báo về sáp nhập, các hình thức đầu tư nhỏ hơn và thành lập liên doanh ở những thời điểm khác nhau nhằm mở rộng danh mục sản phẩm phân phối tập trung vào ba nhóm hàng sau: Thực phẩm đông lạnh – thịt và rau quả; • Thực phẩm mát – một số sản phẩm thịt, trà sữa và khoai tây chiên; • Hàng hóa khác – nước sốt và gia vị.

Sử dụng phương pháp định giá tổng hợp từng phần, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu KDC là 50.000đ, tương đương P/E dự phóng là 17,5 lần; EV/EBITDA là 17,1 lần và P/B là 1,5 lần. KDC đã quay lại là một doanh nghiệp hàng tiêu dùng với triển vọng khả quan sau vài năm tiến hành tái cơ cấu tài sản. Với danh mục sản phẩm trải rộng từ kem & sữa chua cho đến dầu ăn và bánh bao. Chiến lược mở rộng ra mảng sản phẩm đông lạnh, nước sốt và gia vị có vẻ rất hợp lý; cụ thể là tập trung vào những phân khúc còn manh mún và quy mô dưới 100-150 triệu USD, là chưa đủ lớn đối với các công ty đa quốc gia; thông qua kênh phân phối thuộc dạng tốt nhất cho hàng khô và sản phẩm lạnh/đông lạnh; từ đó thu hút đối tác hợp tác kinh doanh.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 19/6/17   24/7/17      
Khuyến nghị Nắm giữ   Khả quan      
Giá mục tiêu 46   50      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
GAS            60.0 -0.32% 14.58 2.82

GAS (Nắm giữ) gần đây đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm. Trong đó doanh thu thuần đạt 32.573 tỷ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.895 tỷ đồng (tăng 33,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch cả năm). Giá khí tự nhiên tăng có vẻ đã giúp KQKD 6 tháng của GAS khả quan hơn kỳ vọng.

Trong 6 tháng đầu năm, GAS tiêu thụ được khoảng 5,25 tỷ m3 khí tự nhiên; thấp hơn khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá bán bình quân khí tự nhiên đạt khoảng 4,55USD/MMBTU (tăng 17% so với cùng kỳ). Khoảng 65% sản lượng tiêu thụ của GAS có giá bán khoảng 4,8USD/MMBTU (tăng 27,3% so với cùng kỳ). Giá bán trên bao tiêu tính bằng 46% giá dầu MFO bình quân hàng tháng trên thị trường bán buôn tại Singapore cộng với phí vận chuyển và phân phối. Trong 6 tháng đầu năm, giá dầu MFO bình quân trên thị trường Singapore vào khoảng 285USD/tấn (tăng 26,7% so với cùng kỳ). Còn lại khoảng 35% sản lượng tiêu thụ được bán cho các nhà máy điện theo hợp đồng bao tiêu với giá khoảng 4,2USD/MMBTU (tăng 3% so với cùng kỳ).

Trong 6 tháng đầu năm 2017, giá đầu vào tăng ít hơn giá bán bình quân nhờ giá MFO phục hồi, cân bằng với diễn biến trái chiều trong năm ngoái. Cụ thể trong năm 2016, giá đầu vào bình quân của GAS chỉ được giảm 5% dù giá bán bình quân và giá MFO giảm mạnh hơn do Bộ Công thương và PVN lo sợ rằng nếu giảm giá đầu vào hơn nữa sẽ khiến các doanh nghiệp khai thác khí trong nước thua lỗ. Khi đó, để tránh lỗ cho GAS, Bộ Công thương và PVN đã chấp nhận cơ chế giá sàn cho sản lượng trên bao tiêu (ATOP) của GAS (khoảng 65% sản lượng khí tự nhiên của GAS) ở mức giá tương đương với giá đầu vào.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp đạt 6.524 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ); tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 20% (cùng kỳ là 16,6%). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ là nhờ mảng khí tự nhiên (mảng này đóng góp khoảng 60% lợi nhuận gộp). Hiện GAS chưa công bố cơ cấu doanh thu và lợi nhuận. Cho dù vậy chúng tôi được biết trong 6 tháng đầu năm 2017, mảng khí tự nhiên của GAS (gồm bán và vận chuyển khí tự nhiên) có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 21,5% trong khi 6 tháng đầu năm 2016 là 17,5%.

Chúng tôi điều chỉnh nhẹ 1% dự báo cho doanh thu lên 66.073 tỷ đồng (tăng trưởng 11,6%) từ dự báo trước đây là 66.005 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%). Tuy nhiên chúng tôi điều chỉnh tăng 15% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ lên 8.046 tỷ đồng (tăng trưởng 14%) từ dự báo trước đây là 7.000 tỷ đồng (giữ nguyên so với cùng kỳ). Và do nâng giả định giá bán bình quân khí tự nhiên, nên chúng tôi cũng nâng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp so với trước đây.

Trong mô hình dự báo lợi nhuận của mình, chúng tôi cho rằng đến năm 2020 hệ thống đườn ống dẫn khí hiện tại của GAS sẽ hoạt động 100% công suất với giả định sản lượng tăng với tốc độ gộp bình quân năm là 4,6% trong những năm tới. Tuy nhiên, công suất vận chuyển khí tự nhiên từ các mỏ ngoài khơi về các trạm khí trên bờ của hệ thống đường ống chính (đường ống Bạch Hổ – Dinh Cố) không tăng nhiều, và hiện tại gần như đã đang hoạt động với công suất tối đa. Trong khi đó, lượng khí mới từ các mỏ như Sư Tử Trắng – Thiên Ứng và các mỏ khác sẽ đi vào hoạt động từ nay đến năm 2020 sẽ gia tăng và vượt quá công suất vận chuyển của hệ thống đường ống dẫn khí từ ngoài khơi vào bờ hiện nay.

Chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ phương án dễ dàng nào khác cho GAS – để tăng công suất trước khi các dự án đường ống mới hoàn thành. Do vậy để sản lượng khí vận chuyển tăng mạnh yêu cầu cần xây dựng các hệ thống đường ống mới, cụ thể là: Hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2 – trong giai đoạn lập kế hoạch. HSC dự kiến quá trình xây dựng sẽ bắt đầu trong năm 2018. Hệ thống đường ống Lot B – Ô Môn – đang tiến hành nghiên cứu khả thi. Kế hoạch cũ là dự kiến khởi công trong năm 2015. Hiện chưa có thời gian khởi công cụ thể.

Dự án LNG tiến triển khá chậm – dự án dài hơi thứ 2 của GAS là dự án nhập khẩu LNG. Chúng tôi cho rằng việc nhập khẩu LNG sẽ chưa diễn ra trước năm 2020 do PVN, công ty mẹ của GAS cho rằng dự án kho chứa khí LNG 1 triệu tấn/năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu không phải là ưu tiên hàng đầu do chi phí lớn. Do vậy chúng tôi cho rằng cảng nhập khẩu LNG sẽ chưa khởi công trong nửa đầu năm 2018. Do vậy HSC cho rằng hoạt động nhập khí LNG sẽ chưa diễn ra cho tới cuối 2019.

Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GAS là 68.000đ, tương đương PE dự phóng là 17 lần. GAS đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình hưởng chênh lệch giá bán và giá đầu vào cộng với phí vận chuyển đối với sản phẩm khí tự nhiên sang mô hình chỉ hưởng phí vận chuyển. Quá trình này dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn tất. Khi đó, tăng trưởng trong dài hạn của GAS sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng sản lượng. Ở mảng khí tự nhiên nhu cầu khí tự nhiên dành cho sản xuất công nghiệp tăng tốt. Trong khi đó GAS có thể cũng sẽ không gặp vấn đề lớn về nguồn cung với trữ lượng khí mới phát hiện tại bể Nam Côn Sơn và Lot B – Ô Môn. Tuy nhiên hiện hệ thống đường ống hiện tại của GAS đã hoạt động với 90% công suất. Do vậy để nâng sản lượng GAS cần xây dựng thêm hệ thống đường ống dẫn khí mới là hệ thống Nam Côn Sơn 2 và Lot B – Ô Môn. Cả 2 dự án này đã dừng lại ở giai đoạn lập kế hoạch trong một thời gian dài mà không có thêm nhiều tiến triển mới do sự phức tạp trong đàm phán thỏa thuận giá với các chủ mỏ. Theo đó, với những hạn chế về công suất của mảng kinh doanh chính, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về triển vọng dài hạn của GAS.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 29/6/17 18/4/17 24/7/17      
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Nắm giữ      
Giá mục tiêu 69.8 58.1 68      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NLG            28.2 2.84% 13.53 1.62

CTCP Tập đoàn Nam Long (NLG – Khả quan) đã tổ chức gặp gỡ các chuyên viên phân tích để cập nhật tình hình kinh doanh của công ty và công bố BCTC 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán vào thứ 5 tuần trước. NLG công bố đạt KQKD ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, với doanh thu thuần là 1.262 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 310 tỷ đồng (tăng 143%). Theo đó công ty đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu cả năm và 62% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm và kết quả này cũng sát với dự báo của HSC.

66% doanh thu 6 tháng đầu năm, tương đương 838 tỷ đồng là từ bán 50% cổ phần của dự án Nguyên Sơn (Bình Chánh) cho 2 NĐT Nhật Bản. Dự án Nguyên Sơn là dự án khu dân cư có diện tích 37ha, gồm 170 nhà liền kề & biệt thư dưới thương hiệu Valora và 4.676 căn hộ dưới thương hiệu Flora, 1.726 căn hộ dưới thương hiệu Ehome S và 44 biệt thự. Dự án được phân thành hai khu. Khu diện tích 11 ha sẽ được NLG tự phát triển. Và phần còn lại 26 ha sẽ được hợp tác phát triển như sau. Gần đây, Nam Long thông báo công ty sẽ hợp tác để cùng phát triển 26 ha của dự án với 2 NĐT Nhật Bản, Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad với tỷ lệ góp vốn 50:50 để phát triển 170 căn nhà phố/biệt thự Valora và 4.676 căn hộ Flora. Khu diện tích 26 ha này đã được đổi tên thành Mizuki Park. Mizuki Park sẽ được phát triển trong giai đoạn 2017 -2023 với tổng vốn đầu tư là 8.000 tỷ đồng. Do đó, NLG đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bán 50% cổ phần tại dự án này trong Q2.

Trong 6 tháng đầu năm nay, NLG đã bàn giao và ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ 358 căn tại 4 dự án chủ chốt gồm Ehome 3, Ehome 4, Dalia Garden (Cần Thơ) và Valora Fuji. Donah thu từ chung cư chiếm 13% tổng doanh thu trong khi đó sản phẩm biệt thự/nhà liền kề đóng góp 5% tổng doanh thu và các lô đất nền chiếm 14%.

Kết quả bán hàng giảm do thiếu các dự án mới mở bán – NLG đã bán được tổng cộng 833 căn trong 6 tháng đầu năm (giảm 24%), hoàn thành 21% kế hoạch cả năm, phần lớn là từ các dự án. Mặc dù vậy tổng giá trị hợp đồng bán nhà tăng 70% so với cùng kỳ đạt 1.843 tỷ đồng nhờ giá trị của sản phẩm nhà liền kề/biệt thự cao hơn chung cư.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty dự kiến mở bán khoảng 2.558 căn tại các dự án như sau: • 234 căn Flora tại dự án Kykio Residence. • 280 căn Ehome S tại dự án Phú Hữu. • 77 biệt thự và 1.100 căn trong tổng cộng 1.726 căn Ehome S tại dự án Nguyên Sơn. • 449 căn trong tổng cộng 4.676 căn Flora tại dự án Mizuki Park. • 300 căn trong tổng cộng 4.624 căn trong dự án Hoàng Nam. • 96 lô đất nền tại dự án Dalia Garden và 21 nhà liền kề/biệt thự tại dự án Camellia Garden.

Công ty cũng có dự kiến sẽ hoàn thiện xây dựng và bàn giao 1.883 căn trong 6 tháng cuối năm, chủ yếu từ các dự án chủ chốt như Ehome S Phú Hữu, Kikyo Valora, Fuji Residence, Dalia Garden và Camellia Garden.

Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác để hợp tác phát triển dự án lớn nhất của mình tại Long An là Waterpoint (có diện tích 355 ha và cách Quận 7 khoảng 30 phút đi xe). Cơ sở hạ tầng đường bộ xung quanh là khá tốt mặc dù dự án nằm ở vành đai. NLG sẽ linh hoạt về hình thức hợp tác (1) bán cổ phần kiểm soát tại dự án nếu giá hợp lý; (2) hợp tác với đối tác để triển khai một khu phức hợp gồm nhà xưởng, nhà máy, khu đô thị và TTTM. Công ty dự kiến bắt đầu triển khai dự án vào năm 2018.

NLG hiện sở hữu quỹ đất sạch là khoảng 400ha; chủ yếu nằm tại Long An (355 ha). Theo đó, công ty dự kiến nâng quỹ đất tại TP HCM bằng việc mua thêm khoảng 30-40 ha quỹ đất sạch tại Quận 9 và Quận Thủ Đức. Gần đây, NLG đã mua một dự án tại Quận Thủ Đức có diện tích 1,1 ha và sẽ dùng để xây 581 căn hộ Flora. Công ty cũng đang xem xét tăng vốn để mua thêm quỹ đất.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 3.204 tỷ đồng (tăng trưởng 26%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 530 tỷ đồng (tăng trưởng 54%). EPS dự phóng pha loãng là 2.782đ. Ở thị giá hiện tại, PE dự phóng năm 2017 là 10,3 lần.

Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 29.096đ/cp dựa trên RNAV; tương đương P/E dự phóng là 10,5 lần. NLG đã rất thành công trong phân khúc BĐS bình dân với nhiều sản phẩm từ căn hộ chung cư, nhà liền kề đến đất nền. Chiến lược hợp tác với các NĐT Nhật Bản và Keppel Land sẽ giúp NLG tiếp cận vốn tốt hơn và qua đó tăng khả năng cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn. Nếu NLG có thể khởi động được dự án Waterpoint thì đây có thể sẽ trở thành động lực quan trọng cho giá cổ phiếu trong dài hạn.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 28/2/17 26/5/17 24/7/17      
Khuyến nghị Mua PHTT Khả quan      
Giá mục tiêu 28.8 33.8 29      

 

VDSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
PAC            51.2 0.00% 16.05 3.51

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – HSX) đã công bố KQKD Q2/2017 chưa kiểm toán cuối tuần trước, với kết quả khá sát kỳ vọng chúng tôi đưa ra trong báo cáo cập nhật KQKD của PAC vào ngày 28/06/2017. Cụ thể, công ty đạt được mức tăng trưởng 14,7% trong doanh thu thuần, tương ứng 680 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gần như gấp đôi cùng kỳ, đạt 56 tỷ đồng. Tính chung nửa đầu năm 2017, công ty ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 20,8% và 53,9% đối với doanh thu và LNST, EPS 4 quý gần nhất đạt 4.277 đồng/cp, tương ứng với PE trailing khoảng 11,7x.

Về mặt doanh thu, doanh thu xuất khẩu phục hồi trong nửa đầu năm 2017 với mức tăng trưởng là 16,13% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 248,7 tỷ đồng. Sản phẩm ắc quy miễn bảo dưỡng CMF vẫn là động lực chính cho tăng trưởng với mức tăng 23% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu OEM giảm 10% bởi sự dịch chuyển của các nhà sản xuất ô tô sang nhập khẩu nhiều hơn tự lắp ráp trong nước.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng biên lợi nhuận gộp đã giảm mạnh từ mức 16% trong 1H2016 xuống chỉ còn 11,3% trong 1H2017, nguyên nhân chính đến từ việc gia tăng mạnh của giá nguyên liệu chì. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện trong quý 2, biên gộp đã tăng 100 điểm cơ bản lên 11,8% từ mức thấp 10,8% trong quý trước. Đáng chú ý, tỷ lệ chiết khấu hàng bán trên doanh thu giảm từ mức 11,28% xuống chỉ còn 10,64% trong quý này, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chiết khấu của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên lưu ý thêm công ty đã ghi nhận phần lợi nhuận bất thường từ tiền bồi thường di dời nhà máy trong quý vừa qua (~25 tỷ đồng). Nếu loại trừ phần lợi nhuận bất thường, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PAC (trước thuế) tăng trưởng 10,2% so với quý trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, theo sát với xu hướng tăng trưởng của doanh thu.

Trong nửa cuối năm 2017, chúng tôi bảo lưu quan điểm về sự cân bằng trong cung – cầu của mặt hàng nguyên liệu chính của PAC (chì) sẽ hỗ trợ triển vọng kinh doanh. Giá chì bình quân quý 2 là 2.176$/tấn, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, giá chì bình quân đạt 2.216$/tấn, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng của giá chì đã chững lại trong nửa đầu của quý 2. Chúng tôi quan sát thấy tồn kho nguyên liệu của PAC tiếp tục tăng trong quý 2 trong giai đoạn giá chì giảm về vùng 2.000$/tấn, so với Q1, tồn kho nguyên liệu tăng 86 tỷ đồng. Với việc tỷ lệ chiết khấu đã giảm và những diễn biến về tồn kho nguyên liệu, chúng tôi kỳ vọng biên gộp của công ty có thể cải thiện lên mức 13-14% trong nửa cuối năm. Đối với triển vọng cả năm, doanh thu và LNST ước tính lần lượt là 2.658 tỷ đồng (+16% YoY) và 137 tỷ đồng (-27% YoY), EPS dự phóng là 2.682 đồng/cp. Phần cổ tức còn lại của năm 2016 (1.000 đồng/cp) có thể được chi trả trong Q3/2017, tỷ suất cổ tức hiện tại của PAC ước tính khoảng 4%.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 26/6/17   14/6/17 28/6/17    
Khuyến nghị     Nắm giữ Trung lập    
Giá mục tiêu 49.3   39.5 40.6    

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTF            28.3 5.95% 18.84 2.41

Nếu tính chung thị phần của các đại lý và công ty con thì CTF hiện nay đang là nhà phân phối lớn nhất của hãng Ford tại Việt Nam với 17% tổng thị phần. Trong nửa đầu năm 2017, trái ngược với sự chậm lại của thị trường ô tô do thông tin thuế nhập khẩu xe hơi sẽ giảm về 0% , sản lượng xe Ford phân phối ra thị trường tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, CTF đã bán được 2.200 xe và ghi nhận doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ, ước đạt 1.260 tỷ VND. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng (+37% YoY) và hoàn thành 44% kế hoạch năm.

Lưu ý, so với kế hoạch đầu năm, CTF đã điều chỉnh kế hoạch bán hàng của mình từ 6.000 xe xuống còn 5.400 xe. Lý do là showroom mới tại quận 11 không thể đưa vào hoạt động như dự kiến vì vướng phải thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất. Tuy nhiên, công ty sở hữu mặt bằng mà CTF cần để mở showroom là SaigonBus hiện đã trở thành công ty con của Tập đoàn Tân Thành Đô (công ty mẹ của CTF). Vì thế, chúng tôi cho rằng showroom này sẽ sớm được xây dựng và có thể đóng góp vào doanh thu từ năm sau. Trong nửa cuối năm 2017, chúng tôi cho rằng giá xe đã chạm “đáy” và tâm lý phản ứng ngược của người tiêu dùng trước các chương trình giảm giá sẽ là nguyên nhân khiến các hãng xe không thể tiếp tục giảm giá. Vì vậy, nhu cầu về xe hơi có thể được ổn định trở lại, cũng vì thế doanh thu của CTF sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đại diện của CTF cho biết họ sẽ thanh lý mảnh đất tại 431 Nguyễn Xí và ghi nhận lợi nhuận xấp xỉ 80 tỷ đồng trong năm nay.

Cổ phiếu CTF đã tăng trần 16 phiên liên tiếp từ mức giá tham chiếu 12.000 đồng/cp ngày giao dịch đầu tiên trước khi có sự điều chỉnh. Tại mức giá đóng của ngày 24/7/2016 là 27.400 đồng/cp, tỷ số PE trượt của CTF đang là 18,24, cao hơn nhiều so với mức PE bình quân ngành là 12,97. Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên tiếp tục THEO DÕI cổ phiếu này vì ngoài kết quả bán hàng khả quan,  năm 2017 CTF còn có chính sách cổ tức hấp dẫn (1.200 đồng/cp) cũng như khả năng ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường từ hoạt động thanh lý bất động sản. Tuy nhiên, một trong những hạn chế lớn nhất của cổ phiếu CTF tại thời điểm này chính là thanh khoản do cơ cấu cổ đông khá cô đặc. Đại diện công ty cho biết sắp tới họ sẽ cân nhắc và cải thiện vấn đề này.

Về kế hoạch dài hạn, CTF dự định mở ít nhất 3 đến 4 showroom mới trong năm 2018 nhằm phân phối một số dòng xe sang do công ty mẹ nhập khẩu (như là Volkswagen, MBV, Bugatti,..), với số vốn đầu tư ban đầu vào khoảng 70 tỷ đồng/showroom. Chính vì thế, có khả năng CTF sẽ phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn, tuy vậy đại diện công ty cho biết họ mong muốn phát hành cho những nhà đầu tư chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về ngành ô tô để có thể hợp tác và phát triển công ty, hơn là các tổ chức tài chính.

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
NT2            27.5 -1.61% 9.29 1.60

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho NT2 do kết quả 6 tháng đầu năm phù hợp với dự phóng hiện tại của chúng tôi trong báo cáo gần nhất ngày 04/07/2017. Chúng tôi nâng khuyến nghị NT2 thành MUA do giá cổ phiếu đã giảm 3,3% từ lần cập nhật gần nhất.

Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 20.3% YoY, đạt 3.6 tỉ đồng. Diễn biến này chủ yếu đến từ thay đổi cơ chế giá khí khiến giá khi tăng 40,1% YoY và chi phí giá khí thay đổi với lượng điện bán theo hợp đồng (PPA) được chuyển hoàn toàn sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sản lượng điện thương phẩm giảm 16,1% và giá bán trên thị trường cạnh tranh giảm trong 6 tháng đầu năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm 6,5% YoY do NT2 có lợi thế từ sản lượng sản đồng.

LNST báo cáo giảm 34,4% YoY do lỗ tỉ giá từ nợ bằng euro nhưng LNST cốt lõi chỉ giảm 8,9% YoY.

NT2 hiện tại đang giao dịch ở mức 6x EV/EBITDA 2017 và 4.3x P/Op CF với tỉ suất cổ tức hấp dẫn ở mức 8.9%.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 10/3/17 ’24/7/17   23/2/17    
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan   Nắm giữ    
Giá mục tiêu 34.1 32.3        

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX cho phản ứng hồi phục khi chớm cắt xuống dưới đường SMA50, qua đó giúp chỉ số đóng cửa chỉ với mức giảm nhẹ. Cây nến Doji xuất hiện với giá đóng cửa nằm trên đường SMA50 được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số có diễn biến tích cực trong một vài phiên kế tiếp. Thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy áp lực bán có dấu hiệu bị suy yếu đáng kể khi thị trường lùi về vùng hỗ trợ. Lực cầu bắt đáy đã bắt đầu có dấu hiệu gia tăng nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế do tâm lý thận trọng và hoài nghi của nhà đầu tư đối với khả năng hồi phục tăng điểm của chỉ số trong ngắn hạn. Độ rộng thị trường tiêu cực. Áp lực giảm điểm vẫn diễn ra trên diện rộng tuy nhiên có một điểm tích cực là trong khi thị trường giảm mạnh thì các nhóm cổ phiếu đã bắt đầu có sự phân hóa. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin trước, đường giá nhiều khả năng sẽ lùi về vùng hỗ trợ 755-757 điểm trong những phiên đầu tuần tới. Phản ứng hồi phục T+ của chỉ số được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại vùng hỗ trợ này. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số nhiều khả năng sẽ quay lại thử thách vùng kháng cự 763- 766 điểm. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, nếu để mất vùng hỗ trợ 755-757 điểm thì chỉ số có thể sẽ phải đối mặt với những phiên sụt giảm mạnh trong ngắn hạn. Đích đến kỳ vọng của đợt suy giảm này được dự báo nằm tại quanh 745 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 755- 757 điểm và quanh 745 điểm. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 763- 766 điểm và 774-776 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức Tiêu cực với tất cả các chỉ số chứng khoán. Điều này không gây ngạc nhiên cho chúng tôi khi mà thị trường đã quay đầu giảm trong khoảng 2 tuần qua. Hiện tại nhà đầu tư có thể sẽ dành sự quan tâm hơn cho các tín hiệu Trung hạn. Theo đó, VN-Index là chỉ số chính duy nhất còn lại giữ được tín hiệu Tích cực cho xu hướng này, còn lại những VN30, HNX-Index đều đã thay đổi tín hiệu xuống mức Trung tính. Trong phiên giao dịch ngày mai, động thái bắt đáy tại MA50 của VN-Index có thể giúp thị trường hồi phục trở lại, ít nhất là trong phiên giao dịch buổi sáng. VNIndex có thể sẽ kiểm định vùng 765-770 điểm; VN30 có thể kiểm định vùng 735- 740 điểm còn HNX-Index có thể kiểm định vùng 97-97,5 điểm. Tuy nhiên, tín hiệu hồi phục tin cậy vẫn chưa xuất hiện

VDSC

Thị trường tiếp tục giảm điểm, thanh khoản cũng sụt giảm cho thấy lực cầu bắt đáy chưa mạnh. Thị trường vẫn có thể giảm về các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn, do vậy nhà đầu tư vẫn ưu tiên nắm giữ tiền mặt và có thể bán giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên phục hồi kỹ thuật.

VN-Index: VN-Index giảm sâu nhưng sau đó đã có sự hồi phục đáng kể, tạo thành cây nến Doji với bóng nến phía dưới ngắn. Cây nến Doji xuất hiện khi VN-Index giảm về đường trung bình 50 ngày, cho thấy có thể sẽ sớm xuất hiện 1-2 phiên phục hồi kỹ thuật. Tuy vậy, xu hướng giảm vẫn đang là chủ đạo và VN-Index có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn xung quanh vùng 740-750 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục xu hướng tiêu cực. Đường MACD ngày càng xa đường tín hiệu, đường RSI xuyên thủng mốc 50. Khối lượng giao dịch giảm dần qua từng phiên, nhưng chưa ở mức cạn kiện, cho thấy bên mua đang khá dè dặt và thị trường ít có khả năng tạo đáy ở thời điểm này.

HNX-Index: HNX-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 98 một cách khá dễ dàng. Hiện tại HNX-Index đã giảm về đường trung bình 50 ngày, tuy vậy ngưỡng hỗ trợ này không mạnh. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo đáng tin cậy hơn là vùng 94 điểm, tương ứng đường trung bình 100 ngày. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm sâu và chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s