04/08/2017 HAG, VIB

HSC

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
HAG             9.2 -0.32% 11.38 0.57

HAG (Khả quan) đã công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.474 tỷ đồng, giảm 32,4% so với cùng kỳ và LNTT đạt 1.015 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1.118 tỷ đồng). LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 801 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 862 tỷ đồng). Theo đó HAG đã hoàn thành được 39,1% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt kế hoạch LNTT cả năm là 552 tỷ đồng sau 6 tháng.

Lợi nhuận từ mảng trái cây (mảng kinh doanh mới của HAG) cũng đạt kết quả vượt kỳ vọng và đóng góp chính vào lợi nhuận của công ty – Doanh thu thuần từ mảng trái cây đạt 808 tỷ đồng; đóng góp 33% vào tổng doanh thu thuần của HAG. Chủ yếu từ bán chanh dây và một phần là từ bán thanh long.

  • Giá bán bình quân của trái thanh long ước tính là 25.000đ/kg và sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn.
  • Lợi nhuận gộp của mảng trái cây là 452 tỷ đồng, đóng góp 47,5% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này trong 6 tháng đầu năm đạt cao, là 52,6%.

Điều này là do yếu tố có tính mùa vụ trong đó Q2 là quý cao điểm thu hoạch chanh dây nên sản lượng cao và chi phí thấp. Ngoài ra giá bán đã ở mức cao là 25.000đ/kg. Chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán chanh dây sẽ giảm trong Q3; là mùa mưa với sản lượng thấp và giá bán cũng giảm.

Công ty đã điều chỉnh hồi tố 750 tỷ đồng lãi giúp lợi nhuận tăng và đây chỉ đơn thuần là điều chỉnh về mặt hạch toán kế toán – Khoản LNTT 750 tỷ đồng hồi tố liên quan đến việc bán 2 công ty mía đường cho Thành Thành Công. Tuy nhiên việc điều chỉnh hồi tố này làm giảm vốn chủ sở hữu năm 2016 đi 750 tỷ đồng sau khi khoản này được hạch toán vào Q2/2017. Theo đó HAG không được hưởng lợi từ sự hồi tố này. Và sự điều chỉnh hồi tố ở đây chỉ có ý nghĩa về mặt hạch toán kế toán và không tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp. Nếu không có khoản điều chỉnh hồi tố trên thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 265 tỷ đồng – Nếu không tính khoản LNTT hồi tố, thì LNTT 6 tháng đầu năm của HAG đạt 265 tỷ đồng; hoàn thành 48% kế hoạch cả năm là 552 tỷ đồng.

HAG đã thu hẹp mảng chăn nuôi như kế hoạch với kết quả mảng này đang trên đà đạt kế hoạch đề ra – Doanh thu thuần mảng chăn nuôi đạt 436 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và đóng góp 17,6% tổng doanh thu thuần của công ty. Lợi nhuận gộp đạt 73 tỷ đồng, giảm 65,2% so với cùng kỳ và đóng góp 8,2% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty. Theo đó, mảng chăn nuôi đang trên đà đạt kế hoạch đề ra cho cả năm là 124 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Mảng BĐS tại Myanmar đạt kết quả không đồng đều so với kỳ vọng – Doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng (đóng góp 14,4% vào tổng doanh thu thuần của HAG) và lợi nhuận gộp đạt 233 tỷ đồng (đóng góp 26,1% vào tổng lợi nhuận gộp của công ty). Như vậy doanh thu thuần của mảng BĐS tại Myanmar đạt kết quả hơi kém so với kế hoạch đề ra cho cả năm là 1.142 tỷ đồng còn lợi nhuận gộp vẫn trên đà đạt kế hoạch đề ra cho cả năm là 607 tỷ đồng.

Nợ của HAG giảm 2.223 tỷ đồng, ít hơn mức kỳ vọng là 5.000 tỷ đồng – Tại thời điểm ngày 30/6, tổng nợ của HAG là 25.099 tỷ đồng; giảm 2.223 tỷ đồng so với đầu năm; thấp hơn mức kỳ vọng là 5.000 tỷ đồng.

HSC dự báo doanh thu thuần năm 2017 đạt 6.742 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% và LNST đạt 949 tỷ đồng (năm ngoái HAG lỗ 1.406 tỷ đồng).

Cho năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 13.826 tỷ đồng, tăng trưởng 105,1% và LNST đạt 1.547 tỷ đồng, tăng trưởng 63%.

Chúng tôi ước tính giá trị của cổ phiếu HAG là 15.363đ – Chúng tôi ước tính giá trị cổ phiếu HAG dựa trên tổng hợp định giá các mảng. Chúng tôi sử dụng mức P/E 7 lần cho mảng trái cây dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2018; mức EV/EBITDA 5 lần cho mảng chăn nuôi. Đối với mảng cao su và dự án BĐS tại Myanmar, chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để định giá. Đối với những mảng chưa đem lại lợi nhuận như cọ dầu, chúng tôi sử dụng phương pháp giá trị sổ sách. HAG sẽ bán các dự án thủy điện còn lại nên chúng tôi cũng sẽ sử dụng giá trị sổ sách để định giá.

Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HAG là 15.363đ; tương đương cao hơn thị giá hiện tại 69%. Tại giá trị hợp lý, P/E dự phóng là 14,9 lần; P/B dự phóng là 0,7 lần; EV/EBITDA là 13,3. Tuy nhiên dựa trên dự báo năm 2018 thì tại giá trị hợp lý, EV/EBITDA và P/E dự phóng năm 2018 sẽ giảm mạnh xuống lần lượt còn 9,7 lần và 7 lần. HAG có câu chuyện hồi phục đáng chú ý nhưng cần cân nhắc nhiều rủi ro. Lo ngại về vấn đề thanh khoản đã giảm đi đáng kể nhờ hoạt động tái cơ cấu nợ, bán tài sản và dòng tiền hoạt động mới từ mảng trái cây. Lợi nhuận từ mảng trái cây từ năm sau trở đi có khả năng sẽ đóng góp đáng kể ngay cả trong kịch bản cơ bản. Tuy nhiên mảng trái cây có rủi ro thị trường do thị trường chính là Trung Quốc vì không thể loại bỏ khả năng giá bán biến động mạnh ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Rủi ro này được đa dạng hóa một phần nhờ công ty trồng nhiều loại trái cây (17 loại khác nhau).

SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo     3/8/17      
Khuyến nghị     Khả quan      
Giá mục tiêu     15.4      

 

  Giá hiện tại %Change (T+3) P/E P/B
VIB 22.60 0.00% 20.55 1.46

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB Nắm giữ) công bố KQKD 6 tháng đầu năm khả quan với LNTT tăng 24,5% so với cùng kỳ đạt 380 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng tốt và chi phí dự phòng giảm. Với kết quả này, VIB đã hoàn thành 50,7% kế hoạch LNTT cả năm, là 750 tỷ đồng, và tương đương 48% dự báo của HSC, là 788 tỷ đồng. HSC dự báo LNTT cả năm 2017 tăng trưởng 12,4%.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT của VIB đạt 789,2 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4%). Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.020đ và BVPS đạt 11.506đ (điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và ESOP tổng cộng là 40%); theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần.

Tiếp tục duy trì đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 22.600đ, theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần. KQKD 6 tháng đầu năm có vẻ khả quan, tuy nhiên, tăng trưởng LNTT thực tế là nhờ chi phí dự phòng giảm trong khi kết quả từ lợi nhuận hoạt động lẫn lộn. Xét về các yếu tố căn bản, chúng tôi lưu ý một số vấn đề như hệ số LDR cao, cấu trúc vốn yếu và tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cao. Dù vậy, Ngân hàng có lợi thế về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài chính khá lành mạnh. VIB mong muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cũng cân nhắc thực hiện M&A. Tuy nhiên, chi phí huy động trung và dài hạn cao và hệ số LDR cao nhiều khả năng sẽ làm tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Trong khi đó cũng cần cân nhắc đến sự phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng. Triển vọng tăng trưởng vừa phải và vẫn coòn những NHTMCP tốt hơn trên thị trường.

  SSI VCSC HSC VDSC BVSC BSC
Ngày ra báo cáo 8/6/17   3/8/17   31/7/17  
Khuyến nghị Nắm giữ   Khả quan   Outperform  
Giá mục tiêu 23.7   22.6   26.3  

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

BVSC

VN-Index: VNINDEX đóng cửa tăng điểm và tiếp tục bám sát dải BB đi lên. Diễn biến này giúp cho chỉ số duy trì được xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Thanh khoản dao động quanh mức trung bình, còn độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Tuy nhiên, sự chênh lệch là không đáng kể. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước diễn biến phân hóa sâu sắc giữa các dòng cổ phiếu. Diễn biến này dự kiến sẽ còn tiếp tục trong những phiên kế tiếp. Việc bứt phá qua ngưỡng 775 điểm tương ứng với cận trên của kênh xu hướng giảm từ đầu tháng 07, đã giúp chỉ số xác lập lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Đích đến kế tiếp của chỉ số trong nhịp tăng điểm lần này được dự báo nằm tại vùng kháng cự 794-797 điểm. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, chỉ số có thể sẽ vấp phải áp lực rung lắc điều chỉnh tại quanh vùng đỉnh cũ 783-785 điểm. Trên khung thời gian intraday, xung lực tăng điểm của chỉ số vẫn đang được duy trì. Điều này sẽ giúp chỉ số tiếp tục có diễn biến tích cực trong một vài phiên kế tiếp. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng lưu ý rằng, chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm về lại vùng hỗ trợ 775-780 điểm, trước khi tiếp tục xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 794- 797 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại quanh 769-774 điểm và 755-757 điểm.

VCSC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực với các chỉ số, ngoại trừ Midcap vẫn đang ở trạng thái Trung tính. Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy lực cầu thị trường và tạo thế giằng co với lực cung, xuất phát từ các ngưỡng cản khá mạnh, đặc biệt là kháng cự trung hạn 790 điểm của VN-Index. Dự báo, VN-Index có thể sẽ tăng lại lên ngưỡng 790 điểm một lần nữa vào ngày mai, tuy vậy có thể quay đầu điều chỉnh giảm về cuối phiên giao dịch để kiểm định hỗ trợ ngắn hạn của đường MA5 ngày tại 785 điểm. Thị trường hiện đang ở giai đoạn nhạy cảm với điểm nhấn là sự vận động của dòng tiền nóng tại nhóm đầu cơ thị giá thấp, nên chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với xu hướng ngắn hạn.

VDSC

Các chỉ số tăng điểm nhẹ, thanh khoản vẫn duy trì ổn định ở mức khá. Trong ngắn hạn, các chỉ số vẫn có thể tiếp tục tăng. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tuy nhiên nên hạn chế mua đuổi trong các nhịp hưng phấn của thị trường.

VN-Index: Sau khi vượt qua đỉnh cũ 783 điểm, VN-Index đang có các phiên giao dịch giằng co ngay bên trên ngưỡng này. Hai phiên gần nhất đều có bóng nến phía trên khá dài, cho thấy lực cung đang mạnh lên. Với khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức ổn định, khả năng VN-Index vẫn có thể tiếp tục tăng lên các mức mục tiêu cao hơn trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật đang biến động tích cực. Đường MACD đang nằm trên đường tín hiệu, RSI tăng lên trên mức 60. Trong ngắn hạn, các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự của VN-Index là 780- 800.

HNX-Index: HNX-Index đang có xu hướng dao động nhẹ ngay trên ngưỡng tâm lý 100 điểm. Tương tự VN-Index, thanh khoản duy trì ở mức khá cao và ổn định, cho thấy dòng tiền vẫn đang dồi dào và HNX-Index vẫn có khả năng đạt các mốc cao hơn trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy HNX-Index đã kết thúc điều chỉnh và đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Vùng hỗ trợ – kháng cự ngắn hạn của HNX-Index là 100-103

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s