02/08/2017 CTG, FPT, DHG

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
CTG            20.0 -1.96% 10.20 1.24

Vietinbank (CTG Khả quan) đã công bố BCTC 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán với LNTT tăng khá 12,7% so với cùng kỳ đạt 4.813,6 tỷ đồng, nhờ tín dụng tăng 10,3% so với đầu năm và đóng góp tốt từ các dòng thu nhập ngoài lãi trong đó có khoản lãi từ thoái 50% cổ phần tại công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng mạnh và ăn mòn 1/2 doanh thu.

Với kết quả này, CTG đã hoàn thành 54,7% kế hoạch doanh thu cả năm thận trọng, là 8.800 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và tương đương 49,1% dự báo lạc quan của HSC, là 9.795 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).

Tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 5,8% đạt 692.930,7 tỷ đồng. Hệ số LDR thuần tăng trở lại lên 105%, từ 101% vào cuối năm 2016. Như vậy xu hướng tích cực là hệ số LDR giảm đã bị đảo ngược và điều này có thể sẽ khiến tăng trưởng cho vay chậm lại trong phần còn lại của năm.

250 triệu USD trái phiếu thường kỳ hạn 5 năm đã đáo hạn dẫn đến vi ệc Ngân hàng đẩy mạnh huy động bằng USD – 250 triệu USD (tương đương 5.568,2 tỷ đồng), trái phiếu thường kỳ hạn 5 năm đã đáo hạn vào ngày 17/5/2017. Do nguồn huy động bằng USD này đã không còn, chúng tôi nhận thấy huy động từ và vay từ các tổ chức tín dụng khác bằng USD cũng tăng lên tương ứng , là 6.686,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ NIM tăng 0,09% so với cùng kỳ lên 2,89% – chủ yếu do lợi suất cho vay tăng mặc dù chi phí huy động cũng tăng.

Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng 19,7% so với cùng kỳ đạt 13.484,9 tỷ đồng.

Tổng thu nhập ngoài lãi đạt 2.846,4 tỷ đồng (tăng 69,8% so với cùng kỳ) nhờ lãi từ thoái 50% cổ phần tại Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 16.331,3 tỷ đồng (tăng 26,2% so với cùng kỳ). Chi phí hoạt động tăng 18% so với cùng kỳ lên 6.674,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân công và chi phí quản lý tăng 26,6%. Theo đó, lợi nhuận hoạt động thuần trước trích lập dự phòng là 9.657,1 tỷ đồng (tăng 32,6% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ nợ xấu là 1,17%, tăng nhẹ từ mức 1,02% vào cuối năm 2016. Tổng nợ xấu là 8.250 tỷ đồng (tăng 26,4% so với đầu năm) sau khi đã xử lý t ừ ngu ồn d ự ph òng 1.059,3 tỷ đồng. Hệ số LLR giảm, dù vậy vẫn ở mức khá cao là 94,9%. Có những dấu hiệu trái ngược liên quan đến chất lượng các khoản vay. Về mặt tích cực, nợ nhóm 2 đã giảm đáng kể, giảm 61% so với quý liền trước từ 9.156,5 tỷ đồng xuống 3.569,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy sự chuyển nh óm từ nợ nhóm 3 sang nhóm 4, cụ thể là trong khi nợ nhóm 3 giảm 77% so với quý liền trước, tương dduoonwng 2.770,6 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng thêm 3.401 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng mạnh 61% so với cùng kỳ lên 4.843,5 tỷ đồng, chiếm 50,2% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 3.395 tỷ đồng là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 1.448 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

Chi phí dự phòng tăng mạnh 61% so với cùng kỳ lên 4.843,5 tỷ đồng, chiếm 50,2% lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng. Trong đó, 3.395 tỷ đồng là dự phòng cho vay khách hàng và khoảng 1.448 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 14,3% đạt 9.795 tỷ đồng, cao hơn 11,3% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm của CTG, không bao gồm tác động từ hợp nhất với PGB (mà chúng tôi cho rằng s ẽ không ho àn th ành trong năm nay) và những khoản chi phí bất thường khác có thể phát sinh trong năm 2017. Theo đó EPS là 1.609đ/cp và BVPS là 17.231đ/cp. Cổ phiếu CTG hiện đang giao dịch với P/E dự phóng là 12,5 lần và P/B là 1,16 lần.

Tiếp tục đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 24.100đ/cp, theo đó P/B là 1,4 lần, so với mức bình quân ngành khoảng 1,8 lần. Chúng tôi vẫn lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn, như (1) dư lãi dự thu cao cho thấy có thể còn một số vấn đề về chất lượng tài sản; (2) hệ số LDR thuần vẫn ở mức cao; (3) bị hạn chế các phương án để cải thiện hệ số CAR, và (4) những vấn đề tồn đọng liên quan đến vụ việc Huyền Như sẽ phải được xử lý trong năm 2017 với kịch bản xấu nhất là CTG sẽ ghi nhận lỗ tiềm tàng trên 1.000 tỷ đồng. Dù vậy, ở mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu vẫn khá hấp dẫn với P/B dự phóng là 1,16 lần. Room đã đầy ở mức 30%.

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 12/6/17 7/3/17 1/8/17 1/7/17 6/3/17 23/5/17
Khuyến nghị Nắm giữ Khả quan Khả quan Trung lập Outperform Mua
Giá mục tiêu 19 21.6 24.1 21.2 21.2 21.5

 

VCSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
FPT            49.0 1.34% 12.63 2.60

CTCP FPT (FPT) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc thoái vốn khỏi FPT Retail sắp tới. Cụ thể, đợt thoái vốn sẽ được thực hiện theo 2 bước:

(1) Bán lại 30% cho các tổ chức thông qua việc dựng sổ, qua đó giảm cổ phần của FPT tại FPT Retail từ 85% hiện nay xuống 55%;

(2) Bán lại tối đa 10% cổ phần cho các nhà đầu tư khác thông qua các công ty chứng khoán, qua đó giảm cổ phần của FPT Retail xuống dưới 50%.

Sau khi hoàn tất các giao dịch trên, FPT Retail sẽ được niêm yết trên sàn HSX năm 2018, một khi được cổ đông cho phép tại ĐHCĐ tới.

Đối với FPT Retail, chúng tôi dự báo doanh thu thuần 2017 sẽ đạt 13.996 tỷ đồng và LNST 2017 đạt 291 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 41% so với năm 2016. Trong mô hình định giá tổng thành phần dành cho FPT, chúng tôi áp dụng PER 2017 mục tiêu là 10 lần dành cho FPT Retail, tương ứng tổng định giá đạt 2.900 tỷ đồng. PER 2017 mục tiêu của chúng tôi dành cho FPT Retail là thấp hơn 30% so với PER 2017 mục tiêu dành cho MWG là gần 15 lần vì (1) FPT Retail có quy mô và vị trí trên thị trường nhỏ hơn nhiều so với MWG; và (2) FPT Retail không có yếu tố tăng trưởng tương lai ngoài chuỗi bán lẻ điện thoại di động, khác với MWG với chuỗi cửa hàng điện tử tiêu dùng hàng đầu thị trường và chuỗi siêu thị mini đầy hứa hẹn.

Tuy có thể nói rằng giá bán dành cho nhà đầu tư tài chính có thể không hấp dẫn như cho các nhà đầu tư chiến lược, tin tức này có thể là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu FPT vì FPT nhiều khả năng sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường lớn vì giá trị sổ sách khoản đầu tư của FPT vào FPT Retail chỉ ở mức 170 tỷ đồng.

FPT cũng thông báo cổ tức bằng tiền mặt tạm ứng đợt đầu cho năm 2017 là 1.000VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2%). Ngày đăng ký cuối là 18/08/2017 và ngày thanh toán là 31/08/2017. Chúng tôi dự phóng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tổng cộng sẽ là 2.000VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 4%).

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA dành cho FPT với giá mục tiêu 58.900VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 24%, bao gồm lợi suất cổ tức 4%. Giá mục tiêu của chúng tôi vẫn chưa phản ánh thương vụ FPT thoái vốn khỏi FPT Retail và FPT Trading.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 27/7/17 24/4/17 26/7/17 17/3/17   8/6/17
Khuyến nghị Nắm giữ Mua Mua Mua   Mua
Giá mục tiêu 55 58.9 55.7 56.8   52

 

BVSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
DHG          116.0 -0.34% 19.87 5.39

Doanh thu thuốc tự sản xuất tăng trưởng khiêm tốn 2% yoy do DHG gặp khó khăn khi đi vào vận hành dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn PIC/S, dẫn tới sự thiếu hụt hàng bán so với nhu cầu khách hàng.

Biên lợi nhuận gộp tiếp tục phục hồi tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ biên gộp mảng thuốc tự sản xuất tăng từ lên 55,5% từ 53,4% ở cùng kỳ. LNST tăng 17,3% yoy nhờ ưu đãi thuế.

LNTT đạt 352 tỷ đồng, chỉ tăng 4% yoy nhưng nhờ được hoàn nhập thuế, LNST đạt 358 tỷ đồng, tăng 17,3% yoy.

Dự báo cả năm 2017. BVSC ước tính doanh thu thuần ~4.184 tỷ đồng, +10.6% yoy, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm. LNST~784 tỷ đồng, +9,8% yoy. EPS pha loãng ~5.397 đồng/cp.

Việc nới room khối ngoại, nếu được cho phép, sẽ chỉ diễn ra sau khi DHG thay đổi ngành nghề kinh doanh (từ ngày 1/1/2018). Về triển vọng tăng trưởng cho những năm tiếp theo, chúng tôi cho rằng động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ nhóm hàng tự sản xuất. DHG có thể tận dụng hệ thống phân phối sâu rộng và đội ngũ bán hàng có năng lực để đẩy mạnh doanh thu các mặt hàng chủ lực cũng như phát triển các sản phẩm mới. Tuy nhiên, nhiều công ty đang có chiến lược mở rộng bán hàng vào kênh OTC trong bối cảnh kênh ETC gặp khó khăn khiến DHG phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường trong nước. Kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Lào, Myanmar và Cambodia được công ty xem như yếu tố giúp duy trì tăng trưởng cũng là thách thức khi doanh thu xuất khẩu hiện chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng doanh thu và DHG không có lợi thế rõ ràng so với các đối thủ (Trung Quốc, Ấn Độ) ở những thị trường này. Do đó chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu bình quân cho 5 năm tiếp theo ~ 9,6%, thấp hơn mục tiêu của công ty đặt ra. Nhờ được ưu đãi thuế, tỷ suất lợi nhuận thuần bình quân dự kiến ~16% cho giai đoạn 2017-2020. Dựa trên phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, chúng tôi đưa ra giá hợp lý của DHG mức 109.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5,4% so với giá đóng cửa ngày 27/7/2017, khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu DHG. Giá cổ phiếu DHG đã tăng rất nhanh so với đầu năm do kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư về việc nâng trần sở hữu nước ngoài và sự tham gia của đối tác chiến lược Taisho sẽ tác động tích cực lên triển vọng kinh doanh của DHG. Tuy nhiên, giá trị cơ bản có vẻ chưa theo kịp đà tăng này.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 26/7/17 26/7/17 8/6/17   1/8/17  
Khuyến nghị Nắm giữ Kém khả quan Nắm giữ   Neutral  
Giá mục tiêu 105 100.5 107   109.7  

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tăng điểm và vượt qua vùng đỉnh cũ 783-785 điểm. Cây nến trắng thứ 3 liên tiếp xuất hiện giúp chỉ số hình thành xung lực tăng điểm ngắn hạn. Điều này hàm ý khả năng chỉ số sẽ vẫn còn động lực tăng điểm trong ngắn hạn. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Dù xu hướng tăng đã được xác lập trở lại tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng bởi thị trường đã bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét giữa các dòng cổ phiếu. Điều này khiến cho việc tìm kiếm cơ hội để tham gia vào thị trường khó dần đi. Việc bứt phá qua ngưỡng 775 điểm tương ứng với cận trên của kênh xu hướng giảm từ đầu tháng 07, đã giúp chỉ số xác lập lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Đích đến kế tiếp của chỉ số trong nhịp tăng điểm lần này được dự báo nằm tại vùng kháng cự 794-797 điểm. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, chỉ số có thể sẽ vấp phải áp lực rung lắc điều chỉnh tại quanh vùng đỉnh cũ 783-785 điểm. Trên khung thời gian intraday, xung lực tăng điểm của chỉ số vẫn đang được duy trì. Điều này sẽ giúp chỉ số tiếp tục có diễn biến tích cực trong một vài phiên kế tiếp. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm về lại vùng hỗ trợ 775-780 điểm, trước khi tiếp tục xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 794- 797 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 769-774 điểm và 755-757 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số chủ chốt vẫn tăng điểm dù diễn biến thị trường cho thấy bên bán đang dần lấy lại ưu thế. Số cổ phiếu giảm trên HSX (159) vượt qua số cổ phiếu tăng giá (124), đồ thị của VNMidcap và VNSmall-Index đều hình thành mẫu nến cảnh báo sự thay đổi tương quan cung-cầu theo chiều hướng tiêu cực. Hiện tại, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực đối với các chỉ số. VN-Index thậm chí còn vượt đỉnh 9 năm để tiến gần hơn với ngưỡng cản trung hạn tại 790 điểm. Trong khi đó, ngưỡng cản ngắn hạn với VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 760 điểm và 103 điểm. Một điểm đáng lưu ý là VN-Index dù lập đỉnh mới nhưng lại xuất hiện với sự phân kỳ âm với các chỉ số momentum như RSI, MFI, cho thấy cấu trúc vượt đỉnh là không bền vững.

VDSC

Sắc xanh tiếp tục được duy trì trên hai chỉ số, dòng tiền tham gia vẫn khá tích cực, tuy nhiên áp lực bán gia tăng khiến biên độ tăng giá bị thu hẹp, nhìn chung xu hướng giảm trước đó đã được cân bằng và thị trường đang có tín hiệu tích cực cho cơ hội tăng giá, do vậy nhà đầu tư có thể giải ngân ở các nhịp điều chỉnh.

VN-Index: Biên độ tăng bị thu hẹp so với hai phiên liền trước, thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức bình quân cho thấy dòng tiền tham gia vẫn rất tích cực trước áp lực bán khá mạnh khi VN-Index tiến lên và vượt qua mức đỉnh cũ tại 783 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu tích cực khi Stochastic vượt lên mức 80, RSI cũng tiệm cận đến mức 70 và MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy xung lực tăng khá mạnh và xu hướng tăng giá đã quay trở lại. Đà tăng của VN-Index khá nhanh cùng với sự cải thiện về khối lượng, mức điểm giảm đã được lấy lại hoàn toàn thậm chí chỉ số còn vượt lên trên mức đỉnh vừa qua, do vậy áp lực xu hướng giảm giá đã được triệt tiêu và thay vào đó VN-Index có thể tích lũy và hướng đến mốc mục tiêu mới tại 800 điểm.

HNX-Index: Nến Hammer kèm theo thanh khoản ở mức bình quân thể hiện lực mua vẫn được duy trì tích cực tuy nhiên áp lực bán gia tăng mạnh khi chỉ số đã có nhiều phiên tăng giá liên tiếp, với tín hiệu này có thể đường giá sẽ chững lại tích lũy ở các phiên tiếp theo. Các chỉ báo kỹ thuật cũng phát đi tín hiệu tích cự khi RSI vươn lên mức 63, MACD cũng cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy xung lực tăng đang được cải thiện và xu hướng giảm trước đó đã được cân bằng. Với tín hiệu nến hôm nay, HNX-Index tạm thời sẽ tích lũy dể kiểm định lại vùng giá 100 điểm trước khi tiến lên chinh phục mức đỉnh cũ 103 điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s